Brukerveiledning Avbryt

Sideminiatyrer og bokmerker i PDF-filer

 1. Acrobat Brukerhåndbok
 2. Innføring i Acrobat
  1. Få tilgang til Acrobat fra skrivebord, mobil, nett
  2. Vi introduserer den nye Acrobat-opplevelsen
  3. Nyheter i Acrobat
  4. Hurtigtaster
  5. Systemkrav
 3. Workspace
  1. Grunnleggende om Workspace
  2. Åpne og se PDF-er
   1. Åpne PDF-filer
   2. Navigere i PDF-sider
   3. Viser PDF-innstillinger
   4. Justere PDF-visninger
   5. Aktiver forhåndsvisning av miniatyrbilder av PDF-er
   6. Vis PDF i leser
  3. Arbeide med lagringskontoer på nett
   1. Få tilgang til filer fra Box
   2. Få tilgang til filer fra Dropbox
   3. Få tilgang til filer fra OneDrive
   4. Få tilgang til filer fra SharePoint
   5. Få tilgang til filer fra Google Drive
  4. Acrobat og macOS
  5. Acrobat-varsler
  6. Rutenett, hjelpelinjer og mål i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk og høyre mot venstre-tekst i PDF-filer
 4. Opprette PDF-filer
  1. Oversikt over PDF-oppretting
  2. Opprette PDF-filer med Acrobat
  3. Opprette PDF-er med PDFMaker
  4. Bruke Adobe PDF-skriveren
  5. Konvertere websider til PDF
  6. Opprette PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Adobe PDF-konverteringsinnstillinger
  8. PDF-skrifter
 5. Redigere FDF-filer
  1. Redigere tekst i PDF-filer
  2. Redigere bilder eller objekter i en PDF-fil
  3. Rotere, flytte, slette og nummerere PDF-sider
  4. Redigere skannede PDF-filer
  5. Forbedre dokumentbilder som er tatt med et kamera på en mobil enhet
  6. Optimalisere PDF-filer
  7. PDF-egenskaper og metadata
  8. Koblinger og vedlegg i PDF-filer
  9. PDF-lag
  10. Sideminiatyrer og bokmerker i PDF-filer
  11. PDF-filer konvertert til nettsider
  12. Konfigurere PDF-filer for en presentasjon
  13. PDF-artikler
  14. Geospatiale PDF-filer
  15. Bruke handlinger og skript på PDF-filer
  16. Endre standard skrift for å legge til tekst
  17. Slette sider fra en PDF
 6. Skann og OCR
  1. Skanne dokumenter til PDF
  2. Forbedre dokumentbilder
  3. Feilsøk skannerproblemer ved skanning med Acrobat
 7. Skjemaer
  1. Grunnleggende om PDF-skjemaer
  2. Opprette et skjema fra bunnen av i Acrobat
  3. Opprette og distribuere PDF-skjemaer
  4. Fyll ut PDF-skjemaer
  5. PDF-skjemafeltegenskaper
  6. Fylle ut og signere PDF-skjemaer
  7. Angi handlingsknapper i PDF-skjemaer
  8. Publisere interaktive PDF-webskjemaer
  9. Grunnleggende PDF-skjemafelt
  10. Strekkodefelt for PDF-skjema
  11. Samle inn og behandle PDF-skjemadata
  12. Skjemasporing
  13. Hjelp for PDF-skjemaer
  14. Sende PDF-skjemaer til mottakere ved å bruke e-post eller en intern server
 8. Sette sammen filer
  1. Kombinere eller slå sammen filer til én enkelt PDF-fil
  2. Rotere, flytte, slette og nummerere PDF-sider
  3. Legge til topptekst, bunntekst og bates-nummerering i PDF-filer
  4. Beskjær PDF-sider
  5. Legge til vannmerker i PDF-filer
  6. Legge til bakgrunner i PDF-filer
  7. Arbeide med komponentfiler i en PDF-portefølje
  8. Publisere og dele PDF-porteføljer
  9. Oversikt over PDF-porteføljer
  10. Opprette og tilpasse PDF-porteføljer
 9. Deling, gjennomganger og kommentering
  1. Dele og spore PDF-filer på nett
  2. Markere tekst med redigeringer
  3. Klargjøre for en PDF-gjennomgang
  4. Starte en PDF-gjennomgang
  5. Være vert for delte gjennomganger på SharePoint- eller Office 365-nettsteder
  6. Delta i en PDF-gjennomgang
  7. Legg til kommentarer til PDF-filer
  8. Legge til stempel i en PDF-fil
  9. Godkjenningsarbeidsflyter
  10. Behandle kommentarer | vise, svare, skrive ut
  11. Importere og eksportere kommentarer
  12. Sporing og behandling av PDF-gjennomganger
 10. Lagre og eksportere PDF-filer
  1. Lagre PDF-filer
  2. Konvertere PDF til Word
  3. Konvertere PDF til JPG
  4. Konvertere eller eksportere PDF-filer til andre filformater
  5. Alternativer for filformat for PDF-eksport
  6. Bruke PDF-innhold på nytt
 11. Sikkerhet
  1. Innstilling for forbedret sikkerhet for PDF-filer
  2. Sikre PDF-filer med passord
  3. Behandle digitale ID-er
  4. Sikre PDF-filer med sertifikater
  5. Åpne sikrede PDF-filer
  6. Fjerne sensitivt innhold fra PDF-filer
  7. Angi sikkerhetspolicyer for PDF-filer
  8. Velge en sikkerhetsmetode for PDF-filer
  9. Sikkerhetsadvarsler når en PDF-fil åpnes
  10. Sikre PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Funksjon for beskyttet visning for PDF-filer
  12. Oversikt over i Acrobat og PDF-filer
  13. JavaScripts i PDF-filer som en sikkerhetsrisiko
  14. Vedlegg som sikkerhetsrisiko
  15. Tillat eller blokker koblinger i PDF-er
 12. Elektroniske signaturer
  1. Signere PDF-dokumenter
  2. Registrer signaturen på din mobile enhet, og bruk den hvor som helst
  3. Sende dokumenter til e-signering
  4. Opprett et nettskjema
  5. Be om e-signaturer samlet
  6. Ta imot nettbetalinger
  7. Konto med egen merkevare
  8. Om sertifikatsignaturer
  9. Sertifikatbaserte signaturer
  10. Validere digitale signaturer
  11. Adobe-godkjent klareringsliste
  12. Håndtere klarerte identiteter
 13. Skrive ut
  1. Grunnleggende PDF-utskriftsoppgaver
  2. Skrive ut hefter og PDF-porteføljer
  3. Avanserte PDF-utskriftsinnstillinger
  4. Skrive ut til PDF
  5. Skrive ut farger i PDF-filer (Acrobat Pro)
  6. Skrive ut PDF-filer i egendefinerte størrelser
 14. Tilgjengelighet, koder og flyttilpasning
  1. Opprette og bekrefte PDF-tilgjengelighet
  2. Egenskaper for tilgjengelighet i PDF-filer
  3. Verktøy for leserekkefølge for PDF-er
  4. Lese PDF-filer med funksjoner for tilgjengelighet og tilpassing av flyt
  5. Redigere dokumentstruktur med panelene Innhold og Koder
  6. Opprette tilgjengelige PDF-filer
  7. Skybasert automatisk koding
 15. Søke og indeksere
  1. Opprette PDF-indekser
  2. Søke i PDF-filer
 16. Multimedier og 3D-modeller
  1. Legge til lyd, video og interaktive objekter i PDF-filer
  2. Legge til 3D-modeller i PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Vise 3D-modeller i PDF-filer
  4. Arbeide interaktivt med 3D-modeller
  5. Måle 3D-objekter i PDF-filer
  6. Angi 3D-visninger i PDF-filer
  7. Aktivere 3D-innhold i PDF-filer
  8. Legge til multimedia i PDF-filer
  9. Legge til kommentarer om 3D-utforminger i PDF-filer
  10. Spille av video, lyd og multimedieformater i PDF-filer
  11. Legge til kommentarer i videoer
 17. Trykkeriproduksjonsverktøy (Acrobat Pro)
  1. Oversikt over verktøy for utskriftsproduksjon
  2. Skrivermerker og hårstreker
  3. Forhåndsvise utskrift
  4. Sammenslåing av gjennomsiktighet
  5. Fargekonvertering og blekkhåndtering
  6. Overlapping av farger
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- og PDF/E-kompatible filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avanserte preflight-inspeksjoner
  4. Preflight-rapporter
  5. Vise Preflight-resultater, objekter og ressurser
  6. Utskriftsgjengivelser i PDF-er
  7. Korrigere problemområder med Preflight-verktøyet
  8. Automatisk dokumentanalyse med slippverktøy eller preflight-handlinger
  9. Analysere dokumenter med Preflight-verktøyet
  10. Tilleggskontroller i Preflight-verktøyet
  11. Preflight-biblioteker
  12. Preflight-variabler
 19. Fargehåndtering
  1. Opprettholde homogene farger
  2. Fargeinnstillinger
  3. Fargehåndtering for dokumenter
  4. Arbeide med fargeprofiler
  5. Forstå fargehåndtering

Før du begynner

Vi lanserer en ny og mer intuitiv produktopplevelse. Hvis skjermbildet som vises her ikke samsvarer med produktgrensesnittet, velger du hjelp for din nåværende opplevelse.

I den nye opplevelsen vises verktøyene på venstre side av skjermen.

Sideminiatyrer

Sideminiatyrer er miniatyrforhåndsvisninger av sidene i et dokument. Du kan bruke sideminiatyrer til å hoppe raskt til en valgt side eller til å justere visningen av en side. Når du flytter, kopierer eller sletter en sideminiatyr, flytter, kopierer eller sletter du den tilsvarende siden.

Merk:

Hvis du ikke ser sideminiatyrer i sidepanelet Sider, velger du Vis > Vis/skjul > Sidepaneler > Side. 

Opprette sideminiatyrer

Sideminiatyrer øker filstørrelsen, og Acrobat oppretter dem derfor ikke automatisk.

Merk:

Acrobat støtter ikke lenger innebygging og deaktivering av innebygging av sideminiatyrer. I Acrobat Distiller® finnes det imidlertid en alternativ metode for å bygge inn sideminiatyrer.

Se sideminiatyrer

 1. Velg ikonet for sideminiatyrer   fra det høyre navigasjonspanelet.

  Sideminiatyrer vises i navigasjonsruten. Dette kan ta flere sekunder, spesielt for store dokumenter. Tegningen av sideminiatyrer kan stanse midlertidig hvis du arbeider interaktivt med programmet mens miniatyrene blir opprettet.

Endre størrelse på sideminiatyrer

 1. I sidepanelet med Sideminiatyrer velger du Alternativer   og deretter Reduser sideminiatyrer eller Forstørr sideminiatyrer. Sideminiatyrer tilbakestilles til standardstørrelse hvis du lukker PDF-filen og åpner den på nytt.

Angi tabulatorrekkefølgen

I sidepanelet med Sideminiatyrer, kan du angi rekkefølgen brukeren navigerer med abulatortasten gjennom skjemafelt, koblinger og kommentarer for hver side.

 1. Åpne sidepanelet Sideminiatyrer.

 2. Velg en sideminiatyr og velg Sideegenskaper fra Alternativer-menyen .

 3. Velg Tabulatorrekkefølge i dialogboksen Sideegenskaper og velg tabulatorrekkefølge.

  Bruk radrekkefølge

  Flytter gjennom radene fra venstre til høyre, eller fra høyre til venstre for sider med innbinding fra høyre til venstre.

  Bruk kolonnerekkefølge

  Flytter gjennom kolonnene fra venstre til høyre og fra øverst til nederst, eller fra høyre til venstre for sider med innbinding fra høyre til venstre.

  Bruk dokumentstruktur

  Flytter i rekkefølgen som er angitt i redigeringsprogrammet.

  Merk:

  For strukturerte dokumenter – PDF-er som ble opprettet i DTP-programmer, eller som inneholder koder – er det best å velge alternativet med Bruk dokumentstruktur for å oppnå samsvar med hensikten til redigeringsprogrammet.

  Hvis dokumentet er opprettet i en tidligere versjon av Acrobat, vil tabulatorrekkefølgen være Uspesifisert som standard. Med denne innstillingen går tabulatortasten først gjennom skjemafelt, så koblinger og deretter kommentarer ordnet etter rad.

Bokmerker

Et bokmerke er en kobling med representativ tekst i Bokmerker-panelet i navigasjonsruten. Hvert bokmerke går til en egen visning eller side i et dokument. Når du oppretter en PDF-fil, genereres bokmerker automatisk fra oppføringer i innholdsfortegnelsen til dokumenter som er opprettet av de fleste DTP-programmer. Disse bokmerkene er ofte kodet og kan brukes til å redigere PDF-filen.

I utgangspunktet viser et bokmerke siden som ble vist da bokmerket ble opprettet, som er målet for bokmerket. I Acrobat kan du angi mål for bokmerker etter hvert som du oppretter dem. Noen ganger er det imidlertid enklere å opprette en gruppe bokmerker, og deretter angi målene senere.

I Acrobat kan du bruke bokmerker til å merke et sted i PDF-filen som du vil gå tilbake til, eller til å hoppe til et sted i PDF-filen, til et annet dokument eller til en nettside. Bokmerker kan også utføre handlinger som å kjøre en kommando eller sende et skjema.

Merk:

En Acrobat-bruker kan bare legge til bokmerker i et dokument hvis sikkerhetsinnstillingene tillater dette.

Opprette et bokmerke

 1. Velg bokmerkeikonet fra navigasjonsfeltet til høyre for å åpne sidepanel med Bokmerker

 2. Åpne siden du vil at bokmerket skal koble til, og juster visningsinnstillingene.
 3. Bruk markeringsverktøyet for å merke området på siden du vil angi et bokmerke for:

  • Hvis du vil sette inn et bokmerke i et enkeltbilde, klikker du i bildet eller drar et rektangel rundt bildet.

  • Hvis du vil sette inn et bokmerke for en del av et bilde, drar du et rektangel rundt den delen.

  • Hvis du vil sette inn et bokmerke, drar du for å utheve det merkede området. Den merkede teksten blir tekst i det nye bokmerket. Bokmerketeksten kan redigeres.

 4. Velg bokmerket du vil plassere det nye bokmerket under. Hvis du ikke velger noe bokmerke, vil det nye bokmerket automatisk legges til på slutten av listen.
 5. Fra Alternativer-menyen   i panelet med Bokmerker, velger du Nytt bokmerke.

 6. Skriv inn eller rediger navnet på det nye bokmerket i bokmerkepanelet.

Redigere et bokmerke

I Acrobat Reader, kan du gjøre det enklere å lese bokmerker ved å endre utseendet på teksten.

I Acrobat kan du endre attributter for et bokmerke når som helst.

Endre navn på et bokmerke

 1. Velg bokmerket i sidepanelet med Bokmerker-panelet, velg Endre navn på bokmerke i Alternativer-menyen  , og oppgi deretter det nye navnet på bokmerket.

Bryte tekst i et langt bokmerke

 1. Velg bokmerket i sidepanelet med Bokmerker, velg deretter Pakk inn lange bokmerker fra menyen med Alternativer .

  All tekst i lange bokmerker vises uavhengig av bredden på navigasjonsruten. (Dette alternativet er på når det er merket, og av når det ikke er merket.)

Endre tekstutseendet på et bokmerke

Du kan endre utseendet på et bokmerke for å trekke oppmerksomheten mot det.

 1. Velg ett eller flere bokmerker i sidepanelet Bokmerker.

 2. (Bare Acrobat) For ål endre fargen og stilen på teksten, velger du Egenskaper fra menyen Alternativer  og deretter endrer du egenskapene i fanen Utseende fra dialogboksen Egenskaper for bokmerke.

  Merk:

  Når du har definert utseende for et bokmerke, kan du bruke innstillingene for utseende om igjen. Velg bokmerket og gå deretter til Alternativer-menyen,  velg Bruk gjeldende utseende som ny standard.

 3. For å endre skriftstørrelsen, velger du menyen med Alternativer  og Tekststørrelse, deretter velger du ønsket innstilling.

Endre målet for et bokmerke

 1. Velg bokmerket i Bokmerker-panelet.

 2. Gå til den plasseringen du vil angi som nytt mål, i dokumentruten.
 3. Juster om nødvendig forstørrelsen av visningen.
 4. Velg Angi bokmerkemål fra menyen med Alternativer.

  Merk:

  Alternativet Angi bokmerkemål er kontekstavhengig. Det vises bare når du har valgt et eksisterende bokmerke.

Legge til en handling i et bokmerke

 1. Velg et bokmerke i Bokmerker-sidepanelet.

 2. Velg Egenskaper fra menyen Alternativer.

 3. Velg Handlinger i dialogboksen Egenskaper for bokmerke.

 4. Velg en handling fra listen Velg handling, og velg Legg til.

Angi standard zoomnivå for bokmerker

Gjelder for Acrobat Pro og Acrobat Standard DC

 1. Velg menyen med Alternativer fra sidepanelet Bokmerker.

 2. Velg Angi zoomnivå for standard bokmerke og velg ønsket zoomnivå. Som standard er alternativet Arve zoom valgt.

Endre sidetallet når du justerer zoomnivået for flere bokmerker

Når du justerer zoomnivået for flere bokmerker, beholdes destinasjonssidenummeret for de valgte bokmerkene som standard.

Gjør følgende for å endre destinasjonssidetallet for bokmerkene:

 1. Velg to eller flere bokmerker som du vil endre zoomnivået for.

 2. Velg menyen Alternativer og deretter Egenskaper.

 3. Velg Handlinger i dialogboksen med Egenskaper for bokmerke.

 4. Velg Gå til en side i dette dokumentet og velg Rediger.

 5. Opphev valget av alternativet Bruk sidetall.

Slette et bokmerke

 1. Velg et bokmerke eller et område med bokmerker fra sidepanelet med Bokmerker, og trykk deretter på Slett.

  Merk:

  Når du sletter et bokmerke, slettes også alle underordnede bokmerker. Sletting av et bokmerke sletter ikke noe dokumenttekst.

Opprette et hierarki av bokmerker

Du kan neste en liste med bokmerker for å vise forholdet mellom emnene. Nesting oppretter et overordnet/underordnet forhold. Du kan vise og skjule denne hierarkiske listen slik du ønsker.

Neste ett eller flere bokmerker

 1. Velg bokmerket eller området med bokmerker du vil neste.
 2. Dra ikonet eller ikonene til de(t) er rett under ikonet for det overordnede bokmerket. Linjeikonet angir ikonplasseringen.

  Bokmerket er nestet. Den faktiske siden forblir imidlertid på opprinnelig sted i dokumentet.

Flytte bokmerker ut av en nestet plassering

 1. Velg bokmerket eller området med bokmerker du vil flytte.
 2. Flytt de merkede bokmerkene ved å gjøre ett av følgende:
  • Dra ikonet eller ikonene slik at pilen plasseres rett under teksten i det overordnede bokmerket.

  • Velg Klipp ut fra menyen Alternativer, velg det overordnede bokmerket og deretter Lim inn under valgt bokmerke på Alternativer-menyen.

Vise eller skjule alle bokmerker på øverste nivå

 1. Velg Ekspander bokmerker på øverste nivå eller Trekk sammen bokmerker på øverste nivå fra menyen Alternativer.

Legge til kodede bokmerker

Med kodede bokmerker får du større kontroll over sideinnholdet enn med vanlige bokmerker. Kodede bokmerker bruker den underliggende strukturinformasjonen til dokumentelementene (for eksempel overskriftsnivåer, avsnitt og tabelltitler). Du kan bruke den til å redigere dokumentet. Det inkluderer omorganisering av de tilsvarende sidene i PDF-filen eller sletting av sider. Hvis du flytter eller sletter et overordnet kodet bokmerke, flyttes eller slettes de underordnede bokmerkene.

Mange DTP-programmer, for eksempel Adobe InDesign® og Microsoft® Word, kan brukes til å opprette strukturerte dokumenter. Når du konverterer disse dokumentene til PDF-filer, konverteres strukturen til koder. Dette gjør det mulig å legge til kodede bokmerker. Konverterte nettsider inneholder ofte kodede bokmerker.

Du kan når som helst legge til koder hvis dokumentet ikke inneholder koder i Acrobat.

 1. Åpne Bokmerker-sidepanelet. Velg Nye bokmerker fra struktur fra menyen Alternativer. (Hvis dette alternativet ikke finnes, er ikke dokumentet strukturert).

 2. Velg de strukturelementene du vil angi som kodede bokmerker. Ctrl-klikk hvis du vil legge til flere elementer i det merkede området.

  De kodede bokmerkene nestes under et nytt bokmerke uten navn.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet