Mer om slippverktøy og handlinger

Hvis du rutinemessig bruker samme Preflight-profil når du undersøker dokumenter, kan du bruke et slippverktøy eller en preflight-handling til å behandle filer med.

Et slippverktøy i Preflight er et lite program som kjører en Preflight-undersøkelse på én eller flere PDF-filer du drar til slippverktøyikonet . Du kan lagre et slippverktøy på skrivebordet eller et annet sted på datamaskinen.

På samme måte som slippverktøy, undersøker en Preflight-handling flere filer samtidig, skiller korrekte filer fra problemfiler og oppretter rapporter på angitte steder. I tillegg kan aktive mapper konvertere flere filtyper (JPEG, HTML, RTF og så videre) til PDF eller PDF/X ved hjelp av konverteringsinnstillingene du angir, undersøke filer med bestemte profiler og skrive dem ut i alle formater Acrobat støtter, inkludert PDF og PostScript.

Merk:

Hvis du bare undersøker filer, trenger du trolig ikke lagre endringer eller lagre kopier i utskriftsmapper.

Lage og redigere et slippverktøy for å kjøre en Preflight-undersøkelse

Når du undersøker filer ved hjelp av et slippverktøy, kan du skille korrekte filer fra problemfiler og vise resultater i en valgfri rapport.

Opprette et slippverktøy

  1. Velg Verktøy > Trykkarbeid > Preflight, og velg deretter Opprett Preflight-slippverktøyAlternativer-menyen i dialogboksen Preflight.

  2. Velg en Preflight-profil fra hurtigmenyen: Opprett en ny hvis den nøyaktige profilen du trenger, ikke er oppført.
  3. Angi innstillinger for å håndtere PDF-filene etter Preflight-undersøkelsen, og lagre deretter slippverktøyet.

Redigere slippverktøyinnstillinger

  1. Dobbeltklikk på slippverktøy-ikonet  og eller velg Rediger slippverktøy fra Alternativer-menyen i Preflight-dialogboksen (Verktøy > Trykkarbeid > Preflight).

  2. Endre ønskede innstillinger, og lagre deretter slippverktøyet.

Slippverktøyinnstillinger

Bruk slippverktøyalternativene til å angi hvordan Preflight-verktøyet behandler PDF-filer når du drar dem til slippverktøyikonet

Merk:

Du kan også spesifisere disse alternativene når du kjører en Preflight-inspeksjon ved hjelp av Handlinger-funksjonen. (Se Handlingsveiviser.)

Behold profilen [profile]

(Rediger innstillinger for slippverktøy) Bruker valgt profil for Preflight-undersøkelsen.

Avlesning

(Rediger innstillinger for slippverktøy) Setter inn profilen som brukes i slippverktøyet, i profillisten under kategorien Importerte profiler.

Endre profil

(Rediger innstillinger for slippverktøy) Viser en meny over alle tilgjengelige profiler. Du kan velge en annen profil for Preflight-undersøkelsen.

Kjør Preflight-profil uten å bruke rettelser

Undersøker og rapporterer om problemer uten å løse dem. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du velger en profil med en rettelse for å løse problemer.

Kopier PDF-fil

Plasserer en kopi av PDF-filen i suksess- eller feilmappen.

Flytt PDF-fil

Flytter den undersøkte PDF-filen til suksess- eller feilmappen.

Lagre alias for PDF-fil

Plasserer en kobling i PDF-filen i Vellykket- eller Feil-mappen, slik at den opprinnelige filen ikke flyttes fra denne plasseringen.

Opprett rapport og lagre den i suksessmappe/feilmappe

Gjør at du kan angi rapporttypen og detaljmengden. Denne rapporten angir resultatet av Preflight-undersøkelsen.

Innstillinger

Gjør at du kan endre rapportalternativer.

Suksess-/feilmappe

Gjør at du kan angi en mappe og plassering for filene og de valgfrie rapportene.

Vis et sammendrag av PDF-filen

Lager en rapport over filer som genererte uoverensstemmelser i løpet av undersøkelsen. Rapporten angir plasseringen for hver fil. Banen til filen er en aktiv kobling.