Opprette en resultatrapport

Du kan registrere resultatene av en Preflight-undersøkelse i ulike typer rapporter. Du kan angi resultatene som en tekstfil, en XML-fil eller en enkel PDF-fil. En PDF-rapport kan inneholde enten en oversikt eller detaljert informasjon presentert på ulike måter.

En PDF-rapport inneholder informasjon om dokumentet og problemobjektene i lag som du slår av eller på i navigasjonsruten for Lag.

Merk:

Du kan også opprette en innholdsliste over alle objekter og ressurser som brukes i PDF-filen.

Lage en rapport over Preflight-resultater

 1. Klikk Opprett rapport i resultatpanelet i dialogboksen Preflight, eller velg Opprett rapport på Alternativer-menyen.
 2. Angi et navn og en plassering for rapporten. Suffikset _report legges automatisk til rapportnavnet.
 3. Velg rapporttype, og klikk Lagre.

Rapporttyper

PDF-rapport

Lager et sammendrag over problemer sammen med detaljer som vises ved å bruke gjennomsiktige masker, kommentarer eller lag for hvert problemobjekt.

Oversikt

Komprimerer Preflight-resultatene i et kort dokument som inneholder brukte opprettinger, et resultatsammendrag og dokumentinformasjon.

Detaljer

Viser ytterligere informasjon om hvert problemobjekt, for eksempel hvor på siden objektet finnes. Velg Problemer uthevet av gjennomsiktige masker for å plassere en farget maske, som ligner en Photoshop-maske, over områder for å utheve problemområdene. Du kan endre maskefargen med Preflight-innstillingene. Velg Problemer uthevet av kommentarer for å sette inn Preflight-resultatet som kommentarer. Problemer uthevet av lag viser filen inndelt i lag av avvik eller objekter som ble funnet i henhold til de kriteriene som ble brukt i selve profilen. Et annet lag som heter Andre objekter inkluderer objekter som ikke har noe å gjøre med den profilen som brukes.

XML-rapport

Gir en strukturert rapport for arbeidsflytsystemer som kan tolke og behandle Preflight-resultatene. Kontakt trykkeriet hvis du vil ha detaljer.

Tekstrapport

Gir en rapport i ren tekst der hver linje har innrykk i henhold til hierarkiet i dialogboksen med Preflight-resultater. Du kan åpne rapporten i et tekstbehandlingsprogram.

Vise eller skjule lag i en PDF-rapport

 1. Klikk Lag-knappen  i navigasjonsruten for PDF-rapporten.
 2. Utvid rapporten, og klikk firkanten til venstre for et lagnavn i Lag-panelet for å vise eller skjule laget.

Om innholdsrapporter

En innholdsrapport viser ressursene som brukes i en PDF, inkludert fargeområder, bilder, mønstre, skyggelegging, metadata og skrifter og symboler i hver skriftfamilie. Beslektet informasjon er gruppert sammen med og ordnet på en PDF-side, slik at du kan skanne og finne elementene. Du kan kjøre en innholdsrapport før eller etter at du kjører en Preflight-undersøkelse. Til forskjell fra en Preflight-resultatrapport som bare inneholder informasjonen forespurt av kontrollene i den valgte profilen, vil ikke en innholdsrapport filtrere PDF-innholdet. Sammen kan en Preflight-undersøkelsesrapport og en innholdsrapport hjelpe deg å identifisere og løse problemer.

Informasjonen i en innholdsrapport kan være nyttig når du utfører følgende typer oppgaver:

 • Utforske filer som virker uvanlige, for eksempel slike som er opprettet av et ukjent program, eller filer med sen skjermoppdatering, eller kopier og lim inn-handlinger som ikke fungerer.

 • Undersøkelse av behandlingsproblemer, f.eks. feil ved utskrift, eller problemer som oppstår i forbindelse med fargekonvertering, utskyting, plassering på en InDesign-side, og så videre.

 • Identifisere aspekter ved en PDF-fil som ikke er ideelle, for eksempel utilsiktet innebygging av en skrift på grunn av et områdetegn på en malside som ikke er blitt oppdaget, eller beskårede sider med uvensentlige bildedata, eller objekter som ikke er av forventet type (for eksempel type- og vektorobjekter som er konvertert til bilder eller slått sammen med et bilde).

 • Gi ekstra informasjon om et objekt utover at det er til stede. For eksempel ved å finne en spotfarge i innholdsrapporten kan du avgjøre om den brukes alene eller sammen med andre farger, som i et dupleksbilde. Eller du kan avgjøre hvilke symboler i en skrift som er bygd inn, hvordan de vil se ut og hvilke tegn de skal representere. Denne informasjonen kan hjelpe deg å løse en feil med symboler som mangler.

 • Utforske XMP-metadata som er bygd inn i filen, for eksempel forfatter, oppløsning, fargeområde, opphavsrett og nøkkelord som er knyttet til den. Denne informasjonen er lagret på en standardisert måte ved hjelp av XMP (Extensible Metadata Platform)-standarden.

Lage en innholdsliste over PDF-innhold

 1. I dialogboksen Preflight velger du Opprett innholdsliste fra Alternativer-menyen.
 2. Velg de typer objekter og ressurser du ønsker å inkludere i innholdslisten. I tillegg til skrifter, farger, bilder osv., kan du legge til følgende informasjon:

  Form XObjects

  Objekter som det refereres til i et PDF-dokumentet. Hvis for eksempel en PDF-fil inneholder mange forekomster av det samme objektet, eksisterer det som en enkel ressurs som har mange referanser.

  Inkluder XMP-metadata

  Inkluderer informasjon som er innebygd i PDF-filen, og kan brukes av et XMP-aktivert program eller enhet i arbeidsflyten. Denne informasjonen kan inkludere meningsfulle beskrivelser og titler, søkbare nøkkelord, forfatterens navn og informasjon om opphavsrett. Hvis du velger Inkluder avanserte felt kan du inkludere de feltene og strukturene som brukes til å lagre metadata ved hjelp av navnefelt og egenskaper. Denne avanserte informasjonen vises som en tekstbasert trevisning av alle XMP-dataene i PDF-filen, både for dokumentet og bildene i PDF-filen som XMP-metadataene presenterer.

  Merk:

  Du kan også vise metadata for hele PDF-dokumentet i dialogboksen Dokumentegenskaper. Velg Fil > Egenskaper, klikk på kategorien Beskrivelse, og klikk deretter Flere metadata. Hvis du vil vise de avanserte feltene, klikker du på Avansert fra listen til venstre.  

 3. (Valgfritt) Lagre rapporten.