En digital ID inneholder et sertifikat med en offentlig nøkkel og en privat nøkkel. Deltakere i sikkerhetsarbeidsflyter for signering og sertifikater utveksler den offentlige delen (sertifikatet) av sin digitale ID. Når du har skaffet deg andres sertifikat og lagt det til i listen din over klarerte identiteter, kan du kryptere dokumenter for dem. I noen tilfeller kan det hende at sertifikatet ikke er knyttet til et klarert anker som du har angitt. I slike tilfeller kan du angi sertifikatets klareringsnivå slik at du kan validere eierens signatur. Kunnskap om hva en klarert identitet er og hvordan klareringsnivåer stilles inn, gjør deg i stand til å strømlinjeforme arbeidsflyter og løse problemer. Du kan for eksempel legge klarerte identiteter til på forhånd og angi klareringen individuelt for hvert sertifikat. I bedriftsinnstillinger kan listen med klarerte identiteter forhåndskonfigureres. Det kan også hende at du kan søke etter ytterligere sertifikater i en katalogserver.

Importere og eksportere et sertifikat

Du kan eksportere sertifikatet og kontaktdataene for bruk i arbeidsflyter for signaturvalidering og sertifikatsikkerhet. Andre brukere kan importere dataene til sin liste over klarerte identiteter. Kontaktdata som legges til på denne måten, bidrar til å utvide antallet brukere som kan delta i sikre dokumentarbeidsflyter. Se brukerveiledningen for digitale signaturer (PDF) på www.adobe.com/go/learn_acr_security_no for informasjon om eksport av sertifikater.

 1. Åpne dialogboksen Innstillinger (Rediger > Innstillinger).

 2. Velg Signaturer under Kategorier.
 3. For Sertifikater for identiteter og klarering, klikk Mer.
 4. Velg Digitale ID-er til venstre.
 5. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil importere en ID, klikker du knappen Legg til ID og følger instruksjonene på skjermen.

  • Hvis du vil eksportere et sertifikat, klikker du Eksporter-knappen og følger instruksjonene på skjermen for å sende i en e-postmelding eller lagre sertifikatet til en fil.

Angi sertifikatklarering

Du bygger en liste med klarerte identiteter ved å få digitale ID-sertifikater fra signerende deltakere i arbeidsflyter for signering og sertifikater. Denne informasjonen får du fra en server, fil eller et signert dokument. For signeringsarbeidsflyter kan du få denne informasjonen under valideringsprosessen for signaturen. For arbeidsflyter for sertifikatsikkerhet som innebærer kryptering, bør du be om informasjonen på forhånd. Dette gjør at du kan kryptere dokumentet med dokumentmottakerens offentlige nøkkel. Se veiledning for digitale signaturer (PDF) på www.adobe.com/go/learn_acr_security_no for mer informasjon om å opprette klarerte sertifikater.

Adobes godkjente klareringsliste (AATL)

Adobes godkjente klareringsliste (AATL) lar brukere opprette sertifikatbaserte signaturer som klareres hver gang det signerte dokumentet åpnes i Acrobat 9 eller Reader 9 og senere. Både Acrobat og Reader går inn på et nettsted som drives av Adobe for å laste ned en liste med klarerte digitale rotsertifikater hver 30. dag. Alle sertifikatbaserte signaturer som er opprettet med en legitimasjonsbeskrivelse som kan spore et forhold tilbake til et sertifikat på denne listen, er klarert. Adobe og andre autoriteter har bekreftet at disse rotsertifikatene oppfyller spesifikke tekniske krav. De representerer svært sikre legitimasjonsbeskrivelser for identitet og signering. Sertifikatene inkluderer legitimasjonsbeskrivelser for myndigheter og borgere verden rundt. I tillegg inkluderer de legitimasjonsbeskrivelser fra globale kommersielle sertifiseringsinstanser og kvalifiserte sertifiseringsleverandører (CSP-er) i Europa.

Hvis du vil vite mer om denne funksjonen og hvorfor den er viktig for å stadfeste en signatur, kan du se nettstedet til AATL på www.adobe.com/security/approved-trust-list.html.

AATL er aktivert som standard. Listen lastes ned første gang du åpner eller oppretter et signert dokument, eller går inn i de diverse dialogboksene for sikkerhetsinnstillinger. Du blir bedt om å bekrefte at du godkjenner den automatiske oppdateringen i AATL. Klikk Ja om du ønsker å motta oppdateringene.

Merk:

Hør med administratoren din om organisasjonen din av en eller annen grunn har slått av tilgangen til AATL.

For å bekrefte at AATL er aktivert:

 1. Velg Rediger > Innstillinger (Windows) eller Acrobat DC / Acrobat Reader DC > Innstillinger.

 2. Velg Klareringsbehandling fra kategoriene til venstre.

 3. Velg alternativet Last ned klarerte rotsertifikater fra en Adobe-server.

  Med dette alternativet kan Acrobat eller Reader automatisk laste ned klareringsinnstillinger fra en Adobe-server. Disse klareringsinnstillingene sørger for at brukeren eller organisasjonen knyttet til sertifikatet har oppfylt sikkerhetsnivåene i Adobes godkjente klareringslisteprogram.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil ha beskjed når nye rotsertifikater er tilgjengelige fra Adobe, velger du Spør før oppdatering.

  • Hvis du vil laste ned den siste versjonen av klareringslisten fra Adobe, klikker du på Oppdater nå.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet