Et dokument eller program er tilgjengelig hvis personer med funksjonshemninger, for eksempel bevegelseshemmede, blinde, og svaksynte, kan bruke det. Tilgjengelighetsfunksjonene i Acrobat DC, Acrobat Reader DC og Adobe Portable Document Format (PDF) gjør det mulig for mennesker med funksjonshemming å bruke PDF-dokumenter, med eller uten hjelp av skjermlesere, skjermforstørrere eller skrivere for blindeskrift.

Å gjøre PDF-dokumenter tilgjengelige er en fordel for alle brukere. Dokumentstrukturen som gjør det mulig for en skjermleser å lese et PDF-dokument, gjør det for eksempel også mulig for en mobil enhet å tilpasse flyten i og vise dokumentet på en liten skjerm. På samme måte gjør den forhåndsinnstilte tabulatorrekkefølgen i et tilgjengelig PDF-skjema det enklere for alle brukere å fylle ut skjemaet, ikke bare brukere med bevegelighetsvansker.

Tilgjengelighetsfunksjoner i Acrobat DC og Acrobat Reader DC kan plasseres i to brede kategorier. Det er funksjoner for å gjøre det enklere å lese PDF-dokumenter, og funksjoner for å opprette tilgjengelige PDF-dokumenter. Tilgjengelige PDF-dokumenter må opprettes i Acrobat, ikke Reader.

Tilgjengelighetsfunksjoner for lesing av PDF-dokumenter

 • Innstillinger og kommandoer for optimalisering av utdata for hjelpeprogramvare og -enheter, for eksempel lagring som tilgjengelig tekst for en blindeskriftskriver

 • Innstillinger og kommandoer som gjør det lettere å navigere i PDF-dokumenter, for eksempel automatisk rulling, og åpning av PDF-dokumenter på den sist leste siden

 • Oppsettveiviser for tilgjengelighet for enkel innstilling av de fleste tilgjengelighetsalternativer

 • Tastaturalternativer for musehandlinger

 • Funksjoner for tilpasset flyt for å vise PDF-tekst med stor skrift, og for å vise et flerkolonners PDF-dokument midlertidig i en enkeltkolonne som er lett å lese

 • Tekst-til-tale-konvertering for høytlesing

 • Støtte for skjermlesere og skjermforstørrere

Funksjoner for å opprette tilgjengelige PDF-dokumenter

 • Opprettelse av kodede PDF-dokumenter fra redigeringsprogrammer

 • Konvertering av ukodede PDF-dokumenter til kodede PDF-dokumenter

 • Sikkerhetsinnstilling som gir skjermlesere tilgang til tekst samtidig som brukerne forhindres fra å kopiere, skrive ut, redigere eller trekke ut tekst

 • Mulighet for å legge til tekst på skannede sider for å forbedre tilgjengeligheten

 • (Acrobat Pro DC) Verktøy for å redigere leserekkefølge og dokumentstruktur

 • (Acrobat Pro DC) Verktøy for å opprette tilgjengelige PDF-skjema

Acrobat Standard DC har noen funksjoner for å gjøre eksisterende PDF-dokumenter tilgjengelige.Med Acrobat Pro DC kan du utføre oppgaver, for eksempel redigere leserekkefølge eller koder for dokumentstruktur, som er nødvendige for å gjøre enkelte PDF-dokumenter og -skjemaer tilgjengelige.

Flere ressurser

Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighetsfunksjoner, kan du se disse ressursene:

 

Tilgjengelige PDF-dokumenter

Tilgjengelige PDF-dokumenter har følgende kjennetegn:

Søkbar tekst

Et dokument som består av skannede bilder av tekst, er i utgangspunktet utilgjengelig fordi innholdet i dokumentet er bilder, ikke søkbar tekst. Hjelpeprogramvare kan ikke lese eller trekke ut ordene, brukere kan ikke merke eller redigere teksten, og du kan ikke gjøre PDF-dokumentet tilgjengelig. Du må konvertere de skannede bildene av tekst til søkbar tekst ved hjelp av OCR (optisk tekstgjenkjenning) før du kan bruke andre tilgjengelighetsfunksjoner med dokumentet.

Alternative tekstbeskrivelser (Acrobat Pro DC)

Skjermlesere kan ikke lese dokumentfunksjoner, for eksempel bilder og interaktive skjemafelt, som ikke har en tilknyttet alternativ tekst. Skjermlesere kan lese webkoblinger, men det kan være hensiktsmessig å legge til mer meningsfulle beskrivelser som alternativ tekst. Alternativ tekst og verktøytips kan være til hjelp for mange brukere, for eksempel brukere med lærevansker.

Skrifter som lar tegn trekkes ut til tekst (Acrobat Pro DC)

Skriftene i et tilgjengelig PDF-dokument må inneholde nok informasjon til at Acrobat kan trekke ut alle tegnene til tekst for andre formål enn å vise tekst på skjermen. Acrobat trekker ut tegn til Unicode-tekst når du leser et PDF-dokument med en skjermleser eller med Les høyt-funksjonen. Acrobat trekker også ut tegn til Unicode når du lagrer som tekst for en skriver for blindeskrift. Denne uttrekkingen mislykkes hvis Acrobat ikke kan fastslå hvordan skriften skal tilordnes til Unicode-tegn.

Leserekkefølge og koder for dokumentstruktur (Acrobat Pro DC)

For at teksten i et dokument skal kunne leses og vises på en forståelig måte i en skjermleser eller et annet tekst-til-tale-verktøy, må dokumentet være strukturert. Koder for dokumentstruktur i et PDF-dokumenter definerer leserekkefølgen og identifiserer overskrifter, avsnitt, inndelinger, tabeller og andre sideelementer.

Interaktive skjemafelt (Acrobat Pro DC)

Noen PDF-dokumenter inneholder skjemaer som skal fylles ut på en datamaskin. For at et skjema skal være tilgjengelig må skjemafeltene være interaktive for at brukeren skal kunne angi verdier i skjemafeltene.

Navigasjonshjelpemidler (Acrobat Pro DC)

Navigasjonshjelpemidler i et PDF-dokument inkluderer koblinger, bokmerker, overskrifter, innholdsfortegnelse og forhåndsinnstilt tabulatorrekkefølge for skjemafelt. Navigasjonshjelpemidler hjelper brukerne med å forstå dokumentet uten at de må lese gjennom alt. Bokmerker er spesielt nyttige, og de kan opprettes fra dokumentoverskrifter.

Dokumentspråk (Acrobat Pro DC)

Når dokumentspråket angis i et PDF-dokument, kan noen skjermlesere bytte til det aktuelle språket.

Sikkerhet som ikke har innvirkning på hjelpeprogramvare (Acrobat Pro DC)

Noen PDF-forfattere gir ikke brukerne mulighet til å skrive ut, kopiere, trekke ut, legge til kommentarer eller redigere tekst. Teksten i et tilgjengelig PDF-dokument må være tilgjengelig for en skjermleser. Du kan bruke Acrobat til å sikre at sikkerhetsinnstillinger ikke forstyrrer en skjermlesers mulighet til å konvertere teksten på skjermen til tale.

Hvis du vil ha mer informasjon om PDF-tilgjengelighet, kan du se www.webaim.org/techniques/acrobat/.

Koder, tilgjengelighet, leserekkefølge og tilpasning av flyt

PDF-koder ligner på mange måter XML-koder. PDF-koder angir dokumentstruktur: hvilken tekst som er en overskrift, hvilket innhold som utgjør en inndeling, hvilken tekst som er et bokmerke, og så videre. En logisk trestruktur med koder representerer organisasjonsstrukturen i dokumentet. Koder angir derfor leserekkefølgen og gjør det enklere å navigere, spesielt i lange og kompliserte dokumenter, uten at utseendet til PDF-dokumentet endres.

Hjelpeprogramvare bestemmer hvordan innholdet i et dokument vises og tolkes ved hjelp av den logiske trestrukturen. De fleste typer hjelpeprogramvare er avhengig av dokumentets strukturkoder for å kunne bestemme riktig leserekkefølge for teksten. Dokumentets strukturkoder gjør at hjelpeprogramvaren kan forklare bilder og annet innhold i et alternativt format, for eksempel som lyd. I et ukodet dokument finnes ikke slik strukturinformasjon, og Acrobat må da utlede en struktur basert på innstillingen for Leserekkefølge. Dette resulterer ofte i at sideelementene leses i feil rekkefølge, eller at de ikke leses i det hele tatt.

Tilpassing av flyten i et dokument for visning på den lille skjermen på en mobil enhet er avhengig av de samme kodene for dokumentstruktur.

Merk:

Acrobat koder ofte PDF-dokumenter samtidig som de opprettes. Hvis du vil finne ut om et PDF-dokument inneholder koder, velger du Fil > Egenskaper og ser Kodet PDF-verdien under Avansert i kategorien Beskrivelse.

I Acrobat Pro DC vises det treet med den logiske strukturen i Koder-panelet. Det viser dokumentinnhold som sideelementer nestet på ulike nivåer.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet