Brukerveiledning Avbryt

Egenskaper for tilgjengelighet i PDF-filer

 1. Acrobat Brukerhåndbok
 2. Innføring i Acrobat
  1. Få tilgang til Acrobat fra skrivebord, mobil, nett
  2. Nyheter i Acrobat
  3. Hurtigtaster
  4. Systemkrav
 3. Arbeidsområde
  1. Grunnleggende om arbeidsområdet
  2. Åpne og se PDF-er.
   1. Åpne PDF-filer
   2. Navigere i PDF-sider
   3. Viser PDF-innstillinger
   4. Justere PDF-visninger
   5. Aktiver forhåndsvisning av miniatyrbilder av PDF-er
   6. Vis PDF i leser
  3. Arbeide med lagringskontoer på nett
   1. Få tilgang til filer fra Box
   2. Få tilgang til filer fra Dropbox
   3. Få tilgang til filer fra OneDrive
   4. Få tilgang til filer fra SharePoint
   5. Få tilgang til filer fra Google Drive
  4. Acrobat og macOS
  5. Acrobat-varsler
  6. Rutenett, hjelpelinjer og mål i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk og høyre mot venstre-tekst i PDF-filer
 4. Opprette PDF-filer
  1. Oversikt over PDF-oppretting
  2. Opprette PDF-filer med Acrobat
  3. Opprette PDF-er med PDFMaker
  4. Bruke Adobe PDF-skriveren
  5. Konvertere websider til PDF
  6. Opprette PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Adobe PDF-konverteringsinnstillinger
  8. PDF-skrifter
 5. Editing PDFs
  1. Redigere tekst i PDF-filer
  2. Redigere bilder eller objekter i en PDF-fil
  3. Rotere, flytte, slette og nummerere PDF-sider
  4. Redigere skannede PDF-filer
  5. Forbedre dokumentbilder som er tatt med et kamera på en mobil enhet
  6. Optimalisere PDF-filer
  7. PDF-egenskaper og metadata
  8. Koblinger og vedlegg i PDF-filer
  9. PDF-lag
  10. Sideminiatyrer og bokmerker i PDF-filer
  11. Handlingsveiviser (Acrobat Pro)
  12. PDF-filer konvertert til nettsider
  13. Konfigurere PDF-filer for en presentasjon
  14. PDF-artikler
  15. Geospatiale PDF-filer
  16. Bruke handlinger og skript på PDF-filer
  17. Endre standard skrift for å legge til tekst
  18. Slette sider fra en PDF
 6. Skann og OCR
  1. Skanne dokumenter til PDF
  2. Forbedre dokumentbilder
  3. Feilsøk skannerproblemer ved skanning med Acrobat
 7. Skjemaer
  1. Grunnleggende om PDF-skjemaer
  2. Opprette et skjema fra bunnen av i Acrobat
  3. Opprette og distribuere PDF-skjemaer
  4. Fyll ut PDF-skjemaer
  5. PDF-skjemafeltegenskaper
  6. Fylle ut og signere PDF-skjemaer
  7. Angi handlingsknapper i PDF-skjemaer
  8. Publisere interaktive PDF-webskjemaer
  9. Grunnleggende PDF-skjemafelt
  10. Strekkodefelt for PDF-skjema
  11. Samle inn og behandle PDF-skjemadata
  12. Skjemasporing
  13. Hjelp for PDF-skjemaer
  14. Sende PDF-skjemaer til mottakere ved å bruke e-post eller en intern server
 8. Sette sammen filer
  1. Kombinere eller slå sammen filer til én enkelt PDF-fil
  2. Rotere, flytte, slette og nummerere PDF-sider
  3. Legge til topptekst, bunntekst og bates-nummerering i PDF-filer
  4. Beskjær PDF-sider
  5. Legge til vannmerker i PDF-filer
  6. Legge til bakgrunner i PDF-filer
  7. Arbeide med komponentfiler i en PDF-portefølje
  8. Publisere og dele PDF-porteføljer
  9. Oversikt over PDF-porteføljer
  10. Opprette og tilpasse PDF-porteføljer
 9. Deling, gjennomganger og kommentering
  1. Dele og spore PDF-filer på nett
  2. Markere tekst med redigeringer
  3. Klargjøre for en PDF-gjennomgang
  4. Starte en PDF-gjennomgang
  5. Være vert for delte gjennomganger på SharePoint- eller Office 365-nettsteder
  6. Delta i en PDF-gjennomgang
  7. Legg til kommentarer til PDF-filer
  8. Legge til stempel i en PDF-fil
  9. Godkjenningsarbeidsflyter
  10. Behandle kommentarer | vise, svare, skrive ut
  11. Importere og eksportere kommentarer
  12. Sporing og behandling av PDF-gjennomganger
 10. Lagre og eksportere PDF-filer
  1. Lagre PDF-filer
  2. Konvertere PDF til Word
  3. Konvertere PDF til JPG
  4. Konvertere eller eksportere PDF-filer til andre filformater
  5. Alternativer for filformat for PDF-eksport
  6. Bruke PDF-innhold på nytt
 11. Sikkerhet
  1. Innstilling for forbedret sikkerhet for PDF-filer
  2. Sikre PDF-filer med passord
  3. Behandle digitale ID-er
  4. Sikre PDF-filer med sertifikater
  5. Åpne sikrede PDF-filer
  6. Fjerne sensitivt innhold fra PDF-filer
  7. Angi sikkerhetspolicyer for PDF-filer
  8. Velge en sikkerhetsmetode for PDF-filer
  9. Sikkerhetsadvarsler når en PDF-fil åpnes
  10. Sikre PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Funksjon for beskyttet visning for PDF-filer
  12. Oversikt over i Acrobat og PDF-filer
  13. JavaScripts i PDF-filer som en sikkerhetsrisiko
  14. Vedlegg som sikkerhetsrisiko
  15. Tillat eller blokker koblinger i PDF-er
 12. Elektroniske signaturer
  1. Signere PDF-dokumenter
  2. Registrer signaturen på din mobile enhet, og bruk den hvor som helst
  3. Sende dokumenter til e-signering
  4. Om sertifikatsignaturer
  5. Sertifikatbaserte signaturer
  6. Validere digitale signaturer
  7. Adobe Approved Trust List
  8. Håndtere klarerte identiteter
 13. Skrive ut
  1. Grunnleggende PDF-utskriftsoppgaver
  2. Skrive ut hefter og PDF-porteføljer
  3. Avanserte PDF-utskriftsinnstillinger
  4. Skrive ut til PDF
  5. Skrive ut farger i PDF-filer (Acrobat Pro)
  6. Skrive ut PDF-filer i egendefinerte størrelser
 14. Tilgjengelighet, koder og flyttilpasning
  1. Opprette og bekrefte PDF-tilgjengelighet
  2. Egenskaper for tilgjengelighet i PDF-filer
  3. Verktøy for leserekkefølge for PDF-er
  4. Lese PDF-filer med funksjoner for tilgjengelighet og tilpassing av flyt
  5. Redigere dokumentstruktur med panelene Innhold og Koder
  6. Opprette tilgjengelige PDF-filer
 15. Søke og indeksere
  1. Opprette PDF-indekser
  2. Søke i PDF-filer
 16. Multimedier og 3D-modeller
  1. Legge til lyd, video og interaktive objekter i PDF-filer
  2. Legge til 3D-modeller i PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Vise 3D-modeller i PDF-filer
  4. Arbeide interaktivt med 3D-modeller
  5. Måle 3D-objekter i PDF-filer
  6. Angi 3D-visninger i PDF-filer
  7. Aktivere 3D-innhold i PDF-filer
  8. Legge til multimedia i PDF-filer
  9. Legge til kommentarer om 3D-utforminger i PDF-filer
  10. Spille av video, lyd og multimedieformater i PDF-filer
  11. Legge til kommentarer i videoer
 17. Trykkeriproduksjonsverktøy (Acrobat Pro)
  1. Print production tools overview
  2. Skrivermerker og hårstreker
  3. Forhåndsvise utskrift
  4. Sammenslåing av gjennomsiktighet
  5. Fargekonvertering og blekkhåndtering
  6. Overlapping av farger
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- og PDF/E-kompatible filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avanserte preflight-inspeksjoner
  4. Preflight-rapporter
  5. Vise Preflight-resultater, objekter og ressurser
  6. Utskriftsgjengivelser i PDF-er
  7. Korrigere problemområder med Preflight-verktøyet
  8. Automatisk dokumentanalyse med slippverktøy eller preflight-handlinger
  9. Analysere dokumenter med Preflight-verktøyet
  10. Tilleggskontroller i Preflight-verktøyet
  11. Preflight-biblioteker
  12. Preflight-variabler
 19. Fargehåndtering
  1. Opprettholde homogene farger
  2. Fargeinnstillinger
  3. Fargehåndtering for dokumenter
  4. Arbeide med fargeprofiler
  5. Forstå fargehåndtering

Et dokument eller program er tilgjengelig hvis personer med funksjonshemninger, for eksempel bevegelseshemmede, blinde, og svaksynte, kan bruke det. Tilgjengelighetsfunksjonene i Acrobat, Acrobat Reader og Adobe Portable Document Format (PDF) gjør det mulig for mennesker med funksjonshemming å bruke PDF-dokumenter, med eller uten hjelp av skjermlesere, skjermforstørrere eller skrivere for blindeskrift.

Å gjøre PDF-dokumenter tilgjengelige er en fordel for alle brukere. Dokumentstrukturen som gjør det mulig for en skjermleser å lese et PDF-dokument, gjør det for eksempel også mulig for en mobil enhet å tilpasse flyten i og vise dokumentet på en liten skjerm. På samme måte gjør den forhåndsinnstilte tabulatorrekkefølgen i et tilgjengelig PDF-skjema det enklere for alle brukere å fylle ut skjemaet, ikke bare brukere med bevegelighetsvansker.

Tilgjengelighetsfunksjoner i Acrobat og Acrobat Reader kan plasseres i to brede kategorier. Det er funksjoner for å gjøre det enklere å lese PDF-dokumenter, og funksjoner for å opprette tilgjengelige PDF-dokumenter. Tilgjengelige PDF-dokumenter må opprettes i Acrobat, ikke Reader.

Tilgjengelighetsfunksjoner for lesing av PDF-dokumenter

 • Innstillinger og kommandoer for optimalisering av utdata for hjelpeprogramvare og enheter, for eksempel lagring som tilgjengelig tekst for en skriver for blindeskrift

 • Innstillinger og kommandoer som gjør det lettere å navigere i PDF-dokumenter, for eksempel automatisk rulling, og åpning av PDF-dokumenter på den sist leste siden

 • Oppsettsveiviser for tilgjengelighet for enkel innstilling av de fleste tilgjengelighetsalternativer

 • Tastaturalternativer for musehandlinger

 • Funksjoner for tilpasset flyt for å vise PDF-tekst med stor skrift, og for å vise et flerkolonners PDF-dokument midlertidig i en enkeltkolonne som er lett å lese.

 • Tekst-til-tale-konvertering for høytlesing

 • Støtte for skjermlesere og skjermforstørrere

Funksjoner for å opprette tilgjengelige PDF-dokumenter

 • Opprettelse av kodede PDF-dokumenter fra redigeringsprogrammer

 • Konvertering av ukodede PDF-dokumenter til kodede PDF-dokumenter

 • Sikkerhetsinnstilling som gir skjermlesere tilgang til tekst samtidig som brukerne forhindres fra å kopiere, skrive ut, redigere eller trekke ut tekst

 • Mulighet for å legge til tekst på skannede sider for å forbedre tilgjengeligheten

 • (Acrobat Pro) Verktøy for å redigere leserekkefølge og dokumentstruktur

 • (Acrobat Pro) Verktøy for å opprette tilgjengelige PDF-skjema

Acrobat Standard har noen funksjoner for å gjøre eksisterende PDF-dokumenter tilgjengelige. Med Acrobat Pro kan du utføre oppgaver, for eksempel redigere leserekkefølge eller koder for dokumentstruktur, som er nødvendige for å gjøre enkelte PDF-dokumenter og -skjemaer tilgjengelige.

Flere ressurser

Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighetsfunksjoner, kan du se disse ressursene:

Tilgjengelige PDF-dokumenter

Tilgjengelige PDF-dokumenter har følgende kjennetegn.

Søkbar tekst

Et dokument som består av skannede bilder av tekst, er i utgangspunktet utilgjengelig fordi innholdet i dokumentet er bilder, ikke søkbar tekst. Hjelpeprogramvare kan ikke lese eller trekke ut ordene, brukere kan ikke merke eller redigere teksten, og du kan ikke gjøre PDF-dokumentet tilgjengelig. Du må konvertere de skannede bildene av tekst til søkbar tekst ved hjelp av OCR (optisk tekstgjenkjenning) før du kan bruke andre tilgjengelighetsfunksjoner med dokumentet.

Alternative tekstbeskrivelser (Acrobat Pro)

Skjermlesere kan ikke lese dokumentfunksjoner, for eksempel bilder og interaktive skjemafelt, som ikke har en tilknyttet alternativ tekst. Skjermlesere kan lese webkoblinger, men det kan være hensiktsmessig å legge til mer meningsfulle beskrivelser som alternativ tekst. Alternativ tekst og verktøytips kan være til hjelp for mange brukere, for eksempel brukere med lærevansker.

Skrifter som tillater at tegn trekkes ut til tekst (Acrobat Pro)

Skriftene i et tilgjengelig PDF-dokument må inneholde nok informasjon til at Acrobat kan trekke ut alle tegnene til tekst for andre formål enn å vise tekst på skjermen. Acrobat trekker ut tegn til Unicode-tekst når du leser et PDF-dokument med en skjermleser eller med Les høyt-funksjonen. Acrobat trekker også ut tegn til Unicode når du lagrer som tekst for en skriver for blindeskrift. Denne uttrekkingen mislykkes hvis Acrobat ikke kan fastslå hvordan skriften skal tilordnes til Unicode-tegn.

Leserekkefølge og koder for dokumentstruktur (Acrobat Pro)

For at teksten i et dokument skal kunne leses og vises på en forståelig måte i en skjermleser eller et annet tekst-til-tale-verktøy, må dokumentet være strukturert. Koder for dokumentstruktur i et PDF-dokument definerer leserekkefølgen og identifiserer overskrifter, avsnitt, inndelinger, tabeller og andre sideelementer.

Interaktive skjemafelt (Acrobat Pro)

Noen PDF-dokumenter inneholder skjemaer som skal fylles ut på en datamaskin. For at et skjema skal være tilgjengelig må skjemafeltene være interaktive for at brukeren skal kunne angi verdier i skjemafeltene.

Navigasjonshjelpemidler (Acrobat Pro)

Navigasjonshjelpemidler i et PDF-dokument inkluderer koblinger, bokmerker, overskrifter, innholdsfortegnelse og forhåndsinnstilt tabulatorrekkefølge for skjemafelt. Navigasjonshjelpemidler hjelper brukerne med å forstå dokumentet uten at de må lese gjennom alt. Bokmerker er spesielt nyttige, de kan opprettes fra dokumentoverskrifter.

Dokumentspråk (Acrobat Pro)

Når dokumentspråket angis i et PDF-dokument, kan noen skjermlesere bytte til det aktuelle språket.

Sikkerhet som ikke forstyrrer hjelpeprogramvare (Acrobat Pro)

Noen PDF-forfattere gir ikke brukerne mulighet til å skrive ut, kopiere, trekke ut, legge til kommentarer eller redigere tekst. Teksten i et tilgjengelig PDF-dokument må være tilgjengelig for en skjermleser. Du kan bruke Acrobat til å sikre at sikkerhetsinnstillinger ikke forstyrrer en skjermlesers mulighet til å konvertere teksten på skjermen til tale.

Hvis du vil ha mer informasjon om PDF-tilgjengelighet, kan du se www.webaim.org/techniques/acrobat/.

Koder, tilgjengelighet, leserekkefølge og tilpasning av flyt

PDF-koder ligner på mange måter XML-koder. PDF-koder angir dokumentstruktur: Hvilken tekst som er en overskrift, hvilket innhold som utgjør en inndeling, hvilken tekst som er et bokmerke, og så videre. En logisk trestruktur med koder representerer organisasjonsstrukturen i dokumentet. Koder angir derfor leserekkefølgen og gjør det enklere å navigere, spesielt i lange og kompliserte dokumenter, uten at utseendet til PDF-dokumentet endres.

Hjelpeprogramvare bestemmer hvordan innholdet i et dokument vises og tolkes ved hjelp av den logiske trestrukturen. De fleste typer hjelpeprogramvare er avhengig av dokumentets strukturkoder for å kunne bestemme riktig leserekkefølge for teksten. Dokumentets strukturkoder gjør at hjelpeprogramvaren kan forklare bilder og annet innhold i et alternativt format, for eksempel som lyd. I et ukodet dokument finnes ikke slik strukturinformasjon, og Acrobat må da utlede en struktur basert på innstillingen for Leserekkefølge. Dette resulterer ofte i at sideelementene leses i feil rekkefølge, eller at de ikke leses i det hele tatt.

Tilpassing av flyten i et dokument for visning på den lille skjermen på en mobil enhet er avhengig av de samme kodene for dokumentstruktur.

Merk:

Acrobat koder ofte PDF-dokumenter samtidig som de opprettes. Hvis du vil finne ut om et PDF-dokument inneholder koder, velger du Fil > Egenskaper og ser Kodet PDF-verdien under Avansert i kategorien Beskrivelse.

I Acrobat Pro vises det treet med den logiske strukturen i Koder-panelet. Det viser dokumentinnhold som sideelementer nestet på ulike nivåer.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din