Merke og kopiere tekst og bilder

Med markeringsverktøyet kan du merke vannrett og loddrett tekst, bilder, vektorobjekter og tabeller i en PDF-fil. Markeringsverktøyet gjenkjenner innholdstypen under markøren, og endrer den automatisk. Du kan bruke kommandoene Kopier, Kopier med formatering, Eksporter valg som og Lim inn, for å kopiere den valgte teksten til et annet program. Legg merke til følgende:

 • Hvis du ikke kan merke tekst, kan det hende teksten er en del av et bilde. I Acrobat eksporterer du bildetekst til tekst som kan merkes, ved å velge Verktøy > Forbedre skanninger > Gjenkjenn tekst > I denne filen.
 • Hvis kommandoene Klipp ut, Kopier, Kopier med formatering og Lim inn er nedtonet når du merker tekst, kan den som opprettet PDF-dokumentet, ha angitt begrensninger for kopiering av tekst.
 • Hvis teksten du kopierer, bruker en skrift som ikke er tilgjengelig på systemet, vil skriften bli erstattet med en skrift som ligner, eller en standardskrift.
Markeringsverktøyet
Merk tekst ved å dra fra innsettingspunktet til et sluttpunkt (venstre) eller ved å dra diagonalt over teksten (høyre).

Velge tekst og bilder

 1. Klikk markeringsverktøyet , og hold markøren over et tomt område på siden. Du kan eventuelt bruke Ctrl (Windows) eller Command (Mac OS.). Markøren endres til et rektangel.
 2. Dra pekeren og tegn et rektangel for å velge en del av siden.

Merke en tekstkolonne

 1. Bruk markingsverktøyet til å flytte pekeren mot en tekstkolonne. Når pekeren endrer form til en loddrett strek på en rute, er markingsverktøyet i kolonnemerkingsmodus.

  Merk:

  Du kan velge tvungen kolonnemerkingsmodus ved å trykke Alt-tasten mens du drar et rektangel over tekstkolonnen.

 2. Dra et rektangel over tekstkolonnen. Hvis du vil merke tekst i flere kolonner, drar du fra begynnelsen av teksten i en kolonne til slutten av teksten som skal merkes.

Merke all tekst på en side

 1. Velg Vis > Sidevisning > Enkeltsidevisning.

 2. Gjør ett av følgende:
  • Velg Rediger > Marker alt.

  • Klikk fire ganger i teksten. Denne metoden merker all tekst på siden, uansett hvilket sideoppsett som er valgt.

  Merk:

  Hvis du velger et annet sideoppsett, merkes all tekst i dokumentet.

Kopiere merket tekst

 1. Bruk markeringsverktøyet til å merke ønsket tekst på siden.
 2. Kopier teksten:
  • Velg Rediger > Kopier for å kopiere den merkede teksten til et annet program.

  • Høyreklikk i den merkede teksten, og velg deretter Kopier.

  • Høyreklikk i den merkede teksten, og velg deretter Kopier med formatering.

   Du kan lime inn kopiert tekst i kommentarer eller bokmerker og i dokumenter som er opprettet i andre programmer.

Konvertere det valgte innholdet til andre formater

Du konverterer valgt innhold til andre formater ved å eksportere et utvalg. Du kan for eksempel velge innholdet og lagre det som et Word-dokument, Excel-regneark eller kommadelte verdier.

 1. Klikk på markeringsverktøyet . Trykk Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) for å opprette et rektangulært utvalg.

 2. Dra et rektangel over innholdet for å kopiere. Trykk Alt hvis du merker tekst i kolonner.

  Merk:

  For å velge tabeller som strekker seg utover én side, kan du prøve å endre sidevisningen til Enkeltside kontinuerlig før du velger tabellene. (Vis > Sidevisning > Aktiver rulling)

 3. Høyreklikk på utvalget, velg Eksporter valg som og angi et filnavn.
 4. Velt ett av følgende i Filtype, avhengig av innholdets natur:

  Word-dokument eller Word 97–2003

  Lagrer innholdet som en Word-fil.

  Excel-arbeidsbok, XML-regneark eller CSV

  Lagrer innholdet som en tabell.

  Rikt tekstformat eller HTML

  Lagrer innholdet som en RTF- eller HTML-fil.

  Merk:

  Hvis du vil kopiere en tabell i RTF, drar du den merkede tabellen til et åpent dokument i målprogrammet.

  PowerPoint

  Lagrer innholdet som en PowerPoint-fil (*.pptx).

Kopiere bilder

Bruk markeringsverktøyet til å kopiere enkeltbilder fra en PDF-fil og lime dem inn på utklippstavlen, i et annet program eller i en fil.

Hvis du ikke kan velge et bilde på grunn av overlappende tekst, åpner du dialogboksen Innstillinger og velger Generelt under Kategorier. Velg deretter Få markeringsverktøyet til å markere bilder før tekst.

 1. Bruk markeringsverktøyet til å gjøre ett av følgende:
  • Hvis du vil merke hele bildet, klikker du det eller drar et rektangel rundt det.

  • Hvis du vil merke en del av et bilde, holder du pekeren over bildet til trådkorsikonet  vises, og deretter drar du et rektangel rundt denne delen.

  Merk:

  Hvis du vil fjerne merkingen for et bilde og begynne på nytt, klikker du utenfor bildet.

 2. Kopier bildet:
  • Velg Rediger > Kopier, og velg deretter Rediger > Lim inn for å lime inn bildet i et åpent dokument i et annet program.

  • Høyreklikk bildet, og velg et alternativ for å kopiere bildet til utklippstavlen eller en ny fil.

  • Dra bildet til et åpent dokument i et annet program.

Eksportere objekter til en separat PDF-fil

Du kan lagre objekter i separate PDF-filer ved hjelp av verktøyet Rediger objekt.

 1. Velg Verktøy > Trykkeriarbeid > Rediger objekt.

 2. Marker objektet eller objektene.

 3. Høyreklikk utvalget, og velg Lagre/Arkiver valg som.

 4. I dialogboksen Lagre som/Arkiver angir du hvor du vil lagre filen, skriver inn filnavnet og klikker Lagre/Arkiver.

Ta øyeblikksbilde av en side

Du kan bruke øyeblikksbildeverktøyet til å kopiere alt merket innhold (tekst, bilder eller begge deler) til utklippstavlen eller til et annet program. Tekst og bilder kopieres som et bilde.

Du kan bruke to metoder for å ta et øyeblikksbilde: bruke markeringsverktøy eller verktøyet for øyeblikksbilde. Bruk markeringsverktøyet og tegn et rektangel. Deretter høyreklikker du og velger Ta et øyeblikksbilde.

Gjør følgende for å bruke verktøyet for øyeblikksbilde:

 1. Velg øyeblikksbildeverktøyet ved å velge Rediger > Ta øyeblikksbilde.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Klikk hvor som helst på siden for å kopiere alt innholdet som vises på skjermen.

  • Dra et rektangel rundt tekst, bilder eller en kombinasjon av begge deler.

  • Dra et rektangel innenfor et bilde hvis du bare vil kopiere en del av bildet.

   Farger i det merkede området inverteres midlertidig for å utheve området. Området kopieres automatisk til utklippstavlen når du slipper museknappen. Hvis du har et dokument åpent i et annet program, kan du velge Rediger > Lim inn for å lime inn det kopierte området direkte i måldokumentet.


  Merk:

  Hvis du vil legge øyeblikksbildeverktøyet til verktøylinjen Vanlige verktøy, høyreklikker du på verktøylinjen og velger Rediger > Ta øyeblikksbilde. Verktøylinjen Vanlige verktøy befinner seg til venstre for Verktøy-, Kommentar- og Del-rutene. Se Verktøylinjer.

  Merk:

  Du kan lagre alle bildene fra et PDF-dokument. Se Eksportere bilder til et annet format. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Reader.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet