Acrobat-varsler er vanligvis oppdateringer om en endring i statusen for dokumentene du har delt for visning, gjennomgang eller signering. Det varsler deg om alle handlinger som utføres på et dokument, inkludert alle innkommende og utgående forespørsler for dokumenter som er delt av deg eller med deg. Både avsenderen og mottakeren varsles umiddelbart om endring i dokumentstatus og aktivitet i arbeidsflyten. Et daglig sammendrag av varsler sendes også til deg via e-post.

 

Varselklokke-ikon

Klokkeikonet er plassert ved siden av Profil-menyen øverst til høyre i Acrobat DC-skrivebordsappen, Acrobat Reader-mobilappen og Document Cloud-nettgrensesnittet. Hvis du har nye varsler, viser klokkeikonet et rødt merke. Du kan klikke på ikonet for å vise alle varslene.

Varsler i Acrobat DC

Merk:

Creative Cloud-medlemmer kan også se varslene i Creative Cloud-skrivebordsappen.

Varsel-panel

Når du klikker på klokkeikonet, vises varslene i Varsel-panelet. De nye varslene er fremhevet slik at du lett ser varslene som er nye siden du sist sjekket. Hvert varsel vises som er kort, og inkluderer detaljene du trenger.

Varslene som vises for ulike arbeidsflyter, er oppført i tabellene nedenfor.

Gjennomgangsarbeidsflyt

Arbeidsflyt Varsel

Dokument sendt eller delt: (invitasjon til gjennomgang)

Handle
@omtale-koder Handle (for den navngitte leseren)
Kommenteringsaktivitet fra mottaker: Kommentarer og svar som er lagt til, endret, løst eller slettet Oppgave fullført
Mottakeren klikker på Ferdig for å angi at gjennomgangen er fullført Oppgave fullført
Tidsfristpåminnelser: Utløses basert på tidsplanen som er angitt av initiativtakeren Handle

Del og spor

Arbeidsflyt Varsel
Dokument delt eller sendt: Levert Handle
Mottakeraktivitet: Dokument vist Oppgave fullført

Signeringsarbeidsflyt

Arbeidsflyt Varsel
Dokument sendt til signering Handle (for mottakeren)
Mottakeren vil enten godkjenne, avslå, delegere, fylle ut eller bekrefte avtalen Oppgave fullført (for avsenderen)
Påminnelse om å handle (signere eller godkjenne) Handle

Merk:

  • Acrobat desktop - Signeringsvarsler for Enterprise-brukere er ikke tilgjengelig for øyeblikket.
  • Acrobat Reader Mobile - Signeringsvarsler for avtaler som du sender til signering med mobilappen, er ikke tilgjengelig for øyeblikket. Du mottar imidlertid varsler for signeringsavtaler som du mottar for signering.

Fyll ut-, Signer- og Send-arbeidsflyt

Arbeidsflyt Varsel
Dokument delt/sendt Handle (for mottaker)
Mottaker viser dokumentet Oppgave fullført (for avsenderen)