Fargekonvertering

Farger må ofte konverteres når de vises på en skjerm eller sendes til en skriver. Konvertering er nødvendig når fargemodellene ikke samsvarer (for eksempel når CMYK-farger vises på en RGB-skjerm eller når et dokument med bilder i et RGB-fargeområde sendes til en skriver).

Acrobat bruker kildefargeområdene for objekter i en PDF-fil til å bestemme hva slags (eller om) fargekonvertering som kreves, for eksempel fra RGB til CMYK. For bilder og objekter som inneholder innebygde fargeprofiler, bruker Acrobat informasjonen i profilen til å behandle utseendet på fargen. For filer som samsvarer med serien med PDF/X-standarder, bruke OutputIntent til å behandle fargene i filen. Ubehandlede farger bruker imidlertid ikke profiler, så en profil må brukes midlertidig for konvertering. Panelet Fargehåndtering i dialogboksen Innstillinger inneholder profiler for konvertering av uhåndterte farger. Du kan også velge bestemte profiler basert på lokale trykkebetingelser.

Konverter farger, dialogboksoversikt

Hvis PDF-filen skal skrives ut på en høykvalitetsenhet eller bygges inn i en førtrykksarbeidsflyt, kan du konvertere fargeobjekter til CMYK eller et annet fargeområde. I motsetning til andre Acrobat-funksjoner som midlertidig konverterer farger under utskrift eller visning, endrer Konverter farger-funksjonen fargeverdiene i dokumentet. I dialogboksen Konverter farger kan du konvertere farger på én enkelt side eller i et helt dokument.

Merk:

Dialogboksen Konverter farger konverterer alle fargene i dokumentet eller alle fargene for bestemte objekttyper til målfargerommet. Hvis du bare vil konvertere fargene til et valgt objekt, bruker du Rediger objekt-verktøyet.

Konverter farger, dialogboks
Konverter farger, dialogboks

A. Konverteringsattributter B. Dokumentfarger 

Åpne dialogboksen Konverter farger:

 1. Velg Verktøy > Trykkarbeid > Konverter farger.

Konvertere farger til et annet område

Avhengig av hvilket fargeområde du velger, vil fargekonvertering beholde, konvertere eller tilordne (aliaser) fargeverdier fra kildefargeområdet til målområdet på følgende måte:

 • Objekter med ukodede (Enhet) data, konverteres til målområdet med arbeidsområdeprofiler som kilde. Denne konverteringen gjøres for alle ukodede områder, RGB, CMYK og gråtone, uavhengig om det er en frittstående eller en alternativ verdi for spotfarge.

 • Objekter i enhetsuavhengige fargeområde (CalGray, CalRGB eller Lab) kan beholdes eller konverteres. Hvis konvertert, bruker Acrobat den enhetsavhengige objektinformasjonen.

 • Objekter som er angitt i spotfarger, kan beholdes, konverteres eller tilordnes (aliaser) til en annen trykkfarge som finnes i dokumentet. Objekter kan være Separasjon-, DeviceN- eller NChannel-fargeområder. Spotfarger kan også tilordnes til en CMYK-prosessfarge hvis prosessfargemodellen for målområdet er CMYK. Spotfarger som er tilordnet andre trykkfarger, kan forhåndsvises i dialogboksen Forhåndsvisning av utskrift.

Merk:

Hvis du vil konvertere bestemte spotplater, bruker du Trykkfargebehandling sammen med Konverter farger-verktøyet. Hvis du bare vil konvertere bestemte spotplater til prosessplater, tilordner du dem til prosessplater i Trykkfargebehandling. Ellers vil alle spotfarger i dokumentet konverteres til prosessfarger hvis du har valgt Spotfarge som fargetype.

Konvertere dokumentfarger

 1. Velg en konverteringskommando i dialogboksen Konverter farger. Hvis det ikke finnes noen kommandoer i listen, klikker du på Legg til for å legge til standard konverteringskommando.

 2. Velg konverteringskommandoen som du vil redigere, og velg deretter et alternativ fra Samsvarende kriterier:

  Objekttype

  Angir om du vil konvertere fargene for alle objektene eller for en bestemt objekttype i dokumentet.

  Fargetype

  Angir fargeområdet for objektet som skal konverteres.

  Tekststørrelse

  Angir minimal og maksimal tekststørrelse for tekstobjekter som skal konverteres.

 3. Velg én av følgende konverteringskommandoer:

  Behold

  Holder objektene i det valgte fargeområdet når dokumentet skrives ut.

  Konverter til profil

  Bruker målområdeprofilen til å konvertere fargeobjekter til en vanlig ICC-profil for en utskriftsenhet.

  Dekalibrer

  Fjerner innebygde profiler fra de samsvarende objektene.

 4. Angi konverteringsprofilen.
 5. Merk gjengivelsesvalget som skal brukes for konverteringen. Standard er Bruk dokumentgjengivelse. Hvis du velger noen av de andre gjengivelsene, overstyrer den valgte gjengivelsen dokumentgjengivelsen for konverteringen.
 6. Velg Bygg inn for å bygge inn profilen. Når du velger å bygge inn, kodes alle objektene med den valgte konverteringsprofilen. Her er et eksempel på et dokument som kan inneholde fem objekter: ett i gråtoner og to i både RGB- og CMYK-fargeområdet. I dette tilfellet kan du legge til en separat fargeprofil for kalibrering av fargen for hvert fargeområde for til sammen tre profiler. Denne prosessen er nyttig når RIPen fargehåndterer PDF-filer, eller når du deler PDF-filer med andre brukere.

 7. Velg Konverter farger for Utskriftsgjengivelse, og angi profilen for utskriftsgjengivelse som skal brukes i stedet for dokumentets gjeldende utskriftgjengivelse. En utskriftsgjengivelse beskriver egenskapene for fargegjengivelse for en utskriftsenhet eller et produksjonsmiljø der det kan tenkes at dokumentet skal skrives ut. Valget er ikke tilgjengelig hvis dokumentet ikke har en utskriftsgjengivelse. (PDF-filer som ikke samsvarer med standarder, for eksempel PDF/X eller PDf/A, mangler ofte en utskriftsgjengivelse.)
 8. Angi sidene som skal konverteres.
 9. Velg eventuelle tilleggsalternativer for konvertering:

  Behold svart

  Bevarer alle svarte objekter tegnet i CMYK, RGB eller gråtoner, under konverteringen. Dette alternativet hindrer at tekst i RGB-svart konverteres til dyp svart ved konvertering til CMYK.

  Endre grått til CMYK-svart

  Konverterer grått til CMYK for enheten.

  Bevare CMYK-primærfarger

  Bevarer primærfargene ved transformering av farger for å klargjøre CMYK-dokumenter for en ny målprofil for utskrift. For farger med bare ett fargestoff, bruker Acrobat bare det fargestoffet. For farger med mer enn ett fargestoff finner Acrobat fargen med den minste fargeforskjellen.

 10. Klikk på Dokumentfarger for å vise en liste over fargeområder og spotfarger i dokumentet.

 11. Klikk Trykkfargebehandling for å angi trykkfargeinnstillingene og opprette et trykkfargealias. Hvis det er konfigurert et alias i Trykkfargebehandling, vises navnet på aliaset ved siden av knappen Trykkfargebehandling i dialogboksen Konverter farger.
 12. Velg en kommando fra listen Konverteringskommandoer, og bruk Flytt opp eller Flytt ned for å endre konverteringsrekkefølgen.
 13. Klikk på Lagre kommandoer for å opprette en forhåndsinnstilling basert på innstillingene. Du kan importere innstillingene senere ved å klikke på Last inn kommandoer.

Konverter objektfarger

Hvis enkelte objekter i PDF-filen ikke er i samsvar med fargerommet til dokumentet, kan du bruke Rediger objekt-verktøyet  til å korrigere dem. Verktøyet for redigering av objekt kan endre fargeområdet for valgte objekter. Hvis du for eksempel setter inn et RGB-bilde i et CMYK-dokument, kan du bruke dette verktøyet til bare å endre RGB-bildet, uten at de andre PDF-fargene berøres. Du kan bygge profilen inn med objektet.

Merk:

Verktøyet for redigering av objekt lar deg ikke endre utskriftsgjengivelsen, fordi den påvirker hele dokumentet.

 1. Velg Verktøy > Trykkarbeid > Rediger objekt.

 2. Merk objektet du vil konvertere.

  Merk:

  Hvis du har problemer med å merke et objekt, kan du prøve å bruke kategorien Innhold (Vis > Vis/skjul ide > Navigasjonsruter > Innhold). Kategorien Innhold viser alle elementene i PDF-filen i rekkefølgen de vises på siden.  

 3. Høyreklikk på det merkede området og velg Egenskaper.

 4. Klikk på Farge-fanen.

 5. På Konverter til-menyen velger du profilen som skal være det nye fargeområdet for objektet. Det gjeldende fargeområdet for et enkelt objekt (eller identiske fargeområder for flere objekter) vises på toppen av kategorien Farge for referanse. Ulike fargeområder for flere objekter blir ikke vist.
 6. På Gjengivelsesform-menyen velger du den riktige oversettingsmetoden for objektet.
 7. (Valgfritt) Velg et av følgende konverteringsalternativer:

  Bygge inn profil

  Bygge inn fargeprofilen med objektet.

  Behold svart

  Bevarer alle svarte objekter tegnet i CMYK, RGB eller gråtoner, under konverteringen. Dette alternativet hindrer at tekst i RGB-svart konverteres til dyp svart ved konvertering til CMYK.

  Endre grått til CMYK-svart

  Konverterer grått til CMYK for enheten.

  Bevare CMYK-primærfarger

  Bevarer primærfargene ved transformering av farger for å klargjøre CMYK-dokumenter for en ny målprofil for utskrift. For farger med bare ett fargestoff, bruker Acrobat bare det fargestoffet. For farger med mer enn ett fargestoff finner Acrobat fargen med den minste fargeforskjellen.

 8. Klikk Konverter farger.

Fjerne innebygde profiler fra enkeltobjekter

Du kan fjerne de innebygde fargeprofilene fra bilder og andre objekter i PDF-filen. Uten den innebygde profilen bruker Acrobat arbeidsområdeprofilen for objektet til å fastslå hvordan utseendet på fargen skal håndteres.

 1. Velg Verktøy > Trykkarbeid > Rediger objekt, og velg objektene du vil konvertere.

 2. Høyreklikk på det merkede området og velg Egenskaper.

 3. Klikk på Farge-fanen.

 4. Klikk på Dekalibrer farger.

Oversikt over trykkfargebehandling

Trykkfargebehandlingen gir deg kontroll over trykkfargene under utskriften. Endringer du foretar med trykkfargebehandlingen påvirker utskriften, ikke hvordan fargene defineres i dokumentet.

Alternativene for trykkfargebehandling er spesielt nyttige for trykkerier. Hvis en prosessjobb for eksempel inkluderer en spotfarge, kan trykkeriet åpne dokumentet og endre spotfargen til den tilsvarende CMYK-prosessfargen. Hvis et dokument inneholder to lignende spotfarger når bare én er nødvendig, eller hvis den samme spotfargen har to ulike navn, kan trykkeriet tilordne de to som ett enkelt alias.

I en arbeidsflyt for overlapping lar trykkfargebehandlingen deg angi trykkfargetettheten for å kontrollere når overlapping finner sted, og den lar deg angi riktig antall og rekkefølge av trykkfarger.

Merk:

InDesign og Acrobat deler samme teknologi for trykkfargebehandling Alternativet Bruk standard Lab-verdier for spotfarger finner du imidlertid bare i InDesign.

Trykkfargebehandling i Acrobat
Trykkfargebehandling

A. Prosesstrykkfarge B. Alias-spottrykkfarge C. Spottrykkfarge 

Åpne trykkfargebehandlingen i Acrobat

Gjør ett av følgende:

 • Velg Verktøy > Trykkarbeid > Trykkfargebehandling.
 • Velg Fil > Skriv ut, og klikk Avansert. I Utdata-panelet i dialogboksen Avansert skriveroppsett klikker du Trykkfargebehandling.
 • Velg Fil > Lagre som annet > Flere alternativer > Encapsulated PostScript eller PostScript. Klikk Innstillinger, og klikk deretter Trykkfargebehandling.

Separere spotfarger som prosessfarger

Ved hjelp av Trykkfargebehandling kan du konvertere spotfarger til prosessfarger. Når spotfarger konverteres til tilsvarende prosessfarger, trykkes de som separasjoner i stedet for på én enkelt plate. Det er nyttig å konvertere en spotfarge dersom du utilsiktet har tilført en spotfarge i et prosessfargedokument, eller hvis dokumentet inneholder flere spotfarger enn det er praktisk å trykke.

 1. Gjør ett av følgende i trykkfargebehandlingen:
  • Hvis du vil separere individuelle spotfarger, klikker du på ikonet for trykkfargetype til venstre for spotfargen eller alias-spotfargen. Et ikon for prosessfarge vises. Hvis du vil endre fargen tilbake til spotfarge, klikker du på ikonet igjen.

  • Hvis du vil separere alle spotfarger, velger du Konverter alle spotfarger til prosessfarger. Ikonene til venstre for spotfargene endres til ikoner for prosessfarge. Hvis du vil gjenopprette spotfargene, fjerner du avmerkingen for Konverter alle spotfarger til prosessfarger.

  Merk:

  Hvis du velger Konverter alle spotfarger til prosessfarger, fjernes eventuelle aliaser for trykkfarger som du har angitt i trykkfargebehandlingen, og dette kan også virke inn på innstillingene for overtrykk og overlapping i dokumentet.

 2. (Bare InDesign) Hvis du vil bruke Lab-verdiene for en spotfarge i stedet for CMYK-definisjoner, velger du Bruk standard Lab-verdier for spotfarger.

Opprette et trykkfargealias for en spotfarge

Du kan tilordne en spotfarge til en annen spot- eller prosessfarge ved å opprette et alias. Et alias kan være nyttig hvis dokumentet inneholder to lignende spotfarger når det bare er nødvendig med én, eller hvis det inneholder for mange spotfarger. Du kan se effekten av trykkfargealiaser på utskriften, og du kan se effekten på skjermen hvis modusen Forhåndsvisning av overtrykk er aktivert.

 1. Velg spottrykkfargen du ønsker å opprette et alias for, i trykkfargebehandlingen.
 2. Velg et alternativ på menyen for Trykkfargealias. Ikonet for trykkfargetype og trykkfargebeskrivelse forandrer seg deretter.