Om preflight-variabler

Preflight-variablene er selvstendige dataobjekter som kan brukes til å utvikler fleksible og kraftige arbeidsflyter. De lar deg endre verdier for kontroller og rettelser uten å endre profilen. Variablene gjør det mulig å kontrollere informasjon eller utføre rettelser ved kjøring av profilen, i stedet for å forhåndsdefinere slik informasjon. En stor fordel ved bruke variabler er muligheten til å utsette kontrollene eller rettelsene for behandling av PDF-filer, til starttidspunktet for behandlingen. Du kan bruke en preflight-profil og konfigurere forskjellige jobber, der hver av dem utfører en forskjellig operasjon basert på variablene du legger til i jobbdefinisjonen. Hver gang kan du kan velge forskjellige verdier for operasjonen.

Mange deler a preflight, for eksempel profiler, kontroller og rettelser, kan håndteres med variabler. Variabler kan brukes til å konfigurere følgende:

 • På-/av-bryter for kontroller og rettelser i en profil.
 • Endre alvorsgrad for kontroller og rettelser.
 • Bla gjennom etter forskjellige alternativer for hurtigmenyer.
 • Felt av typen avmerkingsboks, hurtigmeny eller inndatafelt for tekst eller tall.
 • Felt for navn og beskrivelse.

Du har tilgang til variabelalternativet ved redigering av en preflight-profil, kontroller eller rettelser. Når du klikker på variabelikonet , vises en liste over variabler. Variabelen som brukes i gjeldende kontekst (profil, kontroller eller rettelser), vises først, etterfulgt av alle variablene i gjeldende bibliotek.

Opprette en variabel

 1. Klikk på variabel-ikonet. 

 2. Velg Ny variabel. Dialogboksen Preflight: Ny variabel vises.

 3. Angi følgende parametere for den nye variabelen:

  • Nøkkel:  For å konfigurere verdier i profiler, kontroller eller rettelser.
  • Etikett: Brukes i brukergrensesnittet. Eksempel: I dialogboksen Preflight: Angi variabelverdier.
  • Type: Type verdi som variabelen brukes for.
  • Standardverdi: Standardverdien som skal brukes hvis ikke en annen verdi angis på kjøretidspunktet.
  • Begrens inndataverdier til bestemte verdier: Definerer omfanget for bestemte verdier en variabel kan ha.
  • Liste: velg en liste over verdier for variabelen på kjøretidspunktet.
  • Vis evalueringsresultater: Kontroller om en angitt verdi kan godtas for variabelen.
 4. Klikk OK.

Tilordne variabler

 1. I dialogboksen Preflight klikker du på Alternativer > Opprett kontroll.

 2. Velg egenskap og klikk på Legg til i ruten til høyre.

  Preflight: Ny kontroll
 3. Klikk på variabelikonet.

  Tilordne variabel
 4. Opprett en ny variabel og angi verdien. Hvis du vil tilordne verdien til den tilføyde egenskapen, kan du velge en variabel fra listen over alle variabelnøklene.

  Variabelnøkkelen vises som <nøkkel: verdi> i det respektive feltet (for inndatafelt for tekst eller hurtigmenyer) eller ved siden av det (for avmerkingsbokser).

  Merk:

  Variabelalternativet er ikke tilgjengelig for alle egenskapene.

 5. Klikk OK.

Oppheve tilordning av variabler

Hvis du vil oppheve tilordning av en variabel, fjerner du oppføringen i inndatafeltet for tekst. Hvis du vil velge en annen variabel, klikker du på variabelikonet og velger en variabel.

Kjøre profiler med variabler

Når du kjører en profil, kontroll eller rettelse som inneholder én eller flere variabler som krever inndata, vises dialogboksen Preflight: Angi variabelverdi.

 

Angi variabelverdi

Hvis du vil se etter tilleggsinformasjon for den angitte verdien, klikker du på  ikonet.

Se etter tilleggsinformasjon

Angi de nye verdiene, eller bruk de forhåndsutfylte standardverdiene. Det vises en feil hvis den angitte verdien er feil.

Feil for feil angitt verdi

Variabelverdien vises også i rapporten Preflight: Resultater.

Variabelverdi i Preflight: Resultater