Preflight-resultater

Du kan vise resultatene av en Preflight-undersøkelse som en liste, som kommentarer eller individuelt i dialogboksen for Preflight. I resultatlisten vises uoverensstemmelsene i henhold til alvorlighetsgraden. Først vises feil, deretter advarsler, og deretter bare informasjon. Et advarselsikon vises ved siden av hver kontroll som ikke oppfylte kriteriene angitt i Preflight-profilen.

Dialogboksen Preflight med problemobjekter
Dialogboksen Preflight med problemobjekter

Ikonene øverst i dialogboksen Preflight indikerer at minst ett problem av en viss alvorlighetsgrad har blitt oppdaget: det røde feilikonet , det gule advarselsikonet  og det blå informasjonsikonet  bare for informasjon (uten feil eller advarsler). Det grønne hakemerke  betyr at ingen problemer ble oppdaget.

Vise resultater i en liste

Dialogboksen Preflight viser problemene som er rapportert etter en undersøkelse som tester mot de angitte kriteriene den valgte profilen.

 1. Kjør en Preflight-kontroll.
 2. Gjør ett av følgende når resultatene vises:
  • Hvis detaljer er tilgjengelige, utvider du et område for å vise detaljer om problemobjektet. Preflight-innstillingene avgjør hvor mange tilleggsresultater som eventuelt vises.

  • Hvis du vil se et objekt i en separat visning, velger du Vis i øyeblikksvisning.

  • Hvis du vil bygge inn et revisjonsspor, klikker du Bygg inn revisjonsspor. Du kan bygge inn et revisjonsspor bare hvis du brukte en profil til å kjøre Preflight-undersøkelsen.

  • Hvis du byttet til en annen visning i dialogboksen Preflight, klikker du Resultater for å gå tilbake til resultatlisten.

  • Dobbeltklikk et objekt for å se det i sammenheng på PDF-siden. Objektet er uthevet, slik at det er enklere å finne det. Dette alternativet er nyttig når et objekt, for eksempel en skrift, finnes på flere steder i dokumentet. I noen tilfeller er elementet et attributt for et objekt (for eksempel et fargeområde). Da finner undersøkelsen objektene som bruker attributtet.

  Merk:

  Du kan endre linjetype, tykkelse og farge i kategorien Utheving under Preflight-innstillinger.

  Problemobjekt på PDF-siden
  Problemobjekt på PDF-siden

Bruke Øyeblikksbildevisning til å vise et problemobjekt

Bruk Øyeblikksbildevisning til å isolere et element når du arbeider med sider som inneholder kompliserte, overlappende områder. Enkelte elementer, for eksempel dokumentinformasjonsfelt eller sideetiketter, kan ikke vises.

 1. Utvid en resultatkategori for å vise problemobjektene som ble funnet i undersøkelsen.
 2. Velg et problemobjekt fra listen.
 3. Klikk Vis i øyeblikksvisning.
 4. Velg et alternativ fra Bakgrunnsfarge-menyen i Øyeblikksbildevisning-vinduet for Preflight. Alle problemobjektene vises for denne fargen i Øyeblikksvisning.

  Merk:

  Du kan klikke pilknappene for å bla gjennom alle resultatene i denne visningen. Hvis resultatpanelet er aktivt, kan du også bruke piltastene på tastaturet.

  Øyeblikksvisning av problemobjekt
  Øyeblikksvisning av problemobjekt

Vise ressurser og generell informasjon

Oversiktsdelen i dialogboksen Preflight viser alle typer egenskaper og ressurser for dokumentet. Den viser fargeområdene, skriftene, mønstrene, halvtoneinnstillingene, grafikktilstandene og bildene som er brukt i dokumentet. Den viser også generell informasjon om det analyserte dokumentet. Slik informasjon kan være programmet det ble opprettet i, datoen da det ble opprettet, og datoen da det sist ble endret.

 1. Utvid delene Oversikt og Preflight-informasjon i resultatpanelet i dialogboksen Preflight for å vise detaljer.
 2. Utvid en egenskap under Oversikt for å vise ressursene.

Vise resultater som kommentarer

Du kan bygge inn Preflight-resultater som kommentarer i PDF-dokumentet og deretter vise dem som enhver PDF-kommentar. Du kan for eksempel velge Verktøy > Kommentar > Kommentarliste i ruten til høyre for å vise alle kommentarene (eller filtrerte kommentarer) i en liste.

Sette inn og vise Preflight-kommentarer

 1. Velg Sett inn resultater som kommentarer på Alternativer-menyen i resultatpanelet i dialogboksen.

 2. Hvis du vil bygge inn kommentarer, uansett hvor mange det finnes, klikker du Bygg inn hvis du blir spurt.
 3. Hold pekeren over en kommentar i PDF-dokumentet eller klikk notatet for hver kommentar, for å vise innholdet.
  PDF-eksempelrapport med en "gul lapp"
  PDF-eksempelrapport med en "gul lapp"

Fjerne Preflight-kommentarer

 1. Velg Fjern Preflight-kommentarer på Alternativer-menyen i dialogboksen Preflight.

Bygge inn et revisjonsspor

Når du bygger inn et revisjonsspor, blir det lagt til en digital signatur i tillegg til informasjonen om revisjonsspor. Informasjonen om revisjonsspor viser hvilken profil som brukes, og hvilket program den ble opprettet i. Informasjonen angir også om Preflight-undersøkelsen var vellykket.

 1. Kjør en Preflight-undersøkelse ved hjelp av en full profil.
 2. Når resultatet vises, klikker du Bygg inn revisjonsspor.
 3. Hvis det vises en dialogboks, klikker du OK.
 4. Lagre filen, og lukk dialogboksen Preflight.
 5. Hvis du vil vise grunnleggende informasjon om revisjonsspor, klikker du på Standarder-ikonet  i navigasjonsruten til venstre. I Standarder-panelet gjør du ett av følgende, etter behov:
  • Hvis du vil kontrollere at profilen som brukes i dokumentet, er den samme som profilen på ditt lokale system, klikker du Kontroller fingeravtrykk for profil. Hvis du for eksempel har bedt en kunde bruke en bestemt profil, kan du bruke denne kontrollen til å finne ut om profilen faktisk ble brukt.

  • Hvis du vil fjerne et revisjonsspor, klikker du Fjern revisjonsspor for Preflight og lagrer filen.

 6. Hvis du vil vise ytterligere informasjon om revisjonsspor, velger du Fil > Egenskaper og klikker Flere metadata i kategorien Beskrivelse. Deretter klikker du Avansert i dialogboksen. Utvid http://www.gwg.org/ns/gwg_preflight_v1 i listen. I tillegg til vanlig Preflight-informasjon inneholder denne listen en oversikt over resultater samt datoen og klokkeslettet da profilen ble brukt.

Merk:

Du kan overskrive et eksisterende revisjonsspor ved å bygge inn et nytt revisjonsspor.