Fargehåndtering i Adobe-programmer

Med Adobes fargehåndtering kan du bevare måten farger vises på, når du henter inn bilder fra eksterne kilder, redigerer dokumenter og overfører dem mellom Adobe-programmer og trykker eller publiserer det ferdige resultatet. Dette systemet er basert på regler som er utarbeidet av ICC (International Color Consortium), en gruppe som har ansvar for standardisering av profilformater og prosedyrer som sikrer homogene og nøyaktige farger i en arbeidsflyt.

Standard er at fargehåndtering er aktivert i Adobe-programmer med fargehåndtering. Hvis du har Adobe Creative Cloud, synkroniseres fargeinnstillinger på tvers av programmene, slik at RGB- og CMYK-farger vises likt. Dette betyr at fargene ser like ut, uavhengig av hvilket program du viser dem i.

Synkroniserte fargeinnstillinger
Fargeinnstillingene i de enkelte Adobe Creative Cloud-programmene synkroniseres et sentralt sted via Adobe Bridge.

Hvis du vil endre standardinnstillingene, kan du ved hjelp av lett anvendelige forhåndsinnstillinger konfigurere Adobes fargehåndtering slik at innstillingene er i samsvar med vanlige trykkeforhold. Du kan også tilpasse fargeinnstillinger til behovene i en bestemt fargearbeidsflyt.

Husk at bildetypen du arbeider med, og dine krav til trykkvalitet har betydning for hvordan du bruker fargehåndtering. Det er for eksempel ulike problemstillinger i forhold til fargekonsekvens i arbeidsflytene for RGB-fototrykking, kommersiell trykking av CMYK, digital trykking av blandet RGB/CMYK og publisering på Internett.

Grunnleggende fremgangsmåte for å oppnå homogene farger

Kontakt eventuelle produksjonspartnere for å forsikre deg om at alle deler av fargehåndteringsarbeidsflyten er integrert med deres.

Diskuter med arbeidsgruppene og tjenesteleverandørene hvordan fargearbeidsflyten skal integreres, hvordan program- og maskinvare skal konfigureres slik at de integreres i fargehåndteringssystemet, og i hvilken grad fargehåndtering skal implementeres. (Se Trenger du fargehåndtering?.)

Kalibrere skjermen og tildele skjermprofil.

Den første profilen du oppretter, bør være en skjermprofil. Det er viktig at fargene vises nøyaktig hvis du tar kreative beslutninger om farger som angis i dokumentet. (Se Kalibrere og profilere skjermen.)

Legg til fargeprofiler i systemet for inn- og utenheter du har tenkt å bruke, for eksempel skannere og skrivere.

Fargehåndteringssystemet bruker profiler til å få kunnskap om hvordan en enhet lager farger, og hva som er de faktiske fargene i et dokument. Enhetsprofiler installeres ofte når en enhet legges til i systemet. Du kan også bruke tredjeparts program- og maskinvare til å opprette mer nøyaktige profiler for bestemte enheter og forhold. Hvis dokumentet skal trykkes kommersielt, kontakter du trykkeriet for å fastsette en profil for trykkenheten eller trykkpresseforholdene. (Se Fargeprofiler og Installere en fargeprofil.)

Definere fargehåndtering i Adobe-programmer.

De fargeinnstillingene som er angitt som standard, er tilstrekkelig for de fleste brukere. Du kan imidlertid endre fargeinnstillingene ved å gjøre ett av følgende:

 • Hvis du bruker flere Adobe-programmer, bruker du Adobe® Bridge til å velge en standard fargehåndteringskonfigurasjon og synkronisere fargeinnstillinger på tvers av programmer før du tar fatt på dokumentarbeidet. (Se Synkronisere fargeinnstillinger på tvers av Adobe-programmer.)

 • Hvis du bare bruker ett Adobe-program eller vil tilpasse alternativer for avansert fargehåndtering, kan du endre fargeinnstillingene for bestemte programmer. (Se Definere fargehåndtering.)

(Valgfritt) Forhåndsvis farger ved hjelp av trykkfargesimulering.

Når du har opprettet et dokument, kan du bruke en trykkfargesimulering for å se hvordan farger blir seende ut når de trykkes eller vises på en bestemt enhet. (Se Prøvetrykke farger.)

Merk:

Trykkfargesimulering alene er ikke nok til å se hvordan overtrykk blir seende ut ved trykk i en offsetpresse. Hvis du arbeider med dokumenter som inneholder overtrykk, kan du aktivere Forhåndsvisning av overtrykk for å få en nøyaktig forhåndsvisning av overtrykk i en trykkfargesimulering.

Bruke fargehåndtering når du skriver ut og arkiverer filer.

Målet med fargehåndtering er å vise fargene likt i de ulike enhetene i arbeidsflyten. La alternativer for fargehåndtering være aktivert når du skriver ut dokumenter, arkiverer filer og klargjør filer som skal vises elektronisk. (Se Fargehåndtering av PDF-filer for utskrift (Acrobat Pro DC) og Fargehåndtering for dokumenter som skal vises på nettet.)

Synkronisere fargeinnstillinger på tvers av Adobe-programmer

Hvis du bruker Adobe Creative Cloud, kan du bruke Adobe Bridge CC til å automatisk synkronisere fargeinnstillingene på tvers av programmene. Denne synkroniseringen sørger for at farger ser likedan ut i alle Adobe-programmer med fargehåndtering.

Hvis fargeinnstillingene ikke synkroniseres, vises en advarsel øverst i dialogboksen Fargeinnstillinger i hvert program. Det anbefales at du synkroniserer fargeinnstillingene før du begynner å arbeide med nye eller eksisterende dokumenter.

 1. Åpne Bridge.

  Hvis du vil åpne Bridge fra et Creative Cloud-program, velg Fil > Bla i Bridge. Hvis du vil åpne Bridge direkte, velger du Adobe Bridge CC på Start-menyen (Windows) eller dobbeltklikker ikonet for Adobe Bridge CC (Mac OS).

 2. Velg Rediger > Fargeinnstillinger.

 3. Velg en fargeinnstilling fra listen, og klikk Bruk.

  Hvis ingen av standardinnstillingene oppfyller kravene dine, velger du Vis utvidet liste over fargeinnstillingsfiler for vise flere innstillinger. Hvis du vil installere en egendefinert innstillingsfil, for eksempel en fil du har mottatt fra et trykkeri, klikker du Vis lagrede fargefilinnstillinger.

Definere fargehåndtering

 1. Velg kategorien Fargehåndtering i dialogboksen Innstillinger.

 2. Velg en fargeinnstilling fra listen Innstillinger, og klikk OK.

  Den valgte innstillingen angir hvilke fargearbeidsområder som skal brukes i programmet, hva som skal skje når du åpner og importerer filer med innebygde profiler, og hvordan fargehåndteringssystemet skal konvertere farger. Hvis du vil vise en beskrivelse av en innstilling, velger du innstillingen og beskrivelsen vises nederst i dialogboksen.

  Merk:

  Acrobat fargeinnstillinger er delsett av de som brukes i InDesign, Illustrator og Photoshop.

  I enkelte tilfeller, for eksempel hvis tjenesteleverandøren gir deg en egendefinert utdataprofil, må du kanskje tilpasse bestemte alternativer i dialogboksen Fargeinnstillinger. Dette anbefales imidlertid bare for erfarne brukere.

  Merk:

  Hvis du arbeider med flere Adobe-programmer, anbefales det på det sterkeste at du synkroniserer fargeinnstillingene på tvers av programmene. (Se Synkronisere fargeinnstillinger på tvers av Adobe-programmer.)

Behandle prosess- og spotfarger

Når du bruker fargehåndtering, vil alle farger du bruker eller lager i et Adobe-program med fargehåndtering, automatisk bruke en fargeprofil som er tilpasset dokumentet. Hvis du bytter mellom ulike fargemodi, bruker fargehåndteringssystemet korrekte profiler til å oversette fargen til den nye fargemodellen du velger.

Vær oppmerksom på følgende når du arbeider med prosess- og spotfarger:

 • Velg et CMYK-arbeidsområde som er tilpasset CMYK-trykkeforholdene slik at du på nøyaktig vis kan definere og vise prosessfarger.

 • Bruk Lab-verdier (standardverdien) til å vise forhåndsdefinerte spotfarger (for eksempel farger fra bibliotekene TOYO, PANTONE, DIC og HKS), og konverter disse fargene til prosessfarger. Bruk Lab-verdier hvis du vil ha en mest mulig nøyaktig visning og vise farger på samme måte i alle Creative Cloud-programmer.

Merk:

Ved å bruke fargehåndtering på spotfarger får du et godt inntrykk av hvordan en spotfarge ser ut i prøvetrykkenheten og på skjermen. Det er imidlertid vanskelig å gjengi en spotfarge nøyaktig på en skjerm eller prøvetrykkenhet fordi mange spotfarger ligger utenfor fargeområdet til disse enhetene.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet