Dynamikken i 3D gir mulighet for at det er utsatt for sikkerhetsproblemer. Automatisk avspilling av 3D-innhold i PDF-filer er derfor deaktivert som standard.

Aktivere avspilling av 3D-innhold i PDF-filer

Når du åpner en PDF-fil med 3D-innhold, vises en gul linje øverst med meldingen – 3D-innhold er deaktivert. Aktiver denne funksjonen hvis du stoler på dette dokumentet.

Automatisk avspilling av 3D-innhold er deaktivert som standard
Automatisk avspilling av 3D-innhold er deaktivert som standard

Slik aktiverer du 3D-innhold i gjeldende dokument:

Klikk Alternativer, og velg deretter alternativet du vil bruke:

  • Bare stol én gang på dette dokumentet
  • Stol alltid på dette dokumentet

Slik aktiverer du 3D-innhold permanent:

  • Gå til Rediger > Innstillinger > 3D og multimedia, og merk deretter av for Aktiver 3D-innhold.

Aktivere 3D-innhold for klarert innhold

3D-innhold er integrert i Trust Framework, slik at det er mulig å vise 3D-innhold for klarert innhold selv om 3D er deaktivert. Denne funksjonen fungerer slik:

  • Deaktiver 3D-innhold.
  • larer filer, mapper og verter som privilegerte plasseringer via Rediger > Innstillinger > Sikkerhet (utvidet) > Privilegerte plasseringer-ruten.
  • Når en PDF-fil med 3D-innhold åpnes:
    • Hvis filen/plasseringen finnes under Privilegerte plasseringer, gjengis 3D-innholdet.

Hvis den ikke er klarert, visen en gul linje med meldingen "3D-innhold er deaktivert. Aktiver denne funksjonen hvis du stoler på dette dokumentet." Alternativer-knappen gir tilgang til alternativene Bare stol én gang på dette dokumentet og Stol alltid på dette dokumentet for gjeldende dokument.

Spesifikk konfigurasjon for IT-administratorer

IT-administratorer kan konfigurere innstillingene for sluttbrukeren via HKCU\Software\Adobe\Acrobat Reader\<version>\3D\bEnable3DContent. IT-administratorer kan deaktivere og låse 3D-gjengivelse, slik at brukeren ikke kan endre innstillingen via HKLM\SOFTWARE\Policies\Adobe\(product name)\(version)\FeatureLockDown\bEnable3D.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet