Artikler

I mange vanlige trykte dokumenter, for eksempel tidsskrifter og aviser, er teksten ordnet i flere spalter. Artikler flyter fra spalte til spalte, noen ganger over flere sider. Dette formatet er effektivt for trykt tekst, men kan være vanskelig å følge på skjermen fordi skjermbildet må rulles og zoomes.

Med artikkelfunksjonen kan du lede leserne gjennom innhold som er satt inn i flere spalter og over flere sider.

Flyten i en artikkeltråd
Flyten i en artikkeltråd. Brukeren leser gjennom tekst A, hopper over B og C og går tilbake til tekst A igjen.

Definere artikler

Du oppretter en artikkel ved å definere en serie med bokser rundt innholdet i den rekkefølgen du vil at innholdet skal leses. Navigasjonsbanen du definerer for en artikkel, kalles en artikkeltråd. Du oppretter en tråd som knytter sammen boksene, slik at du får en kontinuerlig tekstflyt.

Merk:

I de fleste DTP-programmer kan du generere artikkeltråder automatisk når du konverterer filene til Adobe PDF-format. Hvis du viser en fil som inneholder artikler, kan du vise navnene på artiklene i en kategori og enkelt bla gjennom dem.  

 1. Velg Verktøy > Rediger PDF > Mer > Legg til artikkelboks. Pekeren vises som et trådkors i dokumentvinduet.

 2. Dra et rektangel for å definere den første artikkelboksen. En artikkelboks vises rundt teksten, og pekeren endres til en artikkelpeker.

  Hver artikkelboks du oppretter, har en etikett som består av artikkelnummeret og sekvensen til boksen i artikkelen. Den første boksen i den første artikkelen får for eksempel etiketten 1-1, den andre boksen 1-2 og så videre. Boksene i den andre artikkelen i det samme dokumentet får etikettene 2-1, 2-2, 2-3 og så videre.

 3. Gå til neste del av dokumentet som du vil ha med i artikkelen, og dra et rektangel rundt teksten. Gjenta til du har definert hele artikkelen.

  Merk:

  Hvis du vil endre størrelse på eller flytte en artikkelboks, må du først avslutte artikkelen.

 4. Du avslutter artikkelen ved å trykke Enter.
 5. Skriv inn artikkelens tittel, emne, forfatter og eventuelle stikkord som beskriver artikkelen, i dialogboksen Artikkelegenskaper. Deretter klikker du OK.

Vise og redigere en artikkel

Du bruker artikkelverktøyet til å opprette, vise og endre en artikkelboks i PDF-dokumentet.

Vise artikler på siden

 1. Velg Verktøy > Rediger PDF > Mer > Legg til artikkelboks.

Vise artikler i PDF-filen

 1. Velg Vis > Vis/skjul > Navigasjonsruter > Artikler.
 2. Du leser en artikkel ved å dobbeltklikke den, eller ved å merke den og velge Les artikkel på Alternativer-menyen i Artikler-panelet.

  Den første linjen i artikkelen vises i øvre venstre hjørne.

 3. Hvis du vil skjule Artikler-panelet etter at du har åpnet artikkelen, velger du Skjul etter bruk på Alternativer-menyen i Artikler-panelet.

Slette en artikkel eller artikkelboks

 1. Gjør ett av følgende i Artikler-panelet:
  • Hvis du vil slette hele artikkelen, merker du artikkelen i Artikler-panelet og trykker Del-tasten.

  • Hvis du bare vil slette én boks fra en artikkel, høyreklikker du boksen og velger Slett. Velg Boks i advarselen. Hvis du velger Artikkel, slettes hele artikkelen.

   De gjenværende artiklene eller artikkelboksene omnummereres automatisk.

Sette inn en artikkelboks i en artikkeltråd

 1. Merk av i artikkelboksen som den nye artikkelboksen skal følge, i dokumentvinduet.
 2. Klikk plusstegnet (+) nederst i den merkede boksen, og klikk OK når du blir bedt om å dra og opprette en ny artikkelboks.
  Eksempel på merking av en artikkel med artikkelverktøyet
  Eksempel på merking av en artikkel med artikkelverktøyet

 3. Dra en ny artikkelboks. Den nye boksen settes inn i artikkelflyten, og alle påfølgende bokser omnummereres.

Flytte eller endre størrelse på en artikkelboks

 1. Merk artikkelboksen ved å bruke artikkelverktøyet, og gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil flytte boksen, drar du den til det nye stedet.

  • Hvis du vil endre størrelse på boksen, drar du ett av de midtre håndtakene hvis du bare vil endre høyden eller bredden, eller et hjørnehåndtak hvis du vil endre både høyden og bredden.

  Eksempel på endring av størrelsen til en artikkelboks
  Eksempel på endring av størrelsen til en artikkelboks

Redigere artikkelegenskaper

 1. Merk artikkelboksen du vil redigere, ved å bruke artikkelverktøyet.
 2. Høyreklikk på boksen, og velg Egenskaper.
 3. Endre informasjonen i dialogboksen Artikkelegenskaper, og klikk OK.

Kombinere to artikler

 1. Merk artikkelboksen i artikkelen som skal leses først, i dokumentruten.
 2. Velg plusstegnet (+) nederst i artikkelboksen, og klikk OK for å lukke spørsmålet om å opprette en ny artikkelboks.
 3. Ctrl-klikk den neste artikkelboksen som skal leses. Den andre artikkelen legges til på slutten av den første. Alle boksene i artikkelen omnummereres automatisk.