Om preflight-biblioteker

Preflight-profiler, rettelser og kontroller er nå velorganisert i biblioteker. Biblioteker kan være nyttig for å få tilpassede sett med profiler, kontroller og rettelser. De kan være nyttige på følgende måter:

 • Opprette et omfattende bibliotek for nødvendige arbeidsstasjoner eller partnere.
 • Et mindre sett med funksjoner kan angis for ett enkelt bibliotek for en bestemt gruppe.
 • Arbeidsflyter for en bestemt prosess kan legges i ett enkelt bibliotek.
  Funksjoner for digital utskrift og publisering, som offset-trykking, digital, utskrift, storformat og mye mer, kan for eksempel grupperes i ett enkelt bibliotek.
Preflight-biblioteker

Administrere biblioteker

Du kan opprette, redigere, slette, importere og eksportere preflight-biblioteker med alternativet Administrer biblioteker.

 1. Velg Verktøy > Trykkarbeid, og klikk deretter på Preflight i ruten til høyre.

 2. Klikk på Biblioteker-rullegardinlisten øverst.

 3. Klikk på Administrer biblioteker. Dialogboksen Administrer biblioteker vises med en liste over standardbiblioteker.

Dialogboksen Administrer biblioteker
A. Legge til et nytt bibliotek B. Duplisere et eksisterende bibliotek C. Redigere et valgt bibliotek D. Beskytte/låse et valgt bibliotek E. Oppheve beskyttelse / låse opp et valgt bibliotek F. Eksportere et valgt bibliotek G. Importere et bibliotek H. Slette et valgt bibliotek 

Legge til et nytt bibliotek

 1. Velg Verktøy > Trykkarbeid, og klikk deretter på Preflight i ruten til høyre.

 2. Klikk på Biblioteker-rullegardinlisten øverst.

 3. Klikk på Administrer biblioteker.

 4. Klikk på -knappen for å legge til et nytt bibliotek.
  Dialogboksen Preflight: Ny Bibliotek vises.

  Dialogboksen Preflight: Ny Bibliotek
  A. Navn på biblioteket B. Beskrivelse for biblioteket C. Låse biblioteket for å beskytte mot endringer D. Endre farge på bibliotekbakgrunnen E. Startprofil for biblioteket 
 5. Angi et navn og en passende beskrivelse for biblioteket.

 6. Valg farge og startsettet med profiler for biblioteket. Biblioteket kan låses for å beskytte mot endringer etter behov.

 7. Klikk på OK for å lagre det nye biblioteket.

Bytte biblioteker

 1. Klikk på Biblioteker-rullegardinlisten øverst.

  Bytte bibliotek fra Biblioteker-rullegardinlisten
 2. Velg biblioteket du vil bruke

  Velge bibliotek

Tilpasse eller endre bibliotek

 1. I dialogboksen Preflight klikker du på Biblioteker-rullegardinlisten øverst.

 2. Velg Administrer biblioteker.

 3. I ruten til venstre velger du Profiler (merket 1).

  Dialogboksen Administrer biblioteker
 4. Velg et bibliotek fra rullegardinlisten i ruten i midten (merket 2 og 3).

 5. Velg profilen i ruten til høyre, og klikk på den blå pilknappen (merket 4).

 6. Klikk på Lagre for å bekrefte endringene.

 7. Klikk OK.

  Merk:

  Utfør fremgangsmåten ovenfor for Kontroller (merket 5) og Rettelser (merket 6) etter behov.

Importere eller eksportere preflight-biblioteker

Preflight-biblioteker kan deles med andre brukere. Når du skal utveksle et bibliotek, pakker du det for import og eksport. Pakken inneholder alle profilene, kontrollene, rettelsene og egenskapene for det valgte biblioteket.

Eksportere et bibliotek

 1. I dialogboksen Preflight klikker du på Biblioteker-rullegardinlisten øverst.

 2. Velg biblioteket som skal eksporteres.

 3. I den samme Biblioteker-rullegardinlisten velger du Eksporter bibliotek,

 4. Angi navnet og plasseringen der biblioteket skal eksporteres.

 5. Klikk Lagre.

Importere et bibliotek

 1. I dialogboksen Preflight klikker du på Biblioteker-rullegardinlisten øverst.

 2. Klikk på Importer bibliotek.

 3. Gå til preflight-bibliotekfilen (KFP-filen) som skal importeres.

 4. Klikk på Åpne. Det importerte biblioteket vises i Biblioteker-rullegardinlisten.

Søk i alle biblioteker

 1. I dialogboksen Preflight klikker du på knappen Søk i alle biblioteker.

  Søk i alle biblioteker
 2. Skriv inn søkeordet i Søk etter-feltet.
  Preflight vil søke i alle biblioteker etter profiler, kontroller og rettelser som samsvarer med ordet du skrev inn. Du kan se alle profilene hvis du ikke bruker noe søkeord.