Brukerveiledning Avbryt

Legge til 3D-modeller i PDF-filer (Acrobat Pro)

 1. Acrobat Brukerhåndbok
 2. Innføring i Acrobat
  1. Få tilgang til Acrobat fra skrivebord, mobil, nett
  2. Nyheter i Acrobat
  3. Hurtigtaster
  4. Systemkrav
 3. Arbeidsområde
  1. Grunnleggende om arbeidsområdet
  2. Åpne og se PDF-er.
   1. Åpne PDF-filer
   2. Navigere i PDF-sider
   3. Viser PDF-innstillinger
   4. Justere PDF-visninger
   5. Aktiver forhåndsvisning av miniatyrbilder av PDF-er
   6. Vis PDF i leser
  3. Arbeide med lagringskontoer på nett
   1. Få tilgang til filer fra Box
   2. Få tilgang til filer fra Dropbox
   3. Få tilgang til filer fra OneDrive
   4. Få tilgang til filer fra SharePoint
   5. Få tilgang til filer fra Google Drive
  4. Acrobat og macOS
  5. Acrobat-varsler
  6. Rutenett, hjelpelinjer og mål i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk og høyre mot venstre-tekst i PDF-filer
 4. Opprette PDF-filer
  1. Oversikt over PDF-oppretting
  2. Opprette PDF-filer med Acrobat
  3. Opprette PDF-er med PDFMaker
  4. Bruke Adobe PDF-skriveren
  5. Konvertere websider til PDF
  6. Opprette PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Adobe PDF-konverteringsinnstillinger
  8. PDF-skrifter
 5. Editing PDFs
  1. Redigere tekst i PDF-filer
  2. Redigere bilder eller objekter i en PDF-fil
  3. Rotere, flytte, slette og nummerere PDF-sider
  4. Redigere skannede PDF-filer
  5. Forbedre dokumentbilder som er tatt med et kamera på en mobil enhet
  6. Optimalisere PDF-filer
  7. PDF-egenskaper og metadata
  8. Koblinger og vedlegg i PDF-filer
  9. PDF-lag
  10. Sideminiatyrer og bokmerker i PDF-filer
  11. Handlingsveiviser (Acrobat Pro)
  12. PDF-filer konvertert til nettsider
  13. Konfigurere PDF-filer for en presentasjon
  14. PDF-artikler
  15. Geospatiale PDF-filer
  16. Bruke handlinger og skript på PDF-filer
  17. Endre standard skrift for å legge til tekst
  18. Slette sider fra en PDF
 6. Skann og OCR
  1. Skanne dokumenter til PDF
  2. Forbedre dokumentbilder
  3. Feilsøk skannerproblemer ved skanning med Acrobat
 7. Skjemaer
  1. Grunnleggende om PDF-skjemaer
  2. Opprette et skjema fra bunnen av i Acrobat
  3. Opprette og distribuere PDF-skjemaer
  4. Fyll ut PDF-skjemaer
  5. PDF-skjemafeltegenskaper
  6. Fylle ut og signere PDF-skjemaer
  7. Angi handlingsknapper i PDF-skjemaer
  8. Publisere interaktive PDF-webskjemaer
  9. Grunnleggende PDF-skjemafelt
  10. Strekkodefelt for PDF-skjema
  11. Samle inn og behandle PDF-skjemadata
  12. Skjemasporing
  13. Hjelp for PDF-skjemaer
  14. Sende PDF-skjemaer til mottakere ved å bruke e-post eller en intern server
 8. Sette sammen filer
  1. Kombinere eller slå sammen filer til én enkelt PDF-fil
  2. Rotere, flytte, slette og nummerere PDF-sider
  3. Legge til topptekst, bunntekst og bates-nummerering i PDF-filer
  4. Beskjær PDF-sider
  5. Legge til vannmerker i PDF-filer
  6. Legge til bakgrunner i PDF-filer
  7. Arbeide med komponentfiler i en PDF-portefølje
  8. Publisere og dele PDF-porteføljer
  9. Oversikt over PDF-porteføljer
  10. Opprette og tilpasse PDF-porteføljer
 9. Deling, gjennomganger og kommentering
  1. Dele og spore PDF-filer på nett
  2. Markere tekst med redigeringer
  3. Klargjøre for en PDF-gjennomgang
  4. Starte en PDF-gjennomgang
  5. Være vert for delte gjennomganger på SharePoint- eller Office 365-nettsteder
  6. Delta i en PDF-gjennomgang
  7. Legg til kommentarer til PDF-filer
  8. Legge til stempel i en PDF-fil
  9. Godkjenningsarbeidsflyter
  10. Behandle kommentarer | vise, svare, skrive ut
  11. Importere og eksportere kommentarer
  12. Sporing og behandling av PDF-gjennomganger
 10. Lagre og eksportere PDF-filer
  1. Lagre PDF-filer
  2. Konvertere PDF til Word
  3. Konvertere PDF til JPG
  4. Konvertere eller eksportere PDF-filer til andre filformater
  5. Alternativer for filformat for PDF-eksport
  6. Bruke PDF-innhold på nytt
 11. Sikkerhet
  1. Innstilling for forbedret sikkerhet for PDF-filer
  2. Sikre PDF-filer med passord
  3. Behandle digitale ID-er
  4. Sikre PDF-filer med sertifikater
  5. Åpne sikrede PDF-filer
  6. Fjerne sensitivt innhold fra PDF-filer
  7. Angi sikkerhetspolicyer for PDF-filer
  8. Velge en sikkerhetsmetode for PDF-filer
  9. Sikkerhetsadvarsler når en PDF-fil åpnes
  10. Sikre PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Funksjon for beskyttet visning for PDF-filer
  12. Oversikt over i Acrobat og PDF-filer
  13. JavaScripts i PDF-filer som en sikkerhetsrisiko
  14. Vedlegg som sikkerhetsrisiko
  15. Tillat eller blokker koblinger i PDF-er
 12. Elektroniske signaturer
  1. Signere PDF-dokumenter
  2. Registrer signaturen på din mobile enhet, og bruk den hvor som helst
  3. Sende dokumenter til e-signering
  4. Om sertifikatsignaturer
  5. Sertifikatbaserte signaturer
  6. Validere digitale signaturer
  7. Adobe Approved Trust List
  8. Håndtere klarerte identiteter
 13. Skrive ut
  1. Grunnleggende PDF-utskriftsoppgaver
  2. Skrive ut hefter og PDF-porteføljer
  3. Avanserte PDF-utskriftsinnstillinger
  4. Skrive ut til PDF
  5. Skrive ut farger i PDF-filer (Acrobat Pro)
  6. Skrive ut PDF-filer i egendefinerte størrelser
 14. Tilgjengelighet, koder og flyttilpasning
  1. Opprette og bekrefte PDF-tilgjengelighet
  2. Egenskaper for tilgjengelighet i PDF-filer
  3. Verktøy for leserekkefølge for PDF-er
  4. Lese PDF-filer med funksjoner for tilgjengelighet og tilpassing av flyt
  5. Redigere dokumentstruktur med panelene Innhold og Koder
  6. Opprette tilgjengelige PDF-filer
 15. Søke og indeksere
  1. Opprette PDF-indekser
  2. Søke i PDF-filer
 16. Multimedier og 3D-modeller
  1. Legge til lyd, video og interaktive objekter i PDF-filer
  2. Legge til 3D-modeller i PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Vise 3D-modeller i PDF-filer
  4. Arbeide interaktivt med 3D-modeller
  5. Måle 3D-objekter i PDF-filer
  6. Angi 3D-visninger i PDF-filer
  7. Aktivere 3D-innhold i PDF-filer
  8. Legge til multimedia i PDF-filer
  9. Legge til kommentarer om 3D-utforminger i PDF-filer
  10. Spille av video, lyd og multimedieformater i PDF-filer
  11. Legge til kommentarer i videoer
 17. Trykkeriproduksjonsverktøy (Acrobat Pro)
  1. Print production tools overview
  2. Skrivermerker og hårstreker
  3. Forhåndsvise utskrift
  4. Sammenslåing av gjennomsiktighet
  5. Fargekonvertering og blekkhåndtering
  6. Overlapping av farger
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- og PDF/E-kompatible filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avanserte preflight-inspeksjoner
  4. Preflight-rapporter
  5. Vise Preflight-resultater, objekter og ressurser
  6. Utskriftsgjengivelser i PDF-er
  7. Korrigere problemområder med Preflight-verktøyet
  8. Automatisk dokumentanalyse med slippverktøy eller preflight-handlinger
  9. Analysere dokumenter med Preflight-verktøyet
  10. Tilleggskontroller i Preflight-verktøyet
  11. Preflight-biblioteker
  12. Preflight-variabler
 19. Fargehåndtering
  1. Opprettholde homogene farger
  2. Fargeinnstillinger
  3. Fargehåndtering for dokumenter
  4. Arbeide med fargeprofiler
  5. Forstå fargehåndtering

Finn ut hvordan du legger til en 3D-modell i en PDF-fil i Acrobat Pro

Før du begynner

Vi lanserer en ny og mer intuitiv produktopplevelse. Hvis skjermbildet som vises her ikke samsvarer med produktgrensesnittet, velger du hjelp for din nåværende opplevelse.

I den nye opplevelsen vises verktøyene på venstre side av skjermen.

Du kan bruke 3D-verktøyet til Acrobat til å sette inn en 3D-modell (i U3D 3. utgave- eller PRC-format) på en PDF-fil.Acrobat kan opprette 3D PDF-filer, men bare fra U3D ECMA 1-filer.

Legge til en 3D-modell i en PDF-fil

 1. Velg Alle verktøy øverst til venstre på skjermen.

 2. Gå til Legg til rike medier > 3D-medier.

 3. Dra et rektangel på skjermen for å definere lerretsområdet for 3D-modellen. En Sett inn 3D-dialogboks vises.

 4. I dialogboksen Sett inn 3D bruker du alternativet Bla gjennom for å velge 3D-filen.

   I dialogboksen Sett inn 3D markerer du Vis avanserte alternativer for å angi startegenskaper for 3D for filen.

 5. Velg OK.

Når du har satt inn 3D-filen, kan du justere området eller lerretet der 3D-modellen vises, redigere presentasjonsegenskapene for 3D-verktøylinjen og -innholdet og opprette flere visninger.

Flytte, slette eller endre størrelse på 3D-lerretet

 1. Velg Tilpass på menyen Verktøylinje for hurtighandling.

  Verktøylinjen Tilpass hurtighandling vises.

 2. Gå til Rike medier > Velg objekt verktøy , og velg deretter Legg til på verktøylinje-alternativet.

 3. Velg Lagre.

  Verktøyet Velg objekt vises nederst på verktøylinjen for hurtighandlinger.

  Merk:

  Vær forsiktig så du ikke forveksler verktøyet for objektvalg med det vanlige markeringsverktøyet. Bruk verktøyet for objektvalg til å justere et 3D-lerret.

 4. Velg verktøyet for Velg objekt.

 5. Velg 3D-modellen. og endre den etter behov:

  • Hvis du vil flytte lerretet, drar du det til en ny plassering på siden.

  • Hvis du vil slette lerretet (og 3D-modellen), merker du den og trykker slett på tastaturet.

  • Hvis du vil endre størrelsen på lerretet, dra du hjørnene på kantlinjen. 3D-innholdet forblir proporsjonalt i den justerte rammen.

Redigere egenskaper for en 3D-modell

Du kan sjekke Egenskapene til 3D-modellen.

Velg objektverktøyet for å dobbeltklikke i en aktivert modell.

Den åpner dialogboksen Egenskaper der du kan redigere den valgte 3D-modellen.

Kategorien Oppstartsinnstillinger

Innstillinger for aktivering

Aktiver når

Angir når 3D-modellen aktiveres. Når 3D-modellen er aktivert, kan du arbeide interaktivt med den, for eksempel med 3D-navigasjonsverktøyene.

Deaktiver når

Bestemmer hvordan 3D-modellen kan deaktiveres. Når en 3D-modell er deaktivert, vises 2D-forhåndsvisningsbildet eller -plakaten på lerretet.

Avspillingsstil

Gjør det mulig å vise 3D-modellen i et flytende vindu utenfor siden. Hvis du velger Spill av innhold i flytende vindu, kan du velge størrelsen på vinduet (i bildepunkter) på menyene Høyde og Bredde.

Utseende

Rammetykkelse

Velg for å opprette en ramme rundt 3D-objektet.

Transparent bakgrunn

Fjerner bakgrunnsfargen.

Plakatbilde

Hvis du vil erstatte standardvisningen for 3D-modellen når den ikke er aktivert, velger du et plakatbildealternativ. Velg Bla gjennom for å finne ønsket bilde.

Kategorien 3D

Alternativene i kategorien 3D bestemmer hvordan 3D-modellen vises. I motsetning til innstillingene i Oppstartsinnstillinger, påvirker ikke 3D-innstillingene den importerte filen.

Alternativene i kategorien 3D er de samme som alternativene på 3D-verktøylinjen, med unntak av følgende:

Standardinnstillinger for visning

Lyssettingsvalg

Denne innstillingen bestemmer belysningstemaet til animasjonsvisningen i Acrobat.

Gjengivelsesstil

Lar deg velge visualiseringsstil for 3D-modellen som er lagt til.

Animasjonsstil

For modeller som er opprettet med animasjon, bestemmer denne innstillingen hvordan animasjonen kjører i Acrobat.

Navigasjon

Legg til standardvisninger

Gjør det mulig å bruke forskjellige modellvisninger. En ortografisk projeksjon (orto) fjerner en dimensjon på en effektiv måte. Størrelsesforholdet mellom objekter beholdes, men 3D-modellen får et mindre realistisk utseende. Ortografisk projeksjon er spesielt nyttig for å vise enkelte diagrammer, for eksempel matematiske 3D-funksjoner plottet i en graf. En perspektivprojeksjon gir et mer realistisk bilde der objekter på avstand ser mindre ut enn objekter på samme størrelse i fremgrunnen.

Behold visninger, kommentarer og skript

Beholder visningene, kommentarene og skriptene som er lagt til i 3D-modellen.

Vis verktøylinje

Viser 3D-verktøylinjen sammen med bildet. Når dette alternativet ikke er valgt, kan du høyreklikke 3D-modellen for å vise 3D-verktøylinjen.

Åpne modelltre

Viser modelltreet i ruten for Modelltre. Modelltreet har tre ruter. Hver rute viser en bestemt type informasjon eller kontroll.

Skript

Angir JavaScript-filen som kjører, hvis en 3D-modell er aktivert. Velg Bla gjennom for å legge til en JavaScript-fil i PDF-filen.

Kjør et JavaScript

Hvis det er knyttet en separat JavaScript-fil til PDF-filen med 3D-modellen, kan du aktivere den.

 1. Åpne PDF-filen i Acrobat.

 2. Velg 3D-modellen med håndverktøyet for å aktivere den.

 3. Høyreklikk 3D-modellen, og velg deretter Kjør et JavaScript.

 4. Finn JavaScript-filen du vil legge til, og velg Åpne.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?