Legge til 3D-modeller på en PDF-side (Acrobat Pro)

Du kan bruke 3D-verktøyet til å sette inn en 3D-fil (i U3D 3- eller PRC-format) på en PDF-side. Acrobat Pro kan opprette 3D PDF-filer, men bare fra U3D ECMA 1-filer.

Når du har satt inn 3D-filen, kan du justere området eller lerretet der 3D-modellen vises, redigere presentasjonsegenskapene for 3D-verktøylinjen og -innholdet og opprette flere visninger.

Legge til en 3D-modell på en side

 1. Velg Verktøy > Rike medier > Legg til 3D.

 2. Dra et rektangel på siden for å definere lerretsområdet for 3D-filen.
 3. Klikk Bla gjennom for å velge 3D-filen i dialogboksen Sett inn 3D, og klikk deretter Åpne. Klikk OK.

Merk:

I dialogboksen Sett inn 3D klikker du Vis avanserte alternativer for å angi startegenskaper for 3D for filen.

Flytte, slette eller endre størrelse på 3D-lerretet

 1. Velg Verktøy > Rike medier > Velg objekt .

  Merk:

  Vær forsiktig så du ikke forveksler verktøyet for objektvalg med det vanlige markeringsverktøyet. Bruk verktøyet for objektvalg til å justere et 3D-lerret.

 2. Velg 3D-lerretet og gjør endringer etter behov:
  • Hvis du vil flytte lerretet, drar du det til en ny plassering på siden.

  • Hvis du vil slette lerretet (og 3D-modellen), merker du den og trykker Slett.

  • Hvis du vil endre størrelsen på lerretet, dra du hjørnene på kantlinjen. 3D-innholdet forblir proporsjonalt i den justerte rammen.

3D-egenskaper (Acrobat Pro)

Vis 3D-egenskaper ved å dobbeltklikke i en aktivert modell med verktøyet Velg objekt (Verktøy > Rike medier > Velg objekt).

Kategorien 3D

Alternativene i kategorien 3D bestemmer hvordan 3D-modellen vises. I motsetning til innstillingene i de andre kategoriene påvirker ikke 3D-innstillingene under Generelt den importerte filen.

Alternativene i kategorien 3D er de samme som alternativene på 3D-verktøylinjen, med unntak av følgende:

Animasjonsstil

For modeller som er opprettet med animasjon, bestemmer innstillingene hvordan animasjonen kjører i Acrobat.

Legg til standardvisninger

Gjør det mulig å bruke forskjellige modellvisninger. En ortografisk projeksjon (orto) fjerner en dimensjon på en effektiv måte. Størrelsesforholdet mellom objekter beholdes, men 3D-modellen får et mindre realistisk utseende. Ortografisk projeksjon er spesielt nyttig for å vise enkelte diagrammer, for eksempel matematiske 3D-funksjoner plottet i en graf. En perspektivprojeksjon gir et mer realistisk bilde der objekter på avstand ser mindre ut enn objekter på samme størrelse i fremgrunnen.

Vis verktøylinje

Viser 3D-verktøylinjen sammen med bildet. Når dette alternativet ikke er valgt, kan du høyreklikke 3D-bildet for å vise 3D-verktøylinjen.

Åpne modelltre

Viser modelltreet i ruten for Modelltre. Modelltreet har tre ruter. Hver rute viser en bestemt type informasjon eller kontroller.

Skript

Angir JavaScript-filen som kjører, hvis en 3D-modell er aktivert. Klikk Bla gjennom for å legge til en JavaScript-fil i PDF-filen.

Oppstartsinnstillinger

Aktiver når

Angir når 3D-modellen aktiveres. Når 3D-modellen er aktivert, kan du arbeide interaktivt med den, for eksempel med 3D-navigasjonsverktøyene.

Deaktiver når

Bestemmer hvordan 3D-modellen kan deaktiveres. Når en 3D-modell er deaktivert, vises 2D-forhåndsvisningsbildet eller -plakaten på lerretet.

Avspillingsstil

Gjør det mulig å vise 3D-modellen i et flytende vindu utenfor siden. Hvis du velger Spill av innhold i flytende vindu, kan du velge størrelsen på vinduet (i bildepunkter) på menyene Høyde og Bredde.

Rammetykkelse

Velg for å opprette en ramme rundt 3D-objektet.

Transparent bakgrunn

Fjerner bakgrunnsfargen.

Posterbilde

Hvis du vil erstatte standardvisningen for 3D-modellen når den ikke er aktivert, velger du et plakatbildealternativ. Klikk Bla gjennom for å finne ønsket bilde.

Ressurser

Bruk kategorien Ressurser til å legge til filer som er utviklet i Flash®, i en 3D-modell for animasjon, effekter og teksturer. Hvis du vil binde en Flash-ressurs, velger du ressursen fra listen over ressurser og velger en bindingstype (Forgrunn, Bakgrunn eller Materiale). Hvis du vil binde et materiale, angir du også materialnavnet for delen eller delene der du vil vise materialet.

Legg til

Brukes for å legge til SWF-filer for animasjoner og bakgrunner for 3D-modellen.

Legge til mappe

Velg for å legge til en mappe med ressursfiler for 3D-objektet.

Fjern

Merk en fil i listen, og klikk deretter Fjern for å slette den fra filen.

Navn

Viser navnet på filen som merkes i listen. Du kan også endre navnet på en ressurs. Dette er nyttig i skript. Du kan for eksempel erstatte navnet med navnet som brukes i et skript.

Binding

Når du legger til filer som er utviklet i Flash, i en 3D-modell, bestemmer bindingen hvordan disse filene fungerer sammen. Du kan for eksempel angi at én ressurs skal kjøre i bakgrunnen, og en annen i forgrunnen. Når du har lagt til filene i fillisten, velger du en fil og velger Bakgrunn, Forgrunn eller Materiale under Binding.

Materiale

3D-designere kan bruke materialfeltet til å definere et materiale som skal brukes i en modell. Materialnavnet kan knyttes til en ressurs ved å velge Materiale under Binding.

FlashVars

Flash-utviklere kan bruke FlashVars-feltet til å legge til ActionScript™-variabler for det valgte feltet.

Kjør et JavaScript

Hvis det er knyttet en separat JavaScript-fil til PDF-filen med 3D-modellen, kan du aktivere den.

 1. Åpne PDF-filen i Acrobat.

 2. Klikk 3D-modellen med håndverktøyet for å aktivere den, og høyreklikk deretter 3D-modellen og velg Kjør et JavaScript.

 3. Finn JavaScript-filen du vil legge til, og klikk Åpne.