Brukerveiledning Avbryt

Justere PDF-visninger

 1. Acrobat Brukerhåndbok
 2. Innføring i Acrobat
  1. Få tilgang til Acrobat fra skrivebord, mobil, nett
  2. Nyheter i Acrobat
  3. Hurtigtaster
  4. Systemkrav
 3. Arbeidsområde
  1. Grunnleggende om arbeidsområdet
  2. Åpne og se PDF-er.
   1. Åpne PDF-filer
   2. Navigere i PDF-sider
   3. Viser PDF-innstillinger
   4. Justere PDF-visninger
   5. Aktiver forhåndsvisning av miniatyrbilder av PDF-er
   6. Vis PDF i leser
  3. Arbeide med lagringskontoer på nett
   1. Få tilgang til filer fra Box
   2. Få tilgang til filer fra Dropbox
   3. Få tilgang til filer fra OneDrive
   4. Få tilgang til filer fra SharePoint
   5. Få tilgang til filer fra Google Drive
  4. Acrobat og macOS
  5. Acrobat-varsler
  6. Rutenett, hjelpelinjer og mål i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk og høyre mot venstre-tekst i PDF-filer
 4. Opprette PDF-filer
  1. Oversikt over PDF-oppretting
  2. Opprette PDF-filer med Acrobat
  3. Opprette PDF-er med PDFMaker
  4. Bruke Adobe PDF-skriveren
  5. Konvertere websider til PDF
  6. Opprette PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Adobe PDF-konverteringsinnstillinger
  8. PDF-skrifter
 5. Editing PDFs
  1. Redigere tekst i PDF-filer
  2. Redigere bilder eller objekter i en PDF-fil
  3. Rotere, flytte, slette og nummerere PDF-sider
  4. Redigere skannede PDF-filer
  5. Forbedre dokumentbilder som er tatt med et kamera på en mobil enhet
  6. Optimalisere PDF-filer
  7. PDF-egenskaper og metadata
  8. Koblinger og vedlegg i PDF-filer
  9. PDF-lag
  10. Sideminiatyrer og bokmerker i PDF-filer
  11. Handlingsveiviser (Acrobat Pro)
  12. PDF-filer konvertert til nettsider
  13. Konfigurere PDF-filer for en presentasjon
  14. PDF-artikler
  15. Geospatiale PDF-filer
  16. Bruke handlinger og skript på PDF-filer
  17. Endre standard skrift for å legge til tekst
  18. Slette sider fra en PDF
 6. Skann og OCR
  1. Skanne dokumenter til PDF
  2. Forbedre dokumentbilder
  3. Feilsøk skannerproblemer ved skanning med Acrobat
 7. Skjemaer
  1. Grunnleggende om PDF-skjemaer
  2. Opprette et skjema fra bunnen av i Acrobat
  3. Opprette og distribuere PDF-skjemaer
  4. Fyll ut PDF-skjemaer
  5. PDF-skjemafeltegenskaper
  6. Fylle ut og signere PDF-skjemaer
  7. Angi handlingsknapper i PDF-skjemaer
  8. Publisere interaktive PDF-webskjemaer
  9. Grunnleggende PDF-skjemafelt
  10. Strekkodefelt for PDF-skjema
  11. Samle inn og behandle PDF-skjemadata
  12. Skjemasporing
  13. Hjelp for PDF-skjemaer
  14. Sende PDF-skjemaer til mottakere ved å bruke e-post eller en intern server
 8. Sette sammen filer
  1. Kombinere eller slå sammen filer til én enkelt PDF-fil
  2. Rotere, flytte, slette og nummerere PDF-sider
  3. Legge til topptekst, bunntekst og bates-nummerering i PDF-filer
  4. Beskjær PDF-sider
  5. Legge til vannmerker i PDF-filer
  6. Legge til bakgrunner i PDF-filer
  7. Arbeide med komponentfiler i en PDF-portefølje
  8. Publisere og dele PDF-porteføljer
  9. Oversikt over PDF-porteføljer
  10. Opprette og tilpasse PDF-porteføljer
 9. Deling, gjennomganger og kommentering
  1. Dele og spore PDF-filer på nett
  2. Markere tekst med redigeringer
  3. Klargjøre for en PDF-gjennomgang
  4. Starte en PDF-gjennomgang
  5. Være vert for delte gjennomganger på SharePoint- eller Office 365-nettsteder
  6. Delta i en PDF-gjennomgang
  7. Legg til kommentarer til PDF-filer
  8. Legge til stempel i en PDF-fil
  9. Godkjenningsarbeidsflyter
  10. Behandle kommentarer | vise, svare, skrive ut
  11. Importere og eksportere kommentarer
  12. Sporing og behandling av PDF-gjennomganger
 10. Lagre og eksportere PDF-filer
  1. Lagre PDF-filer
  2. Konvertere PDF til Word
  3. Konvertere PDF til JPG
  4. Konvertere eller eksportere PDF-filer til andre filformater
  5. Alternativer for filformat for PDF-eksport
  6. Bruke PDF-innhold på nytt
 11. Sikkerhet
  1. Innstilling for forbedret sikkerhet for PDF-filer
  2. Sikre PDF-filer med passord
  3. Behandle digitale ID-er
  4. Sikre PDF-filer med sertifikater
  5. Åpne sikrede PDF-filer
  6. Fjerne sensitivt innhold fra PDF-filer
  7. Angi sikkerhetspolicyer for PDF-filer
  8. Velge en sikkerhetsmetode for PDF-filer
  9. Sikkerhetsadvarsler når en PDF-fil åpnes
  10. Sikre PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Funksjon for beskyttet visning for PDF-filer
  12. Oversikt over i Acrobat og PDF-filer
  13. JavaScripts i PDF-filer som en sikkerhetsrisiko
  14. Vedlegg som sikkerhetsrisiko
  15. Tillat eller blokker koblinger i PDF-er
 12. Elektroniske signaturer
  1. Signere PDF-dokumenter
  2. Registrer signaturen på din mobile enhet, og bruk den hvor som helst
  3. Sende dokumenter til e-signering
  4. Om sertifikatsignaturer
  5. Sertifikatbaserte signaturer
  6. Validere digitale signaturer
  7. Adobe Approved Trust List
  8. Håndtere klarerte identiteter
 13. Skrive ut
  1. Grunnleggende PDF-utskriftsoppgaver
  2. Skrive ut hefter og PDF-porteføljer
  3. Avanserte PDF-utskriftsinnstillinger
  4. Skrive ut til PDF
  5. Skrive ut farger i PDF-filer (Acrobat Pro)
  6. Skrive ut PDF-filer i egendefinerte størrelser
 14. Tilgjengelighet, koder og flyttilpasning
  1. Opprette og bekrefte PDF-tilgjengelighet
  2. Egenskaper for tilgjengelighet i PDF-filer
  3. Verktøy for leserekkefølge for PDF-er
  4. Lese PDF-filer med funksjoner for tilgjengelighet og tilpassing av flyt
  5. Redigere dokumentstruktur med panelene Innhold og Koder
  6. Opprette tilgjengelige PDF-filer
 15. Søke og indeksere
  1. Opprette PDF-indekser
  2. Søke i PDF-filer
 16. Multimedier og 3D-modeller
  1. Legge til lyd, video og interaktive objekter i PDF-filer
  2. Legge til 3D-modeller i PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Vise 3D-modeller i PDF-filer
  4. Arbeide interaktivt med 3D-modeller
  5. Måle 3D-objekter i PDF-filer
  6. Angi 3D-visninger i PDF-filer
  7. Aktivere 3D-innhold i PDF-filer
  8. Legge til multimedia i PDF-filer
  9. Legge til kommentarer om 3D-utforminger i PDF-filer
  10. Spille av video, lyd og multimedieformater i PDF-filer
  11. Legge til kommentarer i videoer
 17. Trykkeriproduksjonsverktøy (Acrobat Pro)
  1. Print production tools overview
  2. Skrivermerker og hårstreker
  3. Forhåndsvise utskrift
  4. Sammenslåing av gjennomsiktighet
  5. Fargekonvertering og blekkhåndtering
  6. Overlapping av farger
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- og PDF/E-kompatible filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avanserte preflight-inspeksjoner
  4. Preflight-rapporter
  5. Vise Preflight-resultater, objekter og ressurser
  6. Utskriftsgjengivelser i PDF-er
  7. Korrigere problemområder med Preflight-verktøyet
  8. Automatisk dokumentanalyse med slippverktøy eller preflight-handlinger
  9. Analysere dokumenter med Preflight-verktøyet
  10. Tilleggskontroller i Preflight-verktøyet
  11. Preflight-biblioteker
  12. Preflight-variabler
 19. Fargehåndtering
  1. Opprettholde homogene farger
  2. Fargeinnstillinger
  3. Fargehåndtering for dokumenter
  4. Arbeide med fargeprofiler
  5. Forstå fargehåndtering

Justere sideforstørrelse

Verktøy på verktøylinjen Merk og zoom kan endre forstørrelsen på PDF-dokumenter. Bare noen av disse verktøyene vises i standardvisningen til verktøylinjen. Du kan se alle verktøyene ved å høyreklikke og velge enkeltverktøy, eller å vise alle verktøy for zooming og merking. Noen få verktøy er også tilgjengelig på verktøylinjen Sidekontroll, for eksempel Zoom inn/ut og Zoom ved hjelp av verdi.

Merk og zoom-verktøy
Merk og zoom-verktøy

A. Markeringszoom B. Kontinuerlig eller dynamisk zoom C. Faktisk størrelse D. Zoom til sidenivå E. Tilpass bredde F. Panorer og zoom G. Lupeforstørrelsesglass 

Sidekontroll-verktøy
Sidekontroll-verktøy

A. Markering B. Hånd og panorer C. Zoom ut D. Zoom inn E. Zoomverdi F. Tilpass til vindu G. Tilpass full side til vindu H. Vis i lesemodus 

 • Verktøyet Markeringszoom virker på ulike måter. Du kan bruke det til å dra et rektangel rundt en del av en side du vil skal fylle visningsområdet. Hvis du klikker verktøyet, økes forstørrelsen med ett forhåndsinnstilt nivå sentrert rundt punktet der du klikket. Hvis du vil redusere forstørrelsen med ett forhåndsinnstilt nivå, Ctrl-klikker du verktøyet Markeringszoom.
 • Verktøyet Kontinuerlig zoom eller Dynamisk zoom zoomer inn når du drar det opp på siden, og zoomer ut når du drar det ned. Hvis du bruker musehjulet, zoomer verktøyet inn når du ruller frem og ut når du ruller tilbake.
 • Knappene Zoom inn og Zoom ut endrer dokumentets forstørrelse med forhåndsinnstilte nivåer.
 • Zoomverdialternativet endrer sidevisningen i henhold til en prosent du skriver inn eller velger på en hurtigmeny.
 • Faktisk størrelse viser siden ved 100 % forstørrelse.
 • Tilpass til bredde justerer forstørrelsen slik at PDF-dokumentet fyller dokumentruten vannrett.
 • Zoom til sidenivå justerer forstørrelsen slik at én side fyller dokumentruten loddrett.
 • Verktøyet Panorer og zoom justerer forstørrelsen og posisjonen på visningsområdet slik at det samsvarer med området i et justerbart rektangel i Panorer og zoom-vinduets miniatyrvisning av siden.
 • Lupeverktøy-vinduet viser en forstørret del av PDF-filen som samsvarer med området i et justerbart rektangel i dokumentruten.

Endre størrelsen på siden slik at den passer i vinduet

 • Hvis du vil endre størrelsen på siden slik at den passer nøyaktig i dokumentruten, velger du Vis > Zoom > Zoom til sidenivå.
 • Hvis du vil endre siden slik at den passer til vindusbredden, velger du Vis > Zoom > Tilpass til bredde Deler av siden kan være utenfor visningen.
 • Hvis du vil endre siden slik at den passer til vindushøyden, velger du Vis > Zoom > Tilpass til høyde Deler av siden kan være utenfor visningen.
 • Hvis du vil endre størrelse på siden slik at teksten og bildene er tilpasset til bredden av vinduet, velger du Vis > Zoom > Tilpass til synlig. Deler av siden kan være utenfor visningen.
Merk:

Åpne menyen Vis > Zoom for å se hurtigtaster for endring av dokumentstørrelsen.

Vise en side i faktisk størrelse

 1. Velg Vis > Zoom > Faktisk størrelse.

  Den faktiske størrelsen på en PDF-side er vanligvis 100 %, men dokumentet kan være satt til et annet forstørrelsesnivå da det ble opprettet.

Endre forstørrelsen med zoomverktøyene

 1. Gjør ett av følgende:
  • Klikk Zoom inn-knappen eller Zoom ut-knappen på verktøylinjen.

  • Angi en forstørrelsesprosent på verktøylinjen Vanlige verktøy ved å skrive den inn eller ved å velge en fra hurtigmenyen.

  • Dra verktøyet for markeringszoom for å definere området på siden som du vil fylle dokumentruten med. (Vis > Zoom > Markeringszoom)

  • Dra verktøyet for kontinuerlige zoom (også kalt dynamisk zoom)  opp for å øke forstørrelsen, og ned for å redusere forstørrelsen. (Vis > Vis/skjul > Verktøylinjeelementer > Merk og zoom > Dynamisk zoom)

  Merk:

  Når markeringszoomverktøyet er valgt, kan du Ctrl-klikke eller Ctrl-dra for å zoome ut. Hvis du holder nede Skift, bytter du midlertidig fra markeringszoomverktøyet til det dynamiske zoomverktøyet.

Endre forstørrelsen ved hjelp av verktøyet Vinduet Panorer og zoom

 1. Velg Vis > Zoom > Panorer og zoom, eller klikk på Panorer og zoom-verktøyet på Velg og zoom-verktøylinjen.

 2. Gjør ett av følgende:
  • Dra boksens håndtak i vinduet Panorer og zoom for å endre dokumentforstørrelsen.

  • Dra midten av boksen for å panorere på tvers av området du vil vise.

  • Klikk navigasjonsknappene for å flytte til en annen side.

  • Angi en verdi i zoometekstboksen, eller klikk knappen pluss eller minus for å øke eller redusere forstørrelsen med forhåndsinnstilte verdier.

Endre forstørrelsen med lupeverktøyet

 1. Velg Vis > Zoom > Lupeverktøy.
 2. Klikk området i dokumentet du vil vise mer detaljert. Det vises et rektangel i dokumentet tilsvarende området som vises i Lupeverktøy-vinduet. Du kan dra eller endre størrelsen på rektanglet for å endre lupeverktøyvisningen.
 3. Hvis du vil endre forstørrelsen av lupeverktøyet, gjør du følgende:
  • Dra glidebryteren.

  • Klikk pluss- eller minusknappene.

  • Registrer en verdi i Zoom-tekstboksen.

  Lupeverktøy for å forstørre dokumentområdet
  Bruk lupeverktøyet til å vise et forstørret område i dokumentet.

  Merk:

  Du kan endre fargen på lupeverktøyrektangelet ved å klikke hurtigmenyen Linjefarge nederst til høyre i Lupeverktøy-vinduet og velge en ny farge.

Endre forstørrelsen ved hjelp av en sideminiatyr

 1. Klikk Sideminiatyrer-knappen i navigasjonsruten til venstre i vinduet.

 2. Finn miniatyren for siden. Plasser deretter pekeren over det nedre høyre hjørnet av sidevisningsboksen til pekeren endres til en dobbelthodet pil.
 3. Dra hjørnet av boksen for å redusere eller utvide visningen av siden.
 4. Flytt om nødvendig pekeren over zoomboksrammen i miniatyren til pekeren endres til et håndikon. Deretter drar du rammen for å se et annet område av siden i dokumentruten.
  Sidevisningsboks i en sideminiatyr
  En sidevisningsboks i en sideminiatyr angir området av siden som vises i dokumentruten

Endre standardvisningen

 1. Velg Sidevisning under Kategorier i dialogboksen Innstillinger.
 2. Åpne hurtigmenyen Zoom og velg et standard forstørrelsesnivå.

Vise områder av en forstørret side som ikke vises på skjermen

Når du zoomer inn på en høy forstørrelse, kan det hende du bare kan se deler av en side. Du kan flytte visningen for å vise andre områder på siden uten å endre forstørrelsesnivået.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Bruk de vertikale rullelinjene til å flytte opp og ned på sidene eller de vannrette rullelinjene til å flytte tvers over siden.

  • Velg håndverktøyet i verktøylinjen Vanlige verktøy, og dra for å flytte siden, som om du flytter et papirark på et bord.

Angi sideoppsett og -retning

Det er spesielt nyttig å endre sideoppsettet når du vil zoome ut for å få en oversikt over dokumentoppsettet. Velg Vis > Sidevisning, og velg ett av følgende sideoppsett:

Enkeltsidevisning

Viser én side om gangen, uten at noen deler av de andre sidene er synlige.

Aktivere rulling

Viser sidene i en kontinuerlig, loddrett kolonne som er én side bred.

Tosidevisning

Viser hvert tosidersoppslag uten at noen deler av de andre sidene er synlige.

Tosiderulling

Viser sidene side ved side i en kontinuerlig, loddrett kolonne.

Merk:

Hvis et dokument har mer enn to sider kan du sikre at den første siden vises alene til høyre for dokumentruten. Velg enten Tosidevisning eller Tosiderulling. Velg også Vis > Sidevisning > Vis forside i tosidevisning.

Sidevisning for sideoppsett og retning
Enkeltsidevisning, Aktiver rulling, Tosidevisning, oppsett for Tosiderulling

Du kan også vise knapper for hvert av disse alternativene i verktøylinjen Hurtigverktøy ved å velge Vis > > Vis/Skjul > Verktøylinjeelementer > Sidevisning, og velge dem i menyen.

Merk:

Hvis du velger Rediger > Merk alt i Enkeltsidevisning, merkes all tekst på gjeldende side. I andre oppsett merkes all tekst i PDF-filen hvis du velger Merk alt.

Rotere sidevisningen

Du kan endre visningen på en side i 90-graders intervaller. Dette endrer visningen av siden, ikke den faktiske retningen.

 • Hvis du vil rotere sidevisningen midlertidig, velger du Vis > Roter visning > Med klokken eller Mot klokken. Denne endringen kan ikke lagres.

 • Hvis du vil lagre rotasjonen med dokumentet, velger du Verktøy > Ordne sider > Roter med klokken eller Roter mot klokken -verktøylinjen.

Endre standard sideoppsettet (standardvisning)

Du kan stille inn standardvisning i dialogboksen Innstillinger. (Se Angi innstillinger.)

 1. Velg Sidevisning under Kategorier i dialogboksen Innstillinger.
 2. Åpne Sideoppsett-menyen og velg Automatisk, Enkeltside, Enkeltside kontinuerlig, Dobbeltarkvisning eller Dobbeltarkvisning kontinuerlig.
Merk:

PDF-filen åpnes med sideoppsettet som er angitt i Innstillinger, med mindre et annet sideoppsett er angitt i Dokumentegenskaper (Fil > Egenskaper > Standardvisning (Windows) eller Arkiv > Egenskaper > Standardvisning (Mac OS)). Innstillingen Dokumentegenskaper overstyrer innstillingen i Innstillinger. Hvis du bruker Dokumentegenskaper, må du lagre og lukke dokumentet for at endringen skal tre i kraft. Acrobat-brukere kan endre standardvisningen, med mindre sikkerhetsinnstillingene forhindrer endringer. Reader-brukere kan ikke endre standardvisningen.

Bruke delt vindu-visning

Du kan vise en PDF-fil med dokumentruten delt i to ruter (Del-kommando) eller fire ruter (kommandoen Deling av regneark).

Med Del-visningen kan du rulle, endre forstørrelsesnivå, eller gå til en annen side i den aktive ruten uten å påvirke den andre ruten.

Visningen Deling av regneark er nyttig hvis du vil at kolonneoverskrifter og radetiketter skal være synlige når du blar gjennom et stort regneark eller en tabell. I denne modusen endres størrelsen i alle ruter hvis størrelsen på én side endres. Rulling er i tillegg koordinert mellom rutene. Hvis du ruller en rute vannrett, vil dette også påvirke rutene over og under. Hvis du ruller loddrett, vil dette også påvirke ruten til høyre eller venstre.

 1. Opprett den delte visningen du ønsker:
  • For å dele en visning i to ruter velger du Vindu > Del, eller du kan dra den grå boksen over det vannrette rullefeltet.

  • Hvis du vil dele visningen i fire ruter med synkroniserte rulle- og zoomenivå, velger du Vindu > Deling av regneark.

 2. Hvis du vil endre størrelsen på rutene, drar du delefeltene opp, ned, mot venstre eller høyre etter behov.
 3. Juster zoomenivået etter behov.
  • I Delt visning klikker du en rute for å gjøre den aktiv og endrer zoomenivået for den enkelte ruten.

  • I visningen Deling av regneark justerer du zoomenivået for å endre visningene i alle fire rutene.

 4. Rulle, etter behov:
  • I Delt visning klikker du en rute for å gjøre den aktiv og ruller for å endre den enkelte ruten.

  • I visningen Deling av regneark klikker du en rute og ruller loddrett for å endre visningene av den aktive ruten og ruten ved siden av. Rull vannrett for å endre visningene i den aktive ruten og ruten over eller under.

 5. Hvis du vil gjenopprette visningen i enkeltrute, velger du Vindu > Fjern deling.

Vise et dokument i flere vinduer

Du kan opprette flere vinduer for samme dokument ved hjelp av kommandoen Nytt vindu. Nye vinduer har samme størrelse, forstørrelse og oppsett som det opprinnelige vinduet, og åpnes på samme side øverst i det opprinnelige vinduet. Når du åpner et nytt vindu, legges suffikset 1 til i navnet på den opprinnelige filen, og suffikset 2 tilordnes til det nye vinduet. Du kan åpne flere vinduer ved hjelp av suffikser i hvert nye vindu. Når du lukker et vindu, fører det til at de vinduene som fortsatt er åpne, får ny nummersekvens. Det vil si at dersom du har fem vinduer åpne og du lukker det tredje vinduet du åpnet, nummereres vinduene på nytt med suffiksene 1 til 4.

Merk:

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når en PDF vises i en leser.

Åpne i nytt vindu

 1. Velg Vindu > Nytt vindu.

Lukke et vindu

 1. Klikk lukkeboksen i vinduet. Du blir spurt om du vil lagre endringer. Når du lukker et vindu, lukkes ikke et dokument hvis mer enn ett vindu er åpent.

Lukk alle vinduer for et dokument

 1. Velg Fil > Lukk. Du blir spurt om du vil lagre endringer før hvert vindu lukkes.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din