Brukerveiledning Avbryt

Justere PDF-visninger

 1. Acrobat Brukerhåndbok
 2. Innføring i Acrobat
  1. Få tilgang til Acrobat fra skrivebord, mobil, nett
  2. Nyheter i Acrobat
  3. Hurtigtaster
  4. Systemkrav
 3. Arbeidsområde
  1. Grunnleggende om arbeidsområdet
  2. Åpne og se PDF-er.
   1. Åpne PDF-filer
   2. Navigere i PDF-sider
   3. Viser PDF-innstillinger
   4. Justere PDF-visninger
   5. Aktiver forhåndsvisning av miniatyrbilder av PDF-er
   6. Vis PDF i leser
  3. Arbeide med lagringskontoer på nett
   1. Få tilgang til filer fra Box
   2. Få tilgang til filer fra Dropbox
   3. Få tilgang til filer fra OneDrive
   4. Få tilgang til filer fra SharePoint
   5. Få tilgang til filer fra Google Drive
  4. Acrobat og macOS
  5. Acrobat-varsler
  6. Rutenett, hjelpelinjer og mål i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk og høyre mot venstre-tekst i PDF-filer
 4. Opprette PDF-filer
  1. Oversikt over PDF-oppretting
  2. Opprette PDF-filer med Acrobat
  3. Opprette PDF-er med PDFMaker
  4. Bruke Adobe PDF-skriveren
  5. Konvertere websider til PDF
  6. Opprette PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Adobe PDF-konverteringsinnstillinger
  8. PDF-skrifter
 5. Editing PDFs
  1. Redigere tekst i PDF-filer
  2. Redigere bilder eller objekter i en PDF-fil
  3. Rotere, flytte, slette og nummerere PDF-sider
  4. Redigere skannede PDF-filer
  5. Forbedre dokumentbilder som er tatt med et kamera på en mobil enhet
  6. Optimalisere PDF-filer
  7. PDF-egenskaper og metadata
  8. Koblinger og vedlegg i PDF-filer
  9. PDF-lag
  10. Sideminiatyrer og bokmerker i PDF-filer
  11. Handlingsveiviser (Acrobat Pro)
  12. PDF-filer konvertert til nettsider
  13. Konfigurere PDF-filer for en presentasjon
  14. PDF-artikler
  15. Geospatiale PDF-filer
  16. Bruke handlinger og skript på PDF-filer
  17. Endre standard skrift for å legge til tekst
  18. Slette sider fra en PDF
 6. Skann og OCR
  1. Skanne dokumenter til PDF
  2. Forbedre dokumentbilder
  3. Feilsøk skannerproblemer ved skanning med Acrobat
 7. Skjemaer
  1. Grunnleggende om PDF-skjemaer
  2. Opprette et skjema fra bunnen av i Acrobat
  3. Opprette og distribuere PDF-skjemaer
  4. Fyll ut PDF-skjemaer
  5. PDF-skjemafeltegenskaper
  6. Fylle ut og signere PDF-skjemaer
  7. Angi handlingsknapper i PDF-skjemaer
  8. Publisere interaktive PDF-webskjemaer
  9. Grunnleggende PDF-skjemafelt
  10. Strekkodefelt for PDF-skjema
  11. Samle inn og behandle PDF-skjemadata
  12. Skjemasporing
  13. Hjelp for PDF-skjemaer
  14. Sende PDF-skjemaer til mottakere ved å bruke e-post eller en intern server
 8. Sette sammen filer
  1. Kombinere eller slå sammen filer til én enkelt PDF-fil
  2. Rotere, flytte, slette og nummerere PDF-sider
  3. Legge til topptekst, bunntekst og bates-nummerering i PDF-filer
  4. Beskjær PDF-sider
  5. Legge til vannmerker i PDF-filer
  6. Legge til bakgrunner i PDF-filer
  7. Arbeide med komponentfiler i en PDF-portefølje
  8. Publisere og dele PDF-porteføljer
  9. Oversikt over PDF-porteføljer
  10. Opprette og tilpasse PDF-porteføljer
 9. Deling, gjennomganger og kommentering
  1. Dele og spore PDF-filer på nett
  2. Markere tekst med redigeringer
  3. Klargjøre for en PDF-gjennomgang
  4. Starte en PDF-gjennomgang
  5. Være vert for delte gjennomganger på SharePoint- eller Office 365-nettsteder
  6. Delta i en PDF-gjennomgang
  7. Legg til kommentarer til PDF-filer
  8. Legge til stempel i en PDF-fil
  9. Godkjenningsarbeidsflyter
  10. Behandle kommentarer | vise, svare, skrive ut
  11. Importere og eksportere kommentarer
  12. Sporing og behandling av PDF-gjennomganger
 10. Lagre og eksportere PDF-filer
  1. Lagre PDF-filer
  2. Konvertere PDF til Word
  3. Konvertere PDF til JPG
  4. Konvertere eller eksportere PDF-filer til andre filformater
  5. Alternativer for filformat for PDF-eksport
  6. Bruke PDF-innhold på nytt
 11. Sikkerhet
  1. Innstilling for forbedret sikkerhet for PDF-filer
  2. Sikre PDF-filer med passord
  3. Behandle digitale ID-er
  4. Sikre PDF-filer med sertifikater
  5. Åpne sikrede PDF-filer
  6. Fjerne sensitivt innhold fra PDF-filer
  7. Angi sikkerhetspolicyer for PDF-filer
  8. Velge en sikkerhetsmetode for PDF-filer
  9. Sikkerhetsadvarsler når en PDF-fil åpnes
  10. Sikre PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Funksjon for beskyttet visning for PDF-filer
  12. Oversikt over i Acrobat og PDF-filer
  13. JavaScripts i PDF-filer som en sikkerhetsrisiko
  14. Vedlegg som sikkerhetsrisiko
  15. Tillat eller blokker koblinger i PDF-er
 12. Elektroniske signaturer
  1. Signere PDF-dokumenter
  2. Registrer signaturen på din mobile enhet, og bruk den hvor som helst
  3. Sende dokumenter til e-signering
  4. Om sertifikatsignaturer
  5. Sertifikatbaserte signaturer
  6. Validere digitale signaturer
  7. Adobe Approved Trust List
  8. Håndtere klarerte identiteter
 13. Skrive ut
  1. Grunnleggende PDF-utskriftsoppgaver
  2. Skrive ut hefter og PDF-porteføljer
  3. Avanserte PDF-utskriftsinnstillinger
  4. Skrive ut til PDF
  5. Skrive ut farger i PDF-filer (Acrobat Pro)
  6. Skrive ut PDF-filer i egendefinerte størrelser
 14. Tilgjengelighet, koder og flyttilpasning
  1. Opprette og bekrefte PDF-tilgjengelighet
  2. Egenskaper for tilgjengelighet i PDF-filer
  3. Verktøy for leserekkefølge for PDF-er
  4. Lese PDF-filer med funksjoner for tilgjengelighet og tilpassing av flyt
  5. Redigere dokumentstruktur med panelene Innhold og Koder
  6. Opprette tilgjengelige PDF-filer
 15. Søke og indeksere
  1. Opprette PDF-indekser
  2. Søke i PDF-filer
 16. Multimedier og 3D-modeller
  1. Legge til lyd, video og interaktive objekter i PDF-filer
  2. Legge til 3D-modeller i PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Vise 3D-modeller i PDF-filer
  4. Arbeide interaktivt med 3D-modeller
  5. Måle 3D-objekter i PDF-filer
  6. Angi 3D-visninger i PDF-filer
  7. Aktivere 3D-innhold i PDF-filer
  8. Legge til multimedia i PDF-filer
  9. Legge til kommentarer om 3D-utforminger i PDF-filer
  10. Spille av video, lyd og multimedieformater i PDF-filer
  11. Legge til kommentarer i videoer
 17. Trykkeriproduksjonsverktøy (Acrobat Pro)
  1. Print production tools overview
  2. Skrivermerker og hårstreker
  3. Forhåndsvise utskrift
  4. Sammenslåing av gjennomsiktighet
  5. Fargekonvertering og blekkhåndtering
  6. Overlapping av farger
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- og PDF/E-kompatible filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avanserte preflight-inspeksjoner
  4. Preflight-rapporter
  5. Vise Preflight-resultater, objekter og ressurser
  6. Utskriftsgjengivelser i PDF-er
  7. Korrigere problemområder med Preflight-verktøyet
  8. Automatisk dokumentanalyse med slippverktøy eller preflight-handlinger
  9. Analysere dokumenter med Preflight-verktøyet
  10. Tilleggskontroller i Preflight-verktøyet
  11. Preflight-biblioteker
  12. Preflight-variabler
 19. Fargehåndtering
  1. Opprettholde homogene farger
  2. Fargeinnstillinger
  3. Fargehåndtering for dokumenter
  4. Arbeide med fargeprofiler
  5. Forstå fargehåndtering

Før du begynner

Vi lanserer en ny og mer intuitiv produktopplevelse. Hvis skjermbildet som vises her ikke samsvarer med produktgrensesnittet, velger du hjelp for din nåværende opplevelse.

I den nye opplevelsen vises verktøyene på venstre side av skjermen.

Justere sideforstørrelse

Hvis du vil ha en klar og detaljert visning av en PDF-side, ønsker å fokusere på bestemte områder eller forbedre tilgjengeligheten, kan du bruke Acrobats forstørrelsesfunksjon.

Justere forstørrelsen med hurtigverktøyet i panelet til høyre

Du kan endre forstørrelsen av PDF-dokumenter ved hjelp av verktøyene nederst i det høyre panelet.

 • Hvis du vil forstørre en side eller zoome inn, velger du 
 • Hvis du vil zoome ut en side, velger du 
 • Du kan bruke pil opp og pil ned for å navigere på sidene.
 • Hvis du vil gå til en side, skriver du inn ønsket sidetall i boksen.
 • Hvis du vil rotere siden, velger du roteringsikonet.
 • Hvis du vil endre innstillingene for sidevisning, velger du  og velger ønsket verktøy fra menyen som vises.
Sidevisningsmeny i Acrobat-skrivebordsprogrammet

Justere forstørrelse med zoomverktøyene

Bruke panorer og zoom-verktøy

 1. Velg   > Vis > Zoom > Panorer og zoom.

 2. Utfør en av følgende handlinger:

  • Dra boksens håndtak i vinduet Panorer og zoom for å endre dokumentforstørrelsen.
  • Dra midten av boksen for å panorere over ønsket område av dokumentet.
  • Klikk navigasjonsknappene for å flytte til en annen side.
 3. Hvis du vil justere forstørrelsen etter forhåndsinnstilte nivåer, skriver du inn en verdi i Zoom-tekstboksen, eller du velger pluss- eller minusknappene.

Ved å følge disse enkle trinnene kan du enkelt endre forstørrelsen av dokumentet, panorere over forskjellige områder, navigere til andre sider og justere zoomenivået til ønsket innstilling.

Bruke lupeverktøy

 1. Velg  > Vis > Zoom > Lupeverktøy.

 2. Klikk på området i dokumentet som du vil undersøke nærmere. Et rektangel vil vises i dokumentet, som representerer området som vises i lupeverktøyvinduet. Du kan dra eller endre størrelsen på rektangelet for å justere visningen av lupeverktøyet.

 3. Hvis du vil endre forstørrelsen av lupeverktøyet, har du følgende alternativer:

  • Dra glidebryteren for å justere forstørrelsesnivået.
  • Klikk på pluss- eller minusknappene for å øke eller redusere forstørrelsen.
  • Oppgi en verdi i zoom-tekstboksen for å angi et bestemt forstørrelsesnivå.
  Lupeverktøy for å forstørre dokumentområdet
  Bruk lupeverktøyet til å vise et forstørret område i dokumentet.

 4. For å endre fargen på lupeverktøyrektangelet, velger du hurtigmenyen med Linjefarge nederst til høyre i Lupeverktøy-vinduet og velger en ny farge.

Ved å følge denne fremgangsmåten kan du enkelt bruke Lupe-verktøyet i Acrobat Reader for å vise bestemte områder av dokumentet i nærmere detalj. Du har fleksibiliteten til å justere visningen ved å dra eller endre størrelsen på rektangelet. Du kan endre forstørrelsesnivået ved å bruke glidebryteren og pluss- eller minusknappene, eller ved å angi en bestemt verdi i Zoom-tekstboksen.

Bruke sideminiatyr

 1. Fra det høyre panelet velger du sideminiatyrknappen  

 2. Finn miniatyren for den ønskede siden. Plasser deretter pekeren over det nedre høyre hjørnet av sidevisningsboksen til pekeren endres til en dobbelthodet pil.

 3. Dra hjørnet av boksen for å redusere eller øke visningen av siden, og juster størrelsen i henhold til dine preferanser.

 4. Flytt hvis nødvendig pekeren over zoomboksrammen i miniatyren til pekeren endres til et håndikon. Deretter drar du rammen for å utforske et annet område av siden i dokumentet.

  Sidevisningsboks i en sideminiatyr
  En sidevisningsboks i en sideminiatyr angir området av siden som vises i dokumentruten.

Ved å følge disse trinnene kan du enkelt få tilgang til og manipulere sideminiatyrer i Acrobat Reader. Juster visningen av siden ved å endre størrelse på sidevisningsboksen, og utforsk forskjellige områder av siden ved å dra zoomboksrammen.

Endre standardvisningen

 1. Gå til > Innstillinger og deretter fra under Kategorier velger du Sidevisning.

 2. Velg Zoom-nedtrekkslisten og deretter ønsket forstørrelsesnivå.

Vise områder av en forstørret side som ikke vises på skjermen

Når du viser en side med høy forstørrelse, kan det oppstå situasjoner der bare en del av siden er synlig. Heldigvis kan du justere visningen for å vise andre områder på siden uten å endre forstørrelsesnivået.

For å oppnå dette har du to alternativer:

 • Fra bunnen av navigeringen til høyre bruker du opp- og nedpilene til å flytte opp og ned på sidene, eller få de vannrette rullefeltene til å flytte tvers over siden vannrett. Med disse rullefeltene kan du flytte visningen og utforske ulike deler av siden samtidig som gjeldende forstørrelse beholdes.

 • Du kan også velge håndverktøyet på verktøylinjen Vanlige verktøy. Når dette verktøyet er aktivert, kan du ganske enkelt dra siden som om du flyttet et papirark på et bord. Denne handlingen gjør det mulig å flytte siden i visningsområdet, noe som gir fleksibilitet ved undersøkelse av ulike områder på siden.

Angi sideoppsett og -retning

Følg disse trinnene for å justere sideoppsett og retning i Acrobat Reader:

 1. Velg  > Vis > Sidevisning for å få tilgang til sideoppsettalternativene.

 2. Velg blant følgende sideoppsett ut fra hva du foretrekker:

  • Enkeltsidevisning: Viser én side om gangen, uten at noen deler av de andre sidene er synlige.
  • Aktiver rulling: Viser sidene i en kontinuerlig, loddrett kolonne slik at du kan bla jevnt gjennom dokumentet.
  • Tosidevisning: Viser hvert tosidersoppslag, uten at noen deler av de andre sidene er synlige.
  • Rulling på to sider: Viser sidene side ved side i en kontinuerlig, loddrett kolonne.
Merk:

Hvis dokumentet inneholder mer enn to sider og du vil forsikre deg om at den første siden vises alene til høyre i dokumentruten, velger du enten Tosidevisning eller Tosiderulling.
Velg i tillegg  >Vis > Sidevisning > Vis forside i tosidevisning.

Sidevisning for sideoppsett og retning
Enkeltsidevisning, Aktiver rulling, Tosidevisning, oppsett for Tosiderulling

Rotere sidevisningen

Du kan endre visningen på en side i 90-graders intervaller. Dette endrer visningen av siden, ikke den faktiske retningen.

 • Hvis du vil rotere sidevisningen midlertidig, velger du  > Vis > Roter visning > Roter visning mot høyre eller Roter visning mot venstre
  Denne endringen kan ikke lagres.

 • Hvis du vil lagre rotasjonen med dokumentet, går du til Alle verktøy-menyen og velger Ordne sider. Fra det venstre panelet velger du deretter  eller

Endre standard sideoppsett (første visning)

Du kan stille inn standardvisning i dialogboksen Innstillinger. Se Angi innstillinger.

 1. Gå til  > Innstillinger og deretter fra under Kategorier velger du Sidevisning.

 2. Åpne Sideoppsett-nedtrekkslisten og velg ett av de tilgjengelige alternativene: Automatisk, Enkeltside, Enkeltside kontinuerlig, Dobbeltarkvisning eller Dobbeltarkvisning kontinuerlig.

Merk:

Som standard åpnes PDF-filen med sideoppsettet som er angitt i Innstillinger. Men hvis et annet sideoppsett er angitt i dokumentegenskaper ( > Egenskaper > Innledende visning ), vil den overstyre innstillingene. Hvis du vil bruke dokumentegenskaper, må du sørge for å lagre og lukke dokumentet for at endringene skal tre i kraft. Merk at Acrobat-brukere har muligheten til å endre den første visningen, med mindre det er på plass sikkerhetsinnstillinger som forhindrer endringer. Acrobat Reader-brukere kan imidlertid ikke endre den første visningen.

Bruke delt vindu-visning

Delt visning lar deg dele dokumentruten i to ruter eller fire ruter, og tilbyr forbedrede navigasjonsmuligheter.

I delt visning kan du rulle uavhengig, endre forstørrelsesnivået eller bytte til en annen side i den aktive ruten uten å påvirke den andre ruten.

Splittet regneark er ideell for store regneark eller tabeller, der kolonneoverskrifter og radetiketter forblir synlige mens du ruller. Endring av forstørrelsen i én rute gjelder for alle ruter, og rulling koordineres mellom dem.

 1. For å opprette delt visning:

  • For å dele visningen i to ruter, velg enten Vindu > Del opp eller dra den grå boksen over det vertikale rullefeltet.

  • For å dele visningen i fire ruter med synkronisert rulling og zoomnivåer, velg Vindu > Splitt regneark.

  • Juster størrelsen på rutene ved å dra delelinjene opp, ned, til venstre eller høyre etter behov.

 2. Slik justerer du zoomnivåer:

  • I delt visning klikker du på en rute for å aktivere den og endre zoomnivået kun for den spesifikke ruten.

  • I visningen Deling av regneark justerer du zoomenivået for å endre visningene i alle fire rutene samtidig.

 3. For å rulle:

  • I Delt visning klikker du på en rute for å gjøre den aktiv og ruller for å endre innholdet i den enkelte ruten.

  • I visningen Delt visning av regneark klikker du på en rute og ruller loddrett for å endre visningene i den aktive ruten og ruten ved siden av. Rull horisontalt for å endre visningene i den aktive ruten og ruten over eller under den.

 4. Hvis du vil gjenopprette visningen i enkeltrute, velger du Vindu > Fjern deling.

Vise et dokument i flere vinduer

Følg disse trinnene for å lage flere vinduer for det samme dokumentet i Acrobat Reader:

 1. Bruk kommandoen Nytt vindu for å åpne flere vinduer. Hvert nytt vindu vil ha samme størrelse, forstørrelse og layout som det opprinnelige vinduet. Det nye vinduet åpnes på toppen av det opprinnelige vinduet og på samme side.

 2. Når et nytt vindu åpnes, legger Acrobat til suffikset «1» til det opprinnelige filnavnet. Påfølgende nye vinduer blir tildelt suffikser trinnvis, for eksempel «2» for det andre vinduet, «3» for det tredje, og så videre. Dette lar deg enkelt identifisere og skille mellom flere vinduer i samme dokument.

 3. Hvis du bestemmer deg for å lukke et vindu, vil de gjenværende vinduene omnummereres sekvensielt. For eksempel, hvis du har fem vinduer åpne og du lukker det tredje vinduet du åpnet, vil de resterende vinduene omnummereres med suffiksene «1» til «4». Denne omnummereringen sikrer konsistent og organisert vindusadministrasjon.

 4. For å åpne et nytt vindu, velger du Vindu > Nytt vindu.

Ved å bruke kommandoen Nytt vindu kan du enkelt opprette og administrere flere vinduer for samme dokument i Acrobat Reader. Hvert nytt vindu beholder det opprinnelige vinduets innstillinger, og du kan enkelt spore og lukke individuelle vinduer mens du opprettholder sekvensiell nummerering for de gjenværende vinduene.

Merk:

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når en PDF vises i en nettleser.

Lukk vinduer

 1. For å lukke et vindu, velger du X.

  Den ber deg lagre eventuelle endringer. Når du lukker et vindu, lukkes ikke et dokument hvis mer enn ett vindu er åpent.

 2. For å lukke alle vinduer for et dokument, velger du Fil > Lukk. Du blir spurt om du vil lagre endringer før hvert vindu lukkes.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?