Med sideskalering kan du gjøre sider større eller mindre når du skriver ut. Du kan gjøre følgende:

Skalere automatisk i henhold til papirstørrelsen

Acrobat kan endre sidestørrelsen på PDF-filer slik at de passer inn på valgt papirstørrelse.

 1. Velg Fil > Skriv ut.

 2. Fra popup-menyen Sideskalering velger du ett av følgende:
  Tilpass til utskriftsområdet Skalerer små sider opp og store sider ned, slik at de får plass på arket.
  Krymp til utskriftsområde Endrer størrelsen på store sider slik at de passer på arket, og skriver ut små sider slik de er.

  Velg alternativer på hurtigmenyen for sideskalering
 3. Klikk OK eller Skriv ut.

Tips: (kun Acrobat, ikke Adobe Reader) Du kan konfigurere en PDF-fil så den alltid bruker de samme skaleringsalternativene som standard. Velg Fil > Egenskaper, og velg kategorien Avansert. Velg alternativer for Forhåndsinnstillinger for utskriftsdialogboks. Standardalternativet i popup-menyen Sideskalering er Krymp til utskriftsområde. Lagre filen for å ta i bruk de nye standardinnstillingene. Hvis du vil vite mer, kan du se Forhåndsinnstillinger for utskriftsdialogboks i hjelpesystemet for Acrobat.

 

Skalere prosentvist manuelt

Ikke tilgjengelig i Adobe Reader 9: Skaler ved hjelp av alternativene for forhåndsskalering i Adobe Reader 9 eller eldre.

Du kan forstørre eller forminske en PDF-fil med en bestemt prosentandel. 

 1. Velg Fil > Skriv ut.

 2. Velg Vis alle sider side om side i popup-menyen Sideskalering for å se prosentalternativet for Skala for side ved side.
  Merk: Dersom sidealternativene ikke finnes på menyen, må du kontrollere at følgende alternativer ikke er valgt i dialogboksen Avansert skriveroppsett: Skriv ut som bilde eller (gjelder kun Acrobat) Separasjoner eller In-RIP-separasjoner.

 3. Du angir prosentandelen du vil forstørre eller forminske PDF-filen med, under feltet Skala for side ved side. Klikk på et hvilket som helst annet alternativ for å oppdatere forhåndsvisningen til høyre.

  Alternativer for skalering side ved side


 4. Klikk OK eller Skriv ut.