Arbeide med komponentfiler i en PDF-portefølje

Du kan sortere og forhåndsvise komponentfiler i en PDF-portefølje, og du kan åpne, redigere og lagre komponentfiler i programmet de ble opprettet i. Enkelte filtyper krever at opprettelsesprogrammet er installert på datamaskinen.

Vise filer i en liste

I en åpnet PDF-portefølje klikker du Vis > Portefølje > Detaljer. Listen over komponentfiler i PDF-porteføljen vises nedenfor den sekundære verktøylinjen. Hvis du vil sortere fildetaljene i stigende og synkende rekkefølge, klikker du et kolonnenavn. Klikk på det én gang til for å sortere i motsatt rekkefølge.

Redigere fildetaljer i en list (Acrobat Pro)

 1. I en åpnet PDF-portefølje klikker du Vis > Portefølje > Detaljer.

  Listen over komponentfiler i PDF-porteføljen vises nedenfor den sekundære verktøylinjen.

 2. Gjør ett av følgende i fillisteruten:

  • Hvis du vil vise eller skjule en kolonne i listen, høyreklikker og velger du Vis, og deretter velger du kolonnenavnet.

  • Du sorterer de aktuelle kolonnene i stigende og synkende rekkefølge ved å klikke på en kolonneoverskrift. Klikk på det én gang til for å sortere i motsatt rekkefølge

  • Hvis du vil legge til eller endre informasjonen om en fil, høyreklikker og velger du Rediger verdi, og deretter velger du informasjonstypen du vil oppdatere. Hvis du for eksempel vil legge til beskrivende informasjon om filen, høyreklikker du filnavnet og velger Rediger verdi > Beskrivelse. Du skriver inn filbeskrivelsen i dialogboksen Rediger beskrivelse.

  • Hvis du vil legge til en kolonne, høyreklikker og velger du Porteføljeegenskaper. I dialogboksen Porteføljeegenskaper klikker du Legg til, skriver inn navnet på kolonnen du vil legge til, og klikker OK.

  • Hvis du vil slette valgfrie kolonner, åpner du dialogboksen Porteføljeegenskaper, velger kolonnenavnet du vil slette, og klikker deretter Slett. Du kan ikke slette obligatoriske kolonner, for eksempel Navn, Endret, Størrelse og Opprettet.

  • Hvis du vil endre rekkefølgen for en kolonne, åpner du dialogboksen Porteføljeegenskaper, velger kolonnenavnet og klikker Opp- eller Ned-knappen. Du kan også dra en kolonne i fillisteruten.

  • Hvis du vil endre rekkefølgen på filene, se Sorter, filtrer og endre rekkefølgen på filer eller mapper.

Legge filer og mapper til en PDF-portefølje

Du kan legge filer og mapper til en eksisterende PDF-portefølje enten i Oppsett-modus (forhåndsvisning) eller Detaljer-modus (fillistevisning).

 1. Klikk Legg til filer og velg Legg til filer eller Legg til mappe på den sekundære verktøylinjen.

  Alternativt kan du legge til filer eller mapper ved å bruke en av disse metodene:

  • Høyreklikk i venstre rute i Oppsett-visningen og velg Opprett mappe. Hvis du er i Detaljer-visningen, høyreklikker du i fillisteruten og velger Opprett mappe.

  • Hvis du skal legge til filer fra datamaskinen, drar du filer eller mapper til venstre rute (Oppsett-visningen) eller fillisteruten (Detaljer-visningen). Du kan også dra filer eller mapper til en mappe og legge den til i porteføljen.

Merk:

For beste ytelse bør du begrense det totale antallet komponentfiler til 15 eller færre, og den totale størrelsen av alle komponentfilene til under 50 MB.

Fjerne filer og mapper fra en PDF-portefølje

Hvis du sletter en mappe, slettes også alle filene i mappen fra PDF-porteføljen.

 1. Velg én eller flere filer eller mapper i PDF-porteføljen, og trykk Slett. Eller klikk Slett fil-ikonet på den sekundære verktøylinjen.

Omordne filer og mapper i en PDF-portefølje

I den venstre navigasjonsruten kan du dra og slippe filer for å gjøre følgende:

 • Omordne filer innenfor en mappe i PDF-porteføljen.
 • Slippe filer i mapper eller en mappe i en annen mappe hvis begge er på samme nivå eller mappe.

Sorter, filtrer og endre rekkefølgen på filer eller mapper (Acrobat Pro)

Komponentfilene ordnes og sorteres alfabetisk etter filnavn som standard. Filene vises og skrives ut i denne rekkefølgen.

Du kan endre eller tilpasse rekkefølgen filene vises i. Filene skrives imidlertid alltid ut alfabetisk.

Merk:

Hvis du sorterer filene i oppsettmodus (forhåndsvisning), endres rekkefølgen bare for gjeldende økt. Neste gang du åpner PDF-porteføljen, vises den i sorteringsrekkefølgen som er angitt i dialogboksen Porteføljeegenskaper.

 1. Åpne dialogboksen Porteføljeegenskaper.

  Merk:

  Hvis du er i oppsettvisning, høyreklikker du i ruten til venstre og velger Porteføljeegenskaper. Hvis du er i fillistevisning, høyreklikker du i fillisteruten og velger Porteføljeegenskaper.

 2. Gjør ett av følgende i dialogboksen Porteføljeegenskaper:

  • Hvis du vil endre rekkefølgen på kolonnene i fillisteruten, velger du et kolonnenavn og bruker Opp- eller Ned-knappen til å endre rekkefølgen.

  • Hvis du vil angi rekkefølgen filene skal vises i når PDF-porteføljen åpnes, velger du et kolonnenavn på Sorter etter-menyen og angir deretter Sorteringsrekkefølge. Hvis du for eksempel vil vise filene etter datoen da de ble endret, passer du på at Endret er valgt på Sorter etter-menyen, og deretter setter du Sorteringsrekkefølge til Stigende eller Synkende.

  • Hvis du vil endre hvordan PDF-porteføljen vises, velger du et visningsalternativ på Standardvisning-menyen.

 3. Lagre PDF-porteføljen.

Åpne, redigere og lagre komponentfiler

Du kan åpne, redigere og lagre en komponentfil i programmet den ble opprettet i, forutsatt at dette programmet er installert på datamaskinen. Endringer du gjør i komponentfiler, har ingen innvirkning på originalfilene utenfor PDF-porteføljen.

 1. Gjør ett av følgende:
  • I Oppsett-modus (forhåndsvisning) høyreklikker/Control-klikker du filen og velger Åpne fil i opprinnelig program (for filer som ikke er i PDF-format) eller Åpne fil (for PDF-filer).

  • Klikk koblingen Åpne dokument øverst til høyre i vinduet for Acrobat.

  Merk:

  Komponentfilen åpnes i et separat vindu. Hvis du viser PDF-porteføljen i en nettleser, åpnes filen i det frittstående Acrobat-produktet utenfor nettleseren.

 2. Hvis det vises en bekreftelsesdialogboks, velger du Åpne denne filen eller Alltid tillat åpning av filer av denne typen, hvis du stoler på formatet, og klikker OK.

 3. Rediger filen etter behov, og lagre den.

Redigere komponentfilnavn og beskrivelser i en PDF-portefølje

 1. Åpne fillisteruten ved å velge Vis > Portefølje > Detaljer.

  Gjø ett av følgende i fillisteruten:

  • Hvis du vil redigere visningsnavnet til en komponentfil, høyreklikker du filnavnet og velger Rediger verdi > Navn. Skriv inn navnet på komponentfilen, og klikk OK. Det oppdaterte navnet vises i Navn-kolonnen i fillisteruten.

  • Hvis du vil redigere beskrivelsen av en komponentfil, høyreklikker du filnavnet og velger Rediger verdi > Beskrivelse. Skriv inn beskrivelsesteksten, og klikk OK. Den oppdaterte beskrivelsen vises i Beskrivelse-kolonnen i fillisteruten.

Trekke ut komponentfiler fra en PDF-portefølje

Du kan trekke eller dra filer ut av PDF-porteføljevinduet til datamaskinen din. Når du trekker ut en fil, slettes den ikke fra PDF-porteføljen.

 1. Gjør ett av følgende:
  • I Oppsett- eller Detaljer-modus høyreklikker du navnet på komponentfilen og velger Trekk ut fra portefølje.

  • Velg én eller flere filer og dra dem til skrivebordet ditt.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din