PDF/X-, PDF/A- og PDF/E-kompatible filer (Acrobat Pro)

Konverter PDF-filer til PDF/X, PDF/A eller PDF/E

Du kan kontrollere en PDF-fil mot PDF/X-, PDF/A-, PDF/VT- eller PDF/E-kriterier. Du kan også lagre en kopi av PDF-filen som PDF/X, PDF/A eller PDF/E, forutsatt at filen oppfyller de angitte kravene. Ved visse omstendigheter kreves for eksempel en ICC-profil som beskriver målenheten, både for PDF/X-1a-, PDF/X-3- og PDF/X-4-kompatibilitet. Hvis dokumentet ikke har noen innebygd ICC-utskriftsprofil, kan du bygge inn en før du lagrer.

I veiviseren for standarder kan du konvertere en PDF-fil til en PDF-fil som er kompatibel med angitte standarder. Veiviseren forklarer hensikten med de forskjellige formatene mens du ledes gjennom prosessen. Hvis du er fortrolig med standardene, kan du bruke en innebygd profil eller en profil opprettet via veiviseren, til å konvertere en PDF-fil.

Merk:

Du kan også opprette PDF/X- og PDF/E-kompatible filer med Acrobat Distiller.

Konvertere til PDF/X, PDF/A eller PDF/E ved hjelp av en profil

 1. Velg Verktøy > Trykkarbeid.

  Verktøysettet Trykkarbeid vises i ruten til høyre.

 2. Klikk på Preflight.

  Dialogboksen Preflight vises.

 3. Velg PDF-standarder fra Biblioteker-listen i Preflight-dialogboksen.

 4. Klikk på Profiler-fanen.

 5. Utvid en kompatibilitetsprofil, og velg profilen du vil bruke. Du kan for eksempel velge Konverter til PDF/A-1b under PDF/A-kompatibilitet.

 6. Klikk Analyser og korriger.

 7. Klikk Lagre for å konvertere filen som er basert på den valgte profilen.

Konverter til PDF/X, PDF/A eller PDF/E

 1. Velg Verktøy > PDF-standarder.

 2. Velg Lagre som PDF/A, Lagre som PDF/X eller Lagre som PDF/E i den høyre ruten.

 3. Velg plassering for lagring av filen, og klikk på Lagre.

Kontrollere en PDF-fil mot PDF/X-, PDF/A-, PDF/VT- eller PDF/E-kriterier

PDF/X-, PDF/A-, PDF/VT- og PDF/E-filer kan opprettes på forskjellige måter, for eksempel ved å bruke Acrobat Distiller eller Fil > Lagre somAnnet-kommandoen. Hvis du åpner en PDF-fil som samsvarer med en av disse standardene, kan du vise informasjon om standardene i navigasjonsruten. (Velg Vis > Vis/skjul > Navigasjonsruter, og klikk deretter Standarder .) Menyen og panelet Standarder er kun tilgjengelig hvis PDF-filen samsvarer med en standard. Standarder-panelet finnes i alle versjoner (Acrobat Professional, Standard og til og med Reader). Funksjonaliteten for å bekrefte kompatibilitet finnes imidlertid bare i Acrobat.

Informasjonen om overensstemmelse angir hvilken standard som ble brukt til å opprette filen, ISO-navnet og om det er kontrollert om filen er PDF/X-, PDF/A-, PDF/VT-, PDF/UA- eller PDF/E-kompatibel. Informasjonen om utskriftsgjengivelse angir fargeinnstillingene som er knyttet til filen. Klikk Kontroller overensstemmelse for å kontrollere om filen er i overensstemmelse med standarder.

Fjerne PDF/X-, PDF/A- eller PDF/E-informasjon

Du kan fjerne all PDF/X-, PDF/A- eller PDF/E-spesifikk informasjon, for eksempel utskriftsforholdet eller GTS_PDFX-versjonsnøkkelen. Dette er nyttig hvis en fil er endret, hvis du vil begynne på nytt, eller hvis en ICC-profil gjør filen altfor stor.

 1. Velg Verktøy > Trykkarbeid.

  Verktøysettet Trykkarbeid vises i ruten til høyre.

 2. Klikk på Preflight.

  Dialogboksen Preflight vises.

 3. Velg PDF-standarder fra Biblioteker-listen i Preflight-dialogboksen.

 4. Klikk på Rettinger-fanen.

 5. Utvid gruppen Dokumentinfo og metadata og velg alternativet Fjern informasjon om <navn_på_overensstemmelse>. Velg for eksempel Fjern informasjon om PDF/A.

 6. Klikk på Rett.

 7. Velg en plassering for lagring av filen, og klikk Lagre.

Hvis handlingen fullføres, vil det vises et grønt hakemerke i kategorien Resultat i dialogboksen Preflight. Hvis handlingen mislykkes, vil det vises en rød X i kategorien Resultat i dialogboksen Preflight.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din