Brukerveiledning Avbryt

PDF/X-, PDF/A- og PDF/E-kompatible filer (Acrobat Pro)

 1. Acrobat Brukerhåndbok
 2. Innføring i Acrobat
  1. Få tilgang til Acrobat fra skrivebord, mobil, nett
  2. Vi introduserer den nye Acrobat-opplevelsen
  3. Nyheter i Acrobat
  4. Hurtigtaster
  5. Systemkrav
 3. Workspace
  1. Grunnleggende om Workspace
  2. Åpne og se PDF-er
   1. Åpne PDF-filer
   2. Navigere i PDF-sider
   3. Viser PDF-innstillinger
   4. Justere PDF-visninger
   5. Aktiver forhåndsvisning av miniatyrbilder av PDF-er
   6. Vis PDF i leser
  3. Arbeide med lagringskontoer på nett
   1. Få tilgang til filer fra Box
   2. Få tilgang til filer fra Dropbox
   3. Få tilgang til filer fra OneDrive
   4. Få tilgang til filer fra SharePoint
   5. Få tilgang til filer fra Google Drive
  4. Acrobat og macOS
  5. Acrobat-varsler
  6. Rutenett, hjelpelinjer og mål i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk og høyre mot venstre-tekst i PDF-filer
 4. Opprette PDF-filer
  1. Oversikt over PDF-oppretting
  2. Opprette PDF-filer med Acrobat
  3. Opprette PDF-er med PDFMaker
  4. Bruke Adobe PDF-skriveren
  5. Konvertere websider til PDF
  6. Opprette PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Adobe PDF-konverteringsinnstillinger
  8. PDF-skrifter
 5. Redigere FDF-filer
  1. Redigere tekst i PDF-filer
  2. Redigere bilder eller objekter i en PDF-fil
  3. Rotere, flytte, slette og nummerere PDF-sider
  4. Redigere skannede PDF-filer
  5. Forbedre dokumentbilder som er tatt med et kamera på en mobil enhet
  6. Optimalisere PDF-filer
  7. PDF-egenskaper og metadata
  8. Koblinger og vedlegg i PDF-filer
  9. PDF-lag
  10. Sideminiatyrer og bokmerker i PDF-filer
  11. PDF-filer konvertert til nettsider
  12. Konfigurere PDF-filer for en presentasjon
  13. PDF-artikler
  14. Geospatiale PDF-filer
  15. Bruke handlinger og skript på PDF-filer
  16. Endre standard skrift for å legge til tekst
  17. Slette sider fra en PDF
 6. Skann og OCR
  1. Skanne dokumenter til PDF
  2. Forbedre dokumentbilder
  3. Feilsøk skannerproblemer ved skanning med Acrobat
 7. Skjemaer
  1. Grunnleggende om PDF-skjemaer
  2. Opprette et skjema fra bunnen av i Acrobat
  3. Opprette og distribuere PDF-skjemaer
  4. Fyll ut PDF-skjemaer
  5. PDF-skjemafeltegenskaper
  6. Fylle ut og signere PDF-skjemaer
  7. Angi handlingsknapper i PDF-skjemaer
  8. Publisere interaktive PDF-webskjemaer
  9. Grunnleggende PDF-skjemafelt
  10. Strekkodefelt for PDF-skjema
  11. Samle inn og behandle PDF-skjemadata
  12. Skjemasporing
  13. Hjelp for PDF-skjemaer
  14. Sende PDF-skjemaer til mottakere ved å bruke e-post eller en intern server
 8. Sette sammen filer
  1. Kombinere eller slå sammen filer til én enkelt PDF-fil
  2. Rotere, flytte, slette og nummerere PDF-sider
  3. Legge til topptekst, bunntekst og bates-nummerering i PDF-filer
  4. Beskjær PDF-sider
  5. Legge til vannmerker i PDF-filer
  6. Legge til bakgrunner i PDF-filer
  7. Arbeide med komponentfiler i en PDF-portefølje
  8. Publisere og dele PDF-porteføljer
  9. Oversikt over PDF-porteføljer
  10. Opprette og tilpasse PDF-porteføljer
 9. Deling, gjennomganger og kommentering
  1. Dele og spore PDF-filer på nett
  2. Markere tekst med redigeringer
  3. Klargjøre for en PDF-gjennomgang
  4. Starte en PDF-gjennomgang
  5. Være vert for delte gjennomganger på SharePoint- eller Office 365-nettsteder
  6. Delta i en PDF-gjennomgang
  7. Legg til kommentarer til PDF-filer
  8. Legge til stempel i en PDF-fil
  9. Godkjenningsarbeidsflyter
  10. Behandle kommentarer | vise, svare, skrive ut
  11. Importere og eksportere kommentarer
  12. Sporing og behandling av PDF-gjennomganger
 10. Lagre og eksportere PDF-filer
  1. Lagre PDF-filer
  2. Konvertere PDF til Word
  3. Konvertere PDF til JPG
  4. Konvertere eller eksportere PDF-filer til andre filformater
  5. Alternativer for filformat for PDF-eksport
  6. Bruke PDF-innhold på nytt
 11. Sikkerhet
  1. Innstilling for forbedret sikkerhet for PDF-filer
  2. Sikre PDF-filer med passord
  3. Behandle digitale ID-er
  4. Sikre PDF-filer med sertifikater
  5. Åpne sikrede PDF-filer
  6. Fjerne sensitivt innhold fra PDF-filer
  7. Angi sikkerhetspolicyer for PDF-filer
  8. Velge en sikkerhetsmetode for PDF-filer
  9. Sikkerhetsadvarsler når en PDF-fil åpnes
  10. Sikre PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Funksjon for beskyttet visning for PDF-filer
  12. Oversikt over i Acrobat og PDF-filer
  13. JavaScripts i PDF-filer som en sikkerhetsrisiko
  14. Vedlegg som sikkerhetsrisiko
  15. Tillat eller blokker koblinger i PDF-er
 12. Elektroniske signaturer
  1. Signere PDF-dokumenter
  2. Registrer signaturen på din mobile enhet, og bruk den hvor som helst
  3. Sende dokumenter til e-signering
  4. Opprett et nettskjema
  5. Be om e-signaturer samlet
  6. Ta imot nettbetalinger
  7. Konto med egen merkevare
  8. Om sertifikatsignaturer
  9. Sertifikatbaserte signaturer
  10. Validere digitale signaturer
  11. Adobe-godkjent klareringsliste
  12. Håndtere klarerte identiteter
 13. Skrive ut
  1. Grunnleggende PDF-utskriftsoppgaver
  2. Skrive ut hefter og PDF-porteføljer
  3. Avanserte PDF-utskriftsinnstillinger
  4. Skrive ut til PDF
  5. Skrive ut farger i PDF-filer (Acrobat Pro)
  6. Skrive ut PDF-filer i egendefinerte størrelser
 14. Tilgjengelighet, koder og flyttilpasning
  1. Opprette og bekrefte PDF-tilgjengelighet
  2. Egenskaper for tilgjengelighet i PDF-filer
  3. Verktøy for leserekkefølge for PDF-er
  4. Lese PDF-filer med funksjoner for tilgjengelighet og tilpassing av flyt
  5. Redigere dokumentstruktur med panelene Innhold og Koder
  6. Opprette tilgjengelige PDF-filer
  7. Skybasert automatisk koding
 15. Søke og indeksere
  1. Opprette PDF-indekser
  2. Søke i PDF-filer
 16. Multimedier og 3D-modeller
  1. Legge til lyd, video og interaktive objekter i PDF-filer
  2. Legge til 3D-modeller i PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Vise 3D-modeller i PDF-filer
  4. Arbeide interaktivt med 3D-modeller
  5. Måle 3D-objekter i PDF-filer
  6. Angi 3D-visninger i PDF-filer
  7. Aktivere 3D-innhold i PDF-filer
  8. Legge til multimedia i PDF-filer
  9. Legge til kommentarer om 3D-utforminger i PDF-filer
  10. Spille av video, lyd og multimedieformater i PDF-filer
  11. Legge til kommentarer i videoer
 17. Trykkeriproduksjonsverktøy (Acrobat Pro)
  1. Oversikt over verktøy for utskriftsproduksjon
  2. Skrivermerker og hårstreker
  3. Forhåndsvise utskrift
  4. Sammenslåing av gjennomsiktighet
  5. Fargekonvertering og blekkhåndtering
  6. Overlapping av farger
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- og PDF/E-kompatible filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avanserte preflight-inspeksjoner
  4. Preflight-rapporter
  5. Vise Preflight-resultater, objekter og ressurser
  6. Utskriftsgjengivelser i PDF-er
  7. Korrigere problemområder med Preflight-verktøyet
  8. Automatisk dokumentanalyse med slippverktøy eller preflight-handlinger
  9. Analysere dokumenter med Preflight-verktøyet
  10. Tilleggskontroller i Preflight-verktøyet
  11. Preflight-biblioteker
  12. Preflight-variabler
 19. Fargehåndtering
  1. Opprettholde homogene farger
  2. Fargeinnstillinger
  3. Fargehåndtering for dokumenter
  4. Arbeide med fargeprofiler
  5. Forstå fargehåndtering

Før du begynner

Vi lanserer en ny og mer intuitiv produktopplevelse. Hvis skjermbildet som vises her ikke samsvarer med produktgrensesnittet, velger du hjelp for din nåværende opplevelse.

I den nye opplevelsen vises verktøyene på venstre side av skjermen.

Konverter PDF-filer til PDF/X, PDF/A eller PDF/E

Du kan kontrollere en PDF-fil mot PDF/X-, PDF/A-, PDF/VT- eller PDF/E-kriterier. Du kan også lagre en kopi av PDF-filen som PDF/X, PDF/A eller PDF/E, forutsatt at filen oppfyller de angitte kravene. Ved visse omstendigheter kreves for eksempel en ICC-profil som beskriver målenheten, både for PDF/X-1a-, PDF/X-3- og PDF/X-4-kompatibilitet. Hvis dokumentet ikke har noen innebygd ICC-utskriftsprofil, kan du bygge inn en før du lagrer.

I veiviseren for standarder kan du konvertere en PDF-fil til en PDF-fil som er kompatibel med angitte standarder. Veiviseren forklarer hensikten med de forskjellige formatene mens du ledes gjennom prosessen. Hvis du er fortrolig med standardene, kan du bruke en innebygd profil eller en profil opprettet via veiviseren, til å konvertere en PDF-fil.

Merk:

Du kan også opprette PDF/X- og PDF/E-kompatible filer med Acrobat Distiller.

Konvertere til PDF/X, PDF/A eller PDF/E ved hjelp av en profil

 1. Velg Alle verktøy > Bruk Print Production.

  Verktøysettet for Print Production vises i ruten til høyre.

 2. Velg Preflight.

 3. Velg PDF-standarder fra Biblioteker-listen i Preflight-dialogboksen.

 4. Velg fanen  Profiler.

 5. Utvid en kompatibilitetsprofil, og velg profilen du vil bruke. Du kan for eksempel velge Konverter til PDF/A-1b under PDF/A-kompatibilitet.

 6. Velg Analyser og korriger.

 7. Velg Lagre for å konvertere filen som er basert på den valgte profilen.

Konverter til PDF/X, PDF/A eller PDF/E

 1. Velg Alle verktøy > Bruk PDF-standarder.

 2. Velg Lagre som PDF/A, Lagre som PDF/X eller Lagre som PDF/E i den høyre ruten.

 3. Velg plassering for lagring av filen, og velg Lagre.

Kontrollere en PDF-fil mot PDF/X-, PDF/A-, PDF/VT- eller PDF/E-kriterier

PDF/X-, PDF/A-, PDF/VT- og PDF/E-filer kan opprettes på forskjellige måter, for eksempel ved å bruke Acrobat Distiller eller Fil > Lagre som Annet-kommandoen . Hvis du åpner en PDF-fil som samsvarer med en av disse standardene, kan du vise informasjon om standardene i navigasjonsruten. (Velg Vis > Vis/skjul > Navigasjonsruter, og klikk deretter Standarder . ) Menyen og panelet Standarder er kun tilgjengelig hvis PDF-filen samsvarer med en standard. Standarder-panelet finnes i alle versjoner (Acrobat Professional, Standard og til og med Reader). Funksjonaliteten for å bekrefte kompatibilitet finnes imidlertid bare i Acrobat.

Informasjonen om overensstemmelse angir hvilken standard som ble brukt til å opprette filen, ISO-navnet og om det er kontrollert om filen er PDF/X-, PDF/A-, PDF/VT-, PDF/UA- eller PDF/E-kompatibel. Informasjonen om utskriftsgjengivelse angir fargeinnstillingene som er knyttet til filen. Klikk Kontroller overensstemmelse for å kontrollere om filen er i overensstemmelse med standarder.

Fjerne PDF/X-, PDF/A- eller PDF/E-informasjon

Du kan fjerne all PDF/X-, PDF/A- eller PDF/E-spesifikk informasjon, for eksempel utskriftsforholdet eller GTS_PDFX-versjonsnøkkelen. Dette er nyttig hvis en fil er endret, hvis du vil begynne på nytt, eller hvis en ICC-profil gjør filen altfor stor.

 1. Velg Alle verktøy > Bruk Print Production.

  Verktøysettet med Print Production vises i ruten til høyre.

 2. Velg Preflight.

 3. Velg PDF-standarder fra Biblioteker-listen i Preflight-dialogboksen.

 4. Velg fanen Korrigeringer.

 5. Utvid gruppen Dokumentinfo og metadata og velg alternativet Fjern informasjon om <navn_på_overensstemmelse>. Velg for eksempel Fjern informasjon om PDF/A.

 6. Velg Korriger.

 7. Velg en plassering for lagring av filen, og velg Lagre.

Hvis handlingen fullføres, vil det vises et grønt hakemerke i kategorien Resultat i dialogboksen Preflight. Hvis handlingen mislykkes, vil det vises en rød X i kategorien Resultat i dialogboksen Preflight.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet