Fargehåndtering for dokumenter som skal vises elektronisk

Det er svært stor forskjell på fargehåndtering for elektronisk visning og fargehåndtering for trykte medier. Med trykte medier har du mye større kontroll over hvordan sluttdokumentet blir seende ut. Med elektroniske medier er kontrollen over homogene farger temmelig begrenset fordi dokumentet skal vises på mange forskjellige, og kanskje ukalibrerte, skjermer og systemer for bildevisning.

Når du bruker fargehåndtering for dokumenter som bare skal vises på Internett, anbefales det at du bruker sRGB-fargeområdet. sRGB er standard arbeidsområde for de fleste Adobe-fargeinnstillinger, men du kan kontrollere at sRGB er valgt i dialogboksen Innstillinger for fargebehandling. Når arbeidsområdet er satt til sRGB, brukes sRGB som fargeområde i all RGB-grafikk du lager.

Når du eksporterer PDF-filer, kan du velge å bygge inn profiler. PDF-filer med innebygde profiler gjengir farger homogent under et riktig konfigurert fargehåndteringssystem. Husk at innebygde fargeprofiler gjør PDF-filene større. RGB-profiler er vanligvis små (rundt 3 kB), mens CMYK-profiler kan variere fra 0,5 til 2 MB.

Prøvetrykke farger

I en vanlig publiseringsarbeidsflyt trykker du et prøvetrykk av dokumentet for å se hvordan fargene blir seende ut når de gjengis på en bestemt utskriftsenhet. I en fargehåndteringsarbeidsflyt kan du ved hjelp av det høye presisjonsnivået i fargeprofilene foreta trykkfargesimulering av dokumentet direkte på skjermen. Du kan se hvordan dokumentfargene blir seende ut når de gjengis på en bestemt utskriftsenhet, ved hjelp av en forhåndsvisning på skjermen.

Husk at graden av nøyaktighet ved trykkfargesimulering avhenger av skjermkvaliteten, profilene for skjermen og utenhetene samt lysforholdene i arbeidsmiljøet.

Merk:

Trykkfargesimulering alene er ikke nok til å se hvordan overtrykk blir seende ut ved trykk i en offsetpresse. Hvis du arbeider med dokumenter som inneholder overtrykk, kan du aktivere Forhåndsvisning av overtrykk for å få en nøyaktig forhåndsvisning av overtrykk i en trykkfargesimulering.

Bruke trykkfargesimulering til å forhåndsvise sluttproduktet
Bruke trykkfargesimulering i forhåndsvisning av sluttdokumentet på skjermen

A. Dokumentet opprettes med fargen til arbeidsområdet. B. Fargeverdier i dokumentet oversettes til fargeområdet i den valgte trykkfargesimuleringsprofilen (vanligvis profilen for utenheten). C. Trykkfargesimuleringsprofilens tolking av fargeverdiene i dokumentet vises på skjermen. 

Trykkfargesimulering av farger (Acrobat Pro DC)

 1. Velg Verktøy > Trykkarbeid. Trykkarbeidsverktøyene vises i ruten til høyre.

 2. Klikk Forhåndsvisning av utskrift i ruten til høyre.

 3. Velg fargeprofil for en bestemt utskriftsenhet fra Simuleringsprofil-menyen.

 4. Velg eventuelle andre alternativer for skjermkorrektur:

  Simuler svart trykkfarge

  Simulerer den mørkegrå trykkfargen som en rekke skrivere avgir i stedet for rent svart, i henhold til profilen for trykkfargesimulering. Ikke alle profiler støtter dette alternativet.

  Simuler papirfarge

  Simulerer hvitfargen på papiret i henhold til profilen for trykkfargesimulering. Ikke alle profiler støtter dette alternativet.

Fargebehandling av PDF-filer for utskrift (Acrobat Pro DC)

Når du oppretter Adobe PDF-filer for kommersiell trykking, kan du angi hvordan fargeinformasjonen skal vises. Den enkleste metoden for å gjøre dette er å bruke en PDF/X-standard. Søk i hjelpen hvis du vil ha mer informasjon om PDF/X og hvordan du oppretter PDF-filer.

Vanligvis kan du velge mellom følgende fargebehandlingsmetoder når du oppretter PDF-filer:

 • (PDF/X-3) Ikke konverter farger. Velg denne metoden når du oppretter et dokument som skal trykkes eller vises på forskjellige eller ukjente enheter. Når du velger en PDF/X-3-standard, bygges fargeprofiler automatisk inn i PDF-filen.

 • (PDF/X-1a) Konverterer alle farger til CMYK-målfargeområdet. Velg denne metoden hvis du vil opprette en fil som er klar for trykking, og som ikke krever ytterligere fargekonvertering. Når du velger en PDF/X-1a-standard, bygges ikke profiler inn i PDF-filen.

Merk:

Alle spotfargedata beholdes under fargekonvertering. Bare de tilsvarende prosessfargene konverteres til det angitte fargerommet.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet