Brukerveiledning Avbryt

Tilleggskontroller i Preflight-verktøyet (Acrobat Pro)

 1. Acrobat Brukerhåndbok
 2. Innføring i Acrobat
  1. Få tilgang til Acrobat fra skrivebord, mobil, nett
  2. Nyheter i Acrobat
  3. Hurtigtaster
  4. Systemkrav
 3. Arbeidsområde
  1. Grunnleggende om arbeidsområdet
  2. Åpne og se PDF-er.
   1. Åpne PDF-filer
   2. Navigere i PDF-sider
   3. Viser PDF-innstillinger
   4. Justere PDF-visninger
   5. Aktiver forhåndsvisning av miniatyrbilder av PDF-er
   6. Vis PDF i leser
  3. Arbeide med lagringskontoer på nett
   1. Få tilgang til filer fra Box
   2. Få tilgang til filer fra Dropbox
   3. Få tilgang til filer fra OneDrive
   4. Få tilgang til filer fra SharePoint
   5. Få tilgang til filer fra Google Drive
  4. Acrobat og macOS
  5. Acrobat-varsler
  6. Rutenett, hjelpelinjer og mål i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk og høyre mot venstre-tekst i PDF-filer
 4. Opprette PDF-filer
  1. Oversikt over PDF-oppretting
  2. Opprette PDF-filer med Acrobat
  3. Opprette PDF-er med PDFMaker
  4. Bruke Adobe PDF-skriveren
  5. Konvertere websider til PDF
  6. Opprette PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Adobe PDF-konverteringsinnstillinger
  8. PDF-skrifter
 5. Editing PDFs
  1. Redigere tekst i PDF-filer
  2. Redigere bilder eller objekter i en PDF-fil
  3. Rotere, flytte, slette og nummerere PDF-sider
  4. Redigere skannede PDF-filer
  5. Forbedre dokumentbilder som er tatt med et kamera på en mobil enhet
  6. Optimalisere PDF-filer
  7. PDF-egenskaper og metadata
  8. Koblinger og vedlegg i PDF-filer
  9. PDF-lag
  10. Sideminiatyrer og bokmerker i PDF-filer
  11. Handlingsveiviser (Acrobat Pro)
  12. PDF-filer konvertert til nettsider
  13. Konfigurere PDF-filer for en presentasjon
  14. PDF-artikler
  15. Geospatiale PDF-filer
  16. Bruke handlinger og skript på PDF-filer
  17. Endre standard skrift for å legge til tekst
  18. Slette sider fra en PDF
 6. Skann og OCR
  1. Skanne dokumenter til PDF
  2. Forbedre dokumentbilder
  3. Feilsøk skannerproblemer ved skanning med Acrobat
 7. Skjemaer
  1. Grunnleggende om PDF-skjemaer
  2. Opprette et skjema fra bunnen av i Acrobat
  3. Opprette og distribuere PDF-skjemaer
  4. Fyll ut PDF-skjemaer
  5. PDF-skjemafeltegenskaper
  6. Fylle ut og signere PDF-skjemaer
  7. Angi handlingsknapper i PDF-skjemaer
  8. Publisere interaktive PDF-webskjemaer
  9. Grunnleggende PDF-skjemafelt
  10. Strekkodefelt for PDF-skjema
  11. Samle inn og behandle PDF-skjemadata
  12. Skjemasporing
  13. Hjelp for PDF-skjemaer
  14. Sende PDF-skjemaer til mottakere ved å bruke e-post eller en intern server
 8. Sette sammen filer
  1. Kombinere eller slå sammen filer til én enkelt PDF-fil
  2. Rotere, flytte, slette og nummerere PDF-sider
  3. Legge til topptekst, bunntekst og bates-nummerering i PDF-filer
  4. Beskjær PDF-sider
  5. Legge til vannmerker i PDF-filer
  6. Legge til bakgrunner i PDF-filer
  7. Arbeide med komponentfiler i en PDF-portefølje
  8. Publisere og dele PDF-porteføljer
  9. Oversikt over PDF-porteføljer
  10. Opprette og tilpasse PDF-porteføljer
 9. Deling, gjennomganger og kommentering
  1. Dele og spore PDF-filer på nett
  2. Markere tekst med redigeringer
  3. Klargjøre for en PDF-gjennomgang
  4. Starte en PDF-gjennomgang
  5. Være vert for delte gjennomganger på SharePoint- eller Office 365-nettsteder
  6. Delta i en PDF-gjennomgang
  7. Legg til kommentarer til PDF-filer
  8. Legge til stempel i en PDF-fil
  9. Godkjenningsarbeidsflyter
  10. Behandle kommentarer | vise, svare, skrive ut
  11. Importere og eksportere kommentarer
  12. Sporing og behandling av PDF-gjennomganger
 10. Lagre og eksportere PDF-filer
  1. Lagre PDF-filer
  2. Konvertere PDF til Word
  3. Konvertere PDF til JPG
  4. Konvertere eller eksportere PDF-filer til andre filformater
  5. Alternativer for filformat for PDF-eksport
  6. Bruke PDF-innhold på nytt
 11. Sikkerhet
  1. Innstilling for forbedret sikkerhet for PDF-filer
  2. Sikre PDF-filer med passord
  3. Behandle digitale ID-er
  4. Sikre PDF-filer med sertifikater
  5. Åpne sikrede PDF-filer
  6. Fjerne sensitivt innhold fra PDF-filer
  7. Angi sikkerhetspolicyer for PDF-filer
  8. Velge en sikkerhetsmetode for PDF-filer
  9. Sikkerhetsadvarsler når en PDF-fil åpnes
  10. Sikre PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Funksjon for beskyttet visning for PDF-filer
  12. Oversikt over i Acrobat og PDF-filer
  13. JavaScripts i PDF-filer som en sikkerhetsrisiko
  14. Vedlegg som sikkerhetsrisiko
  15. Tillat eller blokker koblinger i PDF-er
 12. Elektroniske signaturer
  1. Signere PDF-dokumenter
  2. Registrer signaturen på din mobile enhet, og bruk den hvor som helst
  3. Sende dokumenter til e-signering
  4. Om sertifikatsignaturer
  5. Sertifikatbaserte signaturer
  6. Validere digitale signaturer
  7. Adobe Approved Trust List
  8. Håndtere klarerte identiteter
 13. Skrive ut
  1. Grunnleggende PDF-utskriftsoppgaver
  2. Skrive ut hefter og PDF-porteføljer
  3. Avanserte PDF-utskriftsinnstillinger
  4. Skrive ut til PDF
  5. Skrive ut farger i PDF-filer (Acrobat Pro)
  6. Skrive ut PDF-filer i egendefinerte størrelser
 14. Tilgjengelighet, koder og flyttilpasning
  1. Opprette og bekrefte PDF-tilgjengelighet
  2. Egenskaper for tilgjengelighet i PDF-filer
  3. Verktøy for leserekkefølge for PDF-er
  4. Lese PDF-filer med funksjoner for tilgjengelighet og tilpassing av flyt
  5. Redigere dokumentstruktur med panelene Innhold og Koder
  6. Opprette tilgjengelige PDF-filer
 15. Søke og indeksere
  1. Opprette PDF-indekser
  2. Søke i PDF-filer
 16. Multimedier og 3D-modeller
  1. Legge til lyd, video og interaktive objekter i PDF-filer
  2. Legge til 3D-modeller i PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Vise 3D-modeller i PDF-filer
  4. Arbeide interaktivt med 3D-modeller
  5. Måle 3D-objekter i PDF-filer
  6. Angi 3D-visninger i PDF-filer
  7. Aktivere 3D-innhold i PDF-filer
  8. Legge til multimedia i PDF-filer
  9. Legge til kommentarer om 3D-utforminger i PDF-filer
  10. Spille av video, lyd og multimedieformater i PDF-filer
  11. Legge til kommentarer i videoer
 17. Trykkeriproduksjonsverktøy (Acrobat Pro)
  1. Print production tools overview
  2. Skrivermerker og hårstreker
  3. Forhåndsvise utskrift
  4. Sammenslåing av gjennomsiktighet
  5. Fargekonvertering og blekkhåndtering
  6. Overlapping av farger
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- og PDF/E-kompatible filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avanserte preflight-inspeksjoner
  4. Preflight-rapporter
  5. Vise Preflight-resultater, objekter og ressurser
  6. Utskriftsgjengivelser i PDF-er
  7. Korrigere problemområder med Preflight-verktøyet
  8. Automatisk dokumentanalyse med slippverktøy eller preflight-handlinger
  9. Analysere dokumenter med Preflight-verktøyet
  10. Tilleggskontroller i Preflight-verktøyet
  11. Preflight-biblioteker
  12. Preflight-variabler
 19. Fargehåndtering
  1. Opprettholde homogene farger
  2. Fargeinnstillinger
  3. Fargehåndtering for dokumenter
  4. Arbeide med fargeprofiler
  5. Forstå fargehåndtering

Før du begynner

Vi lanserer en ny og mer intuitiv produktopplevelse. Hvis skjermbildet som vises her ikke samsvarer med produktgrensesnittet, velger du hjelp for din nåværende opplevelse.

I den nye opplevelsen vises verktøyene på venstre side av skjermen.

Flere kontroller og egenskaper

Preflight-verktøyet inneholder en samling av flere kontroller (kalt regler i tidligere versjoner av Acrobat) som du kan legge til i en profil. Disse kontrollene er tilgjengelige i delen Egendefinerte kontroller i hver profil. Du kan endre disse kontrollene på forskjellige måter, avhengig av PDF-egenskapen de beskriver. Du kan også opprette enkeltkontroller som kan kjøres raskt uten å være en del av en profil. Når du kjører enkeltkontroller, rapporteres alt flagget innhold som feil i resultatene.

Enkelte egenskaper er definert av en enkel setning som er sann eller usann for et bestemt objekt i en PDF-fil, for eksempel Skrifttypen er ikke innebygd eller Fargebehandlet farge brukt. Enkelte egenskapssetninger angir relasjoner mellom den faktiske verdien for en egenskap (for eksempel tekststørrelse eller spotfargenavn) og verdien du skriver inn i dialogboksen (for eksempel 12 eller Dyp blå). Andre setninger sammenligner numeriske verdier.

Relasjoner mellom egenskapsverdi og angitt verdi

Relasjoner mellom numeriske verdier

Boolske egenskaper

er lik

er ulik

er mindre enn

er sann

inneholder

inneholder ikke

er mindre enn eller lik

er ikke sann

begynner med

begynner ikke med

er lik

slutter med

slutter ikke med

er ulik

finnes i

finnes ikke i

er større enn

er større enn eller lik

Egenskapsgrupper

Egenskapene for definering av en kontroll er gruppert i kategorier. Du kan vise en liste over alle egenskapsgruppene i dialogboksen Rediger kontroll. Du kan også vise de enkelte egenskapene som utgjør hver gruppe, samt en forklaring av hvordan Preflight-verktøyet bruker egenskapene.

Følgende egenskapsgrupper er tilgjengelige:

Tekst

Inkluderer informasjon om hvordan tekst gjengis, om den er skalert anamorfisk eller skråstilt, eller om den kan tilordnes Unicode og dermed kopieres eller eksporteres riktig.

Skrift (Windows) eller Font (Mac OS)

Beskriver alle aspekter av en skrift som brukes til å gjengi en tekst. Legg merke til at tekststørrelsen er en tekstegenskap, ikke en skriftegenskap, ettersom en skrift kan brukes i mange størrelser i et PDF-dokument. Tekststørrelse er inkludert i Tekst-egenskapsgruppen.

Bilde

Inneholder bildeoppløsning, bitdybde, antall bildepunkt, gjengivelsesform med mer.

Farger

Inneholder fargeegenskaper, for eksempel fargerom, alternative fargerom, mønstre og spotfarger. Med alternative fargerom kan Acrobat vise eller skrive ut enkelte spotfarger og flerkomponentspotfarger (DeviceN). Hvis du for eksempel skal gjenskape fargen oransje på en skjerm eller skriver, krever PDF-filen et alternativt fargerom (satt sammen av RGB- eller CMYK-farger) som definerer hvordan spotfargen ser ut.

ICC-fargerom

Inneholder egenskaper for tilgang til egenskapene i de innebygde ICC-profilene som definerer ICC-fargerommene. ICC-profiler inneholder data for oversetting av enhetsavhengige farger til et enhetsuavhengig fargerom, for eksempel Lab. Slik kan du gjenskape farger konsekvent på tvers av plattformer, enheter og ICC-kompatible programmer (for eksempel Adobe Illustrator og InDesign). Et dokument som inneholder objekter i andre fargerom (for eksempel RGB, CMYK og Gråtoner), kan ha en annen ICC-profil for å kalibrere fargen for hvert fargerom.

Egenskaper for grafikktilstand for fyll

Inneholder grafikktilstandsinformasjon om hvordan områder er fylt, spesielt fargeverdiene til det aktuelle fargerommet.

Egenskaper for grafikktilstand for strøk

Inneholder grafisk informasjon om hvordan linjer er tegnet, spesielt fargeverdiene til det aktuelle fargerommet i tillegg til linjespesifikke egenskaper, for eksempel tykkelse.

Generelle egenskaper for grafikktilstand

Inneholder innstillinger som styrer hvordan tekst, grafikk eller bilder vises på en PDF-side. Overtrykksinnstillinger er for eksempel inkludert her.

Halvtone

Inneholder grafiske innstillinger som er relevante for førtrykksoperasjoner, for eksempel rastervinkler, frekvenser og spotformer.

Sidebeskrivelse

Inkluderer generell informasjon om objekter på en PDF-side, for eksempel hvilken type objekt det er (om det er et bilde, en tekstbit eller en jevn skyggelegging), om det er på innsiden eller utsiden av det synlige området på siden, eller hvor langt det er fra tilskjæringsboksen.

OPI

Inneholder egenskaper for analyse av alle eksisterende OPI-koblinger (kommentarer) fra OPI-versjon 1.3 eller 2.0. OPI-oppføringene som er mulige i en PDF-fil, er de samme som i PostScript-filer.

Innebygd PostScript

Viser til PostScript-koden som kan bygges inn i PDF-filen. Det finnes tre egenskaper: én for en PostScript-operator som brukes direkte i en beskrivelse av en side, én for en PostScript-kode som er bygd inn i et PostScript XObject, og én for en tidlig type PostScript XObject, et PostScript Form XObject.

Metadata for objekt

Inkluderer informasjon som er bygd inn i objektet, så som oppretter, oppløsning, fargerom, ettertrykk og nøkkelord. Hvis et Photoshop-bilde med metadata for eksempel plasseres i et InDesign-dokument og dokumentet konverteres til en PDF-fil, kan denne informasjonen innhentes og kontrolleres av egenskapene i denne gruppen.

Merknader

Inneholder de fleste egenskapene for kommentarer og tegnemarkeringer, overlappinger og skrivermerker.

Skjemafelt

Inneholder egenskaper for skjemafelt.

Lag

Ser etter valgfritt innhold, som noen ganger kan påvirke utseendet på siden.

Sider

Inneholder sidetall og sidestørrelser som representerer de ulike dokumentboksene som støttes av Adobe PDF 1.3 og nyere teknologi (medieboks, utfallsboks, tilskjæringsboks og tegningsboks). Denne gruppen inneholder også platenavnene for PDF-sider som hører til en forhåndsseparert PDF-fil.

Dokument

Inkluderer all informasjon som gjelder for hele PDF-filen, for eksempel om dokumentet er kryptert, inneholder skjemafelt eller inneholder bokmerker.

Dokumentinfo

Viser alle standardoppføringene som du også kan få tilgang til med dialogboksen Dokumentinfo i Acrobat, og informasjon som er standardisert av ISO 15930-standarden (PDF/X).

Metadata for dokument

Inkluderer informasjon som er bygd inn i dokumentet, for eksempel tittel, forfatter, opphavsrett og nøkkelord. Denne informasjonen er også tilgjengelig i delen Dokumentmetadata i dialogboksen Dokumentegenskaper i Acrobat. Hvis du vil åpne denne informasjonen, velger du Fil > Dokumentegenskaper, velger du Beskrivelse-fanen, og velg Flere metadata.

Signaturer

Inkluderer informasjon om signaturene i dokumentet.

Strukturert PDF

Inkluderer flere grunnleggende egenskaper for kodestrukturen i en kodet PDF-fil, som PDF/A-standarden definerer begrensninger for.

Utskriftsgjengivelser for PDF/X, PDF/A eller PDF/E

Definerer hvilken utskriftsprosess PDF-dokumentet er klargjort for. Et PDF-dokument som skal skrives ut med høy oppløsning, inneholder vanligvis en utskriftsgjengivelse som har en innebygd ICC-profil for bruk av en korrekturenhet eller en enhets RIP (rasterbildeprosessoren).

Utskriftsgjengivelse for PDF/X, PDF/A eller PDF/E (egenskaper for ICC-profil)

Inneholder egenskaper for å få tilgang til informasjon fra en ICC-profil som er bygd inn i utskriftsgjengivelsen. Denne gruppen inneholder de samme egenskapene som ICC-profiler for objekter, for eksempel profilnavn og -type. ICC-profilen beskriver utskriftsforholdet for enheten der dokumentet blir vist.

Effektivitet for PDF-innholdsflyten

Hjelper til med å avgjøre hvor effektivt sidebeskrivelsene er kodet. Det er for eksempel mulig å tilføye teksten Hello som en tekstoperator for hele ordet, eller som flere tekstoperatorer for hvert tegn i ordet. Den sistnevnte er mindre effektiv og reduserer hastigheten på sidegjengivelsen. Effektivitetskontrollene returnerer prosentsatsen for flere operatortyper. I de fleste tilfeller er en lavere verdi bedre enn en høyere verdi.

Feil i PDF-syntaksen

Returnerer informasjon om spesifikke syntaksfeil i en PDF-fil. Hvis for eksempel en bestemt nøkkel som kreves av PDF-spesifikasjonen ikke er inkludert, kan det fortsatt være mulig for Acrobat gjengi filen. For forutsigbar PDF-gjengivelse er det imidlertid å foretrekke at alle PDF-filer kodes nøyaktig i henhold til PDF-spesifikasjonen.

Feil i strukturert PDF

Returnerer informasjon om feil i kodestrukturen for en kodet PDF. Det returneres for eksempel en feil hvis typen kodet objekt ikke er riktig spesifisert. Egenskapene i denne gruppen hjelper til med å identifisere feil i kodestrukturen.

Feil i PDF-innholdsflyten

Returnerer informasjon om feil i sidebeskrivelsene i en PDF-fil. Det kreves for eksempel tre talloperander for å definere en RGB-farge. Hvis det er færre enn tre operatorer, er det ikke mulig å gjengi siden. Egenskapene i denne gruppen hjelper til med å finne ut hvorfor en PDF-side ikke gjengis.

Preflight, oversikt over dialogboksen Rediger profil (Egendefinerte kontroller)

Profiler-listen i dialogboksen Rediger profil for Preflight inneholder forhåndsdefinerte profiler som følger med Acrobat, og egendefinerte profiler du har laget. Hvis du velger Egendefinerte kontroller, får du flere alternativer for å velge og endre elementer. Knappene nederst i kolonnen utfører vanlige redigeringsfunksjoner, for eksempel kopiering, fjerning og oppretting. Du kan bruke søkeboksen til å finne en bestemt kontroll.

Dialogboksen Preflight vises, og funksjonene i egendefinerte kontroller utheves
Egendefinerte kontroller

A. Søk B. Beskrivelse C. Varsler D. Aktiver kontroll  E. Opprett ny kontroll og inkluder i gjeldende profil F. Kopier kontroll og tilordne til gjeldende profil G. Rediger kontroll  H. Fjern kontroll fra profil I. Inkluder i profil J. Ny kontroll  K. Kopier kontroll  L. Rediger kontroll  M. Slett kontroll  

Legge til kontroller i en profil

Acrobat inneholder flere forhåndsdefinerte preflight-profiler du kan bruke som de er eller endre for å lage egendefinerte profiler. Du kan endre en profil som nesten tilfredsstiller behovene dine, ved å legge til én eller flere kontroller som analyserer dokumentet med ulike kriterier. En eksisterende kontroll kan for eksempel finne all tekst som ikke er ren svart, det vil si tekst som bruker svart pluss litt cyan, magenta og gul. Ettersom dette kan bli et problem når du skriver ut en liten tekst, kan du endre kontrollen slik at den merker tekstobjekter som bruker mer enn én farge og har en tekststørrelse lik eller mindre enn 12 punkt.

Du kan bruke en kontroll på nytt i enhver profil der det er behov. Vær imidlertid klar over at hvis du endrer en kontroll som brukes i flere profiler, endres kontrollen i alle profilene som bruker den. Du unngår å gjøre unødvendige endringer ved å gi kontrollen nytt navn for en bestemt profil. Før du kan redigere en Preflight-profil, må den være låst opp.

 1. I dialogboksen Preflight velger du Profiler-fanen, og velg deretter en profil. Velg Rediger ved siden av profilnavnet.

 2. Velg Ikke låst fra hurtigmenyen øverst til venstre.

 3. Velg Egendefinerte kontroller fra listen over elementer som vises under profilnavnet i venstre rute.

 4. For å kjøre en kontroll på profilen velger du kontrollen under delen Alle tilgjengelige egendefinerte kontroller, velger pilen som peker mot venstre og justerer varseltypen (hvis det er nødvendig) på hurtigmenyen nede til venstre i dialogboksen.

  Merk:

  Varseltypen, som er Feil som standard, angir hvilken type varsling Preflight-verktøyet viser hvis den finner et avvik. Du kan legge til så mange kontroller du trenger.

 5. Hvis du vil fjerne en kontroll fra profilen, velger du kontrollen på Egendefinerte kontroller i denne profilen , og velg pilen som peker mot høyre.

  Dobbeltklikk en kontroll for å redigere den.

Hvis du raskt vil finne en bestemt kontroll, skriver du inn hele eller deler av navnet i søkeboksen under Alle tilgjengelige egendefinerte kontroller-delen. Bare elementer med søketermen vises. Hvis du fjerner navnet fra søkeboksen, vises alle kontrollene på nytt.

Lage eller endre egendefinerte kontroller

Selv om du kan endre alle forhåndsdefinerte kontroller som ikke er låste, er det best å la disse kontrollene være slik de ble konfigurert. Du kan i stedet lage en ny kontroll eller basere en kontroll på en eksisterende.

Merk:

Kontroller med låser er i låste profiler, og kan ikke redigeres før alle profilene som bruker kontrollen, er låst opp.

Opprette en egendefinert kontroll for en profil

 1. Gå til Velg profiler i Profiler-panelet i dialogboksen Preflight.

 2. Velg en profil, og velg deretter Rediger ved siden av profilnavnet.

 3. Velg om nødvendig Ikke låst på hurtigmenyen.

 4. Velg Egendefinerte kontroller fra venstre rute i dialogboksen Preflight: Rediger profil.

 5. I dialogboksen Rediger profil for Preflight, under Egendefinerte kontroller i denne profilen, velger du Ny-ikonet  for å opprette en ny kontroll eller velge en kontroll og velger Dupliser-ikonet  for å basere den nye kontrollen på en eksisterende kontroll.

 6. I venstre panel i dialogboksen Preflight: ny kontroll eller Preflight: Duplikatkontroll, gjør du ett av følgende, ved behov:

  • Skriv inn den meldingen du ønsker å vise når kontrollen finner et avvik (utløser) og når den ikke finner noen avvik. Hvis du for eksempel definerer en kontroll mot bruk av spotfarger, kan meldingen være at dokumentet ikke har spotfarger når det ikke oppdages avvik.

  • Skriv inn en forklaring til kontrollen.

  • Velg elementene du vil bruke kontrollen på.

 7. Velg en gruppe, velg en egenskap for gruppen, og velg deretter Legg til. Velg OK for å bekrefte tilføyelsen. 

Opprette en enkeltkontroll

 1. Gå til Velg enkeltkontroller i Profiler-panelet i dialogboksen Preflight.

 2. Velg Alternativer > Opprett kontroll.

 3. Velg en gruppe, velg en egenskap for gruppen, og velg deretter Legg til. Velg OK for å bekrefte tilføyelsen. 

  Den nye enkeltkontrollen vises i gruppen alt etter gruppe og egenskap.

Kopiere en enkeltkontroll

 1. Gå til Velg enkeltkontroller i Profiler-panelet i dialogboksen Preflight.

 2. Velg en eksisterende kontroll og velg Alternativer > Kopier kontroll.

 3. Velg en gruppe, velg en egenskap for gruppen, og velg deretter Legg til. Velg Ok for å bekrefte tilføyelsen. 

Definere favorittkontroller

 1. Gå til Velg enkeltkontroller i Profiler-panelet i dialogboksen Preflight.

 2. Utvid gruppene etter behov.
 3. Velg en enkeltkontroll, klikk på flagget ved siden av navnet, og velg Favoritt.

Se hvor en kontroll eller egenskap brukes

Dobbeltklikk en kontroll i dialogboksen Rediger profil for Preflight, og klikk deretter Bruk i dialogboksen Rediger kontroll for å se hvilke profiler som bruker kontrollen.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?