Oversikt over trykkeriarbeidsverktøy (Acrobat Pro)

Adobe Acrobat inneholder avanserte trykkarbeidsverktøy som muliggjør en fullstendig Adobe PDF-arbeidsflyt for fargeutskrift med høy kvalitet. Trykkarbeid-verktøyene er tilgjengelige ved å velge Verktøy > Trykkarbeid

Åpne trykkarbeidsverktøyene

  1. Velg Verktøy > Trykkarbeid.

    Trykkarbeidsverktøyene vises i ruten til høyre.

    Trykkarbeidsverktøy i Acrobat
    Trykkarbeidsverktøyene i ruten til høyre.

Trykkarbeidsverktøy

Forhåndsvisning av utskrift

Kombinerer forhåndsvisning av separasjon, skjermkorrektur, fargeadvarsler, med mer i en praktisk dialogboks.

Preflight

Brukes til å utføre mer enn 400 forhåndsdefinerte kontroller for alle de vanlige utskriftsfeilene, og deretter rette alle feil som kan rettes.

Rediger objekt

Lar deg velge, flytte og redigere både raster- og vektorobjekter. Du kan redigere individuelle objektegenskaper, for eksempel koder, fargeområde eller gjengivelsesform.

Konverter farger

Lar deg konvertere alle fargeområdene i dokumentet til målfargeområdet.

Forhåndsvisning av sammenslåing

Lar deg angi og bruke innstillinger for sammenslåing for gjennomsiktige objekter. Inkluderer også en forhåndsvisning for visning av transparente objekter og effekten innstillingene vil ha på disse objektene. Du kan lagre innstillingene som er forhåndsinnstilt til å bruke andre sider enn PDF-filer.

Lagre som PDF/X

Lar deg lagrer gjeldende dokument i samsvar med PDF/X-standardene.  

Angi sidebokser

Brukes til å definere beskjærings-, tilskjærings-, utfalls-, tegnings- og mediebokser på en side. Elementene er viktige for å få riktig sideposisjonering og plassering av skrivermerker, særlig ved utskyting.

Legg til skrivermerker

Brukes til å legge til standard skrivermerker på en PDF-side for posisjonering. Disse merkene er innebygd i PDF-filen.

Reparer hårstreker

Brukes til å søke etter hårstreker og erstatte dem med tykkere linjer basert på brukerinnstillingene.

Trykkfargebehandling

Endrer måten trykkfargen behandles på mens den gjeldende PDF-filen er åpen. Trykkfargebehandling i Acrobat bruker de samme alternativene og kontrollene som andre Adobe-programmer.

Forhåndsinnstilling for overlapping

Brukes til å opprette og bruke overlappingsinnstillinger til senere bruk i en Adobe -RIP som støtter Adobe In-RIP-overlapping.

Legg til artikkelboks

Lar deg angi en rekke artikkelbokser.

Skrive ut PDF-filer

Følg fremgangsmåten i artikkelen når du skal Skrive ut PDF-filer.

Feilsøke utskriftsproblemer

Følg fremgangsmåten for å feilsøke PDF-utskrift i Acrobat og Reader.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din