Opprette PDF-porteføljer (Acrobat Pro)

Opprettelse av PDF-porteføljer er forenklet gjeldende versjon av Acrobat Pro. Du behøver ikke lenger å ha Flash Player installert på systemet for å opprette eller vise porteføljer. Du kan enkelt opprette mapper i PDF-porteføljen, slette komponentfiler og mapper, redigere navn på komponentfiler og legge til og redigere beskrivelser av komponentfiler.

Opprett en grunnleggende PDF-portefølje i noen få enkle trinn.

 1. Start Acrobat, og velg Fil > Opprett > PDF-portefølje.

 2. Dra filer inn i dialogboksen Opprett PDF-portefølje.

  Du kan også velge et alternativ på menyen Legg til filer. Du kan legge til en fil, mappe med filer, sider fra en skanner, nettsider eller elementer på utklippstavlen.

 3. Klikk Opprett for å legge til filene i PDF-porteføljen.

  De valgte filene legges til i porteføljen, og i ruten til venstre vises en verktøylinje sammen med miniatyrbildene av filene.  

  PDF-portefølje
  a – Sekundær verktøylinje for PDF-porteføljen, b – Den venstre ruten med miniatyrbilder av filene

Merk:

I Windows kan Acrobat PDFMaker i Outlook og Lotus Notes opprette PDF-porteføljer når du konverterer e-postmeldinger.

Legge filer og mapper til en PDF-portefølje

Merk:

Siden du ikke kan endre filrekkefølgen i PDF-porteføljen, anbefales det at legger dem til i riktig rekkefølge. Hvis du legge til en mappe, blir filene i mappen også lagt til i alfabetisk rekkefølge.  

Du kan legge til innhold i en eksisterende PDF-portefølje.

 1. Gjør ett av følgende i en åpen PDF-portefølje:

  • Gå til den venstre ruten, klikk Legg til filer og velg Legg til filer, Legg til mappe eller Legg til nettinnhold.

  • Hvis du vil opprette en mappe, klikker du Opprett mappe-ikonet på den sekundære verktøylinjen. 

  • Hvis du vil legge til filer fra datamaskinen, drar du filene eller mappene inn i arbeidsområdet for PDF-porteføljen eller inn i en mappe, som er tilgjengelig i ruten til venstre.

  Merk:

  For beste ytelse bør du begrense det totale antallet komponentfiler til 15 eller færre, og den totale størrelsen av alle komponentfilene til under 50 MB.

Omordne filer i en PDF-portefølje

Gjør følgende i navigasjonsruten i en PDF-portefølje:

 • Dra for å omordne filer innenfor en mappe i PDF-porteføljen.
 • Slippe filer i mapper eller en mappe i en annen mappe hvis begge er på samme nivå eller mappe.

Legge webinnhold til en PDF-portefølje

Du kan koble til nettsteder eller bygge inn videokoder. Å koble til webinnhold er nyttig når du ønsker å redusere filstørrelsen for PDF-porteføljen.

 1. Gå til den venstre ruten, klikk Legg til filer og velg Legg til nettinnhold.

 2. Angi et filnavn og en beskrivelse for webinnholdet som legges til PDF-porteføljen din. Denne webfilen kobler til webinnholdet du angir.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil koble til et nettsted, velger du Legg til nettkobling, og legger deretter til URL-adressen.

  • Hvis du vil bygge inn en videokode, velger du Legg til en innbyggingskode, og limer deretter inn videoens innbyggingskode. Nettsteder for videodeling har vanligvis en metode for å kopiere innbyggingskoden til en video. Et nettsted kan for eksempel inkludere en innbyggingsboks som viser koden og andre innbyggingsalternativer.

Konvertere multimediefiler i en PDF-portefølje (Acrobat Pro)

Du kan konvertere følgende multimediefiler for komponenter til PDF i en PDF-portefølje: SWF- og MP3-filer. Du kan også konvertere disse filene til PDF hvis de er kodet i H.264 (med AAC-lyd): MOV, M4V, MP4, 3GP og 3G2. (H.264 og AAC er kodings- og komprimeringsalternativer for filmer.)

 1. I en åpen PDF-portefølje høyreklikker/Control-klikker du én eller flere multimediefiler i PDF-porteføljen og velger Konverter til PDF.

 2. Hvis det åpnes en dialogboks, velger du alternativer etter behov og klikker OK.

Fjerne eller trekke ut filer og mapper fra en PDF-portefølje

Hvis du sletter en mappe, slettes også alle filene i mappen fra PDF-porteføljen. Du kan også trekke ut én eller flere komponenter fra PDF-porteføljen og lagre dem separat.

  • I en åpen PDF-portefølje velger du én eller flere filer eller mapper i PDF-porteføljen og trykker Slett eller klikker Slett fil-ikonet for å fjerne det valgte elementet fra porteføljen.
  • Hvis du vil trekke ut (eller lagre) et element fra porteføljen, klikker du ikonet Trekk ut fra portefølje , velger plasseringen der du vil lagre det valgte elementet, og klikker Lagre.  
  • I en åpen PDF-portefølje velger du én eller flere filer eller mapper i PDF-porteføljen og trykker Slett eller klikker Slett fil-ikonet for å fjerne det valgte elementet fra porteføljen.
  • Hvis du vil trekke ut (eller lagre) et element fra porteføljen, klikker du ikonet Trekk ut fra portefølje , velger plasseringen der du vil lagre det valgte elementet, og klikker Lagre.  

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet