Inkluder lyd, video og interaktive 3D-objekter i PDF-filene. Legg til filer direkte i PDF-filen eller koble til filer på nettet.

Merk:

Dette dokumentet inneholder instruksjoner for Acrobat DC og Acrobat 2017. Hvis du bruker Acrobat XI, kan du se Acrobat XI Hjelp.

Multimedia og PDF-filer (Acrobat Pro)

Ved å legge til video, lyd og interaktivt innhold kan du gjøre om PDF-dokumenter til flerdimensjonale kommunikasjonsverktøy som gjør dokumentene mer interessante og engasjerende.

Alle multimediafiler som er H.264-kompatible kan spilles av i Adobe Reader 9 og nyere. (H.264, også kalt MPEG-4 Part 10, er en videokomprimeringsstandard som gir video av høy kvalitet uten særlig økning i filstørrelsen.) Videofiler i forskjellige formater og filtyper kan være H.264-kompatible.

Mediefiler i andre formater kan spilles av i tidligere versjoner av Adobe Reader. Brukere må imidlertid installere riktig program (for eksempel QuickTime eller Windows Media Player) for å spille av multimedieinnholdet.

En annen måte å legge til multimedia på er å angi en URL-adresse som viser til en videofil eller et strømmingsmedium. Du kan bruke tre typer URL-adresser: RTMP, HTTP eller HTTPS. H.264-kompatible MOV- og MP4-filer støttes på HTTP- og HTTPS-servere.

Interaktivt innhold som er utviklet i Flash og produsert som SWF-filer (*.swf), kan legges til i PDF-filer for å gi utfyllende verktøy for tekst. Eksempler på programmer som er utviklet i Flash, er en RSS-leser, kalkulator og elektroniske kart.

Legge til filer i en PDF-fil

Acrobat Pro støtter MP3-, MOV- og SWF-filer, i tillegg til andre filer som er kodet i H.264 (med AAC-lyd). Du kan konvertere andre filtyper til et av de støttede formatene ved hjelp av Adobe Media Encoder. Du kan også legge mp3-lydfiler til en PDF-fil for avspilling på en hvilken som helst plattform.

Merk:

FLV- og F4V-filer støttes ikke lengre i Acrobat eller PDFMaker. Du kan ikke bygge inn FLV- og F4V-filer i Acrobat eller PDFMaker.  

Hvis dokumentet allerede har innebygde FLV- eller F4V-filer (for eksempel en PowerPoint-presentasjon eller Word-fil), vil de fremdeles konverteres til PDF-filer.

 1. Åpne PDF-dokumentet.
 2. Velg Verktøy > Rike medier, og velg deretter verktøyet Legg til video , Legg til lyd eller Legg til SWF .

 3. Dra eller dobbeltklikk for å merke området på siden der du vil at videoen eller lyden skal vises. Dialogboksen Sett inn åpnes.

  Hvis du dobbeltklikker siden, plasserer Acrobat Pro det øvre venstre hjørnet av videoen der du klikket. Hvis du drar et område på siden, plasseres mediet innenfor dette området. Avspillingsområdet for videoen er lik den nøyaktige størrelsen på videorammen (hvis Acrobat Pro kan lese målene for videoklippet).

 4. Legg til en URL-adresse i Navn-feltet, eller klikk Bla gjennom for å finne mediefilen, og klikk deretter Åpne.

  Bruk hele filadressen for URL-adresser, inkludert videofiltypen, for eksempel MOV eller MP4.

 5. Bruk de avanserte alternativene i dialogboksen Sett inn for å endre mediet hvis nødvendig, og klikk deretter OK.

  Alle alternativene er ikke tilgjengelige for alle medietypene.

  Fest til innholdsproporsjoner

  Sikrer at avspillingsområdet beholder høyde- og breddeforholdene for den opprinnelige videoen eller det interaktive innholdet.

  Vis avanserte alternativer

  Åpner en dialogboks der du kan velge flere innstillinger, for eksempel startinnstillinger, avspillingskontroller og videoinnstillinger. Tilgjengelige alternativer er avhengig av medieformatet du setter inn.

Avansert alternativer for multimedia (Acrobat Pro)

Hvis du vil vise avanserte multimediealternativer når du setter inn video, lyd eller interaktivt innhold, velger du Vis avanserte alternativer i dialogboksen Sett inn.

Du kan også endre alternativene etter at multimedieinnhold er lagt til i en PDF-fil. Dobbeltklikk multimedieinnholdet med verktøyet Velg objekt (Verktøy > Rike medier > Velg objekt).

Merk:

Innstillingene for video- og lydkvalitet kan bare endres når en fil legges til i et PDF-dokument.

SWF-kategori

Vises når du setter inn SWF-filer.

Send klikk i hurtigmeny til SWF

SWF-filutviklere kan velge dette alternativet for å erstatte hurtigmenyen for Acrobat Pro med hurtigmenyen for den opprinnelige SWF-filen. Når brukeren høyreklikker SWF-filen, kommer de tilgjengelige alternativene fra den opprinnelige filen.

Kategorien Oppstartsinnstillinger

Bruk disse innstillingene for å bestemme hvordan mediet startes og stoppes, hvor det vises og hva som vises når mediet ikke kjører.

Innstillinger for aktivering

Velg alternativer for å bestemme når mediet spilles av og stoppes. Velg Spill av innhold i flytende vindu fra menyen Avspillingsstil for å få videoen eller det interaktive innholdet til å kjøre utenfor siden. Innhold i et flytende vindu gjør det mulig for brukere å lese siden og å vise videoen eller programmet samtidig.

Rammetykkelse

Oppretter en svart ramme rundt videoen eller det interaktive innholdet. For lyd er plakatbildet omgitt av rammen.

Posterbilde

Velg Opprett plakat fra fil for å bruke et bilde som ikke er del av filen du legger til. Klikk Bla gjennom for å finne bildet som skal vises når videoen, lyden eller det interaktive innholdet ikke er aktivert.

Kategorien Ressurser

Bruk denne kategorien til å vise alle filene som kreves for å kjøre en SWF-fil. Når en fil vises i listen over filer som er lagt til, kan du klikke filen for å angi filegenskaper.

Egenskaper

Når du klikker et filnavn i ressurslisten, vises det fullstendige filnavnet (inkludert banen) i navnefeltet. Du kan endre navn på ressurser for å sikre at skript blir kjørt riktig.

Kategorien Kontroller

Bruk dette alternativet for å angi hvilke avspillingskontroller (skall) som skal være tilgjengelige.

Skall

Velg settet med avspillingskontroller (skall) som skal vises på videoen.

Farge

Klikk for å åpne fargepaletten, og velg en farge for kontrollene.

Tetthet

Angi graden av gjennomsiktighet for avspillingskontrollene.

Automatisk skjuling av kontroller

Når dette alternativet er valgt, vises avspillingskontrollene bare når musepekeren holdes over multimediennholdet.

Kategorien Video

Tilgjengelig når du legger til en video.

Forhåndsvisning og tilskjæring

Dra start- og sluttmarkørene nedenfor glidebryteren for å fjerne uønskede bilder fra klippet. Dette alternativet er bare tilgjengelig når et videoklipp legges til for første gang i en PDF-fil.

Angi plakatbilde fra gjeldende ramme

Plakatbildet vises når videoen ikke spilles av. Dra markøren øverst på glidebryteren til bildet du vil bruke, og klikk deretter Angi plakatbilde fra gjeldende ramme.

Kapittelpunkter

Bruk kapittelpunkter for å opprette markører i en video der bestemte handlinger startes. I en opplæringsvideo kan for eksempel kapittelpunkter koble til mer informasjon i en fil eller på nettet.

Hvis du vil opprette et kapittelpunkt, flytter du glidebryteren til bildet du vil bruke. Klikk plusstegnet under Kapittelpunkter. Hvis du vil legge til en handling, uthever du kapittelpunktet i listen og klikker Handlinger.

Merk:

Vanligvis må du opprette multimedieinnholdet før du kan legge til kapittelpunkthandlinger. Deretter kan du redigere avspillingsområdet og legge til kapittelpunkthandlinger.  

Sette inn video i Word- eller PowerPoint-filer (Acrobat Pro)

Acrobat Pro legger til en funksjon i Word og PowerPoint som gjør det mulig å legge til video i MOV-, MP3- eller SWF-format i et Word- eller PowerPoint-dokument.

Når du har lagt en video til et Word- eller PowerPoint-dokument, kan du konvertere dokumentet til PDF og redigere videoegenskapene om nødvendig.

 1. I Word- eller PowerPoint-dokumentet velger du posisjonen der du ønsker at videoen skal vises.
 2. Klikk på knappen Bygg inn Flash på Acrobat-båndet.

 3. Klikk Bla gjennom, og finn videoen du vil inkludere.

 4. Endre om nødvendig videoinnstillingene:
  • For video som ikke er i SWF-format, angir du et plakatbilde ved å flytte glidebryteren til ønsket ramme. Deretter klikker du Angi plakatbilde fra gjeldende ramme.

  • Velg et alternativ på Skall-menyen for å angi hvordan avspillingskontrollene skal vises.

  • Hvis du vil endre visningsstørrelsen for videoen, klikker du Endre videostørrelse og endrer deretter bredden og høyden. Behold sideforholdet for å få best mulig visning.

 5. Klikk OK for å konvertere videoen (om nødvendig), og legg den til i dokumentet.

Rediger avspillingsområdet (Acrobat Pro)

 1. Velg Verktøy > Rike medier > Velg objekt , og klikk et multimedieobjekt.

  Når du flytter verktøyet over avspillingsområdet, vises håndtak på kantlinjene i avspillingsområdet, selv om kantlinjene er usynlige.

 2. Velg avspillingsområdet for å velge det, og gjør deretter ett av følgende:
  • Flytt klippet ved å dra ikonet til en ny plassering på siden.

  • Slett klippet ved å merke det og trykke Delete-tasten.

  • Endre størrelse på klippet ved å dra et av hjørnene på rammen til ønsket størrelse. Hold nede Skift for å beholde de riktige proporsjonene for videoklipp.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet