Arbeidsområder for farge

Et arbeidsområde er et mellomliggende fargerom som brukes til å definere og redigere farger i Adobe-programmer. Alle fargemodeller har tilknyttet en arbeidsområdeprofil. Du kan velge arbeidsområdeprofiler i dialogboksen Innstillinger-menyen for kategorien Fargehåndtering i dialogboksen Innstillinger.

Hvis et objekt har en innebygd fargeprofil som ikke samsvarer med arbeidsområdeprofilen, bruker programmet en retningslinje for fargestyring til å fastsette håndteringen av fargedata. I de fleste tilfeller er standarden at den innebygde profilen beholdes.

Alternativer for arbeidsområde

Velg kategorien Fargehåndtering i dialogboksen Innstillinger.

Merk:

Hvis du vil vise en beskrivelse for en profil, velger du profilen. Beskrivelsen vises nederst i dialogboksen.

RGB

Angir RGB-fargerommet for programmet. Det beste er vanligvis å velge Adobe RGB eller sRGB i stedet for profilen for en bestemt enhet (for eksempel en skjermprofil).

Bruk sRGB når du klargjør bilder for nettet eller mobile enheter, fordi dette alternativet definerer fargerommet for standardskjermen som brukes til å vise bilder på Internett. Velg også sRGB hvis du arbeider med bilder fra vanlige digitale kameraer. De fleste slike kameraer bruker nemlig sRGB som standard fargeområde.

Bruk Adobe RGB når du klargjør dokumenter for utskrift, fordi fargeskalaen for Adobe RGB inneholder noen utskrivbare farger (nærmere bestemt cyan og blått) som ikke kan defineres med sRGB. Adobe RGB er også et godt valg når du arbeider med bilder fra profesjonelle digitale kameraer. De fleste slike kameraer bruker nettopp Adobe RGB som standard fargeområde.

CMYK

Angir CMYK-fargerommet for programmet. Alle CMYK-arbeidsområder er enhetsavhengige, noe som betyr at de er basert på faktiske farge- og papirkombinasjoner. CMYK-arbeidsområdene fra Adobe er basert på standard trykkeforhold.

Gråtone

Bestemmer fargeområdet for gråtoner i programmet.

Merk:

Du kan bruke fargeområdet i en innebygd utskriftsgjengivelse for visning og utskrift. Hvis du vil ha mer informasjon om utskriftsgjengivelser, kan du se Fargekonvertering og fargebehandling (Acrobat Pro).

Adobe-programmer leveres med et standardsett med arbeidsområdeprofiler som Adobe har anbefalt og testet for de fleste fargestyringsarbeidsflyter. Som standard er det bare disse profilene som vises i arbeidsområdelistene.

Manglende og avvikende fargeprofiler

Med mindre noe annet er angitt, brukes arbeidsområdeprofilen som er tilknyttet fargemodusen for dokumentet, ved oppretting og redigering av farger i dokumentet. Det er imidlertid ikke sikkert at alle eksisterende dokumenter bruker den angitte arbeidsområdeprofilen eller er fargestyrt. Det er vanlig at følgende avvik oppstår i forbindelse med arbeidsflyt for fargehåndtering:

  • Du åpner kanskje et dokument eller importerer fargedata (for eksempel ved å kopiere og lime inn eller dra og slippe) fra et dokument som ikke har tilknyttet en profil. Dette skjer vanligvis når du åpner et dokument som er opprettet i et program som ikke støtter fargehåndtering, eller hvis fargehåndtering er slått av.

  • Du åpner kanskje et dokument eller importerer fargedata fra et dokument som har tilknyttet en profil som er forskjellig fra det gjeldende arbeidsområdet. Dette kan være tilfellet når du åpner et dokument som ble laget ved hjelp av andre fargehåndteringsinnstillinger, eller skannet eller kodet med en skanneprofil.

I begge tilfeller bruker programmet retningslinjene for fargebehandling for å angi hvordan fargedataene i dokumentet skal håndteres.

Alternativer for fargekonvertering

Ved å angi alternativer for fargekonvertering kan du bestemme hvordan programmet skal håndtere farger i et dokument som går fra ett fargerom til et annet. Det anbefales at du ikke endrer disse alternativene med mindre du har erfaring med fargestyring og er sikker på at du vil foreta endringene. Velg kategorien Fargehåndtering i dialogboksen Innstillinger for å vise alternativer for konvertering.

Motor

Angir hvilken CMM-modul (Color Management Module) som brukes til å tilordne fargeområdet for ett fargerom til fargeområdet for et annet. Standardmotoren Adobe (ACE) oppfyller konverteringsbehovene de fleste brukere måtte ha.

Merk:

Hvis du vil vise en beskrivelse for et motor- eller gjengivelsesalternativ, velger du alternativet. Beskrivelsen vises nederst i dialogboksen.

Bruk kompensering for svartpunkt

Angir at skyggeeffekten i bildet skal beholdes ved å simulere hele det dynamiske området for utenheten. Velg dette alternativet hvis du har tenkt å bruke kompensering for svartpunkt ved trykking (anbefales i de fleste tilfeller).

Gjengivelsesvalg

Gjengivelsesvalg angir hvordan konvertering av farger fra ett fargerom til et annet håndteres i fargestyringssystemet. Forskjellige gjengivelsesvalg bruker forskjellige regler til å angi hvordan kildefargene skal justeres. Farger som er innenfor målfargeområdet, kan for eksempel forbli uendret, eller de kan justeres for å beholde det opprinnelige fargespekteret når de oversettes til et målfargeområde med færre farger. Hvordan resultatet for de ulike gjengivelsesvalgene blir, avhenger av grafikken i dokumentene og hvilke profiler som brukes til å angi fargerom. Noen profiler gir identiske resultater for forskjellige gjengivelsesvalg.

Merk:

Det beste er vanligvis å bruke standard gjengivelseform for den valgte fargeinnstillingen. Adobe har testet at den er i overensstemmelse med bransjestandarder. Hvis du for eksempel velger en fargeinnstilling for Nord-Amerika eller Europa, er standard valg for gjengivelse Relativ kolorimetrisk. Hvis du velger en fargeinnstilling for Japan, er standard valg for gjengivelse Perseptuell.

Du kan velge et gjengivelsesvalg når du angir fargekonverteringsinnstillinger for fargehåndteringssystemet, trykkfargesimulerer farger og trykker grafikk:

Perseptuell

Prøver å opprettholde det visuelle forholdet mellom farger, slik at det ser naturlig ut for det menneskelige øyet, selv om fargeverdiene kan endre. Dette valget er egnet for fotografiske bilder med mange ikke-trykkbare farger. Dette er standard valg for gjengivelse i trykkebransjen i Japan.

Metning

Forsøker å produsere bilder med sterke farger fremfor fargenøyaktighet. Dette gjengivelsesvalget er egnet for forretningsgrafikk, for eksempel grafer eller diagrammer, der skarpe, mettede farger er viktigere enn det eksakte fargeforholdet.

Relativ kolorimetrisk

Sammenligner det ekstreme høylyset i fargeområdet i kilden med tilsvarende lys i fargeområdet i målet og endrer alle farger i henhold til dette. Ikke-trykkbare farger endres til den nærmeste reproduserbare fargen i målfargeområdet. Hvis du velger Relativ kolorimetrisk (Relative Colorimetric), beholdes flere av de opprinnelige fargene i et bilde enn hvis du velger Perseptuell (Perceptual). Dette er standard valg for gjengivelse i trykkebransjen i Nord-Amerika og Europa.

Absolutt kolorimetrisk

Endrer ikke farger som er innenfor målfargeområdet. Farger utenfor skalaen blir beskåret. Det foretas ikke fargeskalering til hvitpunkt i målet. Dette valget forsøker å beholde fargenøyaktighet fremfor å ivareta forholdet mellom fargene og er egnet for å simulere trykk i en bestemt enhet. Denne formen er spesielt nyttig hvis du vil forhåndsvise hvilken innvirkning papirfargen har på trykte farger.