Bruk 3D-målingsverktøyet til å måle 3D-modeller. Du kan lage målinger mellom kombinasjoner av punkt eller kanter på 3D-modellen. Når du flytter pekeren over 3D-modellen, fremheves spesifikke punkt og kantelinjer. 3D-målingsverktøyet støtter fire typer målinger: den vinkelrette avstanden mellom to rette kantlinjer, den lineære avstanden mellom to punkt, radiusen til sirkelkantlinjer og vinkelen mellom to kantlinjer (eller tre punkt).

Du kan knytte 3D-mål til bestemte visninger. Hvis standardvisningen er aktiv når du legger til et mål, opprettes det en ny målingsvisning. Denne visningen legges til i visningshierarkiet i modelltreet. Målingen er bare knyttet til denne visningen. Målingen vises som en underordnet av visningen.

Du kan også vise kommentarer mens du tar mål. Disse kommentarene (også kalt målingsmarkeringer) bevares ikke etter at dokumentet er lukket.

Visning av 3D-mål
Visning av 3D-mål

Måle 3D-objekter

 1. Klikk en 3D-modell i et PDF-dokument for å aktivere den.
 2. Klikk ikonet for verktøyet 3D-mål på 3D-verktøylinjen. (Hvis visningen for 3D-verktøylinjen er angitt for konsoliderte verktøy, velger du verktøyet for 3D-mål på hurtigmenyen under navigasjonsverktøyet.)
 3. Velg ønskede alternativer i områdene Fest aktiverer og Målingstyper på paletten for verktøyet for 3D-mål.
 4. Høyreklikk modellbakgrunnen, og endre alternativene etter behov. La paletten for verktøyet for 3D-mål være åpen.
 5. Mål 3D-modellen:
  • Hvis du vil måle avstanden mellom to posisjoner på 3D-modellen, klikker du for å angi et startpunkt. Flytt deretter pekeren til en annen plassering eller en kant.

  • Hvis du vil måle omkrinsen til en rund figur, flytter du pekeren til kanten av figuren, slik at en sirkel vises. Klikk deretter én gang.

  • Hvis du vil opprette og angi en merknad for målingen, høyreklikker du objektbakgrunnen og velger Endre markeringsetikett. Skriv inn en markeringsetikett. Mål 3D-modellen som beskrevet tidligere. Klikk for å angi endepunktet for målingen, og klikk deretter en tredje gang for å angi plasseringen for målingen og etiketten.

  • Hvis du vil lagre en måling som en kommentar, velger du håndverktøyet, høyreklikker målingen og klikker Konverter til kommentar.

  • Hvis du vil avbryte en måling, høyreklikker du og velger Avbryt mål.

  • Hvis du vil slette en målmarkering, klikker du den med 3D-målingsverktøyet og trykker Delete.

  Merk:

  Hvis du vil lære hvordan du roterer, panorerer, zoomer og fester når du måler, høyreklikker du modellen og velger Navigasjonstips for 3D-mål.  

Alternativer for Fest aktiverer på paletten for verktøyet for 3D-mål

Fest til kantendepunkter for 3D 

Fester til hele kanten.

Fest til lineære kanter for 3D

Fester til et rett linjesegment av en kant.

Fest til sirkulære kanter for 3D

Fester til omkretsen.

Fest til silhuetter for 3D

Fester til den synlige kanten av en del, for eksempel siden av en sylinder.

Fest til plane overflater for 3D 

Fester til det geometriske planet som utgjør en overflate for delen.

Alternativer for Måltyper på paletten for verktøyet for 3D-mål

Punkt til punkt-mål for 3D 

Måler avstanden mellom to posisjoner i 3D-modellen. Klikk for å angi et startpunkt, og klikk deretter et annet sted for å angi et endepunkt eller en kant.

Vinkelrett dimensjon for 3D

Måler avstanden mellom to kanter i rett vinkel mot startpunktet.

Sirkulær dimensjon for 3D

Måler radiusen der det klikkes.

Vinkelmål for 3D 

Måler vinkelen mellom to kanter.

Enheter og kommentarinnstillinger

Hvis du vil bruke verktøyene for enheter og markering, velger du 3D-målingsverktøyet, og høyreklikker deretter i modellen.

Definer modellenheter

Velg å endre målenhetene.

Aktiver koordinatvisning

Viser eller skjuler koordinatene for plasseringen av musepekeren i informasjonsvinduet for mål.

Endre markeringsetikett

Skriv inn teksten du vil skal vises med målingen, både i 3D-modellområdet og i Kommentarer-panelet. (Ikke tilgjengelig hvis Målmarkering ikke er valgt.)

Deaktiver målmarkering

Velg når du vil måle i en modell, men ikke legge dem til i dokumentet. Målene er bare synlige når gjeldende måling er aktiv. Hvis du starter en ny måling eller endrer verktøy, forsvinner markeringen.

Ikke fest til 3D-innhold

Deaktiverer muligheten til å feste innsettingspunktet til et sannsynlig mål. Velg dette alternativet for å forbedre ytelsen når du arbeider med en stor modell. Gå tilbake til Fest til 3D-innhold for å sikre nøyaktige mål i 3D-objekter.

Navigasjonstips for 3D-mål

Åpner en dialogboks som viser hurtigtastene for flere navigasjonssnarveier. Du kan bruke disse snarveiene mens du måler.

Innstillinger

Åpner dialogboksen Innstillinger for Måling (3D).

Skjul/Vis informasjonsvindu for mål

Informasjonsvinduet for mål viser innstillingene for enheter og markering for modellen. Velg for å fjerne vinduet fra modellvinduet.

Skjul/Vis verktøylinje for mål

Fjerner/viser paletten for verktøyet for 3D-mål.

Måleinnstillinger

Endre innstillingene for 3D-mål for å bestemme hvordan 3D-data måles. Disse alternativene vises i Måling (3D)-panelet i dialogboksen Innstillinger.

Merk:

I Adobe Acrobat Reader DC gjelder disse innstillingene for PDF-filer som har kommentering aktivert.

Bruk skalering og enheter fra modell (når tilgjengelig)

Viser målenheter basert på modellenhetene, hvis disse finnes, som er generert fra den opprinnelige 3D-modellen. Deaktiver dette alternativet for å angi målenhetene manuelt. Denne innstillingen kan endres i paletten for 3D-målingsverktøyet.

Bruk standard visningsenhet

Bruker målenhetene du angir her, i stedet for målenhetene i 3D-modellen.

Signifikante sifre som skal vises

Angir høyeste antall sifre i måltallet.

Linjefarge for 3D-mål

Angir fargen på streken som vises når du klikker eller drar for å måle et objekt.

Mål størrelse på tilbakemelding

Angir tekststørrelsen for målvisningen.

Vinkelmål vist i

Angir enheter som grader eller radianer.

Sirkelmål vist som

Angir om diameteren eller radiusen måles for sirkeldeler.

Vis sirkel for radialmål

Viser omkretsen som er knyttet til radialmålingen.

Innstillinger for 3D-festing

Aktiverer festing og angir om det skal festes til punkt, buer, kantlinjer, silhuettkantlinjer eller overflater. Følsomhet angir hvor nært pekeren må være elementet det skal festes til. For Festehintfarge angir du fargen på festelinjen som vises når du holder pekeren over 3D-objektet.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet