Adobe Acrobat støtter en rekke løsninger for elektroniske og digitale signaturer. Løsningene omfatter sertifikatsignaturer, som lar deg signere PDF-filer med en sertifikatbasert digital ID. Sertifikatsignaturer er også kjent som digitale signaturer. Med Acrobat kan du lage din eget sertifikat-ID. Imidlertid er det mer vanlig å jobbe med en sertifikat-ID som en betrodd, tredjeparts sertifiseringsinstans har utstedt. Ytterligere signeringsmuligheter i Acrobat inkluderer integrering med Adobe Sign.

Hvorfor bruke sertifikatsignaturer?

Mange forretningstransaksjoner, inkludert økonomiske, juridiske og andre regulerte transaksjoner, krever høy sikkerhet ved signering av dokumenter. Når dokumenter distribueres elektronisk, er det viktig at mottakerne kan:

 • Kontrollere at dokumentet er ekte – bekrefte identiteten til hver person som signerte dokumentet
 • Verifisere integriteten til dokumentet – bekrefte at dokumentet ikke er endret i transitt

Sertifikatbaserte signaturer leverer begge disse sikkerhetstjenestene. Mange bedrifter og myndigheter har valgt å sette opp en infrastruktur for sertifikatbaserte digitale signaturer innenfor organisasjonen sin. De bruker tredjeparts sertifiseringsinstanser for å levere uavhengig identitetsvalidering. Eksempler inkluderer:

 • Selskaper i EU som må overholde krav for «avanserte» eller «kvalifiserte» elektroniske signaturer i henhold til eIDAS-regelverket om e-signaturer eller ETSI PAdES-standarden (PDF Advanced Electronic Signatures)
 • Farmasøytiske selskaper som må bruke signaturer i overensstemmelse med SAFE (Signatures & Authentication For Everyone) biofarma-industristandardene

Hva gjør jeg med sertifikat-ID-er?

Når sertifikatbaserte digitale ID-er er gitt sluttbrukere, kan de bruke Acrobat- eller Acrobat Reader-programvarer for å signere PDF-filer og bekrefte filer de har mottatt fra andre.

Signer dokumenter

 • Signere PDF-filer ved hjelp av sertifikat-IDer
 • Sett inn en signaturboks, hvor som helst på siden
 • Legg til flere signaturer på en side
 • Legg på et tidsstempel i dokumentet når du arbeider med en konfigurert tidsstempelserver
 • Sertifiser et dokument med en synlig eller skjult signatur, slik at mottakerne kan verifisere at det er ekte, med eller uten å se en synlig signatur på siden
 • Legg til sertifikatdata automatisk for å støtte langsiktig validering

Valider dokumenter

 • Valider alle signaturer, bekreft identiteten til alle som signerte dokumentet
 • Valider integriteten til dokumentet ved å spore alle tidligere signerte versjoner av et dokument, for å bekrefte endringer gjort i livssyklusen til dokumentet

Angi privilegier og tillatelser for andre

 • Sertifiser et dokument, samtidig som deler av det er tilgjengelig for skjemautfylling, signaturer, eller kommentarer
 • Bruk Acrobat Pro-programvare for å aktivere at brukere av Reader 9 eller senere kan signere med sertifikat-IDer
 • Bruk Acrobat Standard eller Pro til å kryptere et PDF-dokument med sertifikat-ID, for å begrense bruken, for eksempel utskrift, redigering, eller kopiering

Hva om organisasjonen min ikke er forberedt på å sette opp sertifikatbaserte signaturer?

Vurder å registrere deg elektronisk for Adobe Sign, som er ledende innen e-signaturer og nettkontraktsignering. Med Adobe Sign kan du øyeblikkelig motta sendte, signerte og arkiverte PDF-, Microsoft Word- og andre dokumenter. Det beste av alt er at Adobe leverer sikker lagring, sånn at IT-avdelingen din ikke trenger å gjøre jobben med å sette opp en infrastruktur for signering.

Ressurser

Adobe Approved Trust List (AATL): Adobes Approved Trust List er et program som lar millioner av brukere over hele verden lage digitale signaturer, som godtas når dokumentet åpnes i Acrobat- eller Reader-programvaren. Se nåværende medlemmer.

Adobes Sikkerhets- og personvernportal: En lurt første stopp for alt som har med sikkerhet og personvern hos Adobe å gjøre.

Sertifiserte dokumenttjenester: Certified Document Services (CDS) var forløperen til AATL.

Bibliotek for innholdssikkerhet: Omfattende dokumentasjon om hvordan du håndterer sertifikatsignaturer i Adobe.

Administrere digitale ID-er: Hjelpesider for administrasjon av digitale ID-er.