Du kan lagre endringer i en Adobe PDF-fil eller PDF-portefølje i den opprinnelige PDF-filen eller i en kopi av den. Du kan også lagre individuelle PDF-filer i andre filformater, inkludert tekst, XML, HTML og Microsoft Word. Lagring av en PDF-fil i tekstformat gjør det enkelt å bruke innholdet med en skjermleser, en skjermforstørrer eller annen hjelpeteknologi.

Hvis du ikke har tilgang til kildefilene for en Adobe PDF, kan du likevel kopiere bilder og tekst fra PDF-filen og bruke dem et annet sted. Du kan også eksportere PDF-filen til et gjenbrukbart format, eller eksportere bilder i en PDF-fil til et annet format.

Adobe Acrobat Reader DC-brukere kan lagre en kopi av en PDF-fil eller PDF-portefølje hvis den som opprettet dokumentet, har aktivert bruksrettigheter. Hvis et dokument har utvidede eller begrensede bruksrettigheter, vil dokumentmeldingslinjen under verktøyområdet beskrive de tilordnede begrensningene eller privilegiene.

Lagre en PDF-fil

Bruk denne metoden til å lagre PDF-filer, inkludert PDF-porteføljer og PDF-filer der du har lagt til kommentarer, skjemafeltoppføringer og digitale signaturer.

Merk:

Lagring av et digitalt signert PDF-dokument gjør signaturen ugyldig.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil lagre endringene i gjeldende fil, velger du Fil > Lagre.

  • Hvis du vil lagre en kopi av en PDF-fil, velger du Fil > Lagre som.

  • I Acrobat Reader DC velger du Fil > Lagre som eller Fil > Lagre som Annet > Tekst.

  • Hvis du vil lagre en kopi av en PDF-portefølje, velger du Fil > Lagre som annet > PDF-portefølje.

  Merk:

  Hvis du viser en PDF-fil i en nettleser, er ikke Fil-menyen tilgjengelig i Acrobat. Bruk Lagre en kopi-knappen på Acrobat-verktøylinjen for å lagre PDF-filen.

Gjenopprette den sist lagrede versjonen

 1. Velg Fil > Tilbake, og klikk deretter Tilbake.

Automatisk lagring

Ved hjelp av autolagringsfunksjonen kan du hindre at arbeidet går tapt hvis strømmen går, ved å jevnlig lagre endringer i filen på et bestemt sted. Den opprinnelige filen endres ikke. Acrobat oppretter i stedet en automatisk lagret fil med endringer, som inneholder alle endringene du har gjort i den åpne filen siden den sist ble lagret automatisk. Mengden ny informasjon som den automatisk lagrede filen inneholder, avhenger av hvor ofte den lagres i Acrobat. Hvis du setter intervallet for automatisk lagring til 15 minutter, kan du miste de siste 14 minuttene av arbeidet hvis det oppstår et problem. Hvis du lagrer automatisk ofte, forhindrer du tap av data, og dette er spesielt nyttig hvis du gjør omfattende endringer i et dokument, for eksempel legger til kommentarer.

Du kan bruke de automatisk lagrede endringene i den opprinnelige filen når du starter Acrobat på nytt. Når du lukker, lagrer manuelt eller tilbakestiller til den sist lagrede versjonen av en fil, slettes den autolagrede filen.

Merk:

Hvis du bruker hjelpeteknologi, for eksempel en skjermleser, kan du deaktivere autolagringsfunksjonen slik at du ikke mister stedet du var på, når filen lastes på nytt.

Automatisk lagring fungerer ikke i følgende situasjoner:

 • Sikkerheten for et dokument er endret. Du må lagre dokumentet for å reaktivere automatisk lagring av dokumentendringer.

 • Et dokument opprettet ved hjelp av Web Capture-funksjonen eller trukket ut fra en større PDF-fil (Verktøy > Ordne sider > Trekk ut). Du må lagre dokumentet for å aktivere automatisk lagring av endringer.

 • Et dokument som vises i en webleser, eller som er bygget inn i et beholderdokument som støtter objektkobling og -innebygging (OLE). Dette dokumentet vises utenfor standard filsystem og kan ikke støtte automatisk lagring.

gjenopprette tapte endringer

Hvis du vil forhindre tap av endringer etter en uforutsett avbrytelse, aktiver autolagringsfunksjonen, som er en standardinnstilling.

Angi automatisk lagring

 1. Velg Dokumenter under Kategorier i dialogboksen Innstillinger.
 2. Velg Lagre dokumentendringer automatisk i midlertidig fil hvert (Windows) eller Arkiver dokumentendringer automatisk i midlertidig fil (Mac OS) hvert xx minutt (1-99), og angi antallet minutter.

Gjenopprette tapte endringer etter en uventet avslutning

 1. Start Acrobat eller åpne filen du arbeidet med sist.
 2. Når du blir bedt om det, klikker du Ja for å åpne den autolagrede filen eller filene. Hvis flere filer var åpne, åpner Acrobat alle filene for deg.
 3. Lagre filen eller filene med samme navn som filene du opprinnelig arbeidet med.

Reduser filstørrelsen ved å lagre

Du kan noen ganger redusere størrelsen på en PDF-fil ganske enkelt ved å bruke kommandoen Lagre som annet. Når du reduserer størrelsen på PDF-filer, forbedres ytelsen, spesielt når de åpnes via weben. Utseendet endres ikke.

Kommandoen Reduser filstørrelse oppdaterer og komprimerer bilder, fjerner innebygde Base-14-skrifter og gjenværende innebygde delsett av skrifter. Kommandoen komprimerer også dokumentstrukturen og rydder opp i elementer, for eksempel ugyldige bokmerker. Hvis filstørrelsen allerede er så liten som mulig, har ikke denne kommandoen noen virkning.

Merk:

Hvis du reduserer størrelsen på et digitalt signert dokument, fjernes signaturen.

 1. Åpne én enkelt PDF-fil, eller velg én eller flere PDF-filer i en PDF-portefølje.
 2. Velg Fil > Lagre som annet > Reduser størrelse på PDF.
 3. Velg versjonskompatibiliteten du trenger.

  Hvis du er sikker på at alle brukerne bruker Acrobat DC eller Adobe Acrobat Reader DC, kan du redusere filstørrelsen ytterligere ved å begrense kompatibiliteten til den siste versjonen.

 4. (Valgfritt) Hvis du vil bruke de samme innstillingene på flere filer, klikker du Bruk på flere og legger til filene. Klikk OK og angi deretter innstillinger for mappe og filnavn i dialogboksen Alternativer for utdata.

  Merk:

  Knappen Bruk på flere er ikke tilgjengelig i PDF-porteføljer.

Hvis du vil ha større kontroll over endringer og kvalitetskompromisser, bruker du PDF-optimalisering i Acrobat Pro DC, som gjør flere alternativer tilgjengelige.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet