Vise Preflight-problemer inne i PDF-strukturen

Hvis du vil ha mer informasjon om PDF-struktur, kan du se dokumentene på Adobe PDF Technology Center på www.adobe.com/go/learn_acr_pdftechnology_no (bare engelsk). Hvis du har avansert kjennskap til PDF-filformatet, kan du undersøke den interne strukturen i PDF-filen og skriftene i filen for å finne de tekniske årsakene til et Preflight-avvik. Preflight har tre alternativer for grundig undersøkelse av en PDF-fil. Teknisk dyktige brukere kan bruke disse verktøyene til å analysere objektene og skrifttypene som forårsaket avviket.

Det er viktig med inngående kjennskap til den interne skriftstrukturen og skriftspesifikasjonene for Type 1-, TrueType- og OpenType-skrifter. Skrifttypespesifikasjonene finnes i bibliografien i veiledningen.

Merk:

Du kan navigere i PDF-filen og skriftene i vinduet som åpnes, men du kan ikke redigere PDF-strukturen eller skriftene.

Bla gjennom den interne PDF-strukturen

Vis strukturen i en PDF-fil, som definert av innholdsstrømmer og Cos-objekter, i en trematrise. Innholdsstrømmer representerer sider, Form XObjects, Type 3-skrifttegn og utseendet til kommentarer og skjemafelt. Cos-objekter omfatter elementer som fargeområde, bilder og XObjects.)

Kontroller PDF-syntaks, vis resultatene av en oppretting, eller finn årsaken til en feil. Velg mellom fem visningsmodi som organiserer innholdsstrømmer på forskjellige måter. En PDF-fil kan ikke redigeres i vinduet Intern PDF-struktur.

Merk:

Den interne strukturen må ikke forveksles med den logiske strukturen i kodede PDF-filer. Sistnevnte gjør filene mer tilgjengelige for svaksynte og blinde lesere. Den interne strukturen er et overordnet sett av alle objektene i dokumentet, inkludert koder.

Før du kan bla gjennom den interne PDF-strukturen, må du kjøre en Preflight-kontroll.

 1. Velg Bla gjennom intern PDF-struktur Fra Alternativer-menyen.

  Vinduet for intern PDF-struktur åpnes og viser en trevisning av dokumentinformasjonen og dokumentkatalogen (roten i dokumentets objekthierarki).

 2. Utvid hvert treelement for å vise dokumentstrukturen.
 3. Klikk på Side-knappen  for å vise strukturen på hver side.

 4. Hvis du vil endre visningen av innholdsstrømmene i trevisningen, velger du en visningsmodus på verktøylinjen:

  Klassisk 

   Viser innholdsstrømmen som en sekvens av sideinnholdsoperatorer. Utvid deltreet for en operator for å vise operandene. Dette er standardvisningen.

  Q

   Grupperer de operatorene i innholdsstrømmen som tilhører samme nestenivå for grafikktilstand i et par med q/Q-operatorer. Utvid deltreet for et q/Q-par for å vise operatoren og parameterne innenfor.

  BMC

   Ligner Q, men ordner innholdsstrømmer etter nestenivåer for merket innhold (BMC/EMC).

  BT/ET

   Ordner innholdsstrømmer etter tekstblokker, som er omsluttet av BT- og ET-operatorer.

  Utsnitt

   Viser innholdsstrømmer som en rekke utsnitt. Et utsnitt er en sammenhengende gruppe av objekter som deler samme grafikktilstand. I denne visningen representerer hvert utsnitt en type tegneoperasjon (for eksempel maleområde) og dens grafikktilstand.

Bla gjennom den interne skriftstrukturen

Vis den interne strukturen for innebygde skrifter i en PDF-fil mer detaljert enn preflight-resultatene, med en grafisk visning som angir omrisset og koordinatene for hvert tegn. Du kan finne kilden til ulike Preflight-problemer, for eksempel feil som skyldes inkonsekvente tegnbredder.

Før du kan bla gjennom den interne skriftstrukturen, må du kjøre en Preflight-kontroll.

 1. Velg Bla gjennom intern struktur for alle dokumentskrifter Fra Alternativer-menyen i Preflight-vinduet.

  Merk:

  Hvis du vil vise strukturen for en enkeltskrift, utvider du skriftoppføringen i Resultater > Oversikt. Deretter velger du en skrift og velger Bla gjennom intern skriftstruktur på Alternativer-menyen.

 2. Hvis du vil vise tegnresultatene, klikker du en av følgende knapper:

  Vis rutenett

   Viser origo i tegnets koordinatområde, angitt av to grønne rettvinklede linjer.

  Vis bokser

   Viser området som brukes av det valgte tegnet, og det maksimale området som brukes av alle tegnene, angitt av blå linjer som sammenfaller øverst og nederst.

  Vis fyll

   Viser områdene i et fylt tegn som mellomgrått.

  Vis punkt

   Viser alle punktene som brukes til å definere tegnets omriss. Svarte punkter angir omrissets kontur. Røde punkter angir bezierkurver og vises forskjøvet fra omrissets kontur.

  Vis markør

   Viser posisjonen til gjeldende valgte punkt, angitt av to magenta rettvinklede linjer. Knappen er bare tilgjenglig når Display Points er valgt.

 3. Hvis du vil justere størrelsen på tegnets visningsområde, drar du håndtaket mellom trevisningen og tegnets visningsområde opp eller ned.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet