Preflight-rettelser

Du kan bruke Preflight-verktøyet til å rette opp mange feil i et dokument. For å gjøre dette, legger du til feilrettelser, kalt rettelser, i en profil. Rettingen vil automatisk korrigere problemet hvis det er mulig, eller gi deg informasjon slik at du kan korrigere problemet i kildefilen. En profil med en rettelse vises med grå skrunøkkelikonet ved siden av seg. Et omriss av en skrunøkkel betyr at ingen rettelser er forbundet profilen.

Preflight har flere forhåndsdefinerte rettelser du kan legge til en profil. Disse dekker et stort utvalg feil som påvirker farger, skrifttyper, bilder, trykking, samsvar med internasjonale standarder som PDF/X og PDF/A, og andre områder. Preflight inneholder også et verktøysett som hjelper deg med å lage dine egne enkeltrettinger.

Merk:

En retting vil endrer dokumentet permanent.

Rettinger kan for eksempel utføre følgende handlinger for å korrigere feil:

 • Konvertere fargeområder på samme måte som Konverter farge-funksjonen.

 • Reparere dokumenter og eliminere unødvendig innhold for å redusere filstørrelsen på samme måte som PDF-optimalisering.

 • Konvertere PDF-filen til en annen versjon.

 • Utvide hårstreker

 • Slå sammen gjennomsiktighet

 • Fjerne objekter utenfor tilskjærings- og utfallsboksene.

 • Klargjøre PDF-filen for konvertering til PDF/X, PDF/E eller PDF/A

 • Angi dokumentinformasjon

Legge til rettelser i en profil

Preflight-verktøyet omfatter en samling rettelser som du kan legge til i en profil. Alle disse er tilgjengelige i delen Rettinger i hver profil.

 1. Åpne dialogboksen Preflight (Verktøy > Trykkarbeid > Preflight), velg en profil og klikk Rediger-koblingen ved siden av profilnavnet.

 2. Utvid kategorien med den profilen du ønsker, og utvid deretter profilen.
  Utvidet kategori
 3. Hvis det er nødvendig, lås opp profilen slik at du kan endre den. Velg Ikke låst øverst på hurtigmenyen.

 4. Velg Egendefinerte rettelser fra elementene under profilen.

  Rettelser er tilgjengelige i delen Rettelser i hver profil.
  Rettelser er tilgjengelige i delen Rettelser i hver profil..

 5. Velg en rettelse fra kolonnen til høyre, og klikk på den pilen som peker mot venstre for å flytte rettelsene til kolonnen til venstre.

  Du kan legge til så mange rettinger som du ønsker.

  Merk:

  For å fjerne en retting fra en profil markerer du den i listen til venstre og klikker på pilen som peker mot høyre.

Oversikt over dialogboksen Rediger rettelse

Dialogboksen Rediger rettelse viser hvilke typer forhåndsdefinerte rettelser du kan legge til i en profil, og hvilke verdier som er forbundet med hver rettelse. Du kan bruke dialogboksen Rediger rettelse til å endre de verdiene som er forbundet med en rettelse, eller lage en egendefinert rettelse basert på en eksisterende rettelse. Rettinger er organisert i kategorier på samme måte som kontroller.

Rediger rettelse, dialogboks
Rediger rettelse-dialogboks

A. Navn på rettelse B. Rettelseskategorier C. Søk D. Områder i rettelsen som kan endres E. Rettelseskriterier F. Knapp for å se hvilke profiler som bruker rettelsen 

Lage eller endre rettelser

Du kan opprette egendefinerte rettelser for bestemte jobber eller utskriftsenheter. De innstillingene du angir, avgjør for eksempel hvilke utskriftsgjengivelser som brukes, hvilke fargekonverteringer som finner sted, hvordan bilder komprimeres og samples, og hvilket PDF-kompatibilitetsnivå PDF-filen må støtte. Selv om du kan endre alle de forhåndsdefinerte rettelsene så lenge de er låst opp, er det bedre å duplisere en eksisterende rettelse og endre dens verdier. Denne teknikken er nyttig når rettelsen tilhører flere låste profiler og du ikke ønsker å finne og låse opp alle disse profilene. En duplisert rettelse er opplåst som standard fordi den ennå ikke tilhører noen profil. Du kan også opprette en enkeltretting som kan kjøres raskt uten å være en del av en profil.

Opprette en retting for en profil

 1. Klikk på Velg profiler-knappen  i profilpanelet i dialogboksen Preflight.

 2. Velg en profil, og klikk Rediger-knappen ved siden av profilnavnet.

 3. Velg Rettinger til venstre i dialogboksen, under profilen.

 4. Velg om nødvendig Ikke låst på hurtigmenyen.

 5. Klikk Ny-ikonet  under Rettinger i denne profilen.

 6. Gi rettelsen et navn, og angi kriterier.

Opprette en rettelse basert på en eksisterende

 1. Følg trinn 1 til 4 for å opprette en rettelse for en profil.
 2. I dialogboksen Rediger profil for Preflight markerer du den rettelsen du ønsker å endre, og klikker Dupliser-knappen .

 3. Endre informasjonen etter behov eller opprett en ny kolonne i dialogboksen Kopier rettelse.
 4. Hvis du vil se hvilke profiler som bruker denne rettelsen for øyeblikket, klikker du Bruk. Du vil kanskje måtte låse opp andre profiler før du kan endre rettingen.

 5. Gjør ett av følgende, og klikk OK:

  • Du gir rettingen et nytt navn ved å taster inn navnet i boksen Navn øverst.

  • Hvis du vil endre hvordan en feil skal håndteres, angir du alternativer eller verdier for hvert markerte rettingsalternativ.

Opprette en enkeltretting

 1. Klikk på knappen Velg enkeltrettelser  i profilpanelet i dialogboksen Preflight.

 2. Velg Alternativer > Opprett rettelse.

 3. Gi rettelsen et navn, og angi kriterier.

  Den nye rettingen vises i gruppen alt etter kategori og type.

Kopiere en enkeltretting

 1. Klikk på knappen Velg enkeltrettelser  i profilpanelet i dialogboksen Preflight.

 2. Velg en eksisterende rettelse, og velg deretter Alternativer > Kopier rettelse.

Definere favorittrettelser

 1. Klikk på knappen Velg enkeltrettelser  i profilpanelet i dialogboksen Preflight.

 2. Utvid gruppene etter behov.
 3. Velg en enkeltrettelse, klikk flagget ved siden av navnet, og velg Favoritt.