Publisere Acrobat PDF-porteføljer på et webområde (Acrobat Pro)

Acrobat kan konvertere en PDF-portefølje til en SWF-fil slik at andre kan se den på et nettsted. All filnavigering og alle videokontroller er tilgjengelige for brukere med tilgang til nettstedet. Hvis du vil forhåndsvise PDF-porteføljens fremtoning på et nettsted, publiserer du innholdet på nettstedet. Du kan ikke forhåndsvise PDF-porteføljen ved å åpne den publiserte versjonen på din lokale datamaskin.

Merk:

Du kan vise og trekke ut filer fra en publisert PDF-portefølje. Hvis du vil redigere PDF-porteføljen, åpner du den i Acrobat.

 1. I en åpen PDF-portefølje velger du Fil > Lagre PDF-portefølje som nettsted.

 2. Velg en mappe, eller opprett en ny, for de lagrede webfilene. Klikk OK.

  Merk:

  En ny mappe gjør det enklere å finne de lagrede filene.

  Datamappe
  Datamappen inneholder strukturen for nettstedet og en webspiller.

 3. (Valgfritt) Rediger index.html-filen. Du kan for eksempel matche utseendet til et eksisterende nettsted, eller bygge PDF-porteføljen inn i et eksisterende nettsted.

 4. Kopier hele datamappen og index.html-filen til en webserver. For å overføre data kan du bruke FTP, montere serveren som en lokal disk, eller bruke en annen metode.

 5. Merk deg nettadressen (URL-adressen) for den lagrede HTML-filen.

 6. I en nettleser angir du URL-adressen for HTML-siden, som starter med http:// eller https://.

Tips for vellykket avspilling

 • Installer Flash Player 10.1 eller senere. Tidlige versjoner av Flash Player kan ikke spille av en publisert PDF-portefølje.

 • Bruke PDF-porteføljer for Acrobat Du kan ikke publisere Acrobat 9 PDF-porteføljer på et nettsted.

 • Du bør kun bruke systemskrifter i PDF-porteføljen, ikke tekst med stil, innebygde skrifter eller andre installerte skrifter.

 • Vis index.html-filen fra en webserver (http:// eller https://), ikke fra den lokale datamaskinen.

 • Unngå å legge til SWF-filvedlegg eller videoer i PDF-porteføljen. Videoavspilling og SWF-filvedlegg støttes ikke i en publisert PDF-portefølje.

Dele PDF-porteføljer

Del en PDF-portefølje med andre ved å sende filen i en e-post eller laste den opp til Adobe Document Cloud. (Se Dele filer.)

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet