Endre gjengivelsesmodus, belysning, projeksjon og bakgrunn

Modellgjengivelsesmodusen bestemmer hvordan overflaten på 3D-modellen ser ut. Standard gjengivelsesmodus er heldekkende, men du kan også velge en annen gjengivelsesmodus. Du kan også endre både belysning av 3D-modellen og bakgrunnen.

Endre utseedet på 3D-modellen
Endre utseedet på 3D-modellen

A. Standard utseende B. Gjengivelsesmodus for trådkantlinjer C. Farget belysning D. Ulik bakgrunnsfarge 
 1. Bruk elementer på 3D-verktøylinjen til å gjøre enhver av disse endringene:
  • Hvis du vil endre gjengivelsesmodus, velger du et alternativ på hurtigmenyen Modellgjengivelsesmodus .

  • Hvis du vil vise en ortografisk projeksjon, klikker du knappen Bruk ortografisk projeksjon . En ortografisk projeksjon fjerner en dimensjon på en effektiv måte. Størrelsesforholdet mellom objekter beholdes, men 3D-modellen får et mindre realistisk utseende. Klikk knappen på nytt for å bruke perspektivprojeksjon.

  • Hvis du vil slå belysningen på eller av eller endre den, velger du et alternativ på hurtigmenyen Aktiver ekstra belysning .

  • Hvis du vil endre bakgrunnsfargen, klikker du pilen ved siden av Bakgrunnsfarge-paletten og velger en farge.

  Merk:

  Du får også tilgang til alternativene for modellgjengivelsesmodus, lyssettingsvalg og bakgrunnsfarge ved å høyreklikke 3D-modellen og deretter klikke Visningsalternativer. Modellgjengivelsesmodus vises også på Alternativer-menyen i modelltreet.

Eksempler på gjengivelsesmoduser for modeller

Modellgjengivelsesmodi omfatter kombinasjoner av faktorer som påvirker utseendet til 3D-objektet. Illustrasjonen nedenfor viser et enkelt objekt gjengitt i hver av de tilgjengelige modiene.

Modellgjengivelsesmodi
Modellgjengivelsesmodi

A. Heldekkende B. Gjennomsiktig markeringsramme C. Gjennomsiktig D. Heldekkende trådramme E. Illustrasjon F. Heldekkende omriss G. Skyggelagt illustrasjon H. Markeringsramme I. Gjennomsiktig markeringsrammeomriss J. Trådramme K. Skyggelagt trådramme L. Gjennomsiktig trådramme M. Skjult trådramme N. Ytterpunkter O. Skyggelagte ytterpunkter 

Skjule, isolere og endre utseendet på deler

Noen 3D-modeller er bygd opp av enkeltdeler. Du kan bruke modelltreet til å skjule eller isolere deler, zoome inn på deler eller gjøre deler gjennomsiktige. Deler som vises i 3D-modellen, vises i treet med et merke ved siden av dem.

Endre deler
Endre deler

A. Valgt del B. Skjult del C. Isolert del D. Gjennomsiktig del 
 1. I 3D-modellen bruker du håndverktøyet til å klikke den delen du vil endre. Hvis en innstilling forhindrer bruk av håndverktøyet, velger du delen i modelltrelisten.
 2. Velg blant følgende på Alternativer-menyen i den øverste ruten i modelltreet:

  Merk:

  Hvilke elementer som vises på alternativmenyen, avhenger av om 3D-modellen er sammensatt av bare én eller av flere deler. Mange av disse alternativene er også tilgjengelige ved å høyreklikke i delen i 3D-modellen.

  Modellgjengivelsesmodus

  Endrer overflateutseendet for hele 3D-modellen i henhold til det du velger på undermenyen: Gjennomsiktig markeringsramme, Heldekkende, Gjennomsiktig, Heldekkende trådramme og så videre.

  Vis alle deler

  Viser hele 3D-modellen.

  Tilpass til synlig

  Viser alle synlige deler og midtstiller dem i visningen.

  Vis fysiske egenskaper

  Viser overflateområdet og volumet (hvis tilgjengelig) i Objektdata-ruten for modelltreet.

  Vis markeringsramme

  Viser boksen som omslutter 3D-objektet eller valgte deler av modellen.

  Angi farge for markeringsramme

  Endrer fargen på markeringsrammen. Velg dette alternativet, velg en farge, og klikk OK.

  Skjul

  Viser modellen uten å vise de valgte delene. Du kan også merke av og fjerne merket i avmerkingsboksene i den øverste ruten i modelltreet for å skjule og vise ulike deler.

  Isoler

  Viser bare de valgte delene og skjuler alle andre.

  Isoler del

  Viser geometri, PMI (Product Manufacturing Information) og alle visninger (inkludert PMI-visninger) bare for den isolerte delen. Visninger og informasjon for alle andre deler er skjult eller ikke valgt. Endringer skjer også i modelltreet. I strukturruten (øverst) er bare den isolerte delen valgt. Strukturen til de øvrige delene er tilgjengelige, men ikke valgt. Visningsruten (midten) viser bare de visningene som er definert for den isolerte delen, inkludert PMI-visninger. Hvis du klikker en visning, ser du bare PMI for denne visningen i dokumentruten. (Hvis du vil vise PMI for den isolerte delen, må du velge 3D PMI i strukturruten.) Visningsruten skjuler visninger relatert til sammensetningen eller andre deler, inkludert egendefinerte visninger opprettet i Acrobat. Du kan legge til deler i visningen ved å velge dem i modelltreet. Du kan også bruke kommandoene Skjul/Vis på alternativmenyen i modelltreet. Hvis du vil avbryte den isolerte delen, gjør du ett av følgende:

  • Velg en annen del med kommandoen Isoler del.

  • Velg den øverste sammensetningen i modelltreet.

  • Velg Hjem-visningsknappen.

  Zoom til del

  Endrer senterfokuset fra hele 3D-modellen til de valgte delene. Denne innstillingen er spesielt nyttig når du skal rotere delen, og gjør at rotasjonen skjer rundt delens senterfokus i stedet for rundt hele modellens senterfokus.

  Delgjengivelsesmodus

  Viser alle tilgjengelige gjengivelsesmodi for delen. Gjengivelsesmodus endrer utseendet på 3D-modellen i henhold til valgt gjengivelsesmodus.

  Gjennomsiktig

  Viser en gjennomsiktig versjon av den valgte delen.

  Eksporter som XML

  Oppretter en separat XML-fil av hele treet eller av gjeldende node i 3D-modellen.

  Eksporter som CSV

  Oppretter en egen fil i CSV-format som inneholder alle modelldataene. Du kan eksportere dataene fra hele modelltreet eller en merket node. Filen kan åpnes i alle programmer som støtter CSV-formatet, for eksempel Excel.

  Merk:

  Hvis 3D-modellen inkluderer PMI (Product Manufacturing Information), er alternativer for visning og skjuling av PMI tilgjengelig på denne menyen.

Oversikt over modelltreet

Modelltreet vises i navigasjonsruten til venstre i arbeidsområdet. Du kan også åpne modelltreet ved å klikke Vis modelltre-knappen på 3D-verktøylinjen. Du kan også høyreklikke 3D-modellen og velge Vis modelltre.

Merk:

For å kunne bruke modelltreet må du ha versjon 7.0.7 eller senere av Acrobat eller Adobe Reader. Brukere med tidligere versjoner kan arbeide interaktivt med 3D-modeller, men ikke med modelltreet.

Modelltreet består av tre ruter, og hver av disse viser en bestemt type informasjon eller kontroller.

Strukturruten

Den øverste ruten viser trestrukturen for 3D-objektet. Et 3D-objekt som viser en bil, kan for eksempel ha separate grupper av objekter (kalt noder) for chassis, motor og hjul. I denne ruten kan du gå gjennom hierarkiet og velge, isolere eller skjule ulike deler.

PMI (Product Manufacturing Information) vises som en gruppe elementer på samme hierarkiske nivå som relaterte objekter eller samlinger.

Vis-ruten

Den midtre ruten viser visningene som er definert for 3D-objektet. Når du endrer en visning, klikker du én av de viste visningene for å tilbakestille 3D-modellen til en lagret tilstand. Se Angi 3D-visninger i PDF-filer.

Du kan også legge til og redigere visninger i visningsruten. Du kan for eksempel isolere og rotere en del og deretter lagre denne bestemte visningen, inkludert kameravinkel, bakgrunn, belysning og andre attributter. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Adobe Reader.

Objektdata-ruten

Den nedre ruten viser annen informasjon, blant annet egenskaper og metadata, hvis aktuelt, om objektet eller delen. Du kan ikke redigere denne informasjonen for 3D-objekter i Acrobat.

Modelltre
Modelltre

A. 3D-objekthierarki B. Lagrede visninger C. Del- eller objektinformasjon 

Merk:

Hvis du vil endre standard virkemåte for modelltreet, åpner du dialogboksen Innstillinger og velger 3D og multimedia under Kategorier. Deretter velger du et alternativ på menyen Åpne modelltre ved 3D-aktivering.

Forfatteren av PDF-filen kan definere en 3D-modell i konverteringsinnstillingene, slik at modelltreet vises automatisk når du klikker modellen.

Lage tverrsnitt

Å vise et tverrsnitt av en 3D-modell er som å kutte modellen i to og se inn i den. Bruk dialogboksen Kontroller for tverrsnitt til å tilpasse justeringen, forskyvningen og vinkelen for skjæringsplanet.

Før og etter tverrsnitt
Før og etter tverrsnitt

 1. Klikk ikonet Vis/skjul tverrsnitt på 3D-verktøylinjen for å aktivere eller deaktivere tverrsnittet.
 2. (Valgfritt) Klikk pilen ved siden av ikonet Vis/skjul tverrsnitt, og velg Egenskaper for tverrsnitt, som åpner dialogboksen Egenskaper for tverrsnitt. Deretter gjør du ett av følgende:
  • Endre innstillinger under Justering, Visningsinnstillinger, Posisjon og Papirretning.

  • Klikk Lagre inndelingsvisning for å lagre gjeldende tverrsnittvisning. (Den lagrede visningen vises på Visninger-menyen på 3D-verktøylinjen og i Vis-ruten i modelltreet med et standardnavn, Inndelingsvisning[n].)

Egenskaper for tverrsnitt

Endringer du gjør her, trer i kraft umiddelbart. Hvis du vil vise endringene, må du passe på at dialogboksen Egenskaper for tverrsnitt ikke blokkerer visningen av den aktive 3D-modellen. Dialogboksen Egenskaper for tverrsnitt forblir øverst hvis du fokuserer på eller arbeider interaktivt med den underliggende PDF-filen. Klikk Lukk-knappen øverst til høyre for å lukke dialogboksen.

Aktiver tverrsnitt

Når dette er valgt, blir de andre alternativene tilgjengelige.

Justering

Bestemmer aksen (x, y eller z) som tverrsnittet justerer seg etter.

Juster til forside

Skjærer tverrsnittet på et plan definert av overflaten av en forside du deretter klikker i 3D-modellen. (Dialogboksen blir ikke tilgjengelig før du klikker siden på en modelldel.)

Juster til 3 punkter

Skjærer tverrsnittet på et plan definert av tre punkt du klikker i 3D-modellen. (Dialogboksen blir ikke tilgjengelig før du klikker tre punkter på en modell.)

Vis skjæringspunkter

Indikerer hvor skjæringsplanet kutter 3D-modellen ved å legge til en farget kontur. Klikk fargepaletten hvis du vil velge en annen farge.

Vis skjæringsplan

Viser det todimensjonale feltet som skjærer 3D-modellen. Klikk fargepaletten for å velge en annen farge, og skriv inn en annen prosentverdi hvis du vil endre tettheten for planet.

Ignorer merkede deler

Fjerner de merkede delene fra tversnittvisningen.

Vis gjennomsiktig

Viser deler som ikke er del av tverrsnittet.

Tetthet for skjæringsplan

Definerer gjennomsiktighetsnivået for skjæringsplanet.

Juster kamera etter skjæringsplan

Roterer 3D-modellen slik at den er på nivå med skjæringsplanet.

Forskyvning

Bestemmer hvor mye av 3D-modellen som kuttes av. Dra glidebryteren mot venstre eller høyre, eller endre prosentverdien.

Merk:

For å forstå hvordan hver akse deler 3D-modellen kan du merke en akse og dra glidebryteren Forskyvning frem og tilbake. Se endringene i den innebygde 3D-modellen.

Vend vannrett

Reverserer tverrsnittet. Hvis den øverste halvdelen av modellen for eksempel er kuttet av, klikker du Vend for å vise den øverste halvdelen og kutte av den nederste halvdelen.

Vinkel-glidebrytere

Bestemmer vinklene mellom skjæringsplanet og aksene. Dra glidebryterne til venstre eller høyre, eller endre prosentverdiene.

Lagre inndelingsvisning

Åpner dialogboksen Visningsegenskaper der du kan velge visningsegenskapene som skal lagres med visningen. Når du har valgt egenskapene som skal lagres, legges tverrsnittvisningen til i listen over visninger på 3D-verktøylinjen og i modelltreet. Den lagrede visningen får et standardnavn, Inndelingsvisning[n].

Visningsegenskaper som du velger å ikke lagre, tilbakestilles til innstillingen for den forrige visningen. Hvis du for eksempel ikke lagrer bakgrunnsfargen, beholder tverrsnittvisningen bakgrunnsfargen til den forrige viste visningen.

Endre kameraegenskaper

Kameraegenskapene definerer den nøyaktige vinkelen og plasseringen for en visning av et objekt. Kameraegenskapene kan utgjøre en kameravisning, som kan brukes til visninger og filer.

 1. Klikk ikonet Egenskaper for kamera på 3D-verktøylinjen.

  Hvis ikonet ikke vises, klikker du pilen ved siden av navigasjonsverktøyet på venstre side av 3D-verktøylinjen.

 2. Klikk Lagre som i dialogboksen Egenskaper for kamera for å gi navn til en ny kameravisning, eller velg en eksisterende visning på menyen.
 3. Flytt dialogboksen Egenskaper for kamera slik at 3D-modellen vises. Velge en kamerajustering:
  • Velg Mål for bare å justere kameraegenskapene til målposisjonen.

  • Velg Kamera og mål for å justere kameraegenskapene i forhold til kameraretningen og målposisjonen.

 4. Velg justeringstype:

  Velg modell

  Når du har valgt dette alternativet, klikker du en 3D-modell i dokumentet. Dialogboksen Egenskaper for kamera viser gjeldende kameraposisjon.

  • Hvis Mål er valgt, er den nye posisjonen for kameramålet midtpunktet i den valgte modellen.

  • Når Kamera og mål er valgt, er posisjonen for kameramålet midtpunktet i den valgte modellen. Kameraet justeres til den valgte modellen.

  Velg utseende

  Når du har valgt dette alternativet, klikker du en side på 3D-modellen i dokumentet. Dialogboksen Egenskaper for kamera viser gjeldende kameraposisjon.

  • Hvis Mål er valgt, er den nye posisjonen for kameramålet midtpunktet på den valgte siden.

  • Når Kamera og mål er valgt, er posisjonen for kameramålet midtpunktet på den valgte siden. Kameraet justeres til siden.

  Velg tre punkter

  Når du har valgt dette alternativet, velger du tre punkt på den samme eller andre modeller i dokumentet. Dialogboksen Egenskaper for kamera viser gjeldende kameraposisjon.

  • Hvis Mål er valgt, er den nye posisjonen for kameramålet midtpunktet mellom de tre valgte punktene.

  • Hvis kamera og mål er valgt, er posisjonen for kameramålet midtpunktet mellom de tre valgte punktene. Kameraposisjonen justeres til planet som utgjøres av de tre valgte punktene.

 5. I posisjondelen velger du Vinkelenheter for å endre X-, Y- og Z-verdiene til Asimut, Høyde og Avstand. Disse verdiene gjør det mulig å stille inn kameraet ved hjelp av asimut (avstand) og høyde (x-aksen), og å zoome ved hjelp av avstandsverdien.
 6. Flytt glidebryterne i posisjonene for kamera og mål til ønsket plassering.
 7. Hvis du vil endre brennvinkelen for kameraet, drar du glidebryteren for visningsfelt til ønsket vinkelgrad.
 8. Hvis du vil endre rullevinkelen for kameraet, drar du glidebryteren Rull til ønsket vinkel.
 9. Klikk Lagre kameravisning for å lagre innstillingene og legge til visningen i modelltreet.

  Denne visningen legges til i modelltreet med standardnavnet Kameravisning[n], der [n] er et tall som økes trinnvis. Du kan gi nytt navn til kameravisningen i listen over visninger.