Forhåndsvisning av utskrift, dialogboksoversikt

Dialogboksen Forhåndsvisning av utskrift inneholder verktøyene og kontrollene for hjelp til å simulere hvordan PDF-filen ser ut med ulike innstillinger. Øverste del av dialogboksen har flere kontroller for forhåndsvisning av dokumentet. Med menyen Forhåndsvisning kan du bytte mellom å forhåndsvise separasjoner og forhåndsvise fargeadvarsler. Når du velger Separasjoner, viser nedre halvdel av dialogboksen informasjon om trykkfargene i filen samt kontroller for total områdedekning. Når du velger Fargeadvarsler, erstattes separasjonsdelen med en advarselsdel som gir informasjon om kontroller for trykkfargeadvarsler. Innstillingene du angir for forhåndsvisning i dialogboksen Forhåndsvisning av utskrift, gjenspeiles direkte i det åpne dokumentet.

Du kan også åpne Objektinspektør fra Forhåndsvisning-delen i dialogboksen Forhåndsvisning for å undersøke innholdet i dokumentet. Hvis du vil ha mer informasjon, se Vis informasjon om innholdet i et PDF-dokument.

Forhåndsvisning av utskrift gir også tilgang til den fullstendige Trykkfargebehandling for ny tilordning av spotfarger i utskrift og forhåndsvisning. Trykkfargetilordning for forhåndsvisning gjelder bare når dialogboksen Forhåndsvisning av utskrift er åpen.

Merk:

Hvis du bruker et fargehåndteringssystem (CMS) med nøyaktig kalibrerte ICC-profiler og har kalibrert skjermen, stemmer fargene i forhåndsvisningen av separasjoner på skjermen bedre overens med den endelige fargeseparasjonsutskriften.

Forhåndsvisning av utskrift, dialogboks
Dialogboksen Forhåndsvisning av utskrift lar deg forhåndsvise separasjon, fargeadvarsler og detaljer om enkeltobjekter.

Åpne dialogboksen Forhåndsvisning av utskrift

 1. Velg Verktøy > Trykkarbeid.

 2. Velg Forhåndsvisning av utskrift i ruten til høyre.

Velg alternativene simuleringsprofil og forhåndsvisning

Velg en eksisterende profil for å simulere hvordan dokumentet vil se ut på trykk.

 1. Velg et alternativ under Simuleringsprofil i dialogboksen Forhåndsvisning av utskrift.
 2. Velg et av følgende alternativer:

  Simuler overtrykk

  simulerer overgang og overtrykk av farger i den fargeseparerte utskriften.

  Simuler svart trykkfarge

  Simulerer svarte og mørke farger i henhold til svart som er angitt i simuleringsprofilen. Hvis ikke, tilordnes svart den mørkeste fargen som skjermen kan tegne.

  Simuler papirfarge

  simulerer hvordan farger kan se ut når de skrives ut på papirfargen. Hvis du ikke merker av for dette alternativet, vil papirfargen være skjermhvit.

  Angi bakgrunnsfarge for side

  Viser sidefargen. Klikk fargekarter for å velge farge.

Vise farger etter kildeområde eller forhåndsvise spesifikke elementer

Du kan begrense hvilke farger som vises i forhåndsvisningen. Du kan også vise bestemte elementtyper, for eksempel objekter med heldekkende farger, bilder, jevne skygger, tekst og strektegninger. Når du velger et kildefargeområde, ser du objektene i dette fargeområdet. Begrensning av farger er nyttig, for eksempel for å se om en side inneholder noen RGB-farge der det er brukt en spotfarge.

 1. Velg ett av de tilgjengelige alternativene på Vis-menyen i dialogboksen Forhåndsvisning av utskrift,
 2. Velg Vis tegnings-, tilskjærings- og utfallsbokser for å forhåndsvise sideboksene du har angitt. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir sidebokser, kan du se Angi sidebokser, dialogboksoversikt.

Forhåndsvise fargeseparasjoner

Du kan forhåndsvise separasjonsplater og fargedekning for å sikre at utskriften oppfyller kravene. Forhåndsvisning av separasjoner på skjermen kan hjelpe deg å oppdage problemer uten å måtte betale for å skrive ut separasjoner, men du får ikke forhåndsvist overlapping, emulsjonsalternativer, skrivermerker, raster og oppløsning. Disse innstillingene er det best å få førtrykkleverandøren til å kontrollere med integrerte korrekturfarger eller korrekturfarger for overlegg.

Merk:

Objekter i skjulte lag inkluderes ikke i forhåndsvisning på skjermen.

 1. I dialogboksen Forhåndsvisning av utskrift velger du Separasjoner fra Forhåndsvisning-menyen.

 2. Gjør ett av følgende:
  • Merk av i den tomme boksen til venstre for hvert separasjonsnavn for å vise én eller flere separasjoner. Hver separasjon vises med fargen den er tilordnet.

  • Fjern merket i boksen til venstre for hvert separasjonsnavn for å skjule én eller flere separasjoner.

  • Velg boksen for Prosessplater eller Spotplater for å vise alle prosess- eller spotplatene samtidig.


  Merk:

  En enkelt prosess- eller spotplate vises som en svart plate. Dette gjør objekter på en plate med lys farge, for eksempel gult, mer synlige.

Kontrollere trykkfargedekning

For mye farge kan mette papiret og forårsake tørkingsproblemer eller endre de forventede fargeegenskapene for dokumentet. Total områdedekning angir den totale prosentandelen for fargene som brukes. 280, for eksempel, betyr 280 % fargedekning, som kan oppnås med 60 C, 60 M, 60 Y, og 100 K. Spør førtrykkleverandøren om hva som er maksimal fargedekning for pressen du skal skrive ut på. Deretter kan du forhåndsvise dokumentet for å finne områder der den totale fargedekningen overstiger grensen for pressen. Hvis du oppdager noen problemer, kan du Alt-klikke (i Windows) eller Tilvalg-klikke (på Mac) på området for å sette inn en kommentar. Kommentaren fylles ut med detaljer om fargedekning.

 1. I dialogboksen Forhåndsvisning av utskrift velger du Separasjoner fra Forhåndsvisning-menyen.

 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil angi en eksempelstørrelse, velger du et alternativ fra listen Eksempelstørrelse. Punkteksempel angir verdien for pikselen du klikker. Tre ganger tre i gjennomsnitt og fem ganger fem i gjennomsnitt, angir gjennomsnittsverdien for angitt antall piksler i området du klikker. Eksempelstørrelse påvirker ikke advarslene for total områdedekning. Det påvirker bare prosentdelen ved siden av hver av de individuelle platene.

  • Hvis du vil kontrollere den totale dekningen for dokumentet, velger du Total områdedekning, og velger et tall i hurtigmenyen eller skriver inn en prosent i boksen. Uthevinger viser områder der fargedekningen overskrider denne prosentverdien. Hvis du vil endre uthevingsfarge, klikker du fargekartet og velger en ny farge.

  • Hvis du vil kontrollere dekningen for et bestemt område, lar du pekeren hvile over det aktuelle området i dokumentvinduet. Trykkfargedekningen i prosent vises i trykkfargelisten ved siden av trykkfargenavnet.

  Merk:

  Du kan justere fargedekningen ved å konvertere noen spotfarger til prosessfarger ved hjelp av Trykkfargebehandling.

 3. Når du skal registrere problemer, Alt-klikker (i Windows) eller Tilvalg-klikker (på Mac) du på området. Acrobat setter inn en kommentar som inneholder prosentverdiene for fargedekning.

Angi bakgrunnsfarge

Du kan simulere hvordan dokumentet vil se ut hvis det skrives ut på farget papir.

 1. I dialogboksen Forhåndsvisning av utskrift velger du Separasjoner fra Forhåndsvisning-menyen.

 2. Merk av for Angi bakgrunnsfarge for side øverst i dialogboksen, og velg deretter en farge.

Visning av fargeadvarsler

Det kan oppstå utskriftsproblemer når fargene i et dokument ikke kan reproduseres på en bestemt presse, eller når det utilsiktet brukes dyp svart på tekst. Du kan bruke de ulike fargeadvarslene i dialogboksen Forhåndsvisning av utskrift for å oppdage slike fargeproblemer før du leverer fra deg PDF-filen til høykvalitetsutskrift. Bildepunkt i områder som utløser advarselen, vises i advarselsfargen som identifiseres av rutefargen ved siden av advarselstypen.

 1. Velg Fargeadvarsler på Forhåndsvisning-menyen i dialogboksen Forhåndsvisning av utskrift.

 2. Velg ett av følgende alternativer:

  Vis overtrykk

  Angir hvor på siden overtrykk vises i fargeseparert utskrift. Hvis du velger Simuler overtrykk i Utdata-panelet i dialogboksen Avansert skriveroppsett, kan du også se overtrykkseffekten når du skriver ut til en sammensatt utskriftsenhet. Dette alternativet er nyttig for å prøvetrykke fargeseparasjoner.

  Når du skriver ut ugjennomsiktige overlappende farger, utspares som standard fargen under den øverste fargen. Du kan bruke overtrykk for å forhindre utsparing, og gjøre den øverste overlappende trykkfargen gjennomsiktig i forhold til den underliggende trykkfargen. Graden av gjennomsiktighet ved utskrift er avhengig av trykkfargen, papiret og utskriftsmetoden som brukes.

  Dyp svart

  Angir områder som skrives ut som dyp svart – prosessvart (K) trykkfarge blandet med fargetrykkfarger for økt tetthet og dypere farge. Dyp svart brukes for store områder fordi du trenger den ekstra mørkheten for å få teksten til å se svart ut i stedet for grå.

  Skriv inn prosentdelen Start beskjæring for å definere minimumsprosentdelen av svart for å tolke innholdet som dyp svart. Dyp svart for denne advarselen er en prosentdel av svart (basert på beskjæringsverdien), og alle C, M eller Y som ikke er null.

  Merk:

  Hvis du vil endre advarselsfargene som brukes i forhåndsinnstillingene som brukes i forhåndsvisningen, velger du en farge fra prøvefargevelgeren.

Vis informasjon om innholdet i et PDF-dokument

Bruk dialogboksen Objektinspektør til å vise bildeoppløsning, fargemodus, gjennomsiktighet og annen informasjon om innholdet i et dokument. Hvis du oppdager noen problemer eller feil med et objekt, kan du Alt-klikke (i Windows) eller Tilvalg-klikke (på Mac) på objektet for å sette inn en kommentar. Kommentaren fylles ut med alle detaljene som blir funnet av objektinspektøren.

 1. Velg Objektinspektør i Forhåndsvinsning-delen i dialogboksen Forhåndsvisning av utskrift.

 2. Klikk i dokumentvinduet for å vise informasjon om objektene som er under pekeren i dialogboksen Forhåndsvisning av utskrift.

 3. Når du skal notere deg problemområder, Alt-klikker (i Windows) eller Tilvalg-klikker (på Mac) du på objektet. Acrobat setter inn en kommentar som inneholder informasjonen som blir funnet av objektinspektøren.

Flere valg med utskriftsforhåndsvisning

Du kan nå merke flere objekter når dialogboksen Utskriftsforhåndsvisning er åpen.

Bruk Skift + klikk for å merke flere objekter. Hvis du skal legge til en klistrelapp som inneholder fargeverdiene, bruker du Alt + klikk (i Windows) eller Tilvalg + klikk (på Mac).

Du kan deaktivere denne funksjonen ved å gå til Rediger > Innstillinger > Sidevisning og så fjerne markeringen av avmerkingsboksen Bruk Skift + klikk for flere valg med utskriftsforhåndsvisning under Sideinnhold og informasjon.

Flere valg med utskriftsforhåndsvisning