PDF-porteføljer

En PDF-portefølje består av flere filer som er satt sammen til en integrert PDF-enhet. Filene i en PDF-portefølje kan være av en rekke ulike filtyper som har blitt opprettet i ulike programmer. En PDF-portefølje kan for eksempel omfatte tekstdokumenter, e-postmeldinger, regneark, CAD-tegninger og PowerPoint-presentasjoner. Originalfilene beholder sin identitet, men er samlet i én PDF-porteføljefil. Du kan åpne, lese, redigere og formatere hver komponentfil uavhengig av de andre komponentfilene i PDF-porteføljen.

Avhengig av situasjon har PDF-porteføljer flere fordeler sammenlignet med sammenslåing av flere filer til én enkelt PDF-fil:

Legge til og slette

Legg til eller fjern filer enkelt uten å måtte søke etter og velge alle sidene i den aktuelle filen.

Dra og slipp

Dra filer for å omordne, og slipp filer i mapper, eller en mappe i en annen mappe på samme nivå, i navigasjonsruten i PDF-porteføljen.

Forhåndsvise

Forhåndsvis raskt komponentfiler uten å måtte åpne dem i programmet de ble opprettet i.

Redigere

Endre enkeltfiler i PDF-porteføljen uten at de andre filene berøres. Du kan for eksempel omnummerere sider i ett dokument uavhengig av andre dokumenter i PDF-porteføljen. Du kan også redigere ikke-PDF-filer i det opprinnelige programmet fra en PDF-portefølje. Endringene lagres i filen i PDF-porteføljen.

Distribusjon

Du kan dele en PDF-portefølje med andre og være sikker på at de får alle komponentene i porteføljen. Publisere en PDF-portefølje på et nettsted slik at andre kan se den.

Sortere

Sorter komponentfilene etter kategorier der du kan legge til, slette, skjule eller tilpasse komponenter. Du klikker ganske enkelt et kolonnenavn for å sortere listen.

Skrive ut

Skriv ut alle PDF-filene i en PDF-portefølje, eller bare utvalgte PDF-komponenter.

Søke

Søk etter én av eller alle filene i en PDF-portefølje. Du kan også søke etter andre komponentfiler enn PDF.

Inkludere andre formater

Legg til andre typer filer enn PDF-filer i en eksisterende PDF-portefølje uten å måtte konvertere dem til PDF.

Uavhengighet fra kildefiler

Kildefilene i en PDF-portefølje, inkludert eksisterende filer du legger til i PDF-porteføljen, endres ikke når du oppretter PDF-porteføljen. Endringer du gjør i komponentfilene i en PDF-portefølje, endrer ikke originalfilene som PDF-porteføljen er opprettet fra. Du kan flytte en PDF-portefølje hvor som helst på datamaskinen eller nettverket uten at komponentene i porteføljen går tapt eller kobles fra.

Bruke på nytt

Sett inn den samme filen i flere PDF-porteføljer.

Oversikt over PDF-porteføljevinduet

I Acrobat oppretter og redigerer du PDF-porteføljer og jobber med komponentfiler ved hjelp av diverse elementer, slik som ruter, verktøylinjer og vinduer.

PDF-portefølje i Acrobat
PDF-portefølje i Acrobat

A. Verktøylinje for PDF-portefølje B. Komponentfiler og -mapper i navigasjonsruten til venstre C. Knapper for forrige og neste (pil) for å bla gjennom komponentfiler D. Kobling for å åpne komponentfilen 
  • Verktøylinjen PDF-portefølje befinner seg like under hovedverktøylinjen. Du kan utføre vanlige oppgaver, for eksempel å legge til filer eller mapper, opprette nye mapper, trekke utkomponentfilereller slette komponentfiler.

  • Navigasjonsruten til venstre viser filene og mappene i PDF-porteføljen. Filene og mappen vises alfabetisk som standard. Du kan endre rekkefølgen ved å konfigurere sorteringsrekkefølgen i dialogboksen Porteføljeegenskaper.

    For å omordne filer i den venstre navigasjonsruten kan du også dra filer eller slippe filer i mapper, og mapper i mapper hvis begge er på samme nivå i porteføljen.

  • Knappene Forrige og Neste lar deg bla gjennom filene og mappene i PDF-porteføljen. En forhåndsvisning av den merkede filene vises som standard. Hvis komponentfilen ikke er en PDF-fil, vises imidlertid en Forhåndsvis-knapp i dokumentområdet. Når du klikker Forhåndsvis-knappen kan du vise filens innhold i PDF-porteføljen.

  • Koblingen Åpne dokument åpner den valgte komponentfilen for redigering. Hvis det er en PDF-fil, åpnes filen i dokumentområdet der du kan arbeide med den som andre PDF-dokumenter. Hvis filen ikke er en PDF-fil, åpnes den i det opprinnelige programmet. Når du ender en komponentfil og lagrer den, er det nye innholdet tilgjengelig i PDF-porteføljen.

  • Oppsettmodus (forhåndsvisningsmodus) viser forhåndsvisningen av komponentfilen i PDF-porteføljen avhengig av filtype. Hvis du vil ha mer informasjon om hver type forhåndsvisning, kan du se Porteføljevisningsmoduser.

  • Detaljer- eller Filer-modus viser fildetaljene i en liste. Du kan klikke et kolonnenavn for å sortere i stigende og synkende rekkefølge.

    En PDF-portefølje er tilgjengelig når den åpnes i Detaljer- eller Filer-modus. Denne modusen gir en bedre leseopplevelse for personer med funksjonshemming, for eksempel bevegelseshemmede, blinde og synshemmede. Hvis du vil åpne alle PDF-porteføljer i Filer-modus, åpner du dialogboksen Innstillinger ved å velge Rediger > Innstillinger (Windows). Bare for Acrobat: Velg Acrobat > Innstillinger (Mac OS). Under Kategorier velger du Tilgjengelighet, og deretter Vis porteføljer i Filer-modus.

 

Modi for porteføljevisning

Du kan vise komponentfiler på to forskjellige måter – Oppsett-modus (eller Forhåndsvisning) og Detaljer-modus (eller Filer-modus). i Oppsett-modus vises listen over komponentfiler i navigasjonsruten til venstre, som vist i figuren ovenfor. I Detaljer-modus vises listen over komponentfiler direkte nedenfor den sekundære verktøylinjen, som vist i følgende skjermbilde:

PDF-portefølje i Detaljer- eller Fil-modus
Vise en PDF-portefølje i Detaljer- eller Fil-modus

I begge visningene kan du forhåndsvise bilder og sider, spille av video og SWF-filer. I Detaljer-visningen kan du imidlertid også vise informasjon om en fil. Du kan trekke ut (flytte) en fil til datamaskinen din. Du kan også åpne en fil i sitt opprinnelige program (hvis det er installert på datamaskinen din). Du kan veksle mellom Oppsett- og Detaljer-visningen ved å velge ønsket alternativ på menyen Vis > Portefølje.

Modusen Plattformforhåndsvisning er også tilgjengelig når det vises en forhåndsvisning i full størrelse i dokumentvinduet. PDF-, SWF- og HTML-filer vises i dokumentvinduet som standard. Hvis du vil åpne andre filtyper i forhåndsvisning på plattform, slik som e-postporteføljer, skjemasvarfiler og sikrede PDF-filer, velger du Vis > Portefølje > Forhåndsvis fil. Du lukker forhåndsvisning på plattform ved å klikke Forhåndsvis-ikonet (X) etter filnavnet i den sekundære verktøylinjen.

Forhåndsvisning på plattform
Klikk X-knappen for å lukke modusen Plattformforhåndsvisning.

Veksle mellom modiene Oppsett, Detaljer og Plattformforhåndsvisning

Du kan veksle mellom Oppsett- og Detaljer-visningsmodiene ved å velge ønsket alternativ på menyen Vis > Portefølje.

Du kan også veksle til modusen Plattformforhåndsvisning ved å velge Vis > Portefølje > Forhåndsvis fil.

Andre aktiverte funksjoner i PDF-porteføljer

Følgende kommandoer er tilgjengelige for komponentfiler i PDF-porteføljer:

Reduser filstørrelse

Reduserer filstørrelsen for PDF-komponenter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Redusere filstørrelsen ved å lagre.

Sikre portefølje med passord

Legger til dokumentsikkerhet i en PDF-portefølje eller komponenter i en PDF-portefølje. Hvis du vil gjøre komponent-PDF-filer sikrere, velger du Fil > Porteføljeegenskaper og velger kategorien Sikkerhet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sikre dokumenter med passord. Hvis du vil gjøre hele PDF-porteføljen sikrere, bruker du forsiden (Vis > Portefølje > Forside). Du kan for eksempel bruke forsiden til å signere PDF-porteføljens overordnede fil, eller legge til et passord for åpning av PDF-porteføljen. Funksjoner som du angir på forsiden, gjelder for hele samlingen av komponentfiler i PDF-porteføljen.

Merk:

Andre sikkerhetsfunksjoner, inkludert sertifikatsikkerhet, er også tilgjengelige for PDF-porteføljer og komponentfiler. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Velge en sikkerhetsmetode for PDF-filer.

Skriv ut

Skriver ut komponentdokumenter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Skrive ut PDF-filer i en PDF-portefølje.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet