Forhåndsvise hvordan farger overtrykkes (Acrobat Pro)

Forhåndsvisning av overtrykk gir en skjermsimulering som viser tilnærmet hvordan overganger og overtrykk vil se ut på fargeseparerte utskrifter. Overtrykkseffekter kan også simuleres når du skriver ut til en sammensatt utskriftsenhet. Begge disse metodene er nyttige ved korrektur av fargeseparerte dokumenter.

grafikk på skjermen (venstre) og trykt grafikk (høyre)
Sammenligne utseende av grafikk på skjermen (venstre) med trykt grafikk (høyre).

Behandle farger (Acrobat Pro)

Når du skriver ut et fargehåndtert RGB- eller CMYK-dokument, kan du angi flere fargehåndteringsalternativer for å få en konsekvent farge i utdataene. Tenk deg for eksempel at dokumentet inneholder en profil som er tilpasset for førtrykking, men at du vil prøvetrykke dokumentfargene på en skrivebordsskriver. I panelet Fargehåndtering i dialogboksen Avanserte utskriftsinnstillinger kan du midlertidig konvertere dokumentfargene til skriverens fargeområde. Skriverprofilen brukes da i stedet for gjeldende dokumentprofil ved utskrift. I tillegg kan du sende fargedata som RGB-verdier til skrivere ved hjelp av forskjellige RGB-profiler.

Sammensatt utskrift (Acrobat Pro)

Når du skriver ut en sammensetnings-PDF, blir alle fargene som brukes i filen, trykket på én plate. Denne prosessen kalles sammensatt utskrift. Hvilke alternativer som er tilgjengelige i Utdata-panelet i dialogboksen Avanserte utskriftsinnstillinger, avhenger av skriveren som er valgt.

Grafikk som skal gjengis kommersielt, og som inneholder flere enn én enkelt farge, må skrives ut på egne malplater, én for hver farge. Denne prosessen kalles fargeseparasjon. Hvis du oppretter fargeseparasjoner, kan du skrive ut en sammensetningskorrektur i farger eller gråtoner for å kontrollere arbeidet.

Du bør vurdere faktorene nedenfor når du skriver ut sammensetninger:

 • Eventuelle overtrykksalternativer du velger, blir bare skrevet ut på riktig måte på en skriver som støtter overtrykk. Ettersom de fleste skrivebordsskrivere ikke støtter overtrykk, kan du simulere virkningen av overtrykk ved å velge Simuler overtrykk i Utdata-panelet i dialogboksen Avansert skriveroppsett. Vær oppmerksom på at du når du velger Simuler overtrykk, blir spotfarger konvertert til prosessfarger for utskrift. Hvis du skal bruke en fil til endelig utskrift, må du ikke velge dette alternativet.

 • Når du skriver ut på en svart-hvitt-skriver, produseres det en sammensatt gråtoneversjon av sidene (med mindre du velger Skriv ut farge som svart i hoveddialogboksen Skriv ut, da dette alternativet skriver ut alle ikke-hvite farger som svart). Hvis dokumentet inneholder farge, brukes korrigerte gråtoner for å simulere fargen. Gråtonen som simulerer en 20 % nyanse av gult, er for eksempel lysere enn en 20 % nyanse av svart, ettersom gult visuelt er lysere enn svart.

Merk:

Husk at fargeskrivere, i likhet med skjermer, varierer mye i kvaliteten på fargereproduksjonen. Korrekturer fra tjenesteleverandøren er derfor den beste metoden for å bekrefte hvordan det endelige resultatet vil bli.

 1. Velg Fil > Skriv ut, og velg en skriver.
 2. Angi alternativer for sidehåndtering.
 3. Velg Dokument og stempler på menyen Kommentarer og skjemaer for å skrive ut alt synlig innhold.
 4. Klikk Avansert, og velg Utdata til venstre i dialogboksen.
 5. Velg et alternativ for sammensatt på Farge-menyen.
 6. Angi andre farge- og utdatainnstillinger, og klikk OK.
 7. Hvis dokumentet inneholder objekter med innstillinger for gjennomsiktighet, velger du et alternativ på menyen Forhåndsinnstilling for sammenslåing av gjennomsiktighet.
 8. (Bare PostScript-utskrift) Angi alternativer i panelet PostScript-alternativer.

Separasjoner (Acrobat Pro)

Hvis du vil produsere separasjoner av høy kvalitet, er det en fordel med grunnleggende kunnskaper om trykking, inkludert linjeraster, oppløsning, prosessfarger og spotfarger.

Hvis du bruker et trykkeri til å produsere separasjoner, bør du samarbeide tett med ekspertene før en jobb påbegynnes og i løpet av prosessen.

For reproduksjon av farger og kontinuerlige tonebilder separerer trykkmaskiner vanligvis originaler på fire plater – én plate for hver av delene i bildet: cyan (C), gul (Y), magenta (M) og svart (K). Når fargene gis riktig trykkfarge og skrives ut i riktig forhold, kombineres de for å reprodusere originalen. Prosessen med å dele bildet inn i to eller flere farger kalles fargeseparasjon, og filmene som platene opprettes fra, kalles separasjoner.

Sammensatte utdata (venstre) og separasjonsutdata (høyre)
Sammensatte utdata (venstre) og separasjonsutdata (høyre)

Acrobat støtter vertsbaserte separasjoner og in-RIP-separasjoner. Den viktigste forskjellen mellom disse er hvor separasjonene opprettes: på vertsmaskinen (systemet som bruker Acrobat og skriverdriveren) eller på utskriftsenhetens RIP.

For vertsbaserte separasjoner oppretter Acrobat PostScript-informasjon for hver av separasjonene som kreves for dokumentet, og sender denne informasjonen til utskriftsenheten. For in-RIP-separasjoner separeres en fil av RIPen. Dette tar ofte kortere tid enn å opprette vertsbaserte separasjoner, men det krever en PostScript 3-utskriftsenhet med funksjoner for in-RIP-separasjon. For å kunne produsere in-RIP-separasjoner trenger du en PPD-fil som støtter in-RIP-separasjoner, i tillegg til en PostScript 3-utskriftsenhet, eller en PostScript Level 2-enhet som har en RIP som støtter in-RIP-separasjoner.

Klargjøre utskrift av separasjoner

Gjør følgende før du skriver ut separasjoner:

Merk:

Hvis du bruker et trykkeri til å produsere separasjoner, bør du samarbeide tett med ekspertene før en jobb påbegynnes, og gjennom hele prosessen.

 1. Velg Fil > Skriv ut, og velg en skriver.
 2. Velg et alternativ fra Kommentarer og skjemaer-menyen.
 3. Velg utskriftsområde og alternativer for sidehåndtering.
 4. Klikk Avansert.
 5. Hvis det finnes en fil med egendefinerte skriverinnstillinger med riktige separasjonsinnstillinger, velger du den på Innstillinger-menyen øverst i dialogboksen Avansert skriveroppsett.
 6. Velg Utdata til venstre, og velg et alternativ fra Farge-menyen:
  • Velg Separasjoner hvis PPD-filen ikke støtter in-RIP-separasjoner.

  • Velg In-RIP-separasjoner hvis PPD-filen støtter in-RIP-separasjoner. Alternativer for Overlapping vises. Velg Adobe In-RIP eller Av på Overlapping-menyen. Hvis du valgte Adobe In-RIP, klikker du Forhåndsinnstillinger for overlapping og velger en forhåndsinnstilling. Klikk OK.

 7. Angi innstillinger for rasterinformasjonsfrekvensen og vinkelen rasteren for valgte farge skal roteres i.
 8. Hvis dokumentet inneholder objekter med innstillinger for gjennomsiktighet, velger du et alternativ på menyen Forhåndsinnstilling for sammenslåing av gjennomsiktighet.
 9. Under Trykkfargebehandling deaktiverer du alle farger du ikke vil separere.

  De fire prosessfargene (cyan, magenta, gul og svart) vises alltid øverst i fargeplatelisten, etterfulgt av spotfarger i alfabetisk rekkefølge.

 10. Klikk knappen Trykkfargebehandling for å endre trykkfargeinnstillinger for fargeseparasjoner.
 11. Klikk Merker og utfallende sider til venstre, og velg Alle merker.
 12. Klikk PostScript-alternativer, og velg alternativer etter behov. Klikk OK for å lukke dialogboksen, og klikk deretter OK igjen for å skrive ut separasjonene.

Flere ressurser

Hvis du vil ha mer informasjon om PDF-utskrift av høy kvalitet, kan du se følgende:

 

Deklarere tilstedeværelse av overlappet informasjon (Acrobat Pro)

Hvis du sender PDF-filer til et trykkeri, kan du bruke dialogboksen Dokumentegenskaper til å angi om en PDF-fil inneholder informasjon om overlapping. Dette kan hjelpe med å forhindre at leverandøren legger til potensielle motstridende overlappingskommandoer i filen. Informasjon om overlapping kan importeres med annen PostScript-informasjon fra opprettelsesprogrammet eller opprettes i Acrobat ved hjelp av forhåndsinnstillinger for overlapping, som støttes av Adobe In-RIP-overlapping.

 1. Åpne PDF-filen, og velg Fil > Egenskaper.
 2. Klikk på kategorien Avansert
 3. Velg et alternativ på Overlappet-menyen, og klikk OK.

  Ja

  Filen inneholder informasjon om overlapping.

  Nei

  Filen inneholder ikke informasjon om overlapping.

  Ukjent

  Du vet ikke om filen inneholder informasjon om overlapping.

Lagre separasjoner som PostScript (Acrobat Pro)

Avhengig av tilgjengelig førtrykksprogramvare kan et servicebyrå utføre førtrykksaktiviteter som f.eks. overlapping, utskyting, separering og OPI-erstatning i RIPen i utdataenheten. Leverandøren vil derfor kanskje foretrekke å motta en sammensatt PostScript-fil med dokumentet optimalisert for in-RIP-separasjoner i stedet for å forhåndsseparert PostScript-fil.

Når du lagrer filen som PostScript, beholdes separasjonsinnstillingene, PPD-informasjonen og eventuelle fargekonverteringer du har angitt i dialogboksen Avansert skriveroppsett.

For å få best mulig resultater ved generering av PostScript som skal brukes på nytt i en arbeidsflyt for trykkarbeid, bruker du kommandoen Lagre som i stedet for alternativet Skriv til fil i dialogboksen Skriv ut.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet