Skrivermerker i PDF-filer

Når du klargjør et dokument til trykking, trengs en rekke merker for å hjelpe trykkeriet med å justere separasjonsfilmer ved produksjon av korrektur, måle film for riktig kalibrering og trykkfargetetthet, beskjære film til riktig størrelse, og så videre. Skrivermerker angir grensene for dokumentbokser som støttes av Adobe PDF, for eksempel tilskjæringsbokser og utfallsbokser.

Du kan legge til skrivermerker midlertidig under utskrift ved hjelp av panelet Merker og utfallende sider i dialogboksen Avansert skriveroppsett, eller du kan bygge inn skrivermerker i filen (og i et lag om ønskelig) ved hjelp av dialogboksen Legg til skrivermerker. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til skrivermerker for å justere trykket, se Inkludere merker og utfall.

Merk:

En PDF-fil som er opprettet i Adobe InDesign CS og senere, kan inneholde skrivermerker, enten på et separat lag eller på siden. Du kan vise disse merkene ved hjelp av kategorien Lag i Acrobat. Hvis skrivermerkene ble eksportert som et lag, erstatter eventuelle skrivermerker du oppretter med Acrobat-funksjonen Legg til skrivermerker, skrivermerkene fra InDesign. Hvis skrivermerkene ikke er på et lag, legges skrivermerkene fra Acrobat over skrivermerkene fra InDesign og justeres kanskje ikke.

Bygge inn skrivermerker i PDF-filen

 1. Velg Verktøy > Trykkarbeid > Legg til skrivermerker.

 2. Angi sidene som skal merkes.
 3. Angi merker og innstillinger.

Angi sidebokser, dialogboksoversikt

Bruk dialogboksen Angi sidebokser (tidligere kalt Beskjær sider) til å definere grenser for tilskjæring, utfall og tegninger når du klargjør PDF-filen for utskrift og andre former for utdata. Du kan justere margene for dokumentbokser som støttes av Adobe PDF, deriblant mediet (sidestørrelse), tilskjæring, utfall og tegningsbokser. Denne egenskapen er nyttig hvis skrivermerkene du legger til med verktøyet Legg til skrivermerker (ikke panelet Merker og utfallende sider i dialogboksen Avansert skriveroppsett), ville blitt kuttet fordi beskjæringsboksen er for liten for merkene. Trykkeriet kan også bruke dette verktøyet til å utvide sidestørrelsen til utskytingsoppgaver.

Du kan bytte mellom bokser uten å miste margene du angir for hver av dem. Når du justerer individuelle bokser, fornyes forhåndsvisningen i dialogboksen Angi sidebokser for å gjenspeile de nye innstillingene. Hvis du for eksempel utvider beskjærings- eller medieboksen, "krymper" sideinnholdet i forhåndsvisningen.

Merk:

Når beskjæringsboksen utvides, justeres medieboksen tilsvarende.

Sidebokser-dialogboks
Dialogboksen Angi sidebokser lar deg angi grenser for trimming, utfall, grafikk og sidestørrelse

Åpne dialogboksen Angi sidebokser

 1. Velg Verktøy > Trykkarbeid > Angi sidebokser.

Reparer hårstreker

Veldig tynne linjer, kalt hårstreker, er problematiske under offsettrykking. Hvis de står urørte i PDF-dokumenter, kan det være de ikke vises i det endelige trykte materialet. Reparer hårstreker-verktøyet kan finne de fleste hårstreker og erstatte dem med en tykkere linje.

 1. Velg Verktøy > Trykkarbeid > Reparer hårstreker.

 2. Angi en bredde for hårstreken du ønsker å finne, og angi en erstatningsbredde.
  Reparer hårstreker-dialogboks
  Juster hårstrekbredder med intervallpilene. Skift-klikk piler for å endre breddene med hele tall.

 3. Velg målenheten fra Enheter-menyen.
 4. (Valgfritt) Velg Inkluder Type3-skrifter (Windows) eller Inkluder Type 3-fonter (Mac OS) eller Inkluder mønstre for å erstatte hårstreker av Type 3-tegn eller mønstre med samme erstatningsbredde som andre hårstreker.

  Skrifttegn og mønstre kan brukes i en rekke sammenhenger i samme dokument (for eksempel forskjellige forstørrelsesverdier), så endring av linjetykkelsen kan gi uventede resultater. Kontroller resultatet hvis du velger disse alternativene, og juster valgene etter behov.

 5. Angi sidene som skal kontrolleres.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet