Eksporter eller konverter enkelt én eller flere PDF-filer til forskjellige formater, herunder Microsoft Word, Excel og PowerPoint. De tilgjengelige formatene omfatter både tekst- og bildeformater. (Se Alternativer for filformat for en fullstendig liste over alternativer for konvertering.)

Merk:

Dette dokumentet inneholder instruksjoner for Acrobat DC. Hvis du bruker Adobe Reader DC, kan du se Hva kan jeg gjøre med Adobe Reader DC?. Hvis du bruker Acrobat XI, kan du se Hjelp for Acrobat XI.

Konverter PDF-filer til Word, RTF, regneark, PowerPoint eller andre formater

Merk:

PDF-porteføljer eller PDF-filer i dem kan ikke eksporteres til andre filformater.

 1. Velg Verktøy > Eksporter PDF

  De ulike formatene du kan eksportere PDF-filen til, vises.

  Alternativer for Eksporter PDF
  Velg formatet du vil eksportere PDF-filen til.

  Merk:

  Du kan også velge Fil > Eksporter til > [Filtype] for å eksportere PDF-filen til ønsket format.  

 2. Velg filen du vil eksportere PDF-filen til, og en versjon (eller format) hvis tilgjengelig. Hvis du for eksempel velger å eksportere PDF-filen til Word-format, vil det vises et alternativ for å eksportere PDF-filen til Word-dokument (DOCX) eller Word 97-2003-dokument (DOC).  

  Merk:

  Du kan konfigurere konverteringsinnstillingene ved å klikke tannhjulikonet ved siden av det valgte filformatet. Konverteringsinnstillingene kan også redigeres ved å velge kategorien Konverter fra PDF i dialogboksen Innstillinger.

 3. Klikk Eksporter.
  Dialogboksen Eksporter vises.

  Klikk Eksporter i Acrobat
  Eksporter PDF-dokumentet til en lokal mappe eller Adobe Document Cloud.

 4. I dialogboksen Eksporter velger du plasseringen der du vil lagre filen.

 5. Klikk Lagre for å eksportere PDF-filen til det valgte filformatet.

  Som standard brukes kildefilnavnet med den nye filtypen, og den eksporterte filen lagres i samme mappe som kildefilen.

  Merk:

  Når du lagrer en PDF-fil i et bildeformat, lagres hver side som en egen fil, og hvert filnavn etterfølges av sidenummeret.

Alternativer for konvertering

Du kan konfigurere alternativene for konvertering før du lagrer filen. Alternativene for konvertering som angis under Innstillinger, brukes som standard.

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Konverter fra PDF.
 2. Velg et format fra listen Konvertere fra PDF, og klikk deretter Rediger innstillinger.
 3. Velg innstillinger for konverteringen, og klikk deretter OK.

Eksportere bilder i en PDF-fil til et annet format

I tillegg til å lagre hver side (alt av tekst, bilder og vektorobjekter på en side) i et bildeformat ved hjelp av kommandoen Fil > Eksporter til > Bilde > [Bildetype], kan du eksportere hvert enkelt i PDF-filen til separate bildefiler.

Merk:

Du kan eksportere rasterbilder, men ikke vektorobjekter.

 1. Velg Verktøy > Eksporter PDF.

  De ulike formatene du kan eksportere PDF-filen til, vises.

 2. Klikk Bilde, og velg deretter bildefilformatet du vil lagre bildet i.

  Alternativer for Eksporter til bilde
  Velg lagringsformatet du vil at skal bruke for de eksporterte bildene.

 3. Hvis du vil konfigurere konverteringsinnstillingene for det valgte filformatet, klikker du tannhjulikonet .

 4. I dialogboksen Innstillinger for Eksporter alle bilder som [valgt bildeformat], angir du innstillingene Filinnstillinger, Fargebehandling, Konvertering og Utrrekking for filtypen.

 5. I Uttrekking-innstillingene for Utelat bilder som er mindre enn, velger du den minste filstørrelsen som skal trekkes ut. Velg Ingen grense hvis du vil trekke ut alle bilder.

 6. Klikk OK for å gå tilbake til skjermbildet Eksporter PDF-filen til hvilket som helst format.

 7. Velg alternativet Eksporter alle bilder for å trekke ut og lagrebare bildene fra PDF-filen.

  Merk:

  Hvis du ikke velger alternativet Eksporter alle bilder, blir alle sider i PDF-filen lagret i det valgte bildefilformatet.  

 8. Klikk Eksporter.
  Dialogboksen Preflight vises.

 9. I dialogboksen Eksporter velger du plasseringen der du vil lagre filen.

 10. Klikk Lagre for å lagre bare bilder fra PDF-filen til det valgte filformatet.

Eksportere utvalg fra en PDF-fil til et annet format

Hvis du bare trenger en del av PDF-filen i et annet format, trenger du ikke å konvertere hele filen og så trekke ut det relevante innholdet. Du kan velge tekst i en PDF-fil og lagre den i et av de støttede formatene: DOCX, DOC, XLSX, RTF, XML, HTML eller CSV.

 1. Bruk markeringsverktøyet og merk innholdet du vil lagre.
 2. Høyreklikk den merkede teksten, og velg Eksporter valg som.

  Eksportvalg i Acrobat
  Høyreklikk den merkede teksten, og velg Eksporter valg som på hurtigmenyen.

 3. Velg et format fra Lagre som type-listen og klikk Lagre.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet