Et fargehåndteringssystem utjevner fargeforskjeller mellom enheter, slik at du får en god indikasjon på de endelige fargene systemet produserer. Nøyaktig visning av farger gjør at du kan ta forsvarlige fargevalg gjennom hele arbeidsflyten, fra digital gjengivelse til det endelige trykket. Fargehåndtering gjør det også mulig å lage utskrifter som er basert på standarder som ISO, SWOP og Japan Color.

Hvorfor det ikke alltid er samsvar mellom farger

Ingen enhet i et publiseringssystem kan gjengi alle fargene som kan sees av det menneskelige øyet. Hver enhet fungerer innenfor et bestemt fargeområde som kan gjengi et bestemt område av farger, en fargeskala.

En fargemodell angir forholdet mellom verdier, og fargeområdet definerer verdienes absolutte betydning som farger. Noen fargemodeller (for eksempel CIE L*a*b) har et fast fargeområde fordi de har å gjøre med måten mennesker oppfatter farge på. Slike modeller beskrives som enhetsuavhengige. Andre fargemodeller (RGB, HSL, HSB, CMYK osv.) kan ha flere ulike fargeområder. Disse modellene varierer avhengig av fargeområdet eller enheten som brukes, og beskrives derfor som enhetsavhengige.

Siden fargeområdene varierer, kan måten fargene vises på, endre seg når du overfører dokumenter mellom enheter. Fargevariasjoner kan forekomme på grunn av forskjellige bildekilder; måten programvaren definerer farge på; utskriftsmediet (avispapir gir en mindre fargeskala enn papir med magasinkvalitet); og andre naturlige variasjoner, f.eks. produsentforskjeller på skjermer eller en skjerms alder.

Fargeskalaer for ulike enheter og dokumenter
Fargeskalaer for ulike enheter og dokumenter

A. Fargeområdet Lab B. Dokumenter (arbeidsområder) C. Enheter 

Hva er et fargehåndteringssystem?

Det oppstår fargetilpasningsproblemer fordi de ulike enhetene og programmene bruker ulike fargeområder. Dette kan løses gjennom et system som tolker og oversetter fargen nøyaktig mellom enhetene. Et fargehåndteringssystem sammenligner fargeområdet en farge er opprettet i, med fargeområdet fargen skal gjengis i, og foretar nødvendige endringer slik at fargen gjengis mest mulig homogent i ulike enheter.

Et fargehåndteringssystem oversetter farger ved hjelp av fargeprofiler. En profil er en matematisk beskrivelse av fargeområdet til en enhet. En skannerprofil forteller for eksempel et fargehåndteringssystem hvordan skanneren "ser" farger. Adobes fargehåndteringssystem bruker ICC-profiler, et format som er definert av ICC (International Color Consortium) og brukes på flere plattformer.

Siden ingen av fargeoversettingsmetodene er egnet for alle typer grafikk, kan du ved hjelp av et fargehåndteringssystem angi gjengivelsesformer, eller oversettingsmetoder, slik at du kan bruke en egnet metode på et bestemt grafikkobjekt. Det er for eksempel mulig at en fargeoversettingsmetode gjengir korrekte fargeforhold i et naturfotografi, men endrer fargene i en logo med nøytrale fargenyanser.

Merk:

Du må ikke forveksle fargehåndtering med fargekorrigering. Et fargehåndteringssystem kan ikke korrigere et bilde som ble arkivert med tone- eller fargebalanseproblemer. I et fargehåndteringsmiljø kan du derimot evaluere bilder før sluttresultatet foreligger.

Trenger du fargehåndtering?

Uten et fargehåndteringssystem er fargespesifikasjonene enhetsavhengige. Derfor har du kanskje ikke behov for fargehåndtering hvis produksjonsprosessen er konsentrert om ett medium. Du eller trykkeriet kan for eksempel tilpasse CMYK-bilder og angi fargeverdier for et bestemt sett med kjente trykkeforhold.

Fargehåndtering er mer aktuelt hvis produksjonsprosessen består av flere variabler. Vi anbefaler at du bruker fargehåndtering hvis du vil ha gjenbruk av fargegrafikk for trykking og elektroniske medier og bruker ulike enheter i ett enkelt medium (for eksempel ulike trykkpresser), eller hvis du håndterer flere arbeidsstasjoner.

Du vil ha nytte av et fargehåndteringssystem hvis du vil oppnå følgende:

  • Få et forutsigbart og homogent fargeresultat på ulike utenheter, for eksempel fargeseparasjoner, skrivebordsskrivere og skjermer. Fargehåndtering er spesielt nyttig når du skal justere farger for enheter med en relativt begrenset fargeskala, for eksempel en firefargers trykkpresse.

  • Foreta nøyaktig trykkfargesimulering (forhåndsvisning) av et fargedokument på skjermen ved å simulere en bestemt utenhet. (Trykkfargesimulering er avhengig av omgivelsene til skjermen, og andre faktorer som lysforholdene i rommet.)

  • Evaluere og ta i bruk fargegrafikk på en konsekvent og nøyaktig måte. Slik grafikk hentes fra mange ulike kilder som bruker fargehåndtering, og i enkelte tilfeller også kilder uten fargehåndtering.

  • Sende fargedokumenter til ulike utenheter og medier uten å måtte justere fargene manuelt i dokumenter eller originalbilder. Dette er nyttig når du oppretter bilder som både skal brukes i trykte og elektroniske medier.

  • Riktig gjengivelse i fargetrykk til en ukjent fargeutenhet. Du kan for eksempel lagre et dokument elektronisk for homogen gjengivelse av behovsbetinget fargetrykk, uavhengig av hvor dette gjøres.

Opprette et visningsmiljø for fargehåndtering

Arbeidsmiljøet påvirker hvordan du ser farger på skjermen og på trykk. For å få best resultat kontrollerer du farger og lys i arbeidsmiljøet ved å gjøre følgende:

  • Vis dokumenter i et miljø der lysnivået og fargetemperaturen er bortimot konstant. Fargeegenskapene for sollys endres for eksempel i løpet av en dag og endrer måten farger på skjermen vises på. Dekk til vinduet eller arbeid i et rom uten vindu. Unngå den blågrønne skyggen fra lysstoffrørbelysning ved å bruke D50-belysning (5000 kelvin). Du kan også vise trykte dokumenter med en D50-lysboks.

  • Vise dokumentet i et rom der vegger og tak har nøytrale farger. Fargene i et rom kan påvirke måten fargene på skjermen eller i trykket blir oppfattet. Den beste fargen for et visningsrom er nøytral grå. Fargen på klærne dine reflekteres på skjermen. Dette kan også påvirke hvordan fargene gjengis på skjermen.

  • Fjern fargerike bakgrunnsmønstre på skjermskrivebordet. Animerte eller skarpe mønstre rundt et dokument virker inn på fargeoppfatningen. Bruk bare nøytrale gråfarger på skrivebordet.

  • Vis dokumentprøvetrykk under de samme forholdene som mottakerne vil se sluttproduktet. Du kan for eksempel se hvordan en katalog for kjøkkenutstyr ser ut under de hvite lyspærene som brukes i hjemmebelysning, eller vise en katalog for kontormøbler i lysstoffrørbelysningen som brukes på kontorer. Du må imidlertid alltid foreta endelig vurdering av fargen under de lysforholdene som angis av gjeldende juridiske krav for kontraktprøvetrykk.