Om trykkfargeoverlapping

Når et offset-trykt dokument bruker mer enn én trykkfarge på samme side, må hver enkelt trykkfarge skrives ut i samsvar (perfekt justert) med alle andre trykkfarger som den rører ved, slik at det ikke blir noe mellomrom der hvor de forskjellige trykkfargene møtes. Det er imidlertid umulig å sikre nøyaktig registrering av hvert enkelt objekt på hvert eneste ark som sendes gjennom skriveren. Derfor kan Feilregistrering av trykkfarger forekomme. Feilregistrering kan forårsake uønskede mellomrom mellom trykkfargene.

Du kan kompensere for feilregistrering ved å utvide objektet litt slik at det overlapper et objekt i en annen farge. Denne prosessen kalles overlapping. Hvis du plasserer en trykkfarge oppå en annen, vil den som standard utspare eller fjerne trykkfarger som ligger under for å forhindre uønsket fargeblanding. Overlapping krever også at trykkfargene overtrykkes eller trykkes oppå hverandre slik at i det minste delvis overlapping oppnås.

Feilregistrering uten overlapping (venstre) og med overlapping (høyre)
Feilregistrering uten overlapping (venstre) og med overlapping (høyre)

De fleste overlappinger bruker spredning, dvs. å utvide et lyst objekt inn i et mørkt objekt. Siden den mørkeste av de to tilstøtende fargene definerer den synlige kanten på objektet eller teksten, vil kanten fortsette å være synlig hvis du overlapper den lysere fargen så vidt med den mørkere fargen.

Adobe In-RIP-overlapping

Acrobat kan automatisk overlappe fargedokumenter med Adobe In-RIP-overlappingsmotoren, som er tilgjengelig på Adobe PostScript-utskriftsenheter som støtter Adobe In-RIP-overlapping.

Adobe In-RIP-overlapping kan nøyaktig regne ut og bruke eventuelle nødvendige justeringer av kantene for tekst og grafikk i dokumentet. Med denne kan du bruke effektive teknikker for overlapping på forskjellige deler av ett enkelt objekt selv om objektet overlapper flere forskjellige bakgrunnsfarger. Justeringer av overlapping gjøres automatisk, og du kan definere forhåndsinnstillingen for overlapping som er tilpasset fargeoverlappingskravene for bestemte sideområder. Effektene av overlapping vises bare på fargeseparasjoner som genereres av en overlappingsmotor. Du kan ikke se resultatene på skjermen i programmet.

Overlappingsmotoren bestemmer hvor overlapping skal utføres, ved å spore kanter med sterke kontraster. Deretter utføres overlapping basert på nøytral tetthet (lyshet eller mørkhet) for tilstøtende farger, i de fleste tilfeller ved spredning av lysere farger i tilstøtende mørke farger. Innstillingene du angir for overlapping i paletten Forhåndsinnstillinger for overlapping, brukes til å endre resultatene av overlapping.

Krav

Adobe In-RIP-overlapping krever følgende programvare og maskinvare:

 • En PPD-fil (PostScript Printer Description) til en skriver som støtter Adobe In-RIP-overlapping. Du må velge denne PPD-filen ved hjelp av operativsystemdriveren.

 • En utskriftsenhet med Adobe PostScript-nivå 2 eller senere, som bruker en RIP som støtter Adobe In-RIP-overlapping. Kontakt produsenten eller trykkeriet for å finne ut om en PostScript-utskriftsenhet støtter Adobe In-RIP-overlapping.

Overlappe en PDF

Overlapping er en komplisert prosess som er avhengig av forholdet mellom forskjellige faktorer for farge, trykkfarge og trykking. Riktige innstillinger avhenger av trykkeforholdene. Ikke gjør endringer i standardinnstillingene for overlapping uten at du først har snakket med trykkeriet.

 1. Hvis det er nødvendig, velger du Verktøy > Trykkeriarbeid > Forhåndsinnstillinger for overlapping for å angi en forhåndsinnstilling for overlapping med egendefinerte innstillinger for dokumentet og forhold i trykkpressen.
 2. Tilordne forhåndsinnstillingen for overlapping til et sideområde.
 3. Velg Fil > Skriv ut for å åpne dialogboksen Skriv ut og klikk deretter Avansert.
 4. Velg Utdata fra listen til venstre.
 5. Velg In-RIP-separasjoner for Farge.
 6. Velg Adobe In-RIP for overlapping.

  Merk:

  Dette alternativet fungerer bare når du skriver ut på en enhet som støtter Adobe In-RIP-overlapping.

 7. Klikk Trykkfargebehandling. Etter behov velger du trykkfarge, angir følgende alternativer (bare hvis trykkeriet anbefaler at du endrer innstillingene), og klikker deretter OK:

  Type

  Velg en blekktype som beskriver den valgte trykkfargen.

  Nøytral tetthet

  Skriv inn en verdi som er forskjellig fra standarden.

  Overlappingssekvens

  Skriv inn en verdi som angir rekkefølgen for hvilke trykkfarger som trykkes.

 8. Fortsett å angi andre utskriftsalternativer, og klikk deretter OK for å skrive ut dokumentet.

Angi innstillinger ved hjelp av forhåndsinnstillinger for overlapping

En forhåndsinnstilling for overlapping er en samling av overlappingsinnstillinger du kan bruke på sidene i en PDF. Bruk dialogboksen Forhåndsinnstillinger for overlapping for å angi overlappingsinnstillinger og lagre en samling av innstillinger som en forhåndsinnstilling for overlapping. Hvis du ikke bruker en forhåndsinnstilling for overlapping på et overlappingssideområde, vil dette sideområdet bruke [Standard] som forhåndsinnstilling for overlappingen, en samling med typiske overlappingsinnstillinger som brukes på alle sidene i et nytt dokument.

Merk:

I Acrobat gjelder forhåndsinnstillinger for overlapping med tilordninger dokumentet bare mens det er åpent. De lagres ikke i PDF-filen. Denne atferden er forskjellig fra InDesign der forhåndsinnstillinger for overlapping med tilordninger lagres med InDesign-dokumentet.

Lage eller endre en forhåndsinnstilling for overlapping

 1. Velg Verktøy > Trykkeriarbeid > Forhåndsinnstillinger for overlapping.
 2. Velg en eksisterende forhåndsinnstilling, og klikk deretter Opprett.
 3. Angi følgende alternativer og klikk deretter OK:

  Navn

  Skriv inn et navn på forhåndsinnstillingen. Du kan ikke endre navnet på noen av de innebygde forhåndsinnstillingene: [Ingen forhåndsinnstillinger for overlapping] og [Standard].

  Overlappingsbredde

  Skriv inn verdier som angir omfanget av overlapping for trykkfarger.

  Overlappingsutseende

  Angi alternativer som kontrollerer hjørnene og endene på overlappingene.

  Bilder

  Angi innstillinger som bestemmer hvordan bilder skal overlappes.

  Overlappingsterskler

  Skriv inn verdier som angir forholdene overlappingen skal brukes under. Mange variabler påvirker verdiene du må skrive inn her. Hvis du vil ha mer informasjon, hører du med trykkeriet og ser de andre emnene om overlapping.

Slette en forhåndsinnstilling for overlapping

 1. Velg forhåndsinnstillingene i dialogboksen Forhåndsinnstillinger for overlapping og klikk deretter Slett-knappen.

  Merk:

  Du kan ikke slette noen av de innebygde forhåndsinnstillingene: [Ingen forhåndsinnstillinger for overlapping] og [Standard].

Tilordne en forhåndsinnstilling for overlapping til sider

Du kan tilordne en forhåndsinnstilling for overlapping til et dokument eller til et sideområde i et dokument. Sider uten tilstøtende farger skrives ut raskere hvis du deaktiverer overlapping på de sidene. Overlapping forekommer ikke før du faktisk skriver ut dokumentet.

Dialogboksen Tildel forhåndsinnstillinger for overlapping
Under Tildelte overlappingsmaler vises forhåndsinnstillingene du har brukt på forskjellige sider. Denne listen oppdateres hver gang du velger Tildel.

 1. Klikk Tilordne i dialogboksen Forhåndsinnstillinger for overlapping.
 2. Velg forhåndsinnstillingen du vil bruke, under Forhåndsinnstillinger for overlapping.
 3. Velg sidene du vil bruke forhåndsinnstillingen på.
 4. Klikk Tilordne.

  Merk:

  Hvis du klikker OK uten å klikke Tilordne, lukkes dialogboksen uten at overlappingstilordningene endres. Overlappingsmaler du har tildelt tidligere ved å velge Tildel, beholdes.

 5. Klikk OK når du har fullført tilordningen av forhåndsinnstillingene for overlapping.

Deaktivere overlapping for sider

 1. Klikk Tilordne i dialogboksen Forhåndsinnstillinger for overlapping.
 2. Velg sidene du vil deaktivere overlapping for, og velg [Ingen forhåndsinnstillinger for overlapping] på menyen Forhåndsinnstilling for overlapping.
 3. Klikk Tilordne.
 4. Klikk OK når du har fullført oppdateringen av dialogboksen.

Alternativer for forhåndsinnstilling av overlapping

Du kan endre forhåndsinnstillingene for overlapping når du oppretter eller redigerer en forhåndsinnstilling for overlapping. De samme alternativene for forhåndsinnstilling av overlapping er tilgjengelig i Acrobat og InDesign. I Acrobat kan du vise forhåndsinnstillinger for overlapping ved å velge Verktøy > Trykkarbeid > Forhåndsinnstillinger for overlapping. I InDesign velger du Vindu > Utskrift > Forvalg for overlapping.

Overlappingsbredder

Overlappingsbredde tilsvarer hvor mye hver enkelt overlapping overlapper. Forskjellige papirtyper, rasterfrekvenser og trykkpresser krever forskjellige overlappingsbredder. For å vite hvilken overlappingsbredde som passer best for hver enkelt oppgave, kan du henvende deg til din kommersielle trykker.

Standard

Angir overlappingsbredden i punkter for overlapping av alle farger, med unntak av farger med heldekkende svart. Standardverdien er 0p0.25.

Svart

Indikerer avstanden hvor trykkfarger blander seg med heldekkende svart eller hindringsmengden – avstanden mellom svarte kanter og underliggende trykkfarger for overlapping av dype nyanser av svart. Standardverdien er 0p0,5. Denne verdien er ofte 1,5 til 2 ganger verdien av standard overlappingsbredde.

I InDesign er verdien du angir for Svart farge avgjørende for verdien til en heldekkende svart nyanse eller en dyp svart nyanse – en prosessvart (K) trykkfarge blandet med farget trykkfarge for å få økt tetthet og dypere farge.

Merk:

(InDesign) Hvis du velger standard bredde for overlapping bygget inn i program eller bredde for svart overlapping som er større enn fire punkter, er den resulterende overlappingsbredden begrenset til fire punkter. Verdien du angir vil imidlertid fortsette å vises. Dette skyldes at hvis du veksler til overlapping i Adobe In-RIP-overlapping, vil overlappinger som er større enn fire punkter gjelde som angitt.

Overlappingsutseende

Et hjørne er der to overlappingskanter møter et felles endepunkt. Du kan kontrollere formen på hjørnet utenfor to overlappede segmenter og krysningspunktet for de tre overlappingene.

Hjørnestil

Kontrollerer formen på hjørnet utenfor to overlappingssegmenter. Velg mellom spiss, avrundet og avskåret. Standardinnstillingen er Spisst, som følger tidligere overlappingsresultater for å beholde kompatibilitet med tidligere versjoner av Adobes overlappingsmotor.

Eksempler på overlappingshjørne
Eksempler på overlappingshjørne, fra venstre til høyre: spisst hjørne, avrundet hjørne, avskåret hjørne

Endestil

Kontrollerer krysningspunktet for treveis overlappinger. Spisst hjørne (standard) former enden av overlappingen slik at den holdes unna krysningsobjektet. Overlapping påvirker formen på overlappingen som genereres av objektet med det lyseste gråfilteret som krysser to eller flere mørkere objekter. Enden på den lyseste overlappingen omgir punktet der de tre objektene krysser hverandre.

Eksempler på nærbilde av overlappingsende
Eksempler på nærbilde av overlappingsende: spisst hjørne (venstre) og overlapping (høyre)

Overlappingsterskler

Trinn

Angir fargeendringsterskelen, hvor overlappingsmotoren oppretter en overlapping. Noen oppgaver trenger kun overlapping av de mest ekstreme fargeendringene, mens andre krever overlappinger for små fargeendringer. Trinnverdien indikerer hvor avvikende komponenter (som CMYK-verdier) for tilstøtende farger må være før overlapping finner sted.

For å endre tillatt avvik for komponenttrykkfargene i tilstøtende farger før overlappingen skjer, kan du øke eller redusere verdien for Trinn i dialogboksen Ny forhåndsvisning for overlapping eller dialogboksen Alternativer for endring av forhåndsvisning for overlapping. Standardverdien er 10%. Bruk en verdi fra 8 til 20 % for å oppnå de beste resultatene. Lavere prosentandeler øker følsomheten overfor fargeforskjeller og resulterer i flere overlappinger.

Svart farge

Indikerer den minimale mengden med svart trykkfarge som kreves for innstilling av bredde for svart overlapping. Standardverdien er 100 %. Bruk en verdi som ikke er mindre enn 70 % for å oppnå de beste resultatene.

Svart tetthet

Indikerer gråfilterverdien ved eller over det som InDesign anser for å være svart trykkfarge. Hvis du vil ha en mørk spottrykkfarge for å bruke breddeinnstilling for svart overlapping, angir du gråfilterverdien her. Denne verdien ligger på rundt 1,6 som standard.

Strukket overlapping

Avgjør når overlappingsmotoren skal begynne å omgå fargegrensens midtlinje. Verdien henviser til forholdet mellom den lysere fargens gråfilterverdi og tetthetsverdien til en mørkere tilstøtende gråfilterverdi. Hvis du f.eks. velger en verdi på 70 % for strukket overlapping, flyttes punktet for hvor overlappingen begynner å omgå midtlinjen hvor den lysere fargen overskrider 70 % av den mørkere fargen i gråfilter. (den lysere fargens gråfilter delt på den mørkere fargens gråfilterverdi > 0,70.) Overlappinger for farger med identisk gråfilter vil alltid omgå midtlinjen nøyaktig, med mindre den strukkede overlappingen er satt til 100 %.

Reduksjon i overlappingsfarge

Indikerer hvor mye komponenter fra tilstøtende farger blir brukt for å redusere overlappingsfargen. Denne innstillingen er nyttig for å forhindre at visse tilstøtende farger (som f.eks. pastellfarger) skaper en stygg overlapping som er mørkere enn begge fargene. Hvis du angir en reduksjon i overlappingsfargen som er mindre enn 100 %, vil overlappingsfargen begynne å bli lysere. En reduksjonsverdi på 0 % vil gjøre en overlapping med gråfilter identisk med gråfilteret til den mørkere fargen.

Overlapping av importert grafikk

Du kan opprette forhåndsinnstillinger og kontrollere overlappinger i bildet og overlappinger mellom punktgrafikkbilder (som bilder og de som lagres i raster-PDF-filer) og vektorobjekter (som de fra et tegneprogram og vektor-PDF-filer). Overlappingsmotorer håndterer importert grafikk på forskjellig måte. Det er viktig å være klar over disse forskjellene når du stiller inn overlappingsalternativene.

Overlappingsplassering

Gir alternativer for å avgjøre hvor overlappingen skjer når du overlapper vektorobjekter (inkludert objekter som er tegnet i InDesign) med punktgrafikkbilder. Alle alternativer, med unntak av gråfilter, oppretter en visuelt jevn kant. Midten lager en overlapping som omgår kanten mellom objektene og bildene. Krymping gjør at objektene overlapper det tilstøtende bildet. Gråfilter bruker de samme overlappingsreglene som blir brukt ellers i dokumentet. Hvis du overlapper et objekt med et bilde med gråfilter-innstilling, kan det resultere i merkbart ujevne kanter etter hvert som overlappingen flytter seg fra en side av kanten til den andre. Spredning forårsaker at punktgrafikkbildet overlapper med det tilstøtende objektet.

Overlappe objekter med bilder

Sikrer at vektorobjekter (som rammer brukt som hovedlinjer) overlapper med bilder ved hjelp av innstillingene for overlappingsplassering. Hvis vektorobjekter ikke overlapper med bilder i et overlappingssideområde, bør du vurdere å slå av dette alternativet for å gjøre overlappingen for det relevante sideområdet raskere.

Overlappe bilder med bilder

Slår på overlapping langs grensene for overlapping eller tilstøtende punktgrafikkbilder. Denne funksjonen er på som standard.

Overlappe bilder internt

Slår på overlapping blant farger i hvert enkelt punktgrafikkbilde (ikke bare når de berører vektorillustrasjonen og -teksten.) Bruk dette alternativet kun for sideområder som inneholder enkle høykontrastbilder, som skjermbilder eller tegneserier. Ikke velg dette alternativet hvis du vil ha en kontinuerlig tone og andre kompliserte bilder, da det vil resultere i dårlig overlapping. Overlappingen er raskere når dette alternativet ikke er valgt.

Overlappe bilder på 1 bit

Sikre at bilder på 1 bit overlapper med tilstøtende objekter. Dette alternativet bruker ikke innstillingene for bildeoverlappingsplassering fordi bilder på 1 bit bruker kun én farge. I de fleste tilfeller bør dette alternativet være avmerket. I noen tilfeller, som med bilder på 1 bit der pikslene er svært spredt, vil dette alternativet gjøre bildet mørkere og overlappingen langsommere.

Om å overlappe svart

Når du oppretter eller redigerer forhåndsinnstillinger, vil verdien du taster inn for svart farge avgjøre hvilke farger som anses å være heldekkende svart og dyp svart. En dyp svart er enhver svart farge som bruker en støtteskjerm – en større prosentandel av en eller flere prosesstrykkfarger for å få en dypere svart farge.

Innstillingen for Svart farge er nyttig når du må kompensere for utflytende blekk (hvis du bruker papir av dårlig kvalitet). Disse situasjonene gjør at svart får en lavere prosentandel enn 100 % for å skrive ut heldekkende områder. Ved å rastrere tilbake (bruke nyanser av ren svart) svartfarger eller dype svartfarger og redusere innstillingen for Svart farge fra standardinnstillingen på 100 %, kan du kompensere for utflytende blekk og kontrollere at riktig overlappingsbredde og plassering brukes på svarte objekter.

Når en farge når en svart farge verdi, brukes den svarte overlappingsbredden for alle tilgrensende farger og overlappinger uten overtrykk brukes på områder med dyp svart ved hjelp av breddeverdien for svart overlapping.

Hvis støtteskjermer utvides helt til kanten av et svart område, vil evt. feilregistrering synliggjøre kantene på støtteskjermene og skape en uønsket ring eller fordreie kantene på objektene. Overlappingsmotoren bruker ikke overtrykk eller en hindring for dype svarte farger for å holde støtteskjermer på viss avstand fra kantene på tilbakeførte eller lyse elementer i forgrunnen slik at de lysere elementene forblir skarpe. Du kontrollerer avstanden mellom støtteskjermene og kantene på de svarte områdene ved å angi bredden for svart overlapping.

Merk:

Hvis elementet du overlapper med er et tynt element, som f.eks. en svart hovedlinje rundt grafikk, overstyrer overlappingsmotoren breddeinnstillingen for svart overlapping og begrenser overlappingen til halve bredden på det tynne elementet.

Justere verdier for nøytral tetthet for trykkfarger

Ved å justere trykkfargens gråfilterverdier, som brukes av den valgte overlappingsmotoren, kan du bestemme nøyaktig plassering av overlappingene. Standard gråfilterverdier for prosesstrykkfarger er basert på gråfilteravlesninger for prosesstrykkfargeprøve som samsvarer med bransjens standarder i forskjellige deler av verden. Språkversjonen avgjør hvilken standard den samsvarer med. Gråfilterverdiene for amerikansk engelsk og canadisk engelsk samsvarer for eksempel med spesifikasjonene for webforskyvningspublikasjoner (SWOP) av tetthetsverdier for heldekkende trykkfarge, som er publisert av Graphic Arts Technical Foundation of North America. Du kan justere prosesstrykkfargenes gråfiltere slik at de samsvarer med standarder for utskriftsbransjen i andre deler av verden.

Overlappingsmotoren henter ND-verdier for en spotfarge fra dens CMYK-ekvivalent. De fleste spotfargers ND-verdier har så nøyaktige CMYK-ekvivalenter at de skaper riktig overlapping. For spottrykkfarger som ikke enkelt lar seg simulere ved hjelp av prosesstrykkfarger, som metalliske trykkfarger og lakktyper, må du kanskje justere ND-verdiene slik at overlappingsmotoren overlapper korrekt. Ved å taste inn nye verdier kan du sørge for at en trykkfarge som er tilsynelatende mørkere eller lysere gjenkjennes av overlappingsmotoren. Passende overlappingsplassering blir deretter brukt automatisk.

Du kan få riktig gråfilterverdi for en gitt trykkfarge ved å henvende deg til din kommersielle trykker. Den mest nøyaktige metoden for å avgjøre trykkfargens ND-verdi er ved å måle en trykkfargeprøve med en kommersiell tetthetsmåler. Les av "V" eller visuell tetthet for trykkfargen (ikke bruk prosessfiltere). Hvis verdien avviker fra standard innstilling, kan du taste inn den nye verdien i ND-tekstboksen.

Merk:

Endring av gråfilter for en flekkfarge påvirker kun hvordan overlappingen foregår. Det endrer ikke den gjeldende fargens utseende i dokumentet.

Følg disse instruksjonene når du justerer ND-verdiene:

Metalliske og ugjennomsiktige trykkfarger

Metalliske trykkfarger er vanligvis mørkere enn CMYK-ekvivalentene, mens ugjennomsiktige trykkfarger gjør alle trykkfarger under mørkere. Du må vanligvis angi mye høyere ND-verdier for både metalliske og ugjennomsiktige spotfarger enn standardverdiene, for å sikre at disse spotfargene ikke sprer seg.


Merk:

Hvis du velger Ugjennomsiktig eller Ugjennomsiktig, ignorer overlapping for en trykkfarge under Type i Trykkfargebehandling, unngår du at en ugjennomsiktig trykkfarge sprenges inn i andre farger, med mindre en annen ugjennomsiktig trykkfarge har en høyere verdi for nøytral tetthet.

Pastelltrykkfarger

Disse trykkfargene er vanligvis lysere enn prosessekvivalentene. Det kan hende du må angi en lavere ND-verdi for disse trykkfargene enn standardverdiene for å sikre at de sprer seg til tilstøtende mørkere farger.

Andre spottrykkfarger

Noen spotfarger, som turkis eller neonoransje, er mye mørkere eller lysere enn CMYK-ekvivalentene. Du kan avgjøre om dette er tilfellet ved å sammenlikne de trykte prøvene av de faktiske spottrykkfarger med trykte prøver av CMYK-ekvivalentene. Du kan justere spottrykkfargens ND-verdi til høyere eller lavere etter behov.

Tilpasse overlapping for spesielle trykkfarger

Visse trykkfarger involverer spesielle betraktninger for overlapping. Hvis du f.eks. bruker en lakktype på dokumentet, vil du ikke at denne skal påvirke overlappingen. Hvis du imidlertid overtrykker visse områder med en fullstendig ugjennomsiktig trykkfarge, trenger du ikke å opprette overlappinger for elementene under. Trykkfargealternativene er tilgjengelige for disse situasjonene. Det er vanligvis best å ikke endre standardinnstillingene, med mindre førtrykksleverandøren din anbefaler at du endrer dem.

Merk:

Spesialtrykkfarger og -lakktyper som er brukt i dokumentet kan ha blitt lagt ved å blande to spottrykkfarger, eller ved å blande en spottrykkfarge med en eller flere prosesstrykkfarger.

 1. Åpne Trykkfargebehandling, og velg en trykkfarge som krever spesialbehandling.
 2. Velg en av de følgende alternativene for type og klikk på Ok:

  Normal

  For bruk med tradisjonelle prosesstrykkfarger og de fleste spottrykkfargene.

  Gjennomsiktig

  For bruk med klare trykkfarger for å sikre overlapping av underliggende elementer. Bruk dette alternativet for lakktyper og dieline-trykkfarger.

  Ugjennomsiktig

  For bruk med tunge, ugjennomsiktige trykkfarger for å hindre overlapping av underliggende farger, men tillate overlapping langs kantene på trykkfargen. Bruk dette alternativet for metalliske trykkfarger.

  Ugjennomsiktig ignorer

  For bruk med tunge, ugjennomsiktige trykkfarger for å hindre overlapping av underliggende farger og overlapping langs kantene på trykkfargen. Bruk dette valget for de trykkfargene, for eksempel metalliske trykkfarger og ferniss, som påvirker andre farger på en uønsket måte.

Tilpasse overlappingsrekkefølgen

Overlappingssekvensen (også kalt overlappingsrekkefølgen) samsvarer med rekkefølgen som trykkfargene trykkes i på et trykkeri, men samsvarer ikke med rekkefølgen som separasjoner produseres i ved utdataenheten.

Overlappingssekvensen er spesielt viktig når du bruker flere ugjennomsiktige farger, som f.eks. metalliske trykkfarger. Ugjennomsiktige trykkfarger med lavere sekvensnumre spres under ugjennomsiktige trykkfarger med høyere sekvensnumre. Denne prosessen forhindrer at den sist brukte trykkfargen spres, og sikrer fortsatt god overlapping.

Merk:

Ikke endre standard overlappingssekvens uten å forhøre deg med førtrykksleverandøren.

 1. Åpne Trykkfargebehandling. Den gjeldende overlappingssekvensen vises i sekvenskolonnen i trykkfargelisten.
 2. Velg en trykkfarge, tast inn en ny verdi for overlappingssekvensen og trykk på tabulatortasten. Sekvensnummeret for de valgte trykkfargeendringene og de andre sekvensnumrene endres deretter.
 3. Gjenta det forrige trinnet for trykkfargene du trenger og klikk på Ok.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet