Definere standardvisningen som fullskjermmodus

Fullskjermvisning er en egenskap du kan angi for PDF-filer som brukes i presentasjoner. I fullskjermmodus fyller PDF-sidene hele skjermen, og Acrobats menylinje, verktøylinje og vinduskontroller er skjult. Du kan også definere andre åpningsvisninger slik at et dokument eller en samling av dokumenter åpnes i en konsekvent visning. I begge tilfeller kan du legge til sideoverganger for å forbedre den visuelle effekten i dokumentet.

Hvis du vil velge navigasjonsmåte for et PDF-dokument (for eksempel angi at sidene skal vises automatisk), bruker du alternativene i Fullskjerm-panelet i dialogboksen Innstillinger. Disse innstillingene er spesifikke for et system, ikke et PDF-dokument, og gjelder for alle PDF-filer du åpner på systemet. Hvis du oppretter presentasjonen på et system du styrer, kan du kontrollere disse innstillingene.

Normal visning og fullskjermvisning
Normal visning og fullskjermvisning.

Definere en standardvisning

Når en bruker åpner PDF-dokumentet eller PDF-porteføljen, vises det/den i standardvisning. Du kan angi forstørrelsesnivå, side og sideoppsett for standardvisningen. Hvis PDF-filen er en presentasjon, kan du stille inn standardvisningen til fullskjermmodus. I Acrobat Pro kan du opprette handlingsveivisere for å endre standardinnstillinger for flere dokumenter.

Når du har definert standardvisningen for PDF-filen, kan du legge til sideoverganger for bestemte sider eller hele dokumentet.

Merk:

Acrobat støtter sideoverganger og PowerPoints Gli inn-effekter.

Definere standardvisningen

 1. Velg Fil > Egenskaper.
 2. Velg Standardvisning i dialogboksen Dokumentegenskaper.
 3. Velg de ønskede alternativene, og klikk deretter OK. Du må lagre og åpne filen på nytt for å se virkningene.

Definere standardvisningen som fullskjermmodus

Når du angir at standardvisningen til en PDF-fil skal være fullskjermmodus, må du definere hvordan dokumentet skal åpnes.

 1. Velg Fil > Egenskaper.
 2. Velg Standardvisning i dialogboksen Dokumentegenskaper.
 3. Du får best resultat ved å gjøre følgende:
  • Velg Bare side på menyen i kategorien Navigasjon.

  • Velg EnkeltsideSideoppsett-menyen.

  • Angi siden presentasjonen skal starte på, under Åpne på side.

 4. Velg Åpne i fullskjermmodus for å åpne dokumentet uten menylinje, verktøylinje og vinduskontroller. Klikk OK. (Du må lagre og åpne filen på nytt for å se virkningene.)

  Merk:

  Brukerne kan avslutte fullskjermmodus ved å trykke ESC hvis deres innstillinger er angitt slik at dette er mulig. I fullskjermmodus kan imidlertid ikke brukerne bruke kommandoer og velge verktøy hvis de ikke kjenner til hurtigtastene. Du kan definere sidehandlinger i dokumentet for å tilby denne funksjonaliteten.

Alternativer for Standardvisning i dokumentegenskaper

Alternativene for Standardvisning i Dokumentegenskaper er delt inn i tre områder: Oppsett og forstørrelse, Alternativer for vindu og Alternativer for brukergrensesnitt.

Oppsett og forstørrelse

Bestemmer utseendet på dokumentet.

 

Merk:

To forhold kan påvirke sideoppsett og forstørrelse. 1) Noen har allerede angitt en annen standardvisning for én enkelt PDF-fil under Fil > Egenskaper. 2) Du har merket av for alternativet Gjenopprett innstillinger for siste visning når du åpner dokumentene igjen i kategorien Rediger > Innstillinger > Dokument.

Kategorien Navigasjon

Bestemmer hvilke paneler som vises i navigasjonsruten.

Sideoppsett

Bestemmer hvordan sidene i dokumentet er ordnet.

Forstørrelse

Angir hvilket zoomnivå dokumentet vises i når det åpnes. Standard bruker det forstørrelsesnivået brukeren har angitt.

Åpne på side

Angir siden som skal vises når dokumentet åpnes.

 

Merk:

Hvis du velger Standard under Forstørrelse og Sideoppsett, brukes den enkelte brukers sidevisningsinnstillinger.

Alternativer for vindu

Angir hvordan vinduet tilpasses skjermområdet når en bruker åpner dokumentet. Disse alternativene gjelder selve dokumentvinduet og hvordan det vises på brukerens skjerm.

Skaler vindu til første side

Justerer dokumentvinduet slik at det passer nøyaktig rundt åpningssiden, i samsvar med alternativene du har valgt under Dokumentalternativer.

Midtstill vindu på skjerm

Plasserer vinduet midt på skjermen.

Åpne i fullskjermmodus

Maksimerer dokumentvinduet og viser dokumentet uten menylinje, verktøylinje og vinduskontroller.

Vis filnavn

Viser filnavnet på tittellinjen i vinduet.

Vis dokumenttittel

Viser dokumenttittelen på tittellinjen i vinduet. Dokumenttittelen hentes fra Beskrivelse-panelet i dialogboksen Dokumentegenskaper.

Alternativer for brukergrensesnitt

Angir hvilke deler av grensesnittet – menylinjen, verktøylinjen og vinduskontrollene – som er skjult.

 

Merk:

 Hvis du skjuler menylinjen og verktøylinjene, kan ikke brukerne bruke kommandoer og velge verktøy hvis de ikke kjenner til hurtigtastene. Du kan definere sidehandlinger som skjuler grensesnittkontroller midlertidig mens siden vises. (Se Legge til handlinger med sideminiatyrer.)

Legge til sideoverganger

Du kan opprette en interessant effekt som oppstår hver gang du flytter frem en side, ved å bruke sideoverganger.

Du kan også angi sideoverganger for en dokumentgruppe ved hjelp av handlingsveiviseren i Acrobat Pro

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg Verktøy > Organiser sider > Mer > Sideoverganger.

  • I sideminiatyrpanelet velger du sideminiatyrene du vil bruke overganger på, og velger Sideoverganger på Alternativer-menyen .

 2. Velg en overgangseffekt på Overgang-menyen i dialogboksen Angi overganger. Disse overgangseffektene er de samme som dem som angis i innstillingene for fullskjermvisning.
 3. Velg retningen for overgangseffekten. De tilgjengelige alternativene avhenger av overgangen.
 4. Velg hastigheten for overgangseffekten.
 5. Velg Vend automatisk, og angi hvor mange sekunder det skal gå mellom hvert automatiske sideskift. Hvis du ikke velger dette alternativet, må brukeren bla ved hjelp av tastaturkommandoer eller musen.
 6. Velg sideområdet overgangene skal gjelde for.

  Merk:

  Hvis brukerne velger Ignorer alle overganger i innstillingene for fullskjermvisning, ser de ikke sideovergangene.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet