PDF-filer har blitt utviklet fra å være statiske sider til komplekse dokumenter med egenskaper som interaktive skjemaer, multimediainnhold, skripting og annet. Disse egenskapene gjør at PDF-filene er mottakelige for skadelige skript eller handlinger, eller at data blir stjålet. Utvidet sikkerhet gjør at du kan beskytte datamaskinen mot disse truslene ved å blokkere handlinger eller kun tillate dem i klarerte plasseringer og filer.

Når utvidet sikkerhet er aktivert og en PDF-fil prøver å fullføre en begrenset handling fra en usikker plassering eller fil, vises en sikkerhetsadvarsel. Advarselstypen avhenger av handling og versjon av Acrobat eller Reader. (Se Sikkerhetsadvarsler.)

For tekniske detaljer om forbedret sikkerhet, først og fremst for administratorer, kan du se dokumentene på www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_en.

Aktiver utvidet sikkerhet

Acrobat og Reader X, 9.3 og 8.2 aktiverer utvidet sikkerhet som standard. Adobe anbefaler at du aktiverer utvidet sikkerhet hvis alternativet ikke er aktivert, og at du kun omgår begrensninger for klarert innhold.

 1. Velg Innstillinger.
 2. Velg Sikkerhet (utvidet) fra kategoriene til venstre.
 3. Velg Aktiver utvidet sikkerhet.
 4. (Valgfritt – kun Windows) Velg loggfilen På tvers av domener for å rette opp i problemer hvis arbeidsflyten din innebærer tilgang på tvers av domener via en serverbasert policyfil.

Deaktivere utvidede sikkerhetsbegrensninger

Hvis utvidet sikkerhet er aktivert er det kun klarerte filer, mapper og plasseringer som ikke inngår i begrensningene for utvidet sikkerhet. Du kan angi klarerte plasseringer og filer på flere måter, avhengig av handlingen som PDF-filen prøver å fullføre.

 • Bruk funksjonen Privilegerte plasseringer i panelet for utvidet sikkerhet for å klarere filer, mapper og vertsdomener (rot-URL-adresser).

 • Konfigurer Internett-tilgangen ved hjelp av Klareringsbehandling. (Se URL-innstillinger.)

 • For sertifiserte PDF-filer, klarerer du sertifikatet for personen som signerer for privilegert nettverksbruk, som nettverksbygging, utskrift og filtilgang. (Se Angi klareringsnivået for et sertifikat.)

 • Kontroller tilgang på tvers av domene ved hjelp av en policyfil på serveren. (Se dokumentet Sikkerhet på tvers av domener på www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_en.)

Angi privilegerte plasseringer for klarert innhold

Utvidet sikkerhet er en måte å angi plasseringene for klarert innhold. Disse privilegerte plasseringene kan være enkeltfiler, mapper eller vertsdomener (rot-URL-adresser). Innhold som ligger i en privilegert plassering er klarert. Utvidet sikkerhet blokkerer vanligvis lasting av data til PDF-filer fra ukjente nettsteder. Hvis du legger til hvor dataene stammer fra (vertsdomenet) i listen over privilegerte plasseringer, tillater Acrobat og Reader lasting av dataene. Du finner detaljer i dokumentet Forbedret sikkerhetwww.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_en.

 1. Velg Innstillinger > Sikkerhet (utvidet).
 2. Velg Aktiver utvidet sikkerhet.
 3. Angi en liste over plasseringer i delen for Privilegerte plasseringer, og klikk deretter på OK.
  • For å klarere nettsteder du allerede har klarert i Internet Explorer, velger du Stol automatisk på webområder fra sikkerhetssonene i Windows-operativsystemet mitt.

  • Hvis du bare vil legge til én eller to PDF-filer fra en plassering, klikker du på Legg til fil.

  • Hvis du vil opprette en klarert mappe for flere PDF-filer, klikker du Legg til mappebane eller Legg til vert

  • Hvis du vil tillate lasting av data fra et webområde, angir du navnet på rot-URL-adressen. Du kan for eksempel skrive www.adobe.com, men ikke www.adobe.com/no/products. Hvis du kun vil klarere filer fra sikre tilkoblinger, velger du Bare sikre tilkoblinger (https:).

Tilgang til hele domenet

Utvidet sikkerhet hindrer en PDF-fil i et vertsdomene fra å kommunisere med et annet domene. Denne handlingen forhindrer at en PDF-fil får skadelige data fra en usikker kilde. Når en PDF-fil prøver å få tilgang til hele domenet, prøver Acrobat og Reader automatisk å laste en policyfil fra dette domenet. Hvis domenet til dokumentet som prøver å få tilgang til dataene som er inkludert i policyfilen, blir dataene gjort tilgjengelige automatisk.

Du finner flere detaljer i Application Security Guidewww.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_en.