Fargeprofiler

Korrekt og ensartet fargestyring krever nøyaktige, ICC-kompatible profiler for alle fargeenhetene. Hvis du ikke har en nøyaktig skannerprofil, kan farger i et bilde som er feilfritt skannet, bli vist feil i et annet program på grunn av forskjeller mellom skanneren og programmet som bildet vises i. Denne feilaktige gjengivelsen kan føre til at du gjør unødvendige, tidkrevende og muligens ødeleggende "rettelser" i et feilfritt bilde. Med en nøyaktig profil kan programmet som bildet importeres til, rette opp eventuelle enhetsforskjeller og vise de faktiske fargene i et skannet bilde.

Et fargehåndteringssystem bruker følgende profiler:

Skjermprofiler

Beskriver hvordan skjermen gjengir farger. Dette er den første profilen du bør lage, fordi nøyaktig visning av farge på skjermen tillater kritiske fargevalg i designprosessen. Hvis det du ser på skjermen, ikke gjengir de faktiske fargene i dokumentet, vil du ikke kunne vise fargene homogent.

Profiler for innenheter

Beskriver hvilke farger en innenhet kan registrere eller skanne. Hvis du kan velge profil for det digitale kameraet ditt, anbefales det at du velger Adobe RGB. Hvis ikke, bruker du sRGB (som er standard for de fleste kameraer). Erfarne brukere kan også vurdere om de vil bruke forskjellige profiler for forskjellige lyskilder. Når det gjelder skannerprofiler, oppretter noen fotografer separate profiler for hver filmtype eller hvert filmmerke som er skannet på en skanner.

Profiler for utenheter

Beskriver fargeområdet for utdataenheter som skrivebordsskrivere og en trykkpresse. Fargehåndteringssystemet bruker utenhetsprofiler til å tildele farger i et dokument til fargene i fargeskalaen til utenhetens fargeområde. Det bør også tas hensyn til bestemte trykkeforhold i utenhetsprofilen, for eksempel papirtype eller trykkfargetype. Glanset papir kan for eksempel vise et annet fargeområde enn matt papir.

De fleste skriverdrivere leveres med innebygde fargeprofiler. Det er lurt å prøve disse profilene før du går til innkjøp av egendefinerte profiler.

Dokumentprofiler

(Gjelder ikke for PDF-dokumenter) Definerer det spesifikke RGB- eller CMYK-fargerommet i et dokument. Ved å tildele, eller kode, en profil til et dokument opprettes automatisk en definisjon av hvordan fargene ser ut i dokumentet. Verdisettet R=127, G=12, B=107 er for eksempel bare et sett med verdier som vises forskjellig i ulike enheter. Hvis du derimot knytter disse verdiene til Adobe RGB-fargeområdet, angir de en faktisk farge eller lysbølgelengde, i dette tilfellet en bestemt lillafarge.

Hvis fargehåndtering er aktivert, tildeler Adobe-programmer automatisk en profil til nye dokumenter, basert på alternativene for arbeidsområde i dialogboksen Fargeinnstillinger (Color Settings). Dokumenter uten tilordnede profiler er ikke tilknyttet og inneholder bare ubehandlede fargeverdier. Når du arbeider med dokumenter uten tilknyttede profiler, brukes automatisk gjeldende arbeidsområdeprofil til å vise og redigere farger i Adobe-programmene.

Håndtere farger med profiler
Håndtere farger med profiler

A. Profiler beskriver fargerommene for innenheten og dokumentet. B. Ved hjelp av beskrivelsene i profilene identifiserer fargehåndteringssystemet de faktiske fargene i dokumentet. C. En skjermprofil angir hvordan fargehåndteringssystemet skal oversette dokumentets numeriske verdier til fargeområdet for skjermen. D. Ved hjelp av profilen for utenheten oversetter fargehåndteringssystemet de numeriske verdiene i dokumentet til fargeverdiene i utenheten slik at de faktiske fargene skrives ut på riktig måte. 

Skjermkalibrering og -karakterisering

Profileringsprogramvare kan både kalibrere og karakterisere skjermen. Når du kalibrerer skjermen, blir den kompatibel med en forhåndsdefinert standard. Du kan for eksempel justere skjermen slik at den viser farger med standard hvitpunktfargetemperatur for grafikk på 5000 K (kelvin). Når du karakteriserer skjermen, opprettes en profil som beskriver hvordan farger gjengis på skjermen.

Ved skjermkalibrering må du justere følgende bildeinnstillinger:

Lysstyrke og kontrast

Henviser henholdsvis til det generelle nivået og området for visningsintensitet. Disse parameterne virker på samme måte som på et fjernsynsapparat. Et skjermkalibreringsverktøy gir deg muligheten til å angi et optimalt område for lysstyrke og kontrast for kalibrering.

Gamma

Lysstyrken til mellomtoneverdiene. Verdiene som gjengis av skjermen fra svart til hvitt, er ikke-lineære. Hvis du tegner en graf med verdiene, får du en kurve og ikke en rett linje. Gamma angir verdien til kurven midt mellom svart og hvitt.

Fosfor

Stoffet som CRT-skjermer bruker til sende ut lys. Forskjellige typer fosfor har forskjellige fargeegenskaper.

Hvitpunkt

Fargen og intensiteten i den lyseste hvitfargen skjermen kan gjengi.

Kalibrere skjermen og tildele skjermprofil

Når du kalibrerer skjermen, justerer du den slik at den er i overensstemmelse med en kjent spesifikasjon. Når skjermen er kalibrert, kan du arkivere en fargeprofil ved hjelp av profilverktøyet. Profilen beskriver skjermens fargefunksjon, det vil si hvilke farger som kan og ikke kan vises på skjermen, og hvordan numeriske fargeverdier i et bilde må konverteres for at fargevisningen skal bli nøyaktig.

 1. Pass på at du lar skjermen stå på i minst en halv time. I løpet av denne tiden er skjermen varmet opp og kan presentere fargene mer homogent.

 2. Kontroller at skjermen viser mer enn tusen farger. Ideelt sett bør den vise flere millioner farger eller 24-biters eller høyere.
 3. Fjern fargerike bakgrunnsmønstre på skjermskrivebordet. Bruk nøytrale gråtoner på skrivebordet. Animerte mønstre eller skarpe farger rundt et dokument, virker inn på fargeoppfatningen.

 4. Gjør ett av følgende for å kalibrere skjermen og tildele skjermprofil:
  • I Windows installerer du og bruker et skjermkalibreringsverktøy.

  • I Mac OS bruker du kalibreringsverktøyet du finner i kategorien Farger under Systemvalg/Skjermer.

  • Du oppnår det beste resultatet ved å bruke tredjepartsprogramvare og -måleverktøy. Du får mer nøyaktige profiler ved å bruke et måleverktøy, for eksempel et kolorimeter, sammen med programvaren. Et apparat kan måle farger som vises på en skjerm, langt mer nøyaktig enn det menneskelige øyet kan.

  Merk:

  Ytelsen til skjermen endres og reduseres over tid. Kalibrer derfor skjermen på nytt, og tildel nye profiler omtrent hver måned. Hvis det er vanskelig eller umulig å kalibrere skjermen i henhold til en standard, kan det hende at den er foreldet.

Den nye profilen tildeles vanligvis automatisk som standard skjermprofil av profilprogramvaren. Du finner informasjon om hvordan du tildeler skjermprofilen manuelt, i hjelpen for operativsystemet.

Installere en fargeprofil

Fargeprofiler installeres ofte når en enhet legges til i systemet. Nøyaktighetsgraden i profilene (ofte kalt standardprofiler eller innebygde profiler) varierer fra produsent til produsent. Du kan også anskaffe enhetsprofiler fra tjenesteleverandøren, laste ned profiler fra Internett eller lage egendefinerte profiler ved hjelp av profesjonelt profilverktøy.

 • I Windows høyreklikker du på en profil og velger Installer profil. Alternativt kopierer du profiler til mappen WINDOWS\system32\spool\drivers\color.
 • I Mac OS kopierer du profiler i mappen /Bibliotek/ColorSync/Profiles eller mappen /Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/ColorSync/Profiles.

  Når du har installert fargeprofiler, må du starte Adobe-programmene på nytt.

Bygge inn en fargeprofil

Du kan bygge inn en fargeprofil i et objekt. Acrobat legger ved riktig profil, som angitt i dialogboksen Konverter farger, til de valgte objektene i PDF-filen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Fargekonvertering og fargebehandling (Acrobat Pro).

Konvertere farger til en annen profil (Acrobat Pro)

Du konverterer fargerien PDF-fil med verktøyet Konverter farger som er tilgjengelig i Trykkproduksjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Fargekonvertering og fargebehandling (Acrobat Pro).