Användarhandbok Avbryt

Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner

 1. Användarhandbok för Acrobat
 2. Introduktion till Acrobat
  1. Få åtkomst till Acrobat från dator, mobil, webb
  2. Vi presenterar den nya Acrobat-upplevelsen
  3. Nyheter i Acrobat
  4. Kortkommandon
  5. Systemkrav
 3. Workspace
  1. Allmänt om Workspace
  2. Öppna och visa PDF-filer
   1. Öppna PDF-filer
   2. Navigera i PDF-filer
   3. Visa PDF-preferenser
   4. Justera PDF-vyer
   5. Aktivera miniatyrförhandsgranskning av PDF-filer
   6. Visa PDF i webbläsare
  3. Arbeta med onlinelagringskonton
   1. Få åtkomst till filer från Box
   2. Få åtkomst till filer från Dropbox
   3. Få åtkomst till filer från OneDrive
   4. Få åtkomst till filer från SharePoint
   5. Få åtkomst till filer från Google Drive
  4. Acrobat och macOS
  5. Acrobat-meddelanden
  6. Rutnät, stödlinjer och mätningar i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk och höger-till-vänster-text i PDF-filer
 4. Skapa PDF-filer
  1. Översikt över att skapa PDF-filer
  2. Skapa PDF-filer med Acrobat
  3. Skapa PDF-filer med PDFMaker
  4. Använda Adobe PDF-skrivaren
  5. Konvertera webbsidor till PDF-format
  6. Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Konverteringsinställning för Adobe PDF
  8. PDF-teckensnitt
 5. Redigera PDF-filer
  1. Redigera text i PDF-filer
  2. Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil
  3. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  4. Redigera skannade PDF-filer
  5. Förbättra hämtade dokumentfoton med hjälp av en mobilkamera
  6. Optimera PDF-filer
  7. Egenskaper och metadata för PDF-filer
  8. Länkar och bifogade filer i PDF-filer
  9. PDF-lager
  10. Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer
  11. PDF-filer som har konverterats till webbsidor
  12. Konfigurera PDF-filer för en presentation
  13. PDF-artiklar
  14. Geospatiala PDF-filer
  15. Använda åtgärder och skript i PDF-filer
  16. Ändra standardteckensnittet för texttillägg
  17. Ta bort sidor från en PDF
 6. Skanning och OCR
  1. Skanna dokument till PDF
  2. Förbättra foton i dokument
  3. Felsök skannerproblem när du skannar i Acrobat
 7. Formulär
  1. Grunderna för PDF-formulär
  2. Skapa ett formulär från grunden i Acrobat
  3. Skapa och distribuera PDF-formulär
  4. Fylla i PDF-formulär
  5. Egenskaper för PDF-formulärfält
  6. Fyll i och signera PDF-formulär
  7. Ange åtgärdsknappar i PDF-formulär
  8. Publicera interaktiva PDF-webbformulär
  9. Grunderna för PDF-formulärfält
  10. PDF-streckkodsfält
  11. Samla in och hantera PDF-formulärdata
  12. Om Formulärspåraren
  13. Hjälp för PDF-formulär
  14. Skicka PDF-formulär till mottagare via e-post eller en intern server
 8. Kombinera filer
  1. Kombinera eller sammanfoga filer till en enda PDF-fil
  2. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  3. Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument
  4. Beskära PDF-sidor
  5. Lägga till vattenstämplar i PDF-dokument
  6. Lägga till bakgrunder i PDF-filer
  7. Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj
  8. Publicera och dela PDF-portföljer
  9. Översikt över PDF-portföljer
  10. Skapa och anpassa PDF-portföljer
 9. Dela, granska och kommentera
  1. Dela och spåra PDF-dokument online
  2. Redigeringsmarkera text
  3. Förbereda för en PDF-granskning
  4. Starta en PDF-granskning
  5. Använda delade granskningar på SharePoint eller Office 365-webbplatser
  6. Delta i en PDF-granskning
  7. Lägga till kommentarer i PDF-filer
  8. Lägga till en stämpel i ett PDF-dokument
  9. Arbetsgångar för godkännande
  10. Hantera kommentarer | visa, svara, skriva ut
  11. Importera och exportera kommentarer
  12. Spåra och hantera PDF-granskningar
 10. Spara och exportera PDF-filer
  1. Spara PDF-filer
  2. Konvertera PDF till Word
  3. Konvertera PDF till JPG
  4. Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat
  5. Filformatalternativ för PDF-export
  6. Återanvända PDF-innehåll
 11. Säkerhet
  1. Förbättrad säkerhetsinställning för PDF-filer
  2. Skydda PDF-dokument med lösenord
  3. Hantera digitala ID:n
  4. Skydda PDF-dokument med certifikat
  5. Öppna skyddade PDF-filer
  6. Ta bort känsligt innehåll från PDF-filer
  7. Konfigurera skyddsprofiler för PDF-filer
  8. Välj en dokumentskyddsmetod för PDF-filer
  9. Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas
  10. Skydda PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Skyddad visningsfunktion för PDF-filer
  12. Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer
  13. JavaScript-skript i PDF-dokument som en säkerhetsrisk
  14. Bilagor som säkerhetsrisker
  15. Tillåt eller blockera länkar i PDF-filer
 12. Digitala signaturer
  1. Signera PDF-dokument
  2. Läs in din signatur på mobilen och använd den överallt
  3. Skicka dokument för e-signering
  4. Skapa ett webbformulär
  5. Begär e-signaturer i bulk
  6. Samla in onlinebetalningar
  7. Varumärk ditt konto
  8. Om certifikatsignaturer
  9. Certifikatbaserade signaturer
  10. Validera digitala signaturer
  11. Adobe Approved Trust List
  12. Hantera pålitliga identiteter
 13. Skriva ut
  1. Grundläggande PDF-utskriftsåtgärder
  2. Skriva ut häften och PDF-portföljer
  3. Avancerade PDF-utskriftsinställningar
  4. Skriv ut till PDF
  5. Skriva ut PDF-filer i färg (Acrobat Pro)
  6. Skriva ut PDF-dokument i anpassad storlek
 14. Tillgänglighet, taggar och flödesomformning
  1. Skapa och verifiera PDF-tillgänglighet
  2. Tillgänglighetsfunktioner i PDF-filer
  3. Verktyget Läsordning för PDF-filer
  4. Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner
  5. Redigera dokumentstrukturen med panelerna Innehåll och Taggar
  6. Skapa tillgängliga PDF-filer
  7. Molnbaserad automatisk taggning
 15. Söka och indexera
  1. Skapa PDF-index
  2. Söka i PDF-filer
 16. Multimedia och 3D-modeller
  1. Lägga till ljud, video och interaktiva objekt i PDF-filer
  2. Lägga till 3D-modeller till PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Visa 3D-modeller i PDF-filer
  4. Samverka med 3D-modeller
  5. Mäta 3D-objekt i PDF-filer
  6. Ställa in 3D-vyer i PDF-filer
  7. Aktivera 3D-innehåll i PDF-filer
  8. Lägga till multimedia i PDF-filer
  9. Kommentera 3D-design i PDF-filer
  10. Spela upp video-, ljud- och multimedieformat i PDF-filer
  11. Lägga till kommentarer till videofilmer
 17. Verktyg för tryckproduktion (Acrobat Pro)
  1. Översikt över verktyg för utskriftsproduktion
  2. Skrivarmärken och hårlinjer
  3. Förhandsgranska utdata
  4. Genomskinlighetsförenkling
  5. Färgkonvertering och tryckfärgshantering
  6. Svällningsfärg
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- och PDF/E-kompatibla filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avancerade preflight-kontroller
  4. Preflight-rapporter
  5. Visa preflight-resultat, objekt och resurser
  6. Utdatametoder i PDF-filer
  7. Korrigera problemområden med preflight-verktyget
  8. Automatisera dokumentanalys med droplet-filer eller preflight-åtgärder
  9. Analysera dokument med preflight-verktyget
  10. Ytterligare kontroller i preflight-verktyget
  11. Preflight-bibliotek
  12. Preflight-variabler
 19. Färghantering
  1. Bibehålla konsekventa färger
  2. Färginställningar
  3. Färghantera dokument
  4. Arbeta med färgprofiler
  5. Mer om färghantering

Innan du börjar

Vi lanserar en ny, mer intuitiv produktupplevelse. Om skärmen som visas här inte matchar produktgränssnittet väljer du hjälp för din nuvarande upplevelse.

I den nya upplevelsen visas verktygen till vänster på skärmen.

Göra tillgänglighetsinställningar

Acrobat har flera olika inställningar som gör det lättare för synskadade och rörelsehindrade att läsa PDF-filer. Dessa inställningar styr hur PDF-filerna visas på skärmen och läses upp av en skärmläsare.

De flesta tillgänglighetsinställningarna kan ställas in med hjälp av installationsassistenten för tillgänglighet, som visar instruktioner på skärmen för hur inställningarna ska anges. Vissa inställningar som påverkar tillgängligheten går inte att ställa in via installationsassistenten för tillgänglighet. Det gäller bland annat inställningarna i kategorierna Läsning, Formulär och Multimedia. Du kan ange alla inställningar i dialogrutan Inställningar.

Namnen på vissa inställningar i installationsassistenten för tillgänglighet skiljer sig från namnen på samma inställningar i dialogrutan Inställningar. I hjälpen för Acrobat används de namn som visas i dialogrutan Inställningar.

Mer information om hjälpmedelsfunktioner finns på www.adobe.com/se/accessibility.

Ställa in tillgänglighetsinställningar med installationsassistenten för tillgänglighet

 1. Starta Installationsassistenten för tillgänglighet genom att välja Alla verktyg Förbered tillgänglighet > Installationsassistenten.

 2. Välj det alternativ som passar ditt hjälpmedel och dina enheter.

  Assistenten presenterar bara inställningar som är relevanta för ditt hjälpmedel och dina enheter utifrån det alternativ som du väljer.

 3. Följ anvisningarna på skärmen. Om du väljer Avbryt vid något tillfälle använder Acrobat standardinställningar för de preferenser som ställs in med assistenten (rekommenderas inte).

Ställa in tillgänglighetsinställningar i dialogrutan Preferenser

Öppna fönstret Preferenser från hamburgermenyn (Windows) eller välj Acrobat längst upp till vänster (macOS).

Ange lämpliga inställningar för ditt hjälpmedel på de olika panelerna i dialogrutan Inställningar.

Åtkomstinställningar

Tillgänglighetsinställningar på panelen Tillgänglighet

Ersätt dokumentfärger

Om det här alternativet har valts kan du välja från en lista över färgkombinationer med hög kontrast för text och bakgrund, eller så kan du skapa dina egna. Dessa inställningar motsvarar alternativet Använd högkontrastfärger för dokumenttext i Inställningsassistenten för tillgänglighet.

Använd alltid sidlayoutstil

Motsvarar alternativet Åsidosätt sidlayoutsstil i inställningsassistenten för tillgänglighet.

Använd alltid zoomningsinställning

Motsvarar alternativet Åsidosätt dokumentzoomning i inställningsassistenten för tillgänglighet.

Använd dokumentstrukturen för tabbordning när ingen tabbordning har angetts

Förbättrar navigeringen i formulärfält och länkar i dokument som inte har en angiven tabbordning.

Visa alltid tangentbordets markeringsmarkör

Markera det här alternativet om du vill använda en skärmförstorare. Den här inställningen motsvarar alternativet Visa alltid tangentbordets markeringsmarkör i inställningsassistenten för tillgänglighet.

Använd alltid systemets markeringsfärg

När du väljer det här alternativet åsidosätts standardmarkeringsfärgen (blått) av en systemspecificerad färg.

Visa portföljer i filläge

Om alternativet är valt visas komponentfiler i PDF-portföljen och filinformation i en lista. Filläget ger en bättre läsupplevelse för personer med funktionshinder, t.ex. rörelsehinder, blindhet och nedsatt syn.

Tillgänglighetsinställningar på panelen Dokument

Spara automatiskt dokumentändringar i en temporär fil varje

När det här alternativet är avmarkerat sparas inte dokumentändringar automatiskt. Varje gång ett PDF-dokument sparas måste skärmläsaren eller förstoraren ladda om dokumentet. Den här inställningen motsvarar alternativet Inaktivera automatisk dokumentsparning i installationsassistenten för tillgänglighet.

Tillgänglighetsinställningar på panelen Formulär

Markeringsfärg för fält och Markeringsfärg för obligatoriska fält

De här inställningarna anger vilka färger som används för att färgmarkera ifyllbara formulärfält. De motsvarar alternativen Markeringsfärg för fält och Markeringsfärg för obligatoriska fält i inställningsassistenten för tillgänglighet.

Komplettera automatiskt

Gör att Acrobat automatiskt kan fylla i viss text i formulärfält så att det krävs färre tangenttryckningar för att fylla i formuläret. Den här inställningen motsvarar inte något alternativ i inställningsassistenten för tillgänglighet.

Tillgänglighetsinställningar på panelen Multimedia

 • Visa underrubriker om det finns

 • Spela upp dubbat ljud om det finns

 • Visa ytterligare bildtext om det finns

 • Visa Ljudbeskrivning (eller Videobeskrivning eller beskrivande video) om det finns

De här inställningarna motsvarar inte några alternativ i inställningsassistenten för tillgänglighet.

Tillgänglighetsinställningar på panelen Sidvisning

Zoomning

Ställer in skärmförstoringen för dokument och gör det lättare för synskadade att läsa flödesomformade PDF-filer. Den här inställningen motsvarar alternativet Åsidosätt dokumentzoomning i inställningsassistenten för tillgänglighet.

Jämn text

Används till att kontrollera kantutjämning för text. Om du vill inaktivera utjämning av text och göra texten skarpare och enklare att läsa med en skärmförstorare väljer du Ingen. Den här inställningen motsvarar alternativet Inaktivera textutjämning i inställningsassistenten för tillgänglighet.

Tillgänglighetsinställningar på panelen Läser

Läsordning

Anger läsordningen för dokument. Den här inställningen finns också i inställningsassistenten för tillgänglighet.

Använd läsordning från dokumentet (rekommenderas)

Tolkar läsordningen i otaggade dokument med hjälp av en avancerad metod för strukturanalys.

Läs från vänster till höger, uppifrån och ned

Läser texten utifrån dess placering på sidan, från vänster till höger och sedan uppifrån och ned. Den här metoden är snabbare än Använd läsordning från dokumentet. Den här metoden analyserar bara text. Formulärfält ignoreras och tabeller identifieras inte.

Använd läsordning i utskriftsström

Läser text i den ordning som definieras av utskriftsströmmen. Den här metoden är snabbare än Använd läsordning från dokumentet. Den här metoden analyserar bara text. Formulärfält ignoreras och tabeller identifieras inte.

Åsidosätt läsordningen i taggade dokument

Använder läsordningen som anges i läsinställningarna i stället för den som anges i dokumentets taggstruktur. Använd bara den här inställningen när du stöter på problem i dåligt taggade PDF-filer. Den är inställningen motsvarar alternativet Åsidosätt läsordningen i taggade dokument i inställningsassistenten för tillgänglighet.

Sida/dokument

Den här inställningen avgör hur mycket av ett dokument som skickas till en skärmläsaren i taget. Om en PDF-fil inte är taggad kan Acrobat analysera dokumentet och försöka tolka dess struktur och läsordning. Detta kan ta lång tid för ett långt dokument. Du kan i stället ange att Acrobat bara ska skicka den sida som syns för tillfället, så att bara en liten del av dokumentet analyseras åt gången. Vilken inställning som passar bäst beror på hur stort och komplicerat dokumentet är och på hur skärmläsaren fungerar. När Acrobat skickar information till en skärmläsare, en skärmförstorare eller något annat hjälpmedel laddas information i en minnesbuffert som är direkt tillgänglig för hjälpmedlet. Mängden information som skickas till minnesbufferten kan påverka hur lång tid det tar för Acrobat att utföra åtgärder som att öppna dokument, gå till nästa sida, byta vy och utföra kommandon.

Läs bara de sidor som är synliga just nu

Det här alternativet passar vanligen bäst för skärmförstorare. Prestandan förbättras eftersom programmet inte behöver bearbeta delar av dokumentet som inte är synliga. När endast de sidor i en PDF-fil som syns för tillfället skickas till minnesbufferten har hjälpmedlet bara tillgång till just de sidorna. Det kan inte gå till en annan sida förrän nästa sida är synlig och Acrobat har skickat sidinformationen till minnesbufferten. Om du väljer det här alternativet måste du därför använda navigeringsfunktionerna i Acrobat, inte i hjälpmedlet, för att gå från sida till sida i dokumentet. Du bör också ange alternativet Standardsidlayout i inställningarna som En sida om du vill att Acrobat bara ska skicka de sidor som är synliga för tillfället till hjälpmedlet. Eftersom Acrobat skickar sidinformation om alla synliga sidor kan hjälpmedlet även få information om sidor som endast är delvis synliga (till exempel den understa delen av en sida eller den översta delen av nästa sida), och sidor som är helt synliga. Om du använder någon annan sidvisningsinställning än En sida, till exempel En sida löpande, och sedan visar nästa sida kan det hända att hjälpmedlet inte kan hålla reda på vilken del av en föregående sida som redan har lästs upp. Instruktioner om hur du ställer in standardsidlayouten till En sida finns i avsnittet Preferenser för PDF-visning.

Det här alternativet motsvarar alternativet Läs bara de sidor som är synliga just nu i inställningsassistenten för tillgänglighet.

Läs hela dokumentet

Det här alternativet kan vara bäst om du använder en skärmläsare som har egna verktyg för navigering och sökning som du känner till bättre än verktygen i Acrobat. Det här alternativet motsvarar alternativet Läs hela dokument direkt i inställningsassistenten för tillgänglighet.

Läs bara de sidor som är synliga just nu i stora dokument

Det här alternativet är valt som standard och passar vanligen bäst om du använder en skärmläsare för långa eller komplexa PDF-filer. Acrobat kan då skicka ett helt litet dokument på en gång, men återgå till att skicka sida efter sida för stora dokument. Den här inställningen motsvarar alternativet Läs bara de sidor som är synliga just nu i stora dokument i inställningsassistenten för tillgänglighet.

Bekräfta innan dokument taggas

Om det här alternativet är markerat kan användaren bekräfta de alternativ som ska användas innan Acrobat förbereder ett otaggat dokument för läsning. Taggning kan vara mycket tidskrävande, särskilt för större dokument. Den här inställningen motsvarar alternativet Bekräfta före dokumenttaggning i inställningsassistenten för tillgänglighet.

Alternativ för uppläsning

Ange inställningar för volym, hastighet och tonläge för uppläsningen. Du kan använda standardrösten eller någon av de röster som tillhandahålls av operativsystemet. Du kan också använda upp- och nedpilarna för att läsa textblock. De här inställningarna motsvarar inte några alternativ i inställningsassistenten för tillgänglighet.

Du kan navigera med tangentbordet i stället för att använda musen. Det finns många funktioner för tangentbordsåtkomst i Mac OS. Mer information finns i dokumentationen till ditt operativsystem. I Windows kan vissa av de kortkommandon som används för navigering i Acrobat skilja sig från de kortkommandon som används i andra Windows-program.

När du öppnar Acrobat i en webbläsare mappas tangentbordskommandon först till webbläsaren. Därför är vissa kortkommandon inte tillgängliga i Acrobat eller tillgängliga först efter det att du har växlat till PDF-dokumentet.

Mer information om hjälpmedelsfunktioner finns på www.adobe.com/se/accessibility.

Aktivera enskilda tangenter för att komma åt verktyg

Du kan välja vissa verktyg och utföra vissa åtgärder med enskilda tangenter. För de flesta tangentbordskommandon i Acrobat krävs inte att du aktiverar det här alternativet.

Öppna dialogrutan Preferenser från hamburgermenyn (Windows) eller välj Acrobat längst upp till vänster (macOS). Under Kategorier väljer du Allmänt och väljer sedan Använd acceleratorer med en knapp för att komma åt verktyg.

Obs!

En del skärmläsare fungerar inte tillsammans med den här Acrobat-inställningen.

Bläddra automatiskt

Med funktionen för automatisk bläddring blir det enklare att skumma igenom ett långt PDF-dokument, särskilt flödesomformade dokument. Du kan bläddra igenom sidor utan att använda tangentbordet eller musen.

 1. Välj Visa från hamburgermenyn (Windows) eller uppe till vänster (macOS). Välj SidvisningBläddra automatiskt.

 2. Gör något av följande:
  • Om du vill ändra bläddringshastigheten till en viss hastighet trycker du på en siffertangent (9 för snabbast, 0 för långsammast).

  • Om du vill öka eller minska bläddringshastigheten trycker du på Uppåtpil eller Nedåtpil, beroende på bläddringsriktningen.

  • Om du vill ändra bläddringsriktningen trycker du på minustecknet (-).

  • Om du vill gå direkt till nästa eller föregående sida trycker du på vänster- eller högerpilen.

  Obs!

  Om du vill avbryta automatisk bläddring trycker du på Esc eller väljer Visa> Sidvisning >Bläddra automatiskt igen.

Spara som tillgänglig text för en blindskriftsskrivare

Obs!

I det här dokumentet använder vi termen ”blindskriftsskrivare” för alla enheter som används för att konvertera tillgänglig text till ett format som kan användas av blinda eller synskadade personer.

Du kan spara en PDF-fil som tillgänglig text som kan skrivas ut på en blindskriftsskrivare. Tillgänglig text kan importeras och skrivas ut som formaterade grad 1- eller 2-blindskriftsdokument i ett blindskriftsprogram. Mer information om blindskriftsöversättning finns i dokumentationen.

En textversion av en PDF-fil innehåller inga bilder eller multimedieobjekt. Textversionen av en tillgänglig PDF-fil innehåller däremot alternativ text (beskrivningar) för sådana objekt, om de har angetts.

 1. Välj hamburgermenyn    (Windows) eller menyn Fil (macOS) > Exportera en PDF-fil > Text (tillgänglig).

Omforma en PDF-text

Du kan omforma flödet för ett PDF-dokument och tillfälligt presentera det som en enda kolumn som har samma bredd som dokumentrutan. Flödesomformningen kan göra det lättare att läsa på en mobilskärm eller förstorad på en vanlig bildskärm, eftersom man då slipper att bläddra vågrätt för att läsa texten.

Du kan inte spara, redigera eller skriva ut ett dokument medan det är flödesomformat.

Vanligen visas bara läsbar text i flödesomformningsvyn. Text som inte omformats är formulär, kommentarer, fält för digitala signaturer och sidartefakter, till exempel sidnummer, sidhuvudet och sidfötter. Sidor som innehåller både läsbar text och formulär eller fält för digitala signaturer omformas inte. Lodrät text omformas vågrätt.

Acrobat taggar tillfälligt ett otaggat dokument innan det flödas om. Du kan optimera PDF-dokument för flödesomformning genom att tagga dem själv. Tagging gör att textblocken omformas och att innehållet följer rätt ordning, så att läsaren kan följa en text som omfattar flera sidor och kolumner utan att andra texter kommer in och hindrar flödet.

Om du snabbt vill kontrollera läsordningen i ett dokument granskar du det i flödesomformningsvyn.

(Acrobat Pro) Om det kodade PDF-dokumentet inte omformas som du har tänkt dig kan det bero på att filen innehåller motsägelser. Du bör även kontrollera taggningsprocessen. Du kan använda rutan Innehåll eller verktyget Läsordning för att lösa problem med flödesomformning.

Omformning av rubriker och kolumner (vänster) i en logisk läsordning (höger)
Omformning av rubriker och kolumner (vänster) i en logisk läsordning (höger).

Omforma en taggad PDF-text

Välj hamburgermenyn    (Windows) och gå till Visa eller välj Visa uppe till vänster (macOS). Välj sedan Zooma > Reflow.

Om inställningen för Sidvisning är Dubbelsidig vy innan du omformar flödet ändras inställningen för sidvy automatiskt till Enkelsidig vy när dokumentet omformas. Om inställningen för Sidvisning är Dubbelsidig bläddring innan du omformar flödet ändras inställningen sidvy automatiskt till Aktivera bläddring när dokumentet omformas.

Återgå till ej flödesomformad vy

När du är i vyn Reflow väljer du hamburgermenyn    (Windows) och går till Visa eller väljer Visa uppe till vänster (macOS). Välj sedan Zooma > Reflow.

Läsa en PDF-fil med en skärmläsare

Acrobat har stöd för hjälpmedelsprogram, som skärmläsare och skärmförstorare, som hjälper synskadade att använda datorprogram. Acrobat lägger till tillfälliga taggar för att öppna PDF-filer för att förbättra deras läsbarhet när hjälpprogram och enheter används. Använd installationsassistenten för tillgänglighet för att förbättra hur Acrobat interagerar med de typer av hjälpprogram och enheter du använder. När du använder en skärmläsare kan du ändra dina läsinställningar för det aktuella dokumentet genom att välja Alla verktyg > Förbered för tillgänglighet > Läsalternativ.

Se dokumentationen för din hjälpmedelsprogramvara eller enhet. Du kan också kontakta leverantören för mer information om systemkrav, kompatibilitetskrav och instruktioner om hur du använder programmet eller enheten med Acrobat.

Mer information om hur du använder skärmläsare finns på www.adobe.com/se/accessibility/pdfs/accessing-pdf-sr.pdf.

Läsa en PDF med uppläsningsverktyget

Uppläsningsfunktionen läser upp texten i en PDF-fil, inklusive text i kommentarer och alternativa textbeskrivningar för bilder och ifyllbara fält. I taggade PDF-filer läses innehållet upp i den ordning det förekommer i dokumentets logiska strukturträd. I dokument som inte har taggats används läsordningen från dokumentet, om inte en läsordning har angetts på panelen Läser i dialogrutan Inställningar.

Uppläsningsfunktionen använder de röster som finns installerade på datorn. Om du har SAPI 4- eller SAPI 5-röster installerade från text till tal- eller språkprogram kan du välja att de ska läsa PDF-dokument.

Obs!

Uppläsningsfunktionen är inte en skärmläsare och det kan finnas operativsystem som saknar stöd för funktionen.

Aktivera eller inaktivera uppläsningsfunktionen

Du måste aktivera funktionen Läs högt innan du kan använda den. Du kan inaktivera funktionen Läs högt för att frigöra systemresurser och förbättra prestandan för andra åtgärder.

 1. Välj hamburgermenyn    (Windows) och gå till Visa eller välj Visa uppe till vänster (macOS). Gör sedan något av följande:

  • Läs högt > Aktivera Läs högt.

  • Läs upp högt > Inaktivera Läs högt.

  Obs!

  Du kan även använda objektmarkeringsverktyget för att söka efter text. Använd upp-, ned-, vänster- och högerpilarna för att navigera i dokumentet. Du kan höra var objektmarkeringsverktyget har placerats, t.ex. vid en rubrik eller ett stycke.

Läsa en PDF med uppläsningsverktyget

 1. Navigera till sidan du vill läsa.
 2. Välj hamburgermenyn    (Windows) och gå till Visa eller välj Visa uppe till vänster (macOS). Gör sedan något av följande:

  • Läs högt > Läs endast denna sida.

  • Läs högt > Läs till slutet av dokumentet.

Läsa upp PDF-formulärfält

 1. I panelen Läs i dialogrutan Preferenser väljer du Läs formulärfält i avsnittet Alternativ för Läs högt.

 2. I PDF-formuläret trycker du på Flik för att välja det första formulärfältet.

 3. Gör inmatningar och val efter behov och tryck sedan på Flik för att gå till nästa fält. Upprepa detta steg tills formuläret är ifyllt. Acrobat läser statusen på de markerade kryssrutor och alternativknappar.

  Obs!

  Läs högt upprepar inte dina tangenttryckningar. Om du vill höra vad du skriver ska du använda en skärmläsare.

Avbryta uppläsningen

 1. Välj hamburgermenyn    (Windows) och gå till Visa eller välj Visa uppe till vänster (macOS). Gör sedan något av följande:

  • Läs högt > Paus.

  • Läs högt > Stopp.

Tillgänglighetsverktyg i operativsystem

Tillgänglighetsverktyg i Windows

Windows operativsystem har inbyggda verktyg som ger ökad eller alternativ åtkomst till information på datorskärmen. Berättaren är enkel version av en skärmläsare. Skärmförstoraren är ett verktyg för skärmförstoring.

Mer information om hjälpmedelsverktygen i Windows finns på webbplatsen för tillgänglighet i Microsoft.

Tillgänglighetsverktyg i macOS

macOS har inbyggda verktyg som ger ökad eller alternerande åtkomst till information på datorskärmen.

För mer information om tillgänglighetsverktygen i macOS läser du hjälpmedelswebbplatsen för Apple® Inc.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?