Om Preflight-bibliotek

Preflight-profiler, korrigeringar och kontroller finns nu välorganiserade i ett bibliotek. Biblioteket kan vara användbart när du vill hämta anpassningsbara uppsättningar med profiler, kontroller och korrigeringar. De kan vara användbara för att:

 • Skapa ett omfattande bibliotek för obligatoriska arbetsstationer och partners.
 • Slå samman en mindre uppsättning funktioner i ett bibliotek för en specifik grupp.
 • Skapa arbetsflöden för en specifik process och placera dem i ett bibliotek.
  Exempelvis kan funktioner för, digital tryckning och publicering (t.ex. offset, digitalt, utskrift, storformat osv) grupperas i ett bibliotek.
Preflight-bibliotek

Hantera bibliotek

Du kan skapa, redigera, ta bort och exportera Preflight-bibliotek med hjälp av alternativet Hantera bibliotek.

 1. Välj Verktyg > Tryckproduktion och klicka sedan på Preflight i den högra rutan.

 2. Klicka på listrutan Bibliotek högst upp.

 3. Klicka på Hantera bibliotek. Dialogrutan Hantera bibliotek öppnas med en lista med standardbibliotek.

Dialogrutan Hantera bibliotek
A. Lägg till ett nytt bibliotek B. Kopiera ett befintligt bibliotek C. Redigera ett markerat bibliotek D. Skydda/lås ett markerat bibliotek E. Ta bort skydd/lås upp ett markerat bibliotek F. Exportera ett markerat bibliotek G. Importera ett bibliotek H. Ta bort ett markerat bibliotek 

Lägg till ett nytt bibliotek

 1. Välj Verktyg > Tryckproduktion och klicka sedan på Preflight i den högra rutan.

 2. Klicka på listrutan Bibliotek högst upp.

 3. Klicka på Hantera bibliotek.

 4. Klicka på knappen för att lägga till ett nytt bibliotek.
   Dialogrutan Preflight: Ny Bibliotek öppnas.

  Preflight: Dialogrutan Ny Bibliotek
  A. Bibliotekets namn B. Biblioteksbeskrivning C. Lås biblioteket för att skydda det mot ändringar D. Ändra färg på biblioteksbakgrunden E. Initial biblioteksprofil 
 5. Ange ett namn och beskriv biblioteket.

 6. Välj färg och den första profiluppsättningen för biblioteket. Biblioteket kan vid behov låsas för att skydda det mot framtida ändringar.

 7. Klicka på OK för att spara det nya biblioteket.

Växla bibliotek

 1. Klicka på listrutan Bibliotek högst upp.

  Växla bibliotek med hjälp av bibliotekslistrutan
 2. Välj det bibliotek som du vill använda.

  Välj bibliotek

Anpassa eller förändra bibliotek

 1. I dialogrutan Preflight klickar du på listrutan Bibliotek högst upp.

 2. Välj Hantera bibliotek.

 3. Välj Profiler (märkt 1) i den vänstra rutan.

  Dialogrutan Hantera bibliotek
 4. Välj ett bibliotek i listrutan i mittenrutan (märkt 2 och 3)

 5. Markera profilen i den högra rutan och klicka sedan på den blå pilknappen (märkt 4)

 6. Klicka på Spara för att bekräfta de gjorda ändringarna.

 7. Klicka på OK.

  Obs!

  Utför stegen här ovan för Kontroller (märkt 5) och Korrigeringar (märkt 6) om det skulle behövas.

Importera och exportera preflight-bibliotek

Preflight-bibliotek kan delas med andra användare. Om du vill ändra ett bibliotek paketerar du den för import och export. Paketet innehåller alla profiler, kontroller, korrigeringar och egenskaper för den valda profilen.

Exportera bibliotek

 1. I dialogrutan Preflight klickar du på listrutan Bibliotek högst upp.

 2. Välj det bibliotek som ska exporteras.

 3. Välj Exportera bibliotek i samma bibliotekslistruta.

 4. Ange namnet på biblioteket och platsen dit biblioteket ska exporteras.

 5. Klicka på Spara.

Importera bibliotek

 1. I dialogrutan Preflight klickar du på listrutan Bibliotek högst upp.

 2. Klicka på Importera bibliotek.

 3. Leta reda på filen för det Preflight-bibliotek (.kfp-fil) som ska importeras.

 4. Klicka på Öppna. Det importerade biblioteket visas i listrutan Bibliotek.

Sök i alla bibliotek

 1. I dialogrutan Preflight klickar du på knappen Sök i alla bibliotek.

  Sök i alla bibliotek
 2. Skriv in söktermen i Sök-fältet.
  Preflight söker i alla bibliotek efter profiler, kontroller eller lösningar som matchar den angivna termen. Du kan se alla profiler om du inte anger en sökterm.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy