Inkludera ljud, video och interaktiva 3D-objekt i dina PDF-filer. Lägga till filer direkt i PDF-filen eller länka till filer på webben.

Obs!

Det här dokumentet innehåller instruktioner om Acrobat DC. Om du använder Acrobat Reader DC läser du Vad kan jag göra med Adobe Reader? Om du använder Acrobat XI läser du Hjälp för Acrobat XI.

Multimedia och PDF-filer (Acrobat Pro DC)

Genom att lägga till video, ljud och interaktivt innehåll gör du PDF-dokumenten till flerdimensionella kommunikationsverktyg som ökar intresset och engagemanget för dina dokument.

All multimedia som är H.264-kompatibel kan spelas upp i Adobe Reader 9 och senare. (H.264, även känt som MPEG-4 del 10, är en videokomprimeringsstandard som ger video av hög kvalitet utan att filstorleken ökas nämnvärt.) Videofiler i olika format och med olika filnamnstillägg kan vara H.264-kompatibla.

Mediefiler i andra format kan spelas upp i tidigare versioner av Adobe Reader. Användarna måste dock installera ett kompatibelt program (t ex QuickTime eller Windows Media Player) för att kunna spela upp multimediefilerna.

Ett annat sätt att lägga till multimedia på är att ange en webbadress som refererar till en videofil eller medieström. Tre typer av webbadresser kan användas: RTMP, HTTP och HTTPS. På HTTP- och HTTPS-servrar kan H.264-kompatibla MOV- och MP4-filer användas.

Interaktivt innehåll som har utvecklats i Flash och skapats som SWF-filer (.swf) kan läggas in i PDF-filer för att ge gratisverktyg för text. Exempel på program som utvecklats i Flash är en RSS-läsare, en kalkylator och onlinekartor.

Lägga till multimediefiler i en PDF-fil

Acrobat Pro DC har stöd för mp3-, mov-, SWF-filer och andra filer som är kodade med H.264 (med AAC-ljud). Du kan konvertera andra filtyper till ett format som stöds med hjälp av Adobe Media Encoder. Du kan även lägga till mp3-filer till en PDF-fil för att de ska kunna spelas upp på alla plattformar.

Obs!

Varken Acrobat DC eller PDFMaker har nu stöd för FLV- och F4V-filer. Det går inte att bädda in FLV- eller F4V-filer med Acrobat DC eller PDFMaker.  

Om ett dokument redan har inbäddade FLV- eller F4V-filer (t.ex. en PowerPoint-presentation eller en Word-fil), kommer den fortfarande att konverteras till PDF.

 1. Öppna PDF-filen.
 2. Välj Verktyg > Multimedia och välj sedan något av verktygen Lägg till video , Lägg till ljud  eller Lägg till SWF .

 3. Markera området på sidan där du vill placera videon eller ljudet genom att dra eller dubbelklicka. Dialogrutan Infoga visas.

  Om du dubbelklickar på sidan placerar Acrobat Pro DC det övre vänstra hörnet av videon där du klickade. Om du drar över ett område på sidan placeras media i det området. Videons uppspelningsområde motsvarar den exakta storleken på videobildrutan (om Acrobat Pro DC kan läsa videoklippets dimensioner).

 4. Lägg till en webbadress i fältet Namn eller klicka på Bläddra för att söka efter mediefilen och klicka sedan på Öppna.

  Ange den fullständiga webbadressen till filen, dvs. ta även med videofilens filnamnstillägg, t.ex. .mov eller .mp4.

 5. Använd de avancerade alternativen i dialogrutan Infoga för att ändra mediet vid behov och klicka sedan på OK.

  Alla alternativ är inte tillgängliga för alla medietyper.

  Fäst mot innehållsproportioner

  Garanterar att uppspelningsområdet behåller samma höjd och bredd-proportioner som det ursprungliga innehållet i videon eller det interaktiva objektet.

  Visa avancerade alternativ

  Öppnar dialogruta för ytterligare inställningar, t.ex. startinställningar, uppspelningsreglage och videoinställningar. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på formatet på det media som du sätter in.

Avancerade multimediealternativ (Acrobat Pro DC)

För att visa avancerade multimediealternativ när du infogar video, ljud eller interaktivt innehåll, väljer du Visa avancerade alternativ i dialogrutan Infoga.

Du kan också ändra dessa alternativ efter det att multimedia har lagts till i en PDF-fil. Dubbelklicka på multimediefilen med verktyget Markera objekt (Verktyg > Multimedia > Markera objekt).

Obs!

Inställningarna för video- och ljudkvalitet kan bara ändras när filen läggs till i en PDF-fil.

SWF-flik

Visas när du infogar SWF-filer

Skicka snabbmenyklickning till SWF

Utvecklare av SWF-filer kan välja det här alternativet om de vill använda snabbmenyn i den ursprungliga SWF-filen i stället för snabbmenyn i Acrobat Pro DC. När användare högerklickar på SWF-filen, visas alternativen för originalfilen.

Fliken Starta inställningar

Använd dessa inställningar för att bestämma hur media ska startas och avslutas, var de ska visas och vad som ska visas när media inte är igång.

Inställningar för aktivering

Välj alternativ för att bestämma när media ska spelas och stannas. Välj Spela upp innehåll i flytande fönster på menyn Uppspelningsformat om du vill att videofilmen eller det interaktiva innehållet ska köras utanför sidan. Innehåll i flytande fönster låter användaren läsa sidan och titta på videon eller tillämpningen samtidigt.

Kantbredd

Skapar en svart kant runt videofilmen eller det aktiva innehållet. För ljudfiler läggs kanten runt miniatyrbilden.

Filmminiatyrbild

Om du vill använda en bild som inte finns i den fil du lägger till väljer du Skapa filmminiatyr från fil. Klicka på Bläddra för att hitta bilden du vill ska visas när videofilmen, ljudet eller det interaktiva innehållet inte aktiverats.

Fliken Resurser

Använd denna flik för att lista alla filer som behövs för att köra en SWF-fil. När en fil visas i listan med tillagda filer, kan du klicka på den för att ställa in filegenskaper.

Egenskaper

När du klickar på ett filnamn i resurslistan, visas hela filnamnet (inklusive sökväg) i Namn-fältet. Du kan byta namn på resurserna för att på så sätt garantera att skripten körs korrekt.

Fliken Kontroller

Används för att ange vilka uppspelningskontroller (skal) som ska finnas tillgängliga.

Skal

Välj den uppsättning uppspelningskontroller (skal) som du vill ska visas med videofilmen.

Färg

Klicka för att öppna färgpaletten och välja färg på kontrollerna.

Opacitet

Ställer in grad av genomskinlighet för uppspelningskontrollerna.

Dölj kontroller automatiskt

När du väljer det här alternativet döljs spelkontrollerna när muspekaren inte är placerad över multimediefilen.

Fliken Video

Tillgängligt när du lägger till en video.

Förhandsgranskning och beskärning

Ta bort oönskade ramar från klippet genom att dra i start- och stoppmarkeringarna under skjutreglaget. Detta alternativ är bara tillgängligt första gången ett videoklipp läggs till i en PDF-fil.

Ställ in filmminiatyrbild från aktuell bildruta

Filmminiatyrbilden visas när videofilmen inte spelas. Dra markören ovanför skjutreglaget till den bildruta du vill använda och klicka sedan på Ställ in filmminiatyrbild från aktuell bildruta.

Kapitelpunkter

Använd Kapitelpunkter när du vill skapa markörer i en videofilm som sätter igång specifika åtgärder. I en utbildningsvideo, till exempel, kan kapitelpunkter länka till ytterligare information i en fil eller på webben.

Flytta reglaget till den ram du vill använda för att skapa en kapitelpunkt. Klicka på plustecknet i Kapitelpunkter. För att lägga till en åtgärd markerar du kapitelpunkten i listan och klickar på Åtgärder.

Obs!

Vanligtvis kan du lägga till kapitelpunktsåtgärder enbart efter det att multimedia har skapats. Sedan kan du redigera uppspelningsområdet och lägga till kapitelpunktsåtgärder.  

Infoga video i Word- och PowerPoint-filer (Acrobat Pro)

Acrobat Pro DC lägger till en funktion i Word och PowerPoint som gör att du kan lägga till video i mov-, mp3- och SWF-format i ett Word- eller or PowerPoint-dokument.

När du har lagt till en video i ett Word- eller PowerPoint-dokument kan du konvertera dokumentet till PDF-format och redigera videoegenskaperna vid behov.

 1. Välj den plats flär du vill att videon ska visas i Word- eller PowerPoint-dokumentet.
 2. Gör något av följande:
  • I Office 2003 klickar du på knappen Bädda in Flash i PDFMaker-verktygsfältet.

  • I Office 2007/2010 klickar du på knappen Bädda in Flash på menyfliken Acrobat.

 3. Klicka på knappen Bläddra och sök efter den videofilm som du vill inkludera.

 4. Ändra videoinställningarna efter behov:
  • För videofilmer som inte är i SWF-format ställer du in en miniatyrbild genom att flytta reglaget till önskad bildruta. Klicka sedan på Ställ in filmminiatyrbild från aktuell bildruta.

  • Du bestämmer hur uppspelningskontrollerna ska visas genom att välja ett alternativ på Skal-menyn.

  • Om du vill ändra visningsstorlek för videon klickar du på Ändra storlek på video och ändrar sedan bredd och höjd. Bästa resultat får du om du bibehåller bildens längd/bredd-förhållande.

 5. Konvertera videon (om så behövs) genom att klicka på OK och lägg sedan till den i dokumentet.

Redigera uppspelningsområdet (Acrobat Pro DC)

 1. Välj Verktyg > Multimedia > Markera objekt och klicka på ett multimedieobjekt.

  När du för verktyget över uppspelningsområdet visas handtag på ramen runt uppspelningsområdet, även om ramen är osynlig.

 2. Klicka på uppspelningsområdet för att aktivera det och gör sedan något av följande:
  • Flytta klippet genom att dra ikonen till en ny plats på sidan.

  • Ta bort klippet genom att markera det och trycka på Delete.

  • Ändra klippets storlek genom att dra i ett av rutans hörn till önskad storlek. Håll ned Skift om du vill behålla rätt proportioner för videoklippet.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy