Skapa PDF-portföljer (Acrobat Pro)

Processen med att skapa PDF-portföljer har förenklats i den aktuella versionen av Acrobat Pro. Du behöver inte längre ha Flash Player installerat på datorn för att skapa eller visa portföljer. Du kan enkelt skapa mappar i en PDF-portfölj, ta bort komponentfiler och mappar, ändra namn på komponentfiler, och lägga till och redigera beskrivningar av komponentfilerna.

Skapa en grundläggande PDF-portfölj i några korta steg.

 1. Starta Acrobat och välj Arkiv > Skapa > PDF-portfölj.

 2. Dra filerna till dialogrutan Skapa PDF-portfölj.

  Du kan även välja ett alternativ på menyn Lägg till filer. Du kan lägga till en fil, en mapp med filer, sidor från en skanner, en webbsida eller objekt i Urklipp.

 3. Klicka på Skapa för att lägga till filerna i PDF-portföljen.

  De valda filerna läggs till i portföljen och ett verktygsfält visas i den vänstra delen tillsammans med miniatyrbilder av filerna.  

  PDF-portfölj
  A. PDF-portföljens sekundära verktygsfält B. Den vänstra rutan med filernas miniatyrbilder

Obs!

I Windows kan du med Acrobat PDFMaker i Outlook och Lotus Notes skapa PDF-portföljer när du konverterar e-postmeddelanden.

Lägga till filer och mappar i en PDF-portfölj

Obs!

Eftersom du inte kan ändra ordning på filerna i PDF-portföljen bör du lägga till filerna i den ordning du vill ha dem. Om du lägger till en mapp läggs filerna i mappen till i bokstavsordning.  

Du kan lägga till innehåll i en befintlig PDF-portfölj.

 1. Öppna en PDF-portfölj och gör något av följande:

  • Klicka på Lägg till filer i den vänstra rutan och välj Lägg till filer, Lägg till mapp eller Lägg till webbinnehåll.

  • Om du vill skapa en mapp klickar du på ikonen Skapa mapp i det sekundära verktygsfältet. 

  • Om du vill lägga till filer från datorn drar du filerna eller mapparna till arbetsytan för PDF-portföljen eller till en mapp. Dessa är tillgängliga i den vänstra rutan.

  Obs!

  För bästa prestanda bör det totala antalet komponentfiler inte överstiga 15 och den sammanlagda filstorleken inte vara mer än 50 MB.

Ordna om filer i en PDF-portfölj

I PDF-portföljens navigeringsruta kan du göra följande:

 • Dra för att ordna om filer i en mapp i PDF-portföljen.
 • Dra filer till mappar eller en mapp till en annan mapp, förutsatt att båda är på samma nivå eller i samma mapp.

Lägga till webbinnehåll i en PDF-portfölj

Du kan länka till webbplatser eller bädda in videotaggar. Att länka till webbinnehåll kan vara praktiskt när du vill minska PDF-portföljens filstorlek.

 1. Klicka på Lägg till filer i den vänstra rutan och välj Lägg till webbinnehåll.

 2. Ange ett filnamn och en beskrivning av det webbinnehåll som läggs till i PDF-portföljen. Denna webbfil länkar till det webbinnehåll som du anger.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill länka till en webbplats väljer du Lägg till en webblänk och lägger sedan till webbadressen.

  • Om du vill bädda in en videotagg väljer du Lägg till en inbäddningstagg och klistrar sedan in videons inbäddningskod. Webbplatser för videodelning är ofta försedda med en funktion för att kopiera videons inbäddningskod. Webbplatsen kan t.ex. ha en inbäddningsruta som visar koden och andra inbäddningsalternativ.

Konvertera multimediafiler i en PDF-portfölj (Acrobat Pro)

Du kan konvertera multimediafiler som mp3 till PDF i en PDF-portfölj. Du kan också konvertera följande filtyper till PDF om de har kodats i H.264 (med AAC-audio): MOV, M4V, MP4, 3GP och 3G2. (H.264 och AAC är kodnings- och komprimeringsalternativ för filmer.)

 1. Öppna en PDF-portfölj, högerklicka/Ctrl-klicka på en eller flera multimediefiler i PDF-portföljen och välj sedan Konvertera till PDF.

 2. Om en dialogruta visas anger du önskade alternativ och klickar på OK.

Ta bort eller extrahera filer och mappar från en PDF-portfölj

Om du tar bort en mapp tas samtliga filer i den bort från PDF-portföljen. Du kan också extrahera en eller flera komponenter från PDF-portföljen och spara dem separat.

  • Öppna en PDF-portfölj, markera en eller flera filer eller mappar i PDF-portföljen och tryck på Delete-tangenten eller klicka på ikonen Ta bort fil för att ta bort de markerade objekten från portföljen.
  • Om du vill extrahera (eller spara) ett objekt från portföljen klickar du på ikonen Extrahera från portfölj , väljer en plats där du vill spara det markerade objektet och klickar sedan på Spara.