Användarhandbok Avbryt

Analysera dokument med preflight-verktyget (Acrobat Pro)

 1. Användarhandbok för Acrobat
 2. Introduktion till Acrobat
  1. Få åtkomst till Acrobat från dator, mobil, webb
  2. Nyheter i Acrobat
  3. Kortkommandon
  4. Systemkrav
 3. Arbetsyta
  1. Allmänt om arbetsytan
  2. Öppna och visa PDF-filer
   1. Öppna PDF-filer
   2. Navigera i PDF-filer
   3. Visa PDF-preferenser
   4. Justera PDF-vyer
   5. Aktivera miniatyrförhandsgranskning av PDF-filer
   6. Visa PDF i webbläsare
  3. Arbeta med onlinelagringskonton
   1. Få åtkomst till filer från Box
   2. Få åtkomst till filer från Dropbox
   3. Få åtkomst till filer från OneDrive
   4. Få åtkomst till filer från SharePoint
   5. Få åtkomst till filer från Google Drive
  4. Acrobat och macOS
  5. Acrobat-meddelanden
  6. Rutnät, stödlinjer och mätningar i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk och höger-till-vänster-text i PDF-filer
 4. Skapa PDF-filer
  1. Översikt över att skapa PDF-filer
  2. Skapa PDF-filer med Acrobat
  3. Skapa PDF-filer med PDFMaker
  4. Använda Adobe PDF-skrivaren
  5. Konvertera webbsidor till PDF-format
  6. Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Konverteringsinställning för Adobe PDF
  8. PDF-teckensnitt
 5. Redigera PDF-filer
  1. Redigera text i PDF-filer
  2. Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil
  3. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  4. Redigera skannade PDF-filer
  5. Förbättra hämtade dokumentfoton med hjälp av en mobilkamera
  6. Optimera PDF-filer
  7. Egenskaper och metadata för PDF-filer
  8. Länkar och bifogade filer i PDF-filer
  9. PDF-lager
  10. Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer
  11. Åtgärdsguiden (Acrobat Pro)
  12. PDF-filer som har konverterats till webbsidor
  13. Konfigurera PDF-filer för en presentation
  14. PDF-artiklar
  15. Geospatiala PDF-filer
  16. Använda åtgärder och skript i PDF-filer
  17. Ändra standardteckensnittet för texttillägg
  18. Ta bort sidor från en PDF
 6. Skanning och OCR
  1. Skanna dokument till PDF
  2. Förbättra foton i dokument
  3. Felsök skannerproblem när du skannar i Acrobat
 7. Formulär
  1. Grunderna för PDF-formulär
  2. Skapa ett formulär från grunden i Acrobat
  3. Skapa och distribuera PDF-formulär
  4. Fylla i PDF-formulär
  5. Egenskaper för PDF-formulärfält
  6. Fyll i och signera PDF-formulär
  7. Ange åtgärdsknappar i PDF-formulär
  8. Publicera interaktiva PDF-webbformulär
  9. Grunderna för PDF-formulärfält
  10. PDF-streckkodsfält
  11. Samla in och hantera PDF-formulärdata
  12. Om Formulärspåraren
  13. Hjälp för PDF-formulär
  14. Skicka PDF-formulär till mottagare via e-post eller en intern server
 8. Kombinera filer
  1. Kombinera eller sammanfoga filer till en enda PDF-fil
  2. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  3. Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument
  4. Beskära PDF-sidor
  5. Lägga till vattenstämplar i PDF-dokument
  6. Lägga till bakgrunder i PDF-filer
  7. Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj
  8. Publicera och dela PDF-portföljer
  9. Översikt över PDF-portföljer
  10. Skapa och anpassa PDF-portföljer
 9. Dela, granska och kommentera
  1. Dela och spåra PDF-dokument online
  2. Redigeringsmarkera text
  3. Förbereda för en PDF-granskning
  4. Starta en PDF-granskning
  5. Använda delade granskningar på SharePoint eller Office 365-webbplatser
  6. Delta i en PDF-granskning
  7. Lägga till kommentarer i PDF-filer
  8. Lägga till en stämpel i ett PDF-dokument
  9. Arbetsgångar för godkännande
  10. Hantera kommentarer | visa, svara, skriva ut
  11. Importera och exportera kommentarer
  12. Spåra och hantera PDF-granskningar
 10. Spara och exportera PDF-filer
  1. Spara PDF-filer
  2. Konvertera PDF till Word
  3. Konvertera PDF till JPG
  4. Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat
  5. Filformatalternativ för PDF-export
  6. Återanvända PDF-innehåll
 11. Säkerhet
  1. Förbättrad säkerhetsinställning för PDF-filer
  2. Skydda PDF-dokument med lösenord
  3. Hantera digitala ID:n
  4. Skydda PDF-dokument med certifikat
  5. Öppna skyddade PDF-filer
  6. Ta bort känsligt innehåll från PDF-filer
  7. Konfigurera skyddsprofiler för PDF-filer
  8. Välj en dokumentskyddsmetod för PDF-filer
  9. Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas
  10. Skydda PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Skyddad visningsfunktion för PDF-filer
  12. Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer
  13. JavaScript-skript i PDF-dokument som en säkerhetsrisk
  14. Bilagor som säkerhetsrisker
  15. Tillåt eller blockera länkar i PDF-filer
 12. Digitala signaturer
  1. Signera PDF-dokument
  2. Läs in din signatur på mobilen och använd den överallt
  3. Skicka dokument för e-signering
  4. Om certifikatsignaturer
  5. Certifikatbaserade signaturer
  6. Validera digitala signaturer
  7. Adobe Approved Trust List
  8. Hantera pålitliga identiteter
 13. Skriva ut
  1. Grundläggande PDF-utskriftsåtgärder
  2. Skriva ut häften och PDF-portföljer
  3. Avancerade PDF-utskriftsinställningar
  4. Skriv ut till PDF
  5. Skriva ut PDF-filer i färg (Acrobat Pro)
  6. Skriva ut PDF-dokument i anpassad storlek
 14. Tillgänglighet, taggar och flödesomformning
  1. Skapa och verifiera PDF-tillgänglighet
  2. Tillgänglighetsfunktioner i PDF-filer
  3. Verktyget Läsordning för PDF-filer
  4. Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner
  5. Redigera dokumentstrukturen med panelerna Innehåll och Taggar
  6. Skapa tillgängliga PDF-filer
 15. Söka och indexera
  1. Skapa PDF-index
  2. Söka i PDF-filer
 16. Multimedia och 3D-modeller
  1. Lägga till ljud, video och interaktiva objekt i PDF-filer
  2. Lägga till 3D-modeller till PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Visa 3D-modeller i PDF-filer
  4. Samverka med 3D-modeller
  5. Mäta 3D-objekt i PDF-filer
  6. Ställa in 3D-vyer i PDF-filer
  7. Aktivera 3D-innehåll i PDF-filer
  8. Lägga till multimedia i PDF-filer
  9. Kommentera 3D-design i PDF-filer
  10. Spela upp video-, ljud- och multimedieformat i PDF-filer
  11. Lägga till kommentarer till videofilmer
 17. Verktyg för tryckproduktion (Acrobat Pro)
  1. Översikt över verktyg för utskriftsproduktion
  2. Skrivarmärken och hårlinjer
  3. Förhandsgranska utdata
  4. Genomskinlighetsförenkling
  5. Färgkonvertering och tryckfärgshantering
  6. Svällningsfärg
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- och PDF/E-kompatibla filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avancerade preflight-kontroller
  4. Preflight-rapporter
  5. Visa preflight-resultat, objekt och resurser
  6. Utdatametoder i PDF-filer
  7. Korrigera problemområden med preflight-verktyget
  8. Automatisera dokumentanalys med droplet-filer eller preflight-åtgärder
  9. Analysera dokument med preflight-verktyget
  10. Ytterligare kontroller i preflight-verktyget
  11. Preflight-bibliotek
  12. Preflight-variabler
 19. Färghantering
  1. Bibehålla konsekventa färger
  2. Färginställningar
  3. Färghantera dokument
  4. Arbeta med färgprofiler
  5. Mer om färghantering

Om du vill verifiera att Adobe® PDF-dokumentet bara innehåller de egenskaper, teckensnitt och formateringar som du har angett kan du undersöka, och i vissa fall korrigera, dokumentets innehåll med verktyget Preflight.

Preflight-undersökningar

Preflight-verktyget analyserar innehållet i ett PDF-dokument för att avgöra hur klart det är för tryckproduktion och ett antal andra villkor som du kan ange. Preflight undersöker filen utifrån ett antal användardefinierade värden, vilka kallas preflight-profiler. Beroende på vilken profil du använder kan du även korrigera vissa brister. I Preflight går det även att utföra kontroller och korrigeringar av synliga områden eller vissa objekt och gör att PDF-filerna uppfyller vissa standarder.

Preflight identifierar problem med färger, teckensnitt, genomskinlighet, bildupplösning, färgmängd, PDF-versionskompatibilitet och annat. Preflight innehåller även verktyg för att undersöka PDF-syntax och den verkliga PDF-strukturen i ett dokument.

Innan du använder Preflight-verktyget för att skapa ett PDF-dokument för utskrift bör du iaktta följande rekommendationer:

 • Om du har skapat PDF-dokument med Acrobat Distiller, InDesign eller Illustrator, kan du optimera dem för utskrift eller tryck. Använd förinställningarna i Distiller- eller InDesign PDF-mallarna, eller använd inställningar du får från utskriftsleverantören.

 • Inkludera alla teckensnitt i ursprungsprogrammet. Inbäddning garanterar att teckensnitten inte ersätts.

Dialogrutan Preflight

Använd dialogrutan Preflight för att styra alla aspekter av preflight-undersökningen. Om panelen Tryckproduktion inte syns i den högra rutan väljer du Verktyg > Tryckproduktion. Välj sedan Preflight i den högra rutan.

Dialogrutan Preflight
Dialogrutan Preflight

A. Bibliotek B. Vyer C. Visa inställningsvarning (inaktiverad som standard)  D. Preflight-profiler, -kontroller och -korrigeringar E. Grupper F. Profilbeskrivning G. Sök i alla bibliotek 

Göra en preflight-undersökning

Du kan använda eller ändra en befintlig profil eller skapa en egen.

 1. Öppna PDF-filen och välj Verktyg > Tryckproduktion > Preflight i den högra rutan.

 2. Välj ett bibliotek i listrutan Bibliotek.

 3. Gör något av följande:
  • Om du vill visa en lista med tillgängliga profiler klickar du på knappen Markera profiler .

  • Om du vill visa en lista med tillgängliga kontroller klickar du på knappen Markera enstaka kontroller .

  • Om du vill visa en lista med tillgängliga korrigeringar klickar du på knappen Markera enstaka korrigeringar .

 4. Använd meny för att ange om du vill visa alla, dina favoriter, de senast använda, de oftast använda eller någon av de tillgängliga kategorierna.
 5. Välj en profil, kontroll eller korrigering i listan när du vill läsa en beskrivning.

  Profilerna är ordnade i grupper som du kan expandera och komprimera. Profiler med den gråa skiftnyckelsikonen inkluderar korrigeringar som kan åtgärda felen i din fil.

  Obs!

  Du kan även använda sökrutan för att söka efter en profil, kontroll eller korrigering.

 6. (Valfritt) Markera en profil eller en kontroll, utvidga Fler alternativ och gör något av följande, beroende på vad som behövs:

  • Ange om undersökningen ska begränsas till synliga lager. Om du väljer det här alternativet inaktiveras alla korrigeringar.

  • Ange vilka sidor som ska undersökas.

 7. Om du markerade en profil klickar du på Analysera för att köra undersökningen utan att åtgärda fel eller Analysera och korrigera för att identifiera och korrigera felen. Om du markerade en enskild kontroll är enbart alternativet Analysera tillgängligt. Om du markerade en enskild korrigering klickar du på Korrigera för att starta den.

  Obs!

  Du kan också köra en preflight-undersökning genom att dubbelklicka på en profil i listan. Om du dubbelklickar på filen tillämpar de profiler som innehåller korrigeringar sina korrigeringar.

Preflight-inställningar

Använd dialogrutan Preflight-inställningar när du vill ange hur resultaten ska rapporteras och vilken utdatametod som ska användas när du skapar PDF/X-, PDF/A- eller PDF/E-filer. Ett PDF-dokument kan ha en inbäddad utdatametod som innehåller en ICC-profil.

Öppna dialogrutan Preflight-inställningar genom att välja Alternativ > Preflight-inställningar i dialogrutan.

Fliken Allmänt

Fliken Allmänt innehåller alternativ för att ange hur dialogruteelement och preflight-resultat ska visas:

Största antal resultat som ska visas för varje kontrolltyp

Anger hur många förekomster av en avvikelse som ska visas i resultatlistan. Använd alternativet Per sida (under Flera träffar) för att kapsla in ytterligare resultat under avsnittet Flera träffar i resultatlistan. Det högsta tillåtna resultatet för ett dokument är 25000.

Detaljrikedom vid resultatvisning

Anger hur detaljerad visningen ska vara i preflight-resultatlistan. Du kan ange utan information, den viktigaste informationen eller all information.

Visa ”Visa inställningsvarning” om visning inte är inställt till högsta kvalitet

Visar en varningsikon längst upp i Preflight-dialogrutan om bildskärmen inte är inställd på högsta kvalitet. Du kan klicka på varningsikonen, så visas en lista med varningarna. Klicka på Justera om du vill justera inställningarna till maximal skärmtillförlitlighet för det valda PDF-dokumentet.

Alternativ för utdatametod

Du kan ställa in följande alternativ på fliken Utdatametoder i dialogrutan Preflight-inställningar: Mer information om hur du använder utdatametoder finns i Utdatametoder.

Namn

Namnet på utdatametoden.

Profil för utdatametod (ICC-profil)

ICC-profilen som beskriver det utmärkande utskriftsvillkor som dokumentet har förberetts för och som krävs för PDF/X-, PDF/A- eller PDF/E-överensstämmelse. Klicka på Bläddra och välj sedan ett alternativ i standardprofilmappen.

Identifierare för utdatavillkor

Referensnamnet som anges av ICC-registret för registrerade standardutskriftsvillkor. Välj ett alternativ i listan med utdatavillkor (beskrivningen visas i rutan Utdatavillkor) eller välj Egen och skapa ditt eget utdatavillkor.

Register

Den URL-adress som ger mer information om namnet på utdatametodsprofilen. För standardutskriftsvillkor som registreras med ICC måste detta vara http://www.color.org/.

Utdatavillkor

En beskrivning av jobbets avsedda utskriftsvillkor, bl a typ av tryck (t.ex. kommersiell offset), papperstyp och rastertäthet. Du kan ändra denna beskrivning för de utdatavillkor som du redigerar eller skapar.

ICC-profils-URL för PDF/X-4p

Den URL som tillhandahåller utdatametodsinformation för filer av typen PDF/X-4p.

Låst

Det här alternativet fungerar som ett skydd mot oavsiktlig ändring av utdatametoden. Alla textfälten visas nedtonade.

Fliken Färgmarkering

Fliken Färgmarkering innehåller alternativ för att identifiera problemobjekt på en PDF-sida. Inställningarna för Färgmarkering styr maskernas utseende i maskrapporter. De styr även utseendet på rader på skärmen när du dubbelklickar på en färgmarkering i preflight-resultatfönstret. Du ställer in färgmarkeringsegenskaper för varje typ av varning: Fel, Varning och Information.

Problemen är markerade med genomskinliga masker

Identifierar problemen genom att färgmarkera dem. Om det här alternativet avmarkeras markeras icke-problematiskt innehåll, medan probleminnehåll inte markeras.

Färg/Opacitet

Klicka på Färg för att välja färger från ett färgspektrum. Ange opacitet för färgen.

Rita kant för begränsningsram

Ritar samma linjer i en maskrapport som du ser på skärmen när du dubbelklickar på ett resultat i preflight-resultatfönstret. Det här alternativet är användbart när du ska identifiera objekt i en maskapport när en bild upptar hela sidan. I det här fallet kan du inte se masken, men du ser linjerna kring objekten.

Färg/Linjestil/Effektiv linjebredd

Klicka på Färg för att välja färger från ett färgspektrum. Klicka på Linjestil för att välja linjemönster (linjer, punkter eller streck). Ange tjocklek på linje.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto