Analysera dokument med preflight-verktyget (Acrobat Pro)

Om du vill verifiera att Adobe® PDF-dokumentet bara innehåller de egenskaper, teckensnitt och formateringar som du har angett kan du undersöka, och i vissa fall korrigera, dokumentets innehåll med verktyget Preflight.

Preflight-undersökningar

Preflight-verktyget analyserar innehållet i ett PDF-dokument för att avgöra hur klart det är för tryckproduktion och ett antal andra villkor som du kan ange. Preflight undersöker filen utifrån ett antal användardefinierade värden, vilka kallas preflight-profiler. Beroende på vilken profil du använder kan du även korrigera vissa brister. I Preflight går det även att utföra kontroller och korrigeringar av synliga områden eller vissa objekt och gör att PDF-filerna uppfyller vissa standarder.

Preflight identifierar problem med färger, teckensnitt, genomskinlighet, bildupplösning, färgmängd, PDF-versionskompatibilitet och annat. Preflight innehåller även verktyg för att undersöka PDF-syntax och den verkliga PDF-strukturen i ett dokument.

Innan du använder Preflight-verktyget för att skapa ett PDF-dokument för utskrift bör du iaktta följande rekommendationer:

 • Om du har skapat PDF-dokument med Acrobat Distiller, InDesign eller Illustrator, kan du optimera dem för utskrift eller tryck. Använd förinställningarna i Distiller- eller InDesign PDF-mallarna, eller använd inställningar du får från utskriftsleverantören.

 • Inkludera alla teckensnitt i ursprungsprogrammet. Inbäddning garanterar att teckensnitten inte ersätts.

Dialogrutan Preflight

Använd dialogrutan Preflight för att styra alla aspekter av preflight-undersökningen. Om panelen Tryckproduktion inte syns i den högra rutan väljer du Verktyg > Tryckproduktion. Välj sedan Preflight i den högra rutan.

Dialogrutan Preflight
Dialogrutan Preflight

A. Bibliotek B. Vyer C. Visa inställningsvarning (inaktiverad som standard) D. Preflight-profiler, -kontroller och -korrigeringar E. Grupper F. Profilbeskrivning G. Sök i alla bibliotek 

Göra en preflight-undersökning

Du kan använda eller ändra en befintlig profil eller skapa en egen.

 1. Öppna PDF-filen och välj Verktyg > Tryckproduktion > Preflight i den högra rutan.

 2. Välj ett bibliotek i listrutan Bibliotek.

 3. Gör något av följande:
  • Om du vill visa en lista med tillgängliga profiler klickar du på knappen Markera profiler .

  • Om du vill visa en lista med tillgängliga kontroller klickar du på knappen Markera enstaka kontroller .

  • Om du vill visa en lista med tillgängliga korrigeringar klickar du på knappen Markera enstaka korrigeringar .

 4. Använd meny för att ange om du vill visa alla, dina favoriter, de senast använda, de oftast använda, eller någon av de tillgängliga kategorierna.
 5. Välj en profil, kontroll eller korrigering i listan när du vill läsa en beskrivning.

  Profilerna är ordnade i grupper som du kan expandera och komprimera. Profiler med den gråa skiftnyckelsikonen inkluderar korrigeringar som kan åtgärda felen i din fil.

  Obs!

  Du kan även använda sökrutan för att söka efter en profil, kontroll eller korrigering.

 6. (Valfritt) Markera en profil eller en kontroll, utvidga Fler alternativ och gör något av följande, beroende på vad som behövs:

  • Ange om undersökningen ska begränsas till synliga lager. Om du väljer det här alternativet inaktiveras alla korrigeringar.

  • Ange vilka sidor som ska undersökas.

 7. Om du markerade en profil klickar du på Analysera för att köra undersökningen utan att åtgärda fel eller Analysera och korrigera för att identifiera och korrigera felen. Om du markerade en enskild kontroll är enbart alternativet Analysera tillgängligt. Om du markerade en enskild korrigering klickar du på Korrigera för att starta den.

  Obs!

  Du kan också köra en preflight-undersökning genom att dubbelklicka på en profil i listan. Om du dubbelklickar på filen tillämpar de profiler som innehåller korrigeringar sina korrigeringar.

Preflight-inställningar

Använd dialogrutan Preflight-inställningar när du vill ange hur resultaten ska rapporteras och vilken utdatametod som ska användas när du skapar PDF/X-, PDF/A- eller PDF/E-filer. Ett PDF-dokument kan ha en inbäddad utdatametod som innehåller en ICC-profil.

Öppna dialogrutan Preflight-inställningar genom att välja Alternativ > Preflight-inställningar i dialogrutan.

Fliken Allmänt

Fliken Allmänt innehåller alternativ för att ange hur dialogruteelement och preflight-resultat ska visas:

Största antal resultat som ska visas för varje kontrolltyp

Anger hur många förekomster av en avvikelse som ska visas i resultatlistan. Använd alternativet Per sida (under Flera träffar) för att kapsla in ytterligare resultat under avsnittet Flera träffar i resultatlistan. Det högsta tillåtna resultatet för ett dokument är 25000.

Detaljrikedom vid resultatvisning

Anger hur detaljerad visningen ska vara i preflight-resultatlistan. Du kan ange utan information, den viktigaste informationen eller all information.

Visa ”Visa inställningsvarning” om visning inte är inställt till högsta kvalitet

Visar en varningsikon längst upp i Preflight-dialogrutan om bildskärmen inte är inställd på högsta kvalitet. Du kan klicka på varningsikonen, så visas en lista med varningarna. Klicka på Justera om du vill justera inställningarna till maximal skärmtillförlitlighet för det valda PDF-dokumentet.

Alternativ för utdatametod

Du kan ställa in följande alternativ på fliken Utdatametoder i dialogrutan Preflight-inställningar. Mer information om hur du använder utdatametoder finns i Utdatametoder.

Namn

Namnet på utdatametoden.

Profil för utdatametod (ICC-profil)

ICC-profilen som beskriver det utmärkande utskriftsvillkor som dokumentet har förberetts för och som krävs för PDF/X-, PDF/A- eller PDF/E-överensstämmelse. Klicka på Bläddra och välj sedan ett alternativ i standardprofilmappen.

Identifierare för utdatavillkor

Referensnamnet som anges av ICC-registret för registrerade standardutskriftsvillkor. Välj ett alternativ i listan med utdatavillkor (beskrivningen visas i rutan Utdatavillkor) eller välj Egen och skapa ditt eget utdatavillkor.

Register

Den URL-adress som ger mer information om namnet på utdatametodsprofilen. För standardutskriftsvillkor som registreras med ICC måste detta vara http://www.color.org/.

Utdatavillkor

En beskrivning av jobbets avsedda utskriftsvillkor, bl a typ av tryck (t.ex. kommersiell offset), papperstyp och rastertäthet. Du kan ändra denna beskrivning för de utdatavillkor som du redigerar eller skapar.

ICC-profils-URL för PDF/X-4p

Den URL som tillhandahåller utdatametodsinformation för filer av typen PDF/X-4p.

Låst

Det här alternativet fungerar som ett skydd mot oavsiktlig ändring av utdatametoden. Alla textfälten visas nedtonade.

Fliken Färgmarkering

Fliken Färgmarkering innehåller alternativ för att identifiera problemobjekt på en PDF-sida. Inställningarna för Färgmarkering styr maskernas utseende i maskrapporter. De styr även utseendet på rader på skärmen när du dubbelklickar på en färgmarkering i preflight-resultatfönstret. Du ställer in färgmarkeringsegenskaper för varje typ av varning: Fel, Varning och Information.

Problemen är markerade med genomskinliga masker

Identifierar problemen genom att färgmarkera dem. Om det här alternativet avmarkeras markeras icke-problematiskt innehåll, medan probleminnehåll inte markeras.

Färg/Opacitet

Klicka på Färg för att välja färger från ett färgspektrum. Ange opacitet för färgen.

Rita kant för begränsningsram

Ritar samma linjer i en maskrapport som du ser på skärmen när du dubbelklickar på ett resultat i preflight-resultatfönstret. Det här alternativet är användbart när du ska identifiera objekt i en maskapport när en bild upptar hela sidan. I det här fallet kan du inte se masken, men du ser linjerna kring objekten.

Färg/Linjestil/Effektiv linjebredd

Klicka på Färg för att välja färger från ett färgspektrum. Klicka på Linjestil för att välja linjemönster (linjer, punkter eller streck). Ange tjocklek på linje.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto