Du kan arbeta med ett PDF-dokument som skapats från webbsidor på samma sätt som du arbetar med andra PDF-dokument. Om du klickar på en länk på en konverterad webbsida läggs sidan för den länken till i slutet av PDF-dokumentet om den inte redan är inkluderad. Detta beror på hur du har konfigurerat Acrobat.

Obs!

Kom ihåg att en webbsida kan motsvara flera PDF-sidor. En webbsida motsvarar ett enskilt avsnitt (eller URL) från en webbplats och är oftast en kontinuerlig HTML-sida. När du konverterar en webbsida till PDF, kan den delas in i flera PDF-sidor med standardstorlek.

När du först skapar ett PDF-dokument från webbsidor skapas taggade bokmärken om Skapa bokmärken har valts i dialogrutan Konverteringsinställningar för webbsida. Ett standardbokmärke (ej taggat) som representerar webbservern visas längst upp på fliken Bokmärken. Under det bokmärket visas ett taggat bokmärke för varje nedladdad webbsida. Om ingen annan rubrik har angivits motsvarar det taggade bokmärkets namn sidans HTML-rubrik eller URL. Alla taggade bokmärken är från början på samma nivå, men om du vill kan du ändra om dessa bokmärken och skapa en hierarki av underordnade och överordnade bokmärken vilket gör det lättare att hålla ordning på allt material på webbsidorna.

Om Skapa PDF-taggar är markerat när du skapar en PDF-fil från webbsidor, sparas strukturinformation som motsvarar HTML-strukturen hos de ursprungliga sidorna i PDF-dokumentet. Du kan använda den här informationen för att lägga till taggade bokmärken i filen för stycken och andra objekt som innehåller HTML-element.