Avancerade preflight-kontroller (Acrobat Pro)

Visa preflight-problem i PDF-strukturen

Mer information om PDF-strukturen finns i dokumenten på Adobe PDF Technology Center på www.adobe.com/go/learn_acr_pdftechnology_en (enbart på engelska). Om du har avancerade kunskaper om PDF-filformatet kan du undersöka PDF-filens interna struktur och dess teckensnitt och därigenom hitta tekniska orsaker till den bristande preflight-matchningen. Preflight innehåller tre alternativ för att göra en djupgående undersökning av en PDF. Tekniskt kunniga användare kan använda dessa verktyg för att analysera objekten och teckensnitten som låg till grund för en avvikelse.

Det är viktigt att du har djupa kunskaper om interna teckensnittsstrukturer och teckensnittsspecifikationer för Type 1-, TrueType- och OpenType-teckensnitten. Teckensnittsspecifikationerna finns angivna i bibliografin i handboken.

Obs!

Du kan navigera i PDF-filen och teckensnitten i fönstren som visas, men du kan inte redigera PDF-strukturen eller teckensnitt.

Bläddra i den interna PDF-strukturen

Visa strukturen för en PDF, som den har definierats med innehållsströmmar och cos-objekt, i en trädmatris. (Innehållsströmmar representerar sidor, formulär-XObjects, Type 3-tecken och utseendet på kommentarer och formulärfält. Cos-objekt inkluderar element som färgmodeller, bilder och XObject.)

Kontrollera PDF-syntax, visa resultaten av en korrigering eller bestäm orsaken till en avvikelse. Välj bland fem visningslägen som ordnar innehållsströmmar på olika sätt. Du kan inte redigera PDF-filen i fönstret Intern PDF-struktur.

Obs!

Blanda inte ihop den interna strukturen med den logiska strukturen i taggade PDF-filer som förbättrar tillgängligheten för synskadade användare. Den interna strukturen är en överordnad uppsättning av alla objekt i dokumentet, inklusive taggar.

Innan du kan bläddra i den interna PDF-strukturen måste du utföra en preflight-kontroll.

 1. Välj Bläddra i intern PDF-struktur på Alternativ-menyn i preflight-fönstret.

  Fönstret Intern PDF-struktur visas. Fönstret innehåller en trädvy av dokumentinformationen och dokumentkatalogen (roten i dokumentets objekthierarki).

 2. Expandera varje trädelement för att visa dokumentstrukturen.
 3. Klicka på knappen Sida för att visa strukturen för varje sida.

 4. Om du vill ändra hur innehållsströmmar visas i trädvyn väljer du ett visningsläge i verktygsfältet:

  Klassisk 

  Visar innehållsströmmen som en följd av sidinnehållsoperatorer. Expandera det underordnade trädet för en operatorer om du vill visa dess operander. Det här är standardvyn.

  Grupperar alla operatorer i innehållsströmmen som tillhör samma inkapslingsnivå för grafikläge i ett par av q/Q-operatorerna. Expandera det underordnade trädet för ett q/Q-par om du vill visa operatorn och parametrarna som ingår.

  BMC 

  Liknar Q, men ordnar innehållsströmmar efter inkapslingsnivåer för markerat innehåll (BMC/EMC).

  BT/ET 

  Ordnar innehållsströmmar efter textblock, som omges av BT- och ET-operatorer.

  Utdrag 

  Visar innehållsströmmar som en serie utdrag. Ett utdrag är en angränsande grupp av objekt som delar samma grafikläge. I det här läget representerar varje utdrag en typ av ritoperation (t.ex. ritområde) och dess grafikläge.

Bläddra i den interna teckensnittsstrukturen

Visa den interna strukturen för inbäddade teckensnitt i en PDF mer detaljerat än preflight-resultaten med en grafisk vy som visar konturen och koordinaterna för varje tecken. Du kan bestämma orsaken till olika preflight-problem, t.ex. avvikelser orsakade av inkonsekventa teckenbredder.

Innan du kan bläddra i den interna teckensnittsstrukturen måste du utföra en preflight-kontroll.

 1. Välj Bläddra i intern struktur för alla dokumentteckensnitt på Alternativ-menyn i preflight-fönstret.

  Obs!

  Om du vill visa strukturen för ett enskilt teckensnitt expanderar du teckensnittsposten i Resultat > Översikt. Markera sedan ett teckensnitt och välj Bläddra i intern teckensnittsstruktur på Alternativ-menyn.

 2. Om du vill teckendetaljerna klickar du på någon av följande knappar:

  Visa rutnät 

  Visar origo för tecknets koordinatområde, vilket indikeras med två gröna rätvinkliga linjer.

  Visa rutor 

  Visar området som används av det valda tecknet och det maximala område som används av alla tecken med hjälp av blå linjer som sammanfaller upptill och nedtill.

  Visa fyllning 

  Visar områden för ett fyllt tecken som mellangrå.

  Visa punkter 

  Visar alla punkter som används för att definiera tecknets konturer. Svarta punkter indikerar konturen. Röda punkter indikerar Bézier-kurvor och är förskjutningar från konturen.

  Visa markör 

  Visar positionen för den markerade punkten, vilket indikeras med två magentafärgade rätvinkliga linjer. Den här knappen är bara tillgänglig om Visa punkter väljs.

 3. Om du vill justera storleken på teckenvisningsområdet drar du handtaget mellan trädvyn och teckenvisningsområdet uppåt eller nedåt.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto