Användarhandbok Avbryt

Korrigera problemområden med preflight-verktyget (Acrobat Pro)

 1. Användarhandbok för Acrobat
 2. Introduktion till Acrobat
  1. Få åtkomst till Acrobat från dator, mobil, webb
  2. Nyheter i Acrobat
  3. Kortkommandon
  4. Systemkrav
 3. Arbetsyta
  1. Allmänt om arbetsytan
  2. Öppna och visa PDF-filer
   1. Öppna PDF-filer
   2. Navigera i PDF-filer
   3. Visa PDF-preferenser
   4. Justera PDF-vyer
   5. Aktivera miniatyrförhandsgranskning av PDF-filer
   6. Visa PDF i webbläsare
  3. Arbeta med onlinelagringskonton
   1. Få åtkomst till filer från Box
   2. Få åtkomst till filer från Dropbox
   3. Få åtkomst till filer från OneDrive
   4. Få åtkomst till filer från SharePoint
   5. Få åtkomst till filer från Google Drive
  4. Acrobat och macOS
  5. Acrobat-meddelanden
  6. Rutnät, stödlinjer och mätningar i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk och höger-till-vänster-text i PDF-filer
 4. Skapa PDF-filer
  1. Översikt över att skapa PDF-filer
  2. Skapa PDF-filer med Acrobat
  3. Skapa PDF-filer med PDFMaker
  4. Använda Adobe PDF-skrivaren
  5. Konvertera webbsidor till PDF-format
  6. Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Konverteringsinställning för Adobe PDF
  8. PDF-teckensnitt
 5. Redigera PDF-filer
  1. Redigera text i PDF-filer
  2. Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil
  3. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  4. Redigera skannade PDF-filer
  5. Förbättra hämtade dokumentfoton med hjälp av en mobilkamera
  6. Optimera PDF-filer
  7. Egenskaper och metadata för PDF-filer
  8. Länkar och bifogade filer i PDF-filer
  9. PDF-lager
  10. Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer
  11. Åtgärdsguiden (Acrobat Pro)
  12. PDF-filer som har konverterats till webbsidor
  13. Konfigurera PDF-filer för en presentation
  14. PDF-artiklar
  15. Geospatiala PDF-filer
  16. Använda åtgärder och skript i PDF-filer
  17. Ändra standardteckensnittet för texttillägg
  18. Ta bort sidor från en PDF
 6. Skanning och OCR
  1. Skanna dokument till PDF
  2. Förbättra foton i dokument
  3. Felsök skannerproblem när du skannar i Acrobat
 7. Formulär
  1. Grunderna för PDF-formulär
  2. Skapa ett formulär från grunden i Acrobat
  3. Skapa och distribuera PDF-formulär
  4. Fylla i PDF-formulär
  5. Egenskaper för PDF-formulärfält
  6. Fyll i och signera PDF-formulär
  7. Ange åtgärdsknappar i PDF-formulär
  8. Publicera interaktiva PDF-webbformulär
  9. Grunderna för PDF-formulärfält
  10. PDF-streckkodsfält
  11. Samla in och hantera PDF-formulärdata
  12. Om Formulärspåraren
  13. Hjälp för PDF-formulär
  14. Skicka PDF-formulär till mottagare via e-post eller en intern server
 8. Kombinera filer
  1. Kombinera eller sammanfoga filer till en enda PDF-fil
  2. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  3. Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument
  4. Beskära PDF-sidor
  5. Lägga till vattenstämplar i PDF-dokument
  6. Lägga till bakgrunder i PDF-filer
  7. Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj
  8. Publicera och dela PDF-portföljer
  9. Översikt över PDF-portföljer
  10. Skapa och anpassa PDF-portföljer
 9. Dela, granska och kommentera
  1. Dela och spåra PDF-dokument online
  2. Redigeringsmarkera text
  3. Förbereda för en PDF-granskning
  4. Starta en PDF-granskning
  5. Använda delade granskningar på SharePoint eller Office 365-webbplatser
  6. Delta i en PDF-granskning
  7. Lägga till kommentarer i PDF-filer
  8. Lägga till en stämpel i ett PDF-dokument
  9. Arbetsgångar för godkännande
  10. Hantera kommentarer | visa, svara, skriva ut
  11. Importera och exportera kommentarer
  12. Spåra och hantera PDF-granskningar
 10. Spara och exportera PDF-filer
  1. Spara PDF-filer
  2. Konvertera PDF till Word
  3. Konvertera PDF till JPG
  4. Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat
  5. Filformatalternativ för PDF-export
  6. Återanvända PDF-innehåll
 11. Säkerhet
  1. Förbättrad säkerhetsinställning för PDF-filer
  2. Skydda PDF-dokument med lösenord
  3. Hantera digitala ID:n
  4. Skydda PDF-dokument med certifikat
  5. Öppna skyddade PDF-filer
  6. Ta bort känsligt innehåll från PDF-filer
  7. Konfigurera skyddsprofiler för PDF-filer
  8. Välj en dokumentskyddsmetod för PDF-filer
  9. Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas
  10. Skydda PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Skyddad visningsfunktion för PDF-filer
  12. Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer
  13. JavaScript-skript i PDF-dokument som en säkerhetsrisk
  14. Bilagor som säkerhetsrisker
  15. Tillåt eller blockera länkar i PDF-filer
 12. Digitala signaturer
  1. Signera PDF-dokument
  2. Läs in din signatur på mobilen och använd den överallt
  3. Skicka dokument för e-signering
  4. Om certifikatsignaturer
  5. Certifikatbaserade signaturer
  6. Validera digitala signaturer
  7. Adobe Approved Trust List
  8. Hantera pålitliga identiteter
 13. Skriva ut
  1. Grundläggande PDF-utskriftsåtgärder
  2. Skriva ut häften och PDF-portföljer
  3. Avancerade PDF-utskriftsinställningar
  4. Skriv ut till PDF
  5. Skriva ut PDF-filer i färg (Acrobat Pro)
  6. Skriva ut PDF-dokument i anpassad storlek
 14. Tillgänglighet, taggar och flödesomformning
  1. Skapa och verifiera PDF-tillgänglighet
  2. Tillgänglighetsfunktioner i PDF-filer
  3. Verktyget Läsordning för PDF-filer
  4. Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner
  5. Redigera dokumentstrukturen med panelerna Innehåll och Taggar
  6. Skapa tillgängliga PDF-filer
 15. Söka och indexera
  1. Skapa PDF-index
  2. Söka i PDF-filer
 16. Multimedia och 3D-modeller
  1. Lägga till ljud, video och interaktiva objekt i PDF-filer
  2. Lägga till 3D-modeller till PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Visa 3D-modeller i PDF-filer
  4. Samverka med 3D-modeller
  5. Mäta 3D-objekt i PDF-filer
  6. Ställa in 3D-vyer i PDF-filer
  7. Aktivera 3D-innehåll i PDF-filer
  8. Lägga till multimedia i PDF-filer
  9. Kommentera 3D-design i PDF-filer
  10. Spela upp video-, ljud- och multimedieformat i PDF-filer
  11. Lägga till kommentarer till videofilmer
 17. Verktyg för tryckproduktion (Acrobat Pro)
  1. Översikt över verktyg för utskriftsproduktion
  2. Skrivarmärken och hårlinjer
  3. Förhandsgranska utdata
  4. Genomskinlighetsförenkling
  5. Färgkonvertering och tryckfärgshantering
  6. Svällningsfärg
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- och PDF/E-kompatibla filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avancerade preflight-kontroller
  4. Preflight-rapporter
  5. Visa preflight-resultat, objekt och resurser
  6. Utdatametoder i PDF-filer
  7. Korrigera problemområden med preflight-verktyget
  8. Automatisera dokumentanalys med droplet-filer eller preflight-åtgärder
  9. Analysera dokument med preflight-verktyget
  10. Ytterligare kontroller i preflight-verktyget
  11. Preflight-bibliotek
  12. Preflight-variabler
 19. Färghantering
  1. Bibehålla konsekventa färger
  2. Färginställningar
  3. Färghantera dokument
  4. Arbeta med färgprofiler
  5. Mer om färghantering

Preflight-korrigeringar

Du kan använda preflight-verktyget för att korrigera många fel i ett dokument. Det gör du genom att lägga till korrigeringar i en profil. Korrigeringen åtgärdar automatiskt problemet om det går, och i annat fall får du information så att du kan korrigera problemet i källfilen. En profil med en korrigering visas med en grå skiftnyckelsikon. Om skiftnyckeln bara visas som en kontur innebär det att profilen för närvarande inte har några korrigeringar.

Preflight har flera fördefinierade korrigeringar som du kan lägga in i en profil. De täcker ett brett urval av fel som påverkar färg, teckensnitt, bilder, tryckproduktion, överensstämmelse med internationella standarder som PDF/X and PDF/A och andra områden. Preflight innehåller även verktyg så att du kan skapa egna enskilda korrigeringar.

Obs!

En korrigering ändrar dokumentet permanent.

Korrigeringar kan t.ex. utföra följande åtgärder för att korrigera fel:

 • Konvertera färgrymder, på samma sätt som med funktionen Konvertera färg.

 • Reparera dokument och ta bort onödigt innehåll så att filstorleken minskar, på samma sätt som med funktionen PDF-optimering.

 • Konvertera PDF till en annan version.

 • Bredda hårlinjer.

 • Förenkla genomskinlighet.

 • Ta bort objekt utanför TrimBox och BleedBox.

 • Förbered PDF-filen för PDF/X-, PDF/E- eller PDF/A-konvertering.

 • Ange dokumentinformation.

Lägga till korrigeringar till en profil

Preflight-verktyget har en samling korrigeringar som du kan lägga in i en profil. Dessa är alla tillgängliga i avsnittet Korrigeringar i respektive profil.

 1. Öppna dialogrutan Preflight (Verktyg > Tryckproduktion > Preflight), välj en profil och klicka på länken Redigera bredvid profilnamnet.

 2. Expandera kategorin med profilen som du vill använda och expandera sedan profilen.

 3. Om det behövs låser du upp profilen, så att du kan ändra den. Välj Olåst på snabbmenyn längst upp.

 4. Välj Anpassade korrigeringar från objekten nedanför profilen.

  Korrigeringar är tillgängliga i avsnittet Korrigeringar i respektive profil.

 5. Välj en korrigering i kolumnen till höger och klicka sedan på vänsterpilen för att flytta korrigeringen till den vänstra kolumnen.

  Du kan lägga till valfritt antal korrigeringar.

  Obs!

  Om du vill ta bort en korrigering från en profil markerar du korrigeringen i den vänstra listan och klickar sedan på högerpilen.

Översikt över dialogrutan Redigera korrigering

I dialogrutan Redigera korrigering visas fördefinierade korrigeringar som du kan lägga till i en profil samt värdena för varje korrigering. Du kan använda dialogrutan Redigera korrigering för att ändra värdena som är kopplade till en korrigering, eller skapa en egen korrigering utifrån en redan befintlig korrigering. Korrigeringar, liksom kontroller, är ordnade i kategorier.

dialogrutan <span class=&quot;uicontrol&quot;>Redigera korrigering</span>

A. Namn på korrigering B. Korrigeringskategorier C. Sök D. Områden i korrigeringen som kan ändras  E. Korrigeringskriterier F. Knapp för att se vilka profiler som använder korrigeringen 

Skapa eller ändra korrigeringar

Du kan skapa en egen korrigering för vissa jobb eller utdataenheter. Inställningarna som du anger avgör t.ex. vilken utdatametod som används, vilka färgkonverteringar som utförs, hur bilder komprimeras och samplas och vilken PDF-kompatibilitetsnivå PDF-filen måste ha stöd för. Även om du kan ändra alla fördefinierade korrigeringar, förutsatt att de inte är låsta, är det bättre att duplicera en befintlig korrigering och sedan ändra dess värde. Den här metoden är användbar om korrigeringen tillhör flera låsta profiler och du inte vill söka efter och låsa upp alla de profilerna. En korrigeringsdubblett är som standard olåst eftersom den ännu inte tillhör någon profil. Du kan även skapa enskilda korrigeringar som du kan köra snabbt utan att de ingår i någon profil.

Skapa en korrigering för en profil

 1. Klicka på knappen Markera profiler  på panelen Profiler i dialogrutan Preflight.

 2. Markera en profil och klicka på knappen Redigera bredvid profilnamnet.

 3. Välj Korrigeringar under profilen på vänster sida i dialogrutan.

 4. Välj Olåst på snabbmenyn om så behövs.

 5. Klicka på ikonen Ny  under Korrigeringar i den här profilen.

 6. Ge korrigeringen ett namn och ange sedan villkoren.

Skapa en korrigering baserad på en befintlig

 1. Följ steg 1 till 4 i processen för att skapa en korrigering för en profil.
 2. Markera den korrigering som du vill ändra i Preflight-dialogrutan Redigera profil och klicka sedan på knappen Duplicera  till höger.

 3. Ändra informationen efter behov eller skapa en ny kolumn i dialogrutan Duplicera korrigering.
 4. Klicka på Användning om du vill se vilka profiler som använder den här korrigeringen. Du kan behöva låsa upp andra profiler innan du kan ändra korrigeringen.

 5. Gör något av följande och klicka sedan på OK:

  • Om du vill byta namn på korrigeringen skriver du det nya namnet i rutan Namn upptill i dialogrutan.

  • Om du vill ändra hur ett fel hanteras, anger du alternativ eller värden för varje valt korrigeringsalternativ.

Skapa en enskild korrigering

 1. Klicka på knappen Markera enstaka korrigeringar på panelen Profiler i dialogrutan Preflight .

 2. Välj Alternativ > Skapa korrigering.

 3. Ge korrigeringen ett namn och ange sedan villkoren.

  Den nya korrigeringen visas i den grupp som passar dess kategori och typ.

Duplicera en enskild korrigering

 1. Klicka på knappen Markera enstaka korrigeringar på panelen Profiler i dialogrutan Preflight .

 2. Markera en befintlig korrigering och välj Alternativ > Kopiera korrigering.

Skapa favoritkorrigeringar

 1. Klicka på knappen Markera enstaka korrigeringar på panelen Profiler i dialogrutan Preflight .

 2. Expandera grupperna efter behov.
 3. Markera en enskild korrigering, klicka på flaggan intill namnet och välj sedan Favorit.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto