Användarhandbok Avbryt

Korrigera problemområden med preflight-verktyget (Acrobat Pro)

 1. Användarhandbok för Acrobat
 2. Introduktion till Acrobat
  1. Få åtkomst till Acrobat från dator, mobil, webb
  2. Vi presenterar den nya Acrobat-upplevelsen
  3. Nyheter i Acrobat
  4. Kortkommandon
  5. Systemkrav
 3. Workspace
  1. Allmänt om Workspace
  2. Öppna och visa PDF-filer
   1. Öppna PDF-filer
   2. Navigera i PDF-filer
   3. Visa PDF-preferenser
   4. Justera PDF-vyer
   5. Aktivera miniatyrförhandsgranskning av PDF-filer
   6. Visa PDF i webbläsare
  3. Arbeta med onlinelagringskonton
   1. Få åtkomst till filer från Box
   2. Få åtkomst till filer från Dropbox
   3. Få åtkomst till filer från OneDrive
   4. Få åtkomst till filer från SharePoint
   5. Få åtkomst till filer från Google Drive
  4. Acrobat och macOS
  5. Acrobat-meddelanden
  6. Rutnät, stödlinjer och mätningar i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk och höger-till-vänster-text i PDF-filer
 4. Skapa PDF-filer
  1. Översikt över att skapa PDF-filer
  2. Skapa PDF-filer med Acrobat
  3. Skapa PDF-filer med PDFMaker
  4. Använda Adobe PDF-skrivaren
  5. Konvertera webbsidor till PDF-format
  6. Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Konverteringsinställning för Adobe PDF
  8. PDF-teckensnitt
 5. Redigera PDF-filer
  1. Redigera text i PDF-filer
  2. Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil
  3. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  4. Redigera skannade PDF-filer
  5. Förbättra hämtade dokumentfoton med hjälp av en mobilkamera
  6. Optimera PDF-filer
  7. Egenskaper och metadata för PDF-filer
  8. Länkar och bifogade filer i PDF-filer
  9. PDF-lager
  10. Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer
  11. PDF-filer som har konverterats till webbsidor
  12. Konfigurera PDF-filer för en presentation
  13. PDF-artiklar
  14. Geospatiala PDF-filer
  15. Använda åtgärder och skript i PDF-filer
  16. Ändra standardteckensnittet för texttillägg
  17. Ta bort sidor från en PDF
 6. Skanning och OCR
  1. Skanna dokument till PDF
  2. Förbättra foton i dokument
  3. Felsök skannerproblem när du skannar i Acrobat
 7. Formulär
  1. Grunderna för PDF-formulär
  2. Skapa ett formulär från grunden i Acrobat
  3. Skapa och distribuera PDF-formulär
  4. Fylla i PDF-formulär
  5. Egenskaper för PDF-formulärfält
  6. Fyll i och signera PDF-formulär
  7. Ange åtgärdsknappar i PDF-formulär
  8. Publicera interaktiva PDF-webbformulär
  9. Grunderna för PDF-formulärfält
  10. PDF-streckkodsfält
  11. Samla in och hantera PDF-formulärdata
  12. Om Formulärspåraren
  13. Hjälp för PDF-formulär
  14. Skicka PDF-formulär till mottagare via e-post eller en intern server
 8. Kombinera filer
  1. Kombinera eller sammanfoga filer till en enda PDF-fil
  2. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  3. Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument
  4. Beskära PDF-sidor
  5. Lägga till vattenstämplar i PDF-dokument
  6. Lägga till bakgrunder i PDF-filer
  7. Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj
  8. Publicera och dela PDF-portföljer
  9. Översikt över PDF-portföljer
  10. Skapa och anpassa PDF-portföljer
 9. Dela, granska och kommentera
  1. Dela och spåra PDF-dokument online
  2. Redigeringsmarkera text
  3. Förbereda för en PDF-granskning
  4. Starta en PDF-granskning
  5. Använda delade granskningar på SharePoint eller Office 365-webbplatser
  6. Delta i en PDF-granskning
  7. Lägga till kommentarer i PDF-filer
  8. Lägga till en stämpel i ett PDF-dokument
  9. Arbetsgångar för godkännande
  10. Hantera kommentarer | visa, svara, skriva ut
  11. Importera och exportera kommentarer
  12. Spåra och hantera PDF-granskningar
 10. Spara och exportera PDF-filer
  1. Spara PDF-filer
  2. Konvertera PDF till Word
  3. Konvertera PDF till JPG
  4. Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat
  5. Filformatalternativ för PDF-export
  6. Återanvända PDF-innehåll
 11. Säkerhet
  1. Förbättrad säkerhetsinställning för PDF-filer
  2. Skydda PDF-dokument med lösenord
  3. Hantera digitala ID:n
  4. Skydda PDF-dokument med certifikat
  5. Öppna skyddade PDF-filer
  6. Ta bort känsligt innehåll från PDF-filer
  7. Konfigurera skyddsprofiler för PDF-filer
  8. Välj en dokumentskyddsmetod för PDF-filer
  9. Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas
  10. Skydda PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Skyddad visningsfunktion för PDF-filer
  12. Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer
  13. JavaScript-skript i PDF-dokument som en säkerhetsrisk
  14. Bilagor som säkerhetsrisker
  15. Tillåt eller blockera länkar i PDF-filer
 12. Digitala signaturer
  1. Signera PDF-dokument
  2. Läs in din signatur på mobilen och använd den överallt
  3. Skicka dokument för e-signering
  4. Skapa ett webbformulär
  5. Begär e-signaturer i bulk
  6. Samla in onlinebetalningar
  7. Varumärk ditt konto
  8. Om certifikatsignaturer
  9. Certifikatbaserade signaturer
  10. Validera digitala signaturer
  11. Adobe Approved Trust List
  12. Hantera pålitliga identiteter
 13. Skriva ut
  1. Grundläggande PDF-utskriftsåtgärder
  2. Skriva ut häften och PDF-portföljer
  3. Avancerade PDF-utskriftsinställningar
  4. Skriv ut till PDF
  5. Skriva ut PDF-filer i färg (Acrobat Pro)
  6. Skriva ut PDF-dokument i anpassad storlek
 14. Tillgänglighet, taggar och flödesomformning
  1. Skapa och verifiera PDF-tillgänglighet
  2. Tillgänglighetsfunktioner i PDF-filer
  3. Verktyget Läsordning för PDF-filer
  4. Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner
  5. Redigera dokumentstrukturen med panelerna Innehåll och Taggar
  6. Skapa tillgängliga PDF-filer
  7. Molnbaserad automatisk taggning
 15. Söka och indexera
  1. Skapa PDF-index
  2. Söka i PDF-filer
 16. Multimedia och 3D-modeller
  1. Lägga till ljud, video och interaktiva objekt i PDF-filer
  2. Lägga till 3D-modeller till PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Visa 3D-modeller i PDF-filer
  4. Samverka med 3D-modeller
  5. Mäta 3D-objekt i PDF-filer
  6. Ställa in 3D-vyer i PDF-filer
  7. Aktivera 3D-innehåll i PDF-filer
  8. Lägga till multimedia i PDF-filer
  9. Kommentera 3D-design i PDF-filer
  10. Spela upp video-, ljud- och multimedieformat i PDF-filer
  11. Lägga till kommentarer till videofilmer
 17. Verktyg för tryckproduktion (Acrobat Pro)
  1. Översikt över verktyg för utskriftsproduktion
  2. Skrivarmärken och hårlinjer
  3. Förhandsgranska utdata
  4. Genomskinlighetsförenkling
  5. Färgkonvertering och tryckfärgshantering
  6. Svällningsfärg
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- och PDF/E-kompatibla filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avancerade preflight-kontroller
  4. Preflight-rapporter
  5. Visa preflight-resultat, objekt och resurser
  6. Utdatametoder i PDF-filer
  7. Korrigera problemområden med preflight-verktyget
  8. Automatisera dokumentanalys med droplet-filer eller preflight-åtgärder
  9. Analysera dokument med preflight-verktyget
  10. Ytterligare kontroller i preflight-verktyget
  11. Preflight-bibliotek
  12. Preflight-variabler
 19. Färghantering
  1. Bibehålla konsekventa färger
  2. Färginställningar
  3. Färghantera dokument
  4. Arbeta med färgprofiler
  5. Mer om färghantering

Innan du börjar

Vi lanserar en ny, mer intuitiv produktupplevelse. Om skärmen som visas här inte matchar produktgränssnittet väljer du hjälp för din nuvarande upplevelse.

I den nya upplevelsen visas verktygen till vänster på skärmen.

Preflight-korrigeringar

Du kan använda preflight-verktyget för att korrigera många fel i ett dokument. Du lägger till felkorrigeringar, så kallade korrigeringar, till en profil för att göra detta. Korrigeringen åtgärdar automatiskt problement om det går, eller så får du information så att du kan korrigera problemet i källfilen. En profil med en korrigering visas med en grå skiftnyckelsikon. En kontur av en skiftnyckel betyder att inga korrigeringar är associerade med profilen.

Preflight erbjuder flera fördefinierade korrigeringar som du kan lägga in i en profil. De täcker ett brett urval av fel som påverkar färg, teckensnitt, bilder, tryckproduktion, överensstämmelse med internationella standarder som PDF/X and PDF/A och andra områden. Preflight innehåller också en verktygslåda för att skapa dina egna enskilda korrigeringar.

Obs!

En korrigering ändrar dokumentet permanent.

Korrigeringar kan t.ex. utföra följande åtgärder för att korrigera fel:

 • Konverterar färgrymder, på samma sätt som med funktionen Konvertera färg.

 • Reparera dokument och eliminerar onödigt innehåll, så att filstorleken minskar, på samma sätt som med funktionen PDF-optimering.

 • Konvertera PDF till en annan version.

 • Bredda hårlinjer.

 • Förenkla genomskinlighet.

 • Ta bort objekt utanför TrimBox och BleedBox.

 • Förbered PDF-filen för PDF/X-, PDF/E- eller PDF/A-konvertering.

 • Ange dokumentinformation.

Lägga till korrigeringar till en profil

Preflight-verktyget innehåller en samling korrigeringar som kan läggas till i en profil. Dessa är alla tillgängliga i avsnittet Korrigeringar i respektive profil.

 1. Öppna Acrobat och välj Alla verktyg > Använd tryckproduktion > Preflight.

 2. Öppna dialogrutan Preflight genom att välja Preflight från den vänstra rutan. Markera en profil och klicka på Redigera bredvid profilnamnet.

  Dialogrutan Preflight visas

 3. Expandera kategorin med profilen som du vill använda och expandera sedan profilen. Välj sedan Egna korrigeringar från objekten nedanför profilen.

  Om det behövs låser du upp profilen, så att du kan ändra den. Välj Upplåst i rullgardinsmenyn överst till vänster.

  Dialogrutan Preflight för att redigera profil visas

 4. Välj en korrigering från kolumnen till höger och välj sedan pilen riktad åt vänster för att flytta korrigeringen till kolumnen till vänster. 

  Du kan lägga till valfritt antal korrigeringar.

  Obs!

  Om du vill ta bort en korrigering från en profil markerar du korrigeringen i den vänstra listan och klickar sedan på högerpilen.

Översikt över dialogrutan Redigera korrigering

I dialogrutan Redigera korrigering visas fördefinierade korrigeringar som du kan lägga till i en profil samt värdena för varje korrigering. Du kan använda dialogrutan Redigera korrigering för att ändra värdena som är kopplade till en korrigering, eller skapa en egen korrigering utifrån en redan befintlig korrigering. Korrigeringar, liksom kontroller, är ordnade i kategorier.

Gränssnittet Redigera korrigering visas

A. Namn på korrigering B. Korrigeringskategorier C. Sök D. Områden i korrigeringen som kan ändras  E. Korrigeringskriterier F. Knapp för att se vilka profiler som använder korrigeringen 

Skapa eller ändra korrigeringar

Du kan skapa en egen korrigering för vissa jobb eller utdataenheter. De inställningar du anger avgör vilken utdataintention som används, vilka färgkonverteringar som görs, hur bilder komprimeras och samplas samt vilken PDF-kompatibilitetsnivå PDF-filen måste stödja. Även om du kan ändra fördefinierade korrigeringar är det bättre att duplicera en befintlig korrigering och ändra dess värden så länge de är olåsta. Den här metoden är användbar om korrigeringen tillhör flera låsta profiler och du inte vill söka efter och låsa upp alla de profilerna.

En korrigeringsdubblett är som standard olåst eftersom den ännu inte tillhör någon profil. Du kan även skapa enskilda korrigeringar som du kan köra snabbt utan att vara del av någon profil.

Skapa en korrigering för en profil

 1. I panelen Profiler i dialogrutan Preflight går du till Välj profiler.

 2. Markera en profil och klicka på Redigera bredvid profilnamnet.

 3. Välj Egna korrigeringar från den vänstra rutan i dialogrutan Preflight: redigera profil

 4. Välj Olåst på snabbmenyn om det behövs.

 5. Under Egna korrigeringar I denna profil, trycker du på ikonen Ny.

 6. Namnge korrigeringen och ange villkor med avsnittet Korrigeringskategori. När du är färdig klickar du på OK.

Skapa en korrigering baserad på en befintlig

 1. Följ steg 1 till 4 i processen för att skapa en korrigering för en profil.
 2. I dialogrutan Preflight: Redigera profil väljer du den korrigering som du vill att den nya korrigeringen ska baseras på och klickar på knappen Duplicera till höger.

 3. Ändra informationen i preflight:duplicerad korrigering eller skapa en ny kolumn.

 4. Klicka på Användning om du vill se vilka profiler som använder den här korrigeringen. Du kan behöva låsa upp andra profiler innan du kan ändra korrigeringen.

 5. Gör något av följande och klicka sedan på OK:

  • Ange namnet i rutan Namn längst upp till vänster om du vill byta namn på korrigeringen.

  • Ange alternativ eller värden för varje valt korrigeringsalternativ för att ändra hur ett fel hanteras.

Skapa en enskild korrigering

 1. I panelen Profiler i dialogrutan Preflight väljer du knappen Välj enstaka korrigeringar .

 2. Välj Alternativ och välj sedan Skapa korrigering.

 3. Ge korrigeringen ett namn och ange sedan villkoren.

  Den nya korrigeringen visas i den grupp som passar dess kategori och typ.

Duplicera en enskild korrigering

 1. I panelen Profiler i dialogrutan Preflight trycker du på Välj enstaka korrigeringar .

 2. Markera en befintlig korrigering och välj Alternativ > Duplicera korrigering.

Skapa favoritkorrigeringar

 1. I panelen Profiler i dialogrutan Preflight trycker du på Välj enstaka korrigeringar .

 2. Välj den korrigering du vill ställa in som favorit.

 3. Markera flaggan bredvid namnet och välj Favorit.

  Dialogrutan Preflight visas och flaggan markeras

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online